Navigation

Nebojša Gorgi, ma

Mrežni administrator - II-27
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 156

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj hloridnih jona na elektrohemijsku oksidaciju cijanida u otpadnim vodama

  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, and Nebojša Gorgi
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 171
  Strana do 179

Radovi sa skupova

  Uticaj gustine struje na elektrolitičku degradaciju cijanidnih otpadnih voda

  Naučni skup XV YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2013
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, and Nebojša Gorgi
  Strana od 86
  Strana do 91