Navigacija
Viber

ERAZMUS+ stipendija za razmjenu akademskog osoblja

Stipendije i programi

U okviru ERAZMUS+ programa-kreditna razmjena-raspisan je konkurs za razmjenu akademskog osoblja u svrhu obuke (training mobility) Univerziteta u Opoleu (Poljska) čija je tema izvrsnost u istraživanjima.

Dostupna je jedna stipendija za nastavno osoblje Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Trajanje razmjene je pet (5) radnih dana + dva (2) dana predviđena za putovanje.

Razmjena se mora obaviti do septembra 2019. godine, a Univerzitet u Opoleu predviđa da bi najoptimalnije vrijeme razmjene bilo u periodu univerzitetske Međunarodne sedmice razmjene osoblja, koja treba biti održana od 8. do 12. aprila 2019. godine.

Iznos stipendije:

Troškovi smještaja i života 140,00 evra po danu boravka, putni troškovi izračunati u skladu sa pravilima Univerziteta u Opoleu: vidjeti na linku

http://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/Wysokosc-stawek-KA107-2018.pdf

Troškovi polise osiguranja nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ih snosi sam.

 

Aplikanti:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Dokumenti:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1.    Biografija kandidata  (preporučuje se korišćenje modela Europass);

2.    Motivaciono pismo (navesti motiv za prijavu na Konkurs, kao i dokaze o učešću u aktivnostima za koje je raspisana mobilnost (uključenost u razvoj i praćenje izvrsnosti u istraživanju, te razmjena znanja i iskustava vezanih uz njih);

3.    Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom rada (vidjeti: http://unibl.org/sr/univerzitet/propisi/pravilnici dokumente pod rednim brojevima 34. i 34.1).

4.    Dokaz o poznavanju engleskog jezika (CEFR B2 ili C1).

Sve dokumente treba dostaviti u .pdf formatu.

 

Prijava:

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti koordinatoru za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta elektronskom poštom na e-adresu:

milica.josic-milinovic@flf.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 20.12.2018. godine u 12 časova.

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava i odabir kandidata u roku od deset (10) radnih dana.

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u aktivnostima za koje je raspisana mobilnost, kao i kandidati koji nisu ranije koristili stipendije ERASMUS+ programa.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora elektronskom poštom.

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8234/erasmus-logo.jpg