Navigation

Address book

Prefix Name Surname Title/Work position Department e-mail Phone id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
Ivana Todorović Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivana Todorovic
dr Luo Xiaoru Filoloski fakultet luo.xiaoru@unibl.org 051/304-001 17 nenastavno_osoblje dr Luo Xiaoru
Velimir Ajdarić Kućni majstor - II-38 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
Daliborka Ajdarić Administrativni radnik - II-37 Filozofski fakultet daliborka.ajdaric@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
Mihajlo Alavuković Pripravnik Rektorat mihajlo.alavukovic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mihajlo Alavukovic
Vanja Aleksić Rukovodilac službe za pravne, kadrovske i administrativne poslove - I-3-2-1 Rektorat vanja.aleksic@unibl.org 051/321-481 18 nenastavno_osoblje Vanja Aleksic
Zdravko Aljetić Čuvar - portir - II-43 Elektrotehnicki fakultet zdravko.aljetic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
Renata Aljetić Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet renata.aljetic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Renata Aljetic
Dragoslav Andrić Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat dragoslav.andric@unibl.org 051/321-189 18 nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
Radojka Andulajević Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radojka Andulajevic
Zlata Anđelić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
Aleksandra Antešević Pripravnik Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Antesevic
Nada Ančić Referent za studentska pitanja II-25 Medicinski fakultet nada.ancic@med.unibl.org 051-234-100 18 nenastavno_osoblje Nada Ancic
Ranka Arsenić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranka Arsenic
Aida Arsović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filoloski fakultet aida.arsovic@flf.unibl.org 051/340-144 18 nenastavno_osoblje Aida Arsovic
Jelena Atlagić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet jelena.atlagic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
Milijana Aćimović Tehnički sekretar - II-34 Poljoprivredni fakultet milijana.acimovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
Marko Aćić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet marko.acic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Marko Acic
mr Dragutin Adžić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet dragutin.adzic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Dragutin AdZic
Vera Babić Referent za studentska pitanja II-25 Masinski fakultet vera.babic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.108 18 nenastavno_osoblje Vera Babic
Jelena Babić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Jelena Babic
Milenko Babić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Babic
Miljana Babić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet miljana.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miljana Babic
Mladen Babić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet mladen.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladen Babic
Nebojša Babić Viši stručni saradnik - mrežni administrator - I-3-4-4 Rektorat nebojsa.babic@unibl.org 051/321-082 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
Rade Babić Referent za studentska pitanja II-25 Medicinski fakultet rade.babic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rade Babic
mr Slađana Babić Tehnički sekretar - II-34 Prirodno-matematicki fakultet sladjana.babic@pmf.unibl.org 051/323-900 18 nenastavno_osoblje mr Sladjana Babic
Suzana Babić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Pravni fakultet suzana.babic@pf.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje Suzana Babic
Tanja Babić Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat tanja.babic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Babic
Biljana Badnjar Viši/stručni saradnik u Konfucijevom institutu - I-1-6-2 Rektorat biljana.badnjar@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Badnjar
Lela Bajić Rukovodilac Jedinice za internu reviziju - I-1-5-1 Rektorat lela.bajic@unibl.org 051/326-002 18 nenastavno_osoblje Lela Bajic
mr Svetislav Bajić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Masinski fakultet svetislav.bajic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Svetislav Bajic
Velimir Balaban Stručni saradnik za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat velimir.balaban@unibl.org 051/326-005 18 nenastavno_osoblje Velimir Balaban
Milica Balta Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Milica Balta
Vanja Banjac Bibliotekar - II-29 Rudarski fakultet vanja.banjac@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Vanja Banjac
Slobodanka Banjac Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Banjac
Ana Baroš Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat ana.baros@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Ana Baros
Milja Baroš Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Milja Baros
Vesna Baroš-Štrbac Šef studentske službe - II-11 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta vesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Baros-Strbac
Maja Barudžija Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Maja Barudzija
mr Olivera Basta Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje mr Olivera Basta
Stevo Bačinski Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 18 nenastavno_osoblje Stevo Bacinski
dr Dragan Bašić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Fakultet politickih nauka dragan.basic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje dr Dragan Basic
Željka Bašić Šef studentske službe - II-11 Filoloski fakultet zeljka.basic@flf.unibl.org 051/340-122 18 nenastavno_osoblje Zeljka Basic
Slavica Bejatović Vozač-kurir - II-39 Tehnoloski fakultet 051/465-032 18 nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
Jelena Bećarević Diplomirani biolog -III-2-3-3-3 Medicinski fakultet jelena.becarevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Becarevic
Slaven Bećarević Rukovodilac Centra -III-2-3-1-1 Medicinski fakultet slaven.becarevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
Miladinka Beštić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Miladinka Bestic
Nikolina Bibić Šef studentske službe - II-11 Pravni fakultet nikolina.bibic@pf.unibl.org 051/339-120 18 nenastavno_osoblje Nikolina Bibic
Loredana Bijelić Referent za računovodstvene i knjigovodstvene poslove -III-2-3-1-15 Medicinski fakultet loredana.bijelic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Loredana Bijelic
Srđan Bijelović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Medicinski fakultet srdjan.bijelovic@med.unibl.org 051 234 112 18 nenastavno_osoblje Srdjan Bijelovic
Petar Bikić Mrežni administrator - II-27 Elektrotehnicki fakultet petar.bikic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Petar Bikic
dr Siniša Bikić Masinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Sinisa Bikic
Dijana Bilanović Stručni saradnik - projekt menadžer - I-2-2-3-4 Rektorat dijana.bilanovic@unibl.org 051/340-101 18 nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
Dragoslava Bjelajac Šef studentske službe - II-11 Medicinski fakultet dragoslava.bjelajac@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
Branislav Blagojević Viši/stručni saradnik u Konfucijevom institutu - I-1-6-2 Rektorat branislav.blagojevic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branislav Blagojevic
Duška Blaženović Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Duska Blazenovic
Sanja Bogdan Viši/stručni saradnik za vođenje nefinansijske imovine - I-4-4-5 Rektorat sanja.bogdan@unibl.org 051/326-023 18 nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
mr Sunčica Bodružić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22 Institut za geneticke resurse suncica.bodruzic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Suncica Bodruzic
Bojan Božić Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat bojan.bozic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojan Bozic
Boris Božić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Boris Bozic
Gordana Božić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet gordana.bozic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Bozic
Jela Božić Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/282-768 18 nenastavno_osoblje Jela Bozic
Jelena Božić Šef studentske službe - II-11 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jelena.bozic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Jelena Bozic
Željko Bojanić Referent za studentska pitanja II-25 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta zeljko.bojanic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
Maja Bojić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Akademija umjetnosti maja.bojic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Maja Bojic
Radojka Borenović Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radojka Borenovic
Mirela Boroja Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet mirela.boroja@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirela Boroja
Goran Borojević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Borojevic
Ljiljana Borojević Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
Snežana Borojević Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/429-525 18 nenastavno_osoblje Snezana Borojevic
Nataša Borojević Ćuskić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Masinski fakultet natasa.borojevic-cuskic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Borojevic Cuskic
Biljana Borojević Hristovski Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Biljana Borojevic Hristovski
Božica Boškić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet bozica.boskic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozica Boskic
Violeta Branković Referent za operativni rad dvorane - II-33 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
Darija Branković Referent za studentska pitanja II-25 Filoloski fakultet darija.brankovic@flf.unibl.org 051340143 18 nenastavno_osoblje Darija Brankovic
dr Boro Bronza Filozofski fakultet boro.bronza@ff.unibl.org 051/322-780 17 nenastavno_osoblje dr Boro Bronza
Gordana Brčin Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Gordana Brcin
mr Mišel Buvač Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Sumarski fakultet misel.buvac@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Misel Buvac
Koviljka Bujić Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/465-032 lok 114 18 nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
Marko Bulajić Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije -III-2-3-1-2 Medicinski fakultet marko.bulajic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marko Bulajic
Jovica Bulović Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Elektrotehnicki fakultet jovica.bulovic@etf.unibl.org 051/221-871 18 nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
Nikola Bulović Referent za poslove nabavke - I-4-2-3 Rektorat nikola.bulovic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Bulovic
Olga Bulović Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet olga.bulovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olga Bulovic
Predrag Buha Šef studentske službe - II-11 Prirodno-matematicki fakultet predrag.buha@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Buha
Verica Vavan Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Verica Vavan
Silvije Vavan Vozač-kurir - II-39 Filoloski fakultet 051340120 18 nenastavno_osoblje Silvije Vavan
Andrija Vasilić Stručni saradnik -III-2-4-2 Poljoprivredni fakultet 051/330-987 18 nenastavno_osoblje Andrija Vasilic
Biljana Vasić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Tehnoloski fakultet biljana.vasic@tf.unibl.org 051/434-356 18 nenastavno_osoblje Biljana Vasic
Dijana Vasić Medicinska sestra -III-2-3-2-4 Medicinski fakultet dijana.vasic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dijana Vasic
Dragana Vasić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Dragana Vasic
Slađana Vasić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Prirodno-matematicki fakultet 051/316-566 18 nenastavno_osoblje Sladjana Vasic
mr Ana Velemir Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet ana.velemir@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Ana Velemir
Aleksandra Verhas Stručni saradnik za pripremu projekata i promociju fakulteta - II-23 Sumarski fakultet aleksandra.verhas@sf.unibl.org 051/326-000 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
Miloš Vidić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet milos.vidic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Vidic
Vesna Vidović Stručni saradnik -III-2-4-2 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Vidovic
mr Danilo Vidović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet danilo.vidovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Danilo Vidovic
Slađana Vidović Spremačica - II-41 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sladjana Vidovic
Slobodanka Vidović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Fakultet bezbjednosnih nauka slobodanka.vidovic@fbn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Vidovic
Nenad Vilendečić Saradnik - II-5 Prirodno-matematicki fakultet 17 nenastavno_osoblje Nenad Vilendecic
Igor Vinčić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet igor.vincic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Vincic
Branislav Višekruna Vozač-kurir - II-39 Sumarski fakultet branislav.visekruna@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
Ines Višić Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka ines.visic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ines Visic
Marina Višković Rukovodilac Službe - I-4-2-1 Rektorat marina.viskovic@unibl.org 051/326-004 18 nenastavno_osoblje Marina Viskovic
Aleksandra Vlajić Ljujić Tehnički sekretar - II-34 Tehnoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vlajic Ljujic
Milana Vojvodić Filoloski fakultet 17 nenastavno_osoblje Milana Vojvodic
Nataša Vojinović Diplomirani biolog -III-2-3-3-3 Medicinski fakultet natasa.vojinovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Vojinovic
Damjan Vojnović Kućni majstor - II-38 Prirodno-matematicki fakultet damjan.vojnovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
Tanja Vojnović Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Fakultet bezbjednosnih nauka tanja.vojnovic@fbn.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje Tanja Vojnovic
Aleksandra Vranješ Referent za studentska pitanja II-25 Akademija umjetnosti aleksandra.vranjes@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
mr Dajana Vranješ Viši stručni saradnik -III-2-3-4-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Dajana Vranjes
Jelena Vranješ Rukovodilac u studentskom multimedijalnom centru Akademije umjetnosti - II-14 Akademija umjetnosti jelena.vranjes@au.unibl.org 051/348-809 18 nenastavno_osoblje Jelena Vranjes
Senita Vranješ Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta senita.vranjes@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Senita Vranjes
Jelena Vranjković Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Jelena Vranjkovic
dr Dunja Vrbaški Elektrotehnicki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Dunja Vrbaski
Ljilja Vrebac Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet ljilja.vrebac@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljilja Vrebac
mr Dušan Vrućinić Viši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-2-1-2 Rektorat dusan.vrucinic@unibl.org 051/321-277 18 nenastavno_osoblje mr Dusan Vrucinic
Mirjana Vrhovac Šef računovodstva - I-4-4-1 Rektorat mirjana.vrhovac@unibl.org 051/326-006 18 nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
Žarko Vujanušić Referent za studentska pitanja II-25 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet zarko.vujanusic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
Rada Vujanušić Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
Kristina Vujanušić Mimić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Kristina Vujanusic Mimic
Aleksandra Vujasinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Poljoprivredni fakultet aleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
mr Suzana Vujasinović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet suzana.vujasinovic@tf.unibl.org 051/463-134 18 nenastavno_osoblje mr Suzana Vujasinovic
Dejan Vujinović Kućni majstor - II-38 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
Jevrosima Vujinović Recepcioner - kurir - I-3-3-4 Rektorat jevrosima.vujinovic@unibl.org 051/321-488 18 nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
Dragica Vujić-Vučanović Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
Sanja Vukajlović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet sanja.vukajlovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
Velinka Vuklišević Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
mr Danijela Vuković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Elektrotehnicki fakultet danijela.vukovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje mr Danijela Vukovic
Danilo Vuković Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet danilo.vukovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danilo Vukovic
Dobrica Vuković Garderober ekonom - II-46 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dobrica Vukovic
Jovana Vuković Viši/stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat jovana.vukovic@unibl.org 051/321-176 18 nenastavno_osoblje Jovana Vukovic
Tatjana Vuković Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet tatjana.vukovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tatjana Vukovic
Veso Vukolić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Veso Vukolic
Miladinka Vukomanović Spremačica - II-41 Pravni fakultet 18 nenastavno_osoblje Miladinka Vukomanovic
Milan Vukomanović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milan Vukomanovic
Aleksandra Vučanović Šef biblioteke - II-12 Filoloski fakultet aleksandra.vucanovic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
Maja Vučen Viši/stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat maja.vucen@unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Maja Vucen
dr Vuk Vučetić Fakultet politickih nauka vuceticvuk@yahoo.com 051/304-001 17 nenastavno_osoblje dr Vuk Vucetic
Svjetlana Vučić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Medicinski fakultet svjetlana.vucic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
Andrea Vučković Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Andrea Vuckovic
Daliborka Gavranović Pilić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Daliborka Gavranovic Pilic
Biljana Gajić Spremačica - II-41 Masinski fakultet 066/768-213 18 nenastavno_osoblje Biljana Gajic
Dosta Gajić Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/363-379 18 nenastavno_osoblje Dosta Gajic
Jelena Gajić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Gajic
Milena Gajić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Filozofski fakultet milena.gajic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Milena Gajic
Savo Gajić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Savo Gajic
Spomenko Gajić Kućni majstor - II-38 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet spomenko.gajic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
mr Milica Gajić Bojić Master farmacije -III-2-3-3-7 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Milica Gajic Bojic
Zorica Gaković Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
Branka Galić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet branka.galic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Branka Galic
Zorica Galić Tehnički sekretar - II-34 Medicinski fakultet zorica.galic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zorica Galic
Nebojša Galić Doktor medicine -III-2-3-2-2 Medicinski fakultet nebojsa.galic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Galic
Stojanka Galić Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/465-032 lok 114 18 nenastavno_osoblje Stojanka Galic
Zoran Garača Kućni majstor - II-38 Masinski fakultet zoran.garaca@mf.unibl.org 051/433-000 lok.150 18 nenastavno_osoblje Zoran Garaca
Zlatko Garić Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet zlatko.garic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zlatko Garic
Aleksandar Gatarić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Poljoprivredni fakultet aleksandar.gataric@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
Aleksandar Gaćina Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1 Rektorat aleksandar.gacina@unibl.org 051/321-071 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gacina
Snežana Gačić-Šućur Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Snezana Gacic-Sucur
Bogdanka Gvozden Tehnički sekretar - II-34 Sumarski fakultet bogdanka.gvozden@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
Goran Gvozdenac Vozač-kurir - II-39 Pravni fakultet goran.gvozdenac@pf.unibl.org 051/339-029 18 nenastavno_osoblje Goran Gvozdenac
Biljana Glamočić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Poljoprivredni fakultet biljana.glamocic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
Nikola Glamočić Vozač-kurir - II-39 Institut za geneticke resurse nikola.glamocic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
Nedeljko Gligić Spremačica - II-41 Rudarski fakultet 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Nedeljko Gligic
Goran Glišić Kućni majstor - II-38 Akademija umjetnosti goran.glisic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Goran Glisic
Predrag Govedarica Viši stručni saradnik za razvoj i preduzetništvo - I-2-2-3-2 Rektorat predrag.govedarica@unibl.org 051/340-102 18 nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
mr Slava Govedarica Šef studentske službe - II-11 Ekonomski fakultet slava.govedarica@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje mr Slava Govedarica
Gordana Gojić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gordana Gojic
Milkica Gojić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet milkica.gojic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milkica Gojic
Nebojša Gorgi Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet nebojsa.gorgi@tf.unibl.org 051/465-032 lok 156 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
Bojan Gostić Viši/stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat bojan.gostic@unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Bojan Gostic
Ljiljana Granolić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Fakultet politickih nauka ljiljana.granolic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Granolic
Jovana Grahovac Saradnik - II-5 Prirodno-matematicki fakultet 17 nenastavno_osoblje Jovana Grahovac
Ljuba Grbić Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljuba Grbic
mr Rada Grbić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet rada.grbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Rada Grbic
Saša Grbić Stručni saradnik za pomoć (asistenciju) studentima sa invaliditetom - I-2-1-3-2 Rektorat sasa.grbic@unibl.org 051/301-430 18 nenastavno_osoblje Sasa Grbic
dr Ivan Grujić Masinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Ivan Grujic
Slađana Grujić Viši stručni saradnik - sistem administrator - I-3-4-2 Rektorat sladjana.grujic@unibl.org 051/321-078 18 nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
Slobodan Grujić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
Slađana Grumić Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sladjana.jankovic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Sladjana Grumic
dr Kata Dabić Stanković Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Kata Dabic Stankovic
Vukosava Dakić Referent za studentska pitanja II-25 Filozofski fakultet vukosava.dakic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vukosava Dakic
Siniša Dakić Kućni majstor - II-38 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta sinisa.dakic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
Aleksandra Damjanović Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Damjanovic
Milan Damjanović Mrežni administrator - II-27 Ekonomski fakultet milan.damjanovic@ef.unibl.org 051/430-054 18 nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
Snježana Damjanović Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
Mirjana Danilović Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Danilovic
Dragana Dekić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet dragana.dekic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Dekic
Dajana Denić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dajana Denic
Dejan Desnica Stručni saradnik - umjetnički fotograf - kamerman - II-24 Akademija umjetnosti dejan.desnica@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dejan Desnica
Stevica Despenić Vozač-kurir - II-39 Elektrotehnicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Stevica Despenic
Vesna Despot Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Poljoprivredni fakultet vesna.despot@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Despot
Željko Despotović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
Radenka Dobraš Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Radenka Dobras
Ivana Dojčinović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet ivana.milosevic@tf.unibl.org 051/466-334 18 nenastavno_osoblje Ivana Dojcinovic
Mirjana Dojčinović Referent za studentska pitanja II-25 Prirodno-matematicki fakultet mirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org 051/304-775 18 nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
Nada Dojčinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Fakultet politickih nauka nada.dojcinovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
Aleksandar Dragojević Vozač-kurir - II-39 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Dragojevic
Slobodan Dragojević Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
Snežana Dragojević Šef studentske službe - II-11 Tehnoloski fakultet snezana.dragojevic@tf.unibl.org 051/434-352 lok 104 18 nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
dr Dragan Dragomirović Šef biblioteke - II-12 Filozofski fakultet dragan.dragomirovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje dr Dragan Dragomirovic
mr Dražen Dragosavljević Upravnik dvorane - II-32 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta drazen.dragosavljevic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Drazen Dragosavljevic
Dragan Drobac Mrežni administrator - II-27 Prirodno-matematicki fakultet dragan.drobac@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Drobac
Nikola Duvnjak Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet nikola.duvnjak@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
Sanja Dugonjić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
Ivana Dujaković Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ivana Dujakovic
Tanja Dumka Referent za studentska pitanja II-25 Ekonomski fakultet tanja.dumka@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Tanja Dumka
David Ducanović Tehnički saradnik/viši tehnički saradnik -III-2-6-10 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje David Ducanovic
Snežana Đaković Referent za studentska pitanja II-25 Sumarski fakultet snezana.djakovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Snezana Djakovic
Jelena Đaković Dević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Djakovic Devic
Radijana Đekanović Stručni saradnik -III-2-4-2 Poljoprivredni fakultet 051/330-987 18 nenastavno_osoblje Radijana Djekanovic
Nada Đorđić Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 18 nenastavno_osoblje Nada Djordjic
Goran Đugumović Kućni majstor - II-38 Tehnoloski fakultet goran.djugumovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 132 18 nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
Nenad Đuđić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nenad Djudjic
Tanja Đukanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Tanja Djukanovic
Biljana Đukić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Ekonomski fakultet biljana.djukic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Djukic
Ivanka Đukić Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivanka Djukic
Jelena Đukić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Ekonomski fakultet jelena.djukic@ef.unibl.org 051/430-035 18 nenastavno_osoblje Jelena Djukic
Mirjana Đukić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Djukic
Radoslava Đukić Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
Radmila Đurašinović Referent finansijske operative - I-4-4-6 Rektorat radmila.djurasinovic@unibl.org 051/326-016 18 nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
Slavko Đurđević Čuvar - portir - II-43 Elektrotehnicki fakultet slavko.djurdjevic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
Vesna Đurđić Spremačica - II-41 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Djurdjic
Dragana Đurić Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dragana Djuric
Željana Đurić Šef studentske službe - II-11 Masinski fakultet zeljana.djuric@mf.unibl.org 051/433-030 lok.107 18 nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
Anita Đuričić Filozofski fakultet 17 nenastavno_osoblje Anita Djuricic
Sanja Erceg Igić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filozofski fakultet sanja.erceg@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Erceg Igic
dr Amira Žmirić Nastavnik - II-4 Ekonomski fakultet amira.zmiric@ef.unibl.org 051/430-034 17 nenastavno_osoblje dr Amira Zmiric
Mira Zelić Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Mira Zelic
Anka Zečević Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/437-149 18 nenastavno_osoblje Anka Zecevic
Sanja Zimonja Referent za studentska pitanja II-25 Medicinski fakultet sanja.zimonja@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
Slaviša Zimonja Šef biblioteke - II-12 Medicinski fakultet slavisa.zimonja@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
Nina Zubović Doktor stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine -III-2-3-1-4 Medicinski fakultet nina.zubovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nina Zubovic
Radoslav Ivaniš Šef studentske službe - II-11 Fakultet bezbjednosnih nauka radoslav.ivanis@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
Mia Ivančević Stručni saradnik za pripremu projekata i promociju fakulteta - II-23 Akademija umjetnosti mia.ivancevic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
Miloš Ignjatić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet milos.ignjatic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
Aleksandar Ilić Vozač-kurir - II-39 Akademija umjetnosti aleksandar.ilic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Ilic
Dragica Ilić Referent za studentska pitanja II-25 Pravni fakultet dragica.ilic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragica Ilic
Željko Ilić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
Ivana Ilić Doktor stomatologije - specijalista ortopedije vilica -III-2-3-1-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivana Ilic
Josif Ilić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet politickih nauka josif.ilic@fpn.unibl.org 051/304-022 18 nenastavno_osoblje Josif Ilic
mr Predrag Ilić Saradnik na projektu -III-2-6-6 Institut za geneticke resurse predrag.ilic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Predrag Ilic
Dragana Jakovljević Spremačica - II-41 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Jakovljevic
Gordana Jakšić Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet gordana.jaksic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
Marijana Janković Administrativni radnik - II-37 Pravni fakultet marijana.jankovic@pf.unibl.org 051/339-055 18 nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
Nikola Janković Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Nikola Jankovic
Svetlana Janković Domaćica - recepcioner - II-42 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
Krstina Janjić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Krstina Janjic
Dražan Jaroš Medicinski fakultet 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Drazan Jaros
Daliborka Jekić Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Daliborka Jekic
Svetlana Jeremić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
Goran Jovanić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Jovanic
Slobodanka Jovanić Šef biblioteke - II-12 Filoloski fakultet slobodanka.radjevic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Jovanic
Dijana Jović Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dijana Jovic
Mile Jović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Mile Jovic
dr Jugoslav Jovičić Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju -III-2-6-4 Institut za geneticke resurse jugoslav.jovicic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Jugoslav Jovicic
Branislav Jovković Viši stručni saradnik - administrator sigurnosti - I-3-4-5 Rektorat branislav.jovkovic@unibl.org 051/321-081 18 nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
Smilja Jovčić Referent za studentska pitanja II-25 Elektrotehnicki fakultet smilja.jovcic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
Luka Jokić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Luka Jokic
Nataša Jokić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Jokic
Svetislav Jokić Rukovodilac Službe - I-4-3-1 Rektorat svetislav.jokic@unibl.org 051/326-003 18 nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
dr Živojin Jonjev Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Zivojin Jonjev
Ljiljana Josipović Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Medicinski fakultet ljiljana.josipovic@med.unibl.org 051326021 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
Brankica Kajkut Administrativno-tehnički sekretar - I-4-1-1 Rektorat brankica.kajkut@unibl.org 051/326-000 18 nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
Mile Kajkut Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat mile.kajkut@unibl.org 051321171 18 nenastavno_osoblje Mile Kajkut
Obrenija Kalamanda Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Tehnoloski fakultet obrenija.kalamanda@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Obrenija Kalamanda
Dara Kaluđer-Radošević Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
Duško Kandić Bibliotekar - II-29 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dusko.kandic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dusko Kandic
Sanja Karajlić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet sanja.karajlic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
Marinko Karalić Laborant/viši laborant - II-31 Masinski fakultet 065/277-431 18 nenastavno_osoblje Marinko Karalic
Predrag Kaurin Doktor stomatologije specijalista dječije i preventivne stomatologije -III-2-3-1-7 Medicinski fakultet predrag.kaurin@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Kaurin
dr Nemanja Kašiković Tehnoloski fakultet nemanja.kasikovic@tf.unibl.org 051/465-032 17 nenastavno_osoblje dr Nemanja Kasikovic
Milorad Kašćelan Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Akademija umjetnosti milorad.kascelan@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
Kristina Kekić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filoloski fakultet kristina.kekic@flf.unibl.org 051340140 18 nenastavno_osoblje Kristina Kekic
mr Đorđe Kenjalo Viši/stručni saradnik za pravnu podršku međunarodnim projektima i programima razmjene - I-2-3-2 Rektorat djordje.kenjalo@unibl.org 051/266-170 18 nenastavno_osoblje mr Djordje Kenjalo
Slađana Kenjalo Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
mr Zoran Kenjić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Prirodno-matematicki fakultet zoran.kenjic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Zoran Kenjic
Mara Keranović Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Filoloski fakultet mara.keranovic@flf.unibl.org 051340129 18 nenastavno_osoblje Mara Keranovic
Marija Kerezović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet marija.kerezovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
Milka Kerović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Akademija umjetnosti milka.kerovic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milka Kerovic
Dijana Kesić Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat dijana.kesic@unibl.org 051/326-008 18 nenastavno_osoblje Dijana Kesic
Vesna Kecman Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije -III-2-3-1-2 Medicinski fakultet vesna.kecman@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Kecman
Snježana Kecman Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Fakultet bezbjednosnih nauka snjezana.kecman@fbn.unibl.org 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Snjezana Kecman
Aleksandar Kljaić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Kljaic
Nađa Knežević Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nadja Knezevic
Branka Kovačević Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Elektrotehnicki fakultet branka.kovacevic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
Vesna Kovačević Spremačica -III-2-3-2-6 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Kovacevic
Dragan Kovačević Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 051/348-080 18 nenastavno_osoblje Dragan Kovacevic
Željana Kovačević Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Filozofski fakultet zeljana.kovacevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
Zagorka Kovačević Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet zagorka.kovacevic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
Zdravko Kovačević Šef biblioteke - II-12 Sumarski fakultet zdravko.kovacevic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
Zoran Kovačević Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet zoran.kovacevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
Zorka Kovačević Tehnički sekretar - II-34 Fakultet politickih nauka studentska.sluzba@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
Jovana Kovačević Viši/stručni saradnik za matičnu evidenciju radnika i matične knjige - I-3-2-4 Rektorat jovana.kovacevic@unibl.org 051/321-276 18 nenastavno_osoblje Jovana Kovacevic
Olivera Kovačević Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet olivera.kovacevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
Stana Kovačević Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Stana Kovacevic
Milivoj Komljenović Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
Mirjana Komljenović Spremačica - II-41 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Komljenovic
Dragana Kondić Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragana Kondic
Siniša Kondić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
Sonja Kondić Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sonja Kondic
Božana Kopanja Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
Nataša Kopanja Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Kopanja
Drago Kopren Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet drago.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Drago Kopren
Ljilja Kopren Šef biblioteke - II-12 Prirodno-matematicki fakultet ljilja.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
Vanja Koprivica Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vanja Koprivica
mr Emilija Korica Šef studentske službe - II-11 Akademija umjetnosti emilija.korica@au.unibl.org 051/348-801 18 nenastavno_osoblje mr Emilija Korica
Milica Kos Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet milica.kos@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milica Kos
Vanja Kosić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta vanja.kosic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Kosic
Predrag Kosić Vozač-kurir - II-39 Fakultet politickih nauka 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Predrag Kosic
Nada Kostadinović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Filozofski fakultet nada.kostadinovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
Nikolina Kostić Stručni saradnik za nastavu sa stranim studentima -III-2-3-5-2 Medicinski fakultet nikolina.kostic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikolina Kostic
dr Svetlana Kostić Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet svetlana.kostic@aggf.unibl.org 0038113218535 17 nenastavno_osoblje dr Svetlana Kostic
Jovanka Kotur Šef biblioteke - II-12 Tehnoloski fakultet jovanka.todic@tf.unibl.org 051/465- 032 lok 121 18 nenastavno_osoblje Jovanka Kotur
Nemanja Kočić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nemanja Kocic
Milica Kremenović Rukovodilac službe za stručne poslove - I-3-3-1 Rektorat milica.kremenovic@unibl.org 051/321-179 18 nenastavno_osoblje Milica Kremenovic
Milka Kremenović Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
Saša Kremenović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
Ružica Krivokuća Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
mr Sanja Krnetić Laborant/viši laborant - II-31 Tehnoloski fakultet sanja.krnetic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Sanja Krnetic
Vanja Krčić Doktor stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine -III-2-3-1-4 Medicinski fakultet 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Vanja Krcic
Živana Krčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Prirodno-matematicki fakultet zivana.krcic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zivana Krcic
Mirjana Kudrić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filoloski fakultet mirjana.kudric@flf.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
Marko Kuzman Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet marko.kuzman@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marko Kuzman
Mladen Kuzmanović Kućni majstor - II-38 Poljoprivredni fakultet mladen.kuzmanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
Rada Kuzmanović Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Rada Kuzmanovic
Nina Kujača Šef biblioteke - II-12 Fakultet politickih nauka nina.kujaca@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Nina Kujaca
Miljka Kukrić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet miljka.kukric@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miljka Kukric
Danijela Kuruzović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet danijela.kuruzovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
Nikola Kutić Rukovodilac Službe - I-4-5-1 Rektorat nikola.kutic@unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Nikola Kutic
Duško Lazić Finansijski direktor - I-4-1 Rektorat dusko.lazic@unibl.org 051/326-001 18 nenastavno_osoblje Dusko Lazic
Novica Lakić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Novica Lakic
Sara Lakić Saradnik - II-5 Tehnoloski fakultet sara.lakic@unibl.org 051/434-360 18 nenastavno_osoblje Sara Lakic
Spomenka Lakić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet spomenka.lakic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
Milenko Lale Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Lale
dr Branko Leković Rudarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Branko Lekovic
Suzana Letina Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051 324 110 18 nenastavno_osoblje Suzana Letina
Sandra Lovrić Laborant/viši laborant -III-2-3-2-5 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Lovric
dr Biljana Lolić Rukovodilac Centra u Institutu - III-2-6-1 Institut za geneticke resurse biljana.lolic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Biljana Lolic
Danijela Lolić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Pravni fakultet danijela.lolic@pf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danijela Lolic
Gordana Lončar Stručni saradnik za nastavu - II-17 Masinski fakultet gordana.loncar@mf.unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Gordana Loncar
dr Dragana Lončar Stojiljković Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Dragana Loncar Stojiljkovic
Lana Lugonja Filozofski fakultet 17 nenastavno_osoblje Lana Lugonja
Danijela Lukić Viši stručni saradnik za nastavu sa stranim studentima -III-2-3-5-1 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Danijela Lukic
Dragan Lukić Vozač-kurir - II-39 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragan.lukic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragan Lukic
mr Maja Lučić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje mr Maja Lucic
Milka Lučić Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 051/392-373 18 nenastavno_osoblje Milka Lucic
Sandra Majkić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Institut za geneticke resurse sandra.majkic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sandra Majkic
Radenko Majstorović Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka radenko.majstorovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
Gordana Maletić Tehnički sekretar - II-34 Akademija umjetnosti gordana.maletic@au.unibl.org 051/348-800 18 nenastavno_osoblje Gordana Maletic
Želimir Maletić Elektrotehnicki fakultet 17 nenastavno_osoblje Zelimir Maletic
Neđo Malešević Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet nedjo.malesevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
Bogdan Malić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje Bogdan Malic
Dragana Malić Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Malic
Uglješa Maličević Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet ugljesa.malicevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ugljesa Malicevic
Biljana Malčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Pravni fakultet biljana.malcic@pf.unibl.org 051/339-049 18 nenastavno_osoblje Biljana Malcic
Ranka Mandić Tehnički sekretar - II-34 Rudarski fakultet ranka.mandic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Ranka Mandic
Sanja Mandić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet sanja.mandic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Mandic
Sonja Mandić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Rudarski fakultet sonja.mandic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Sonja Mandic
Duško Marinković Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet dusko.marinkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
Božica Marić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Sumarski fakultet bozica.maric@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Bozica Maric
Boro Marić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Poljoprivredni fakultet boro.maric@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Boro Maric
Slavojka Marić Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Slavojka Maric
Sreten Marić Čuvar - portir - II-43 Elektrotehnicki fakultet sreten.maric@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sreten Maric
mr Tatjana Marić Viši stručni saradnik za ljudske i materijalne resurse - I-2-4-1 Rektorat tatjana.maric@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje mr Tatjana Maric
Dobrila Marjanović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dobrila.marjanovic@aggf.unibl.org 051/429-205 18 nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
mr Đorđe Markez Generalni sekretar Univerziteta - I-3-1 Rektorat gensek@unibl.org 051/321-275 18 nenastavno_osoblje mr Djordje Markez
Zdravko Marković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet zdravko.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
mr Jelena Marković Šef biblioteke - II-12 Poljoprivredni fakultet jelena.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Jelena Markovic
Sanja Marković Viši stručni saradnik - sistem analitičar - I-3-4-6 Rektorat sanja.markovic@unibl.org 051/321-080 18 nenastavno_osoblje Sanja Markovic
Ivana Marčeta Rendgen tehničar - III-2-3-1-10 Medicinski fakultet ivana.marceta@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ivana Marceta
dr Suzana Matejić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Suzana Matejic
mr Milica Matijević Medicinski fakultet 051234100 18 nenastavno_osoblje mr Milica Matijevic
Željka Matić Spremačica - II-40 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Zeljka Matic
Milka Matičić Laborant/viši laborant -III-2-3-3-8 Medicinski fakultet 051234100 18 nenastavno_osoblje Milka Maticic
Divna Macanović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet divna.macanovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Divna Macanovic
Igor Macanović Rukovodilac eksperimentalno-edukativnog centra - II-15 Poljoprivredni fakultet igor.macanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Macanovic
Dijana Mizdrak Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet politickih nauka dijana.mizdrak@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
Ognjen Mijatović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ognjen.mijatovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ognjen Mijatovic
Rajka Mijatović Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.163 18 nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
Snježana Mijatović Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051-430-010 18 nenastavno_osoblje Snjezana Mijatovic
Stamenko Mijatović Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org 051321189 18 nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
Dragica Mijić Spremačica - II-41 Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Dragica Mijic
mr Radenko Mikanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Rudarski fakultet radenko.mikanovic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje mr Radenko Mikanovic
Goran Milaković Referent za studentska pitanja II-25 Filoloski fakultet goran.milakovic@flf.unibl.org 051/340-143 18 nenastavno_osoblje Goran Milakovic
Gordana Milaković Kurir - spremačica - I-3-4-9 Rektorat 051/321-070 18 nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
Nada Milaković Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Poljoprivredni fakultet nada.milakovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Milakovic
Natalja Milaković Filoloski fakultet 051/340-120 17 nenastavno_osoblje Natalja Milakovic
Boris Milanović Bibliotekar - II-29 Ekonomski fakultet boris.milanovic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Boris Milanovic
Gordana Milanović Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
Đorđije Milanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Sumarski fakultet djordjije.milanovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
Žarko Milanović Viši stručni saradnik za saradnju sa privredom Mašinskog fakulteta II-16 Masinski fakultet zarko.milanovic@mf.unibl.org 065/896-677 18 nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
Jadranka Miletić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jadranka.miletic@aggf.unibl.org 051/300-999 18 nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
Neđeljka Miletić Spremačica - II-41 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nedjeljka Miletic
mr Tatjana Milivojac Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet tatjana.milivojac@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Tatjana Milivojac
Slobodanka Milinković Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
Dragica Milinović Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
Dragana Milinčić Šef biblioteke - II-12 Pravni fakultet dragana.milincic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Dragana Milincic
Neda Milić Keresteš Tehnoloski fakultet 021/458-133 17 nenastavno_osoblje Neda Milic Kerestes
Dragan Miličić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Pravni fakultet dragan.milicic@pf.unibl.org 051/339-006 18 nenastavno_osoblje Dragan Milicic
Biljana Milovanović Šef studentske službe - II-11 Fakultet politickih nauka biljana.milovanovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
Goran Milovanović Laborant/viši laborant - II-31 Masinski fakultet goran.milovanovic@mf.unibl.org 051/433-034 lok.111 18 nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
Dragana Milovanović Referent za studentska pitanja II-25 Pravni fakultet dragana.milovanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
Gorana Milojević Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gorana Milojevic
Predrag Milosavić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet predrag.milosavic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
Mirjana Milošević Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet mirjana.milosevic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 131 18 nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
mr Darko Milunović Saradnik - II-5 Ekonomski fakultet darko.milunovic@ef.unibl.org 051/430-025 17 nenastavno_osoblje mr Darko Milunovic
Siniša Miljević Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet sinisa.miljevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
dr Dražen Miljić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet bezbjednosnih nauka drazen.miljic@fbn.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje dr Drazen Miljic
Andrea Miljković Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Andrea Miljkovic
Marko Miljuš Viši/stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat marko.miljus@unibl.org 051/326-018 18 nenastavno_osoblje Marko Miljus
Nataša Miljuš Diplomirani molekularni biolog - III-2-3-3-4 Medicinski fakultet natasa.miljus@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Miljus
mr Miroslav Mirković Šef studentske službe - II-11 Sumarski fakultet miroslav.mirkovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje mr Miroslav Mirkovic
Nataša Mirković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet politickih nauka natasa.mirkovic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Mirkovic
Nataša Mitrović Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
Nebojša Mitrović Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet nebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
Brankica Mihailović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet brankica.mihailovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Brankica Mihailovic
Dragan Mihajlović Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Poljoprivredni fakultet dragan.mihajlovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
dr Marko Mišić Elektrotehnicki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Marko Misic
Neven Mišić Vozač-kurir - II-39 Filozofski fakultet neven.misic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Neven Misic
Nevenka Modrušan Spremačica - I-4-1-2 Rektorat nevenka.modrusan@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevenka Modrusan
Anđelija Mrđen Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
Damir Mrđenović Sumarski fakultet 17 nenastavno_osoblje Damir Mrdjenovic
Marko Munjiza Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Rudarski fakultet marko.munjiza@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Marko Munjiza
Stojan Mučalović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
Nikola Nedimović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
Slavica Nedimović Tehnički sekretar - II-34 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet slavica.nedimovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
Duška Nenadić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Elektrotehnicki fakultet duska.nenadic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Duska Nenadic
Smilja Nenadić Spremačica - II-41 Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Smilja Nenadic
Momir Nikić Administrativni radnik - II-37 Akademija umjetnosti momir.nikic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Momir Nikic
mr Bojan Nikolić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet bojan.nikolic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Bojan Nikolic
dr Boško Nikolić Elektrotehnicki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Bosko Nikolic
dr Ivana Nikolić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Ivana Nikolic
Petar Nikolić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet petar.nikolic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Petar Nikolic
Darko Ninić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje Darko Ninic
Zoran Ninić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Ninic
Rastko Ninković Referent za pravne poslove -III-2-3-1-13 Medicinski fakultet rastko.ninkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rastko Ninkovic
Milada Nišević Spremačica - II-41 Rudarski fakultet milada.nisevic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Milada Nisevic
Borka Nišić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet borka.nisic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Borka Nisic
Bojana Novaković Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Masinski fakultet bojana.novakovic@mf.unibl.org 051/433-000 lok. 108 18 nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
Miloš Novaković Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet milos.novakovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Novakovic
Rada Novaković Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Rada Novakovic
Sanja Novaković Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Tehnoloski fakultet sanja.novakovic@tf.unibl.org 051/434-353 lok 106 18 nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
Jelena Novković Referent za studentska pitanja II-25 Fakultet bezbjednosnih nauka 18 nenastavno_osoblje Jelena Novkovic
Tamara Nježić Referent za studentska pitanja II-25 Fakultet politickih nauka tamara.njezic@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Tamara Njezic
Đuro Obradović Čuvar - portir -III-2-3-1-17 Medicinski fakultet djuro.obradovic@med.unibl.org 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Djuro Obradovic
Milica Ognjenović Mrežni administrator - II-27 Elektrotehnicki fakultet milica.ognjenovic@etf.unibl.org 051/221-824 18 nenastavno_osoblje Milica Ognjenovic
Brankica Oparnica Tehnički sekretar - II-34 Elektrotehnicki fakultet brankica.oparnica@etf.unibl.org 051/221-824 18 nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
Neđo Oparnica Kućni majstor - II-38 Filozofski fakultet nedjo.oparnica@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
Svjetlana Orozović Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
Željka Ostojić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet zeljka.ostojic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
Nevenka Ostojić Domaćica - recepcioner - II-42 Elektrotehnicki fakultet nevenka.ostojic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
Nataša Pavlović Šef biblioteke - II-12 Akademija umjetnosti natasa.pavlovic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
Nikola Pavlović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Rudarski fakultet nikola.pavlovic@rf.unibl.org 052/234-224 18 nenastavno_osoblje Nikola Pavlovic
Svetlana Pavlović Tomašević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Svetlana Pavlovic Tomasevic
Bojan Pajić Bibliotekar - II-29 Filozofski fakultet bojan.pajic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Bojan Pajic
Mladenka Pajić Šef studentske službe - II-11 Poljoprivredni fakultet mladenka.pajic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
mr Radojka Pajčin Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet radojka.pajcin@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Radojka Pajcin
Goran Palalić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Palalic
Marija Palačković Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Marija Palackovic
Marija Panić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Panic
Nataša Pašalić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22 Institut za geneticke resurse natasa.pasalic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
Anđela Pepić Rukovodilac Centra - I-2-2-3-1 Rektorat andjela.pepic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andjela Pepic
mr Boško Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet bosko.petkovic@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Bosko Petkovic
Nataša Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Ekonomski fakultet natasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-035 18 nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
mr Sandra Petković Laborant/viši laborant - II-31 Tehnoloski fakultet sandra.stojkovic@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Sandra Petkovic
Sandra Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet sandra.petkovic@agro.unibl.org 051/330-980 18 nenastavno_osoblje Sandra Petkovic
Siniša Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet sinisa.petkovic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Sinisa Petkovic
Dragan Petrović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Filoloski fakultet dragan.petrovic@flf.unibl.org 051340122 18 nenastavno_osoblje Dragan Petrovic
Milica Petrović Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Milica Petrovic
Ljupka Pećanac Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
Miroslav Pećanac Stručni saradnik za nastavu - II-17 Masinski fakultet miroslav.pecanac@mf.unibl.org 051/464-361 18 nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
Vladana Pećo Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat vladana.peco@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Vladana Peco
Sanda Pilipović Laborant/viši laborant - II-31 Tehnoloski fakultet sanda.pilipovic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanda Pilipovic
Mirjana Piljagić Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat mirjana.piljagic@unibl.org 051/326-013 18 nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
Vesna Plavšić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 065/092-120 18 nenastavno_osoblje Vesna Plavsic
Gordana Polić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Akademija umjetnosti gordana.polic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Polic
Borka Ponorac Tehnički sekretar - II-34 Filozofski fakultet borka.ponorac@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Borka Ponorac
Željko Ponorac Kućni majstor - II-38 Pravni fakultet zeljko.ponorac@pf.unibl.org 051/339-029 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
Gojko Popara Čuvar - portir - II-43 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Gojko Popara
Petar Poplašen Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Ekonomski fakultet petar.poplasen@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje Petar Poplasen
Branka Popović Stručni saradnik za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat branka.popovic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Branka Popovic
Brankica Popović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta brankica.popovic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Brankica Popovic
Gordana Popović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Pravni fakultet gordana.popovic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Gordana Popović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet gordana.popovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Željka Popović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet zeljka.popovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
Milan Popović Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet milan.popovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milan Popovic
Tea Popović Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Tea Popovic
Vesna Praštalo Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Fakultet politickih nauka vesna.prastalo@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Vesna Prastalo
Mirjana Predić Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja - I-2-1-1 Rektorat mirjana.predic@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje Mirjana Predic
Slobodan Prijić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
Ranko Prodan Kućni majstor - II-38 Rudarski fakultet ranko.prodan@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Ranko Prodan
Mirko Prole Stručni saradnik -III-2-3-4-2 Medicinski fakultet mirko.prole@med.unibl.org 051/254-554 18 nenastavno_osoblje Mirko Prole
dr Biljana Prohaska Mrežni administrator - II-27 Masinski fakultet biljana.prochaska@mf.unibl.org 051/433-000 lok.159 18 nenastavno_osoblje dr Biljana Prohaska
Nedeljka Putnik-Sladojević Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Masinski fakultet nedeljka.putnik-sladojevic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nedeljka Putnik-Sladojevic
Smiljka Radanović Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
mr Snežana Radinković Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Filozofski fakultet snezana.radinkovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje mr Snezana Radinkovic
Sanja Radinović Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Sumarski fakultet sanja.radinovic@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Radinovic
Nikola Radić Kućni majstor - II-38 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta nikola.radic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Radic
Ornela Orlando Radmanović Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Elektrotehnicki fakultet ornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
Slavica Radovanović Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Radovanovic
Srđan Radojković Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Srdjan Radojkovic
Branko Radonić Kućni majstor - II-38 Medicinski fakultet branko.radonic@med.unibl.org 051/234/100 18 nenastavno_osoblje Branko Radonic
Milosava Radonjić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Elektrotehnicki fakultet milosava.radonjic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
Nada Radonjić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Elektrotehnicki fakultet nada.radonjic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Radonjic
Snježana Radonjić Referent za studentska pitanja II-25 Filozofski fakultet snjezana.radonjic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
Dane Radulović Vozač-kurir - II-39 Institut za geneticke resurse dane.radulovic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dane Radulovic
mr Dragana Radulović Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta - I-2-2-1 Rektorat dragana.radulovic@unibl.org 051/321-173 18 nenastavno_osoblje mr Dragana Radulovic
mr Radmila Radulović Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet radmila.radulovic@med.unibl.org 051/340-015 18 nenastavno_osoblje mr Radmila Radulovic
Božo Radumilo Kućni majstor - II-38 Medicinski fakultet bozo.radumilo@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozo Radumilo
Milena Radumilo Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Milena Radumilo
Milka Radumilo Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milka Radumilo
Cvijo Radumilo Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
Gordana Rađević Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Gordana Radjevic
Aleksandar Railić Bibliotekar - II-29 Fakultet bezbjednosnih nauka biblioteka@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
Savka Raljić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat savka.raljic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Savka Raljic
Zlatko Ratković Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zlatko Ratkovic
Snježana Ratković Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Prirodno-matematicki fakultet snjezana.ratkovic@pmf.unibl.org 051/280-774 18 nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
Jovana Rauš Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Jovana Raus
Dobrila Račić Administrativni radnik - II-37 Fakultet politickih nauka dobrila.racic@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Dobrila Racic
Dragana Račić Vozač-kurir - II-39 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dragana Racic
Mioljka Račić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Pravni fakultet mioljka.racic@pf.unibl.org 051/339-032 18 nenastavno_osoblje Mioljka Racic
Aleksandra Regojević Viši/stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat aleksandra.regojevic@unibl.org 051/326-012 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
Nataša Relić Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Natasa Relic
Mihael Resanović Bibliotekar - II-29 Filozofski fakultet mihael.resanovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
mr Branislav Ristić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Masinski fakultet branislav.ristic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.103 18 nenastavno_osoblje mr Branislav Ristic
Zlatan Ristić Laborant/viši laborant - II-31 Institut za geneticke resurse zlatan.ristic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
Mladen Ritan Operater - I-3-4-8 Rektorat mladen.ritan@unibl.org 051/321-083 18 nenastavno_osoblje Mladen Ritan
Ranko Ritan Vozač putničkog vozila - I-1-4 Rektorat ranko.ritan@unibl.org 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Ranko Ritan
Željko Rogić Čuvar - portir - II-43 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
Ivana Rogić Šef kabineta rektora - I-1-1 Rektorat ivana.rogic@unibl.org 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Ivana Rogic
Nevena Rogić Viši/Stručni saradnik za evidencije poreza i doprinosa - I-4-3-7 Rektorat nevena.rogic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Nevena Rogic
Mladen Rodić Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije -III-2-3-1-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mladen Rodic
Sandra Rodić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Rodic
Marina Rodić Kavić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet marina.rodic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marina Rodic Kavic
Jelena Rožić Viši/stručni saradnik za međunarodne obrazovne programe i projekte - I-2-3-4 Rektorat jelena.rozic@unibl.org 051/266-170 18 nenastavno_osoblje Jelena Rozic
Jelena Rokvić Tehnički sekretar - II-34 Masinski fakultet 051/433-001 lok.102 18 nenastavno_osoblje Jelena Rokvic
Andrej Rudić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Filoloski fakultet andrej.rudic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andrej Rudic
Željko Savanović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
Marija Savanović Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Savanovic
Milena Savanović Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Milena Savanovic
Nevena Savanović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet nevena.savanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
Ružica Savanović Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Ruzica Savanovic
Slavica Savanović Referent za studentska pitanja II-25 Tehnoloski fakultet slavica.savanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
Brankica Savić Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Savic
Verica Savić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet verica.savic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Verica Savic
Vesna Savić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet vesna.savic@aggf.unibl.org 051/206-280 18 nenastavno_osoblje Vesna Savic
Zoran Savić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Savic
Radoslava Savić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet radoslava.savic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Radoslava Savic
Branislav Savković Vozač-kurir - II-39 Poljoprivredni fakultet branislav.savkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
Dijana Savković Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet dijana.savkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
Slavica Savković Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Savkovic
Zoran Sanković Mrežni administrator - II-27 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Sankovic
Rajka Sejmanović Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
Slavica Serdar Janjuš Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Medicinski fakultet slavica.serdar-janjus@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
Jelena Sikimić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Prirodno-matematicki fakultet jelena.sikimic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Sikimic
Aleksandra Simanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet aleksandra.simanovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
Dragana Simeunić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Ekonomski fakultet dragana.simeunic@ef.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Dragana Simeunic
Matej Sirovina Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Sumarski fakultet matej.sirovina@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Matej Sirovina
Vinka Slijepčević Referent za studentska pitanja II-25 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
Željko Smiljanić Kućni majstor - II-38 Medicinski fakultet zeljko.smiljanic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
Zvjezdana Smiljanić Đurić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zvjezdana Smiljanic Djuric
Vesna Smoljić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
Slavica Spasojević Referent za obračun ličnih primanja - I-4-3-6 Rektorat slavica.spasojevic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
Ljiljana Spremo Administrativni radnik - II-37 Poljoprivredni fakultet ljiljana.spremo@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
mr Milena Srdić Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje mr Milena Srdic
dr Biljana Srdić Gojković Stručni saradnik u Centru -III-2-6-8 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje dr Biljana Srdic Gojkovic
Snježana Stajčić Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Stajcic
Duško Stakić Kućni majstor - II-38 Elektrotehnicki fakultet dusko.stakic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Stakic
mr Ljiljana Stanivuk Medicinski fakultet ljiljana.stanivuk@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Ljiljana Stanivuk
Lazarka Stanivuković Referent za studentska pitanja II-25 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org 051/309-812 18 nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
Milan Stanivuković Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Sumarski fakultet milan.stanivukovic@sf.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
Nina Stanivuković Glavna sestra -III-2-3-1-12 Medicinski fakultet nina.stanivukovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nina Stanivukovic
Vila Stanić Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Vila Stanic
Dragana Stanišić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
Jovan Stanišić Bibliotekar - II-29 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta jovan.stanisic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 121 18 nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
Slađana Stanišić Pripravnik Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sladjana.stanisic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sladjana Stanisic
Željka Stanišljević Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljka Stanisljevic
Branka Stanković Tehnički sekretar - II-34 Ekonomski fakultet branka.stankovic@ef.unibl.org 051/430-012 18 nenastavno_osoblje Branka Stankovic
Dario Stanković Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - I-1-2 Rektorat dario.stankovic@unibl.org 051/321-480 18 nenastavno_osoblje Dario Stankovic
Zorica Stanković Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorica Stankovic
Zana Stevandić Viši/stručni saradnik za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta - I-3-2-3 Rektorat zana.stevandic@unibl.org 051/321-276 18 nenastavno_osoblje Zana Stevandic
Danijela Stević Viši/stručni saradnik za odobrenje plaćanja - I-4-3-2 Rektorat danijela.stevic@unibl.org 051/326-005 18 nenastavno_osoblje Danijela Stevic
Milivoj Stipanović Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Masinski fakultet milivoj.stipanovic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.168 18 nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
Miroslav Stoisavljević Vozač-kurir - II-39 Medicinski fakultet 051/216-531 18 nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
Zorica Stojaković Šef studentske službe - II-11 Elektrotehnicki fakultet zorica.stojakovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
Lidija Stojaković Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Medicinski fakultet 051/321-187 18 nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
Aleksandar Stojanović Laborant/viši laborant - II-31 Tehnoloski fakultet aleksandar.stojanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 127 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Stojanovic
Danijela Stojičić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Pravni fakultet danijela.stojicic@pf.unibl.org 051/339-055 18 nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
Sonja Stojičić Grujić Bibliotekar - II-29 Masinski fakultet sonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org 051/453-000 lok.157 18 nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
Aleksandra Stojković Bibliotekar - II-29 Filoloski fakultet aleksandra.stojkovic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Stojkovic
Slađana Stojnić Referent za studentska pitanja II-25 Pravni fakultet sladjana.stojnic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
Božana Stojčević Šef studentske službe - II-11 Filozofski fakultet bozana.stojcevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
Vesna Straživuk Tehnički sekretar - II-34 Pravni fakultet vesna.strazivuk@pf.unibl.org 051/339-002 18 nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
Dragana Stupar Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragana.stupar@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragana Stupar
Rada Stupar Laborant/viši laborant - II-31 Institut za geneticke resurse rada.stupar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Stupar
Ranka Subašić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranka Subasic
Andreja Subotić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Akademija umjetnosti andreja.subotic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andreja Subotic
Jelena Subotić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Jelena Subotic
Nataša Sukara-Đurica Viši/stručni saradnik za kontrolu ulazne dokumentacije - I-4-3-4 Rektorat natasa.sukara-djurica@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Sukara-Djurica
Branka Tanasić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Branka Tanasic
Mitja Tanjga Šef računarskog centra - II-13 Prirodno-matematicki fakultet mitja.tanjga@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
Danijel Telebak Šef biblioteke - II-12 Ekonomski fakultet danijel.telebak@ef.unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Danijel Telebak
Nikolina Telebak Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Akademija umjetnosti nikolina.telebak@au.unibl.org 051/348-810 18 nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
Ana Tešić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Akademija umjetnosti ana.tesic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ana Tesic
Rada Todić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Prirodno-matematicki fakultet rada.todic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Todic
Vanja Todorović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Elektrotehnicki fakultet vanja.todorovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
Marina Todorović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet marina.todorovic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Marina Todorovic
Vera Tokić Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vera Tokic
Milan Tomecić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje Milan Tomecic
Ljiljana Tomović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet ljiljana.tomovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
Boris Topalović Viši/stručni saradnik - administrator baze podataka - I-3-4-3 Rektorat boris.topalovic@unibl.org 051/321-079 18 nenastavno_osoblje Boris Topalovic
Zoran Topić Referent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu - I-4-5-2 Rektorat zoran.topic@unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Zoran Topic
Vanja Topić-Gajić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Ekonomski fakultet vanja.topic-gajic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Topic-Gajic
Žana Topić Stoisavljević Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Medicinski fakultet zana.stoisavljevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zana Topic Stoisavljevic
Lazarela Travar Viši/stručni saradnik za poslove održavanja - I-4-2-4 Rektorat lazarela.travar@unibl.org 051/326-010 18 nenastavno_osoblje Lazarela Travar
Nikola Travar Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22 Institut za geneticke resurse nikola.travar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Travar
Bojana Trbić Rukovodilac Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa invaliditetom - I-2-1-3-1 Rektorat bojana.trbic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Trbic
dr Igor Trbojević Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet igor.trbojevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Igor Trbojevic
Miroslav Treml Stručni saradnik za nastavu - II-17 Prirodno-matematicki fakultet miroslav.treml@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miroslav Treml
Zoran Trivić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet zoran.trivic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Zoran Trivic
Ozren Trišić Viši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-2-1-2 Rektorat ozren.trisic@unibl.org 051/321-182 18 nenastavno_osoblje Ozren Trisic
Branka Trninić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Prirodno-matematicki fakultet branka.trninic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Trninic
Mirjana Trubajić Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Mirjana Trubajic
Sara Trubajić Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sara Trubajic
Vanja Tubić Bibliotekar - II-29 Elektrotehnicki fakultet vanja.tubic@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Vanja Tubic
Dragana Tubić Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragana Tubic
Željana Ćelić Spremačica - II-41 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljana Celic
Dragana Ćetković Marić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet dragana.maric-cetkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Cetkovic Maric
Jagoda Ćetojević Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 051/217-737 18 nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
Nevenka Ćojo Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nevenka Cojo
dr Vesna Ćorić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Vesna Coric
Zvezdan Ćulafić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Medicinski fakultet zvezdan.culafic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
Dobrila Ćulum Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dobrila Culum
Svijetlana Ćućun Tehnički sekretar - II-34 Fakultet bezbjednosnih nauka info@fbn.unibl.org 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
Dragan Ubović Kućni majstor - II-38 Sumarski fakultet dragan.ubovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
Ljubiša Udovičić Interni revizor - I-1-5-2 Rektorat ljubisa.udovicic@unibl.org 051/326-011 18 nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
Živko Udovčić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
Tatjana Udovčić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
Biljana Uletilović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet biljana.uletilovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
Zoran Uljarević Pripravnik Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet zoran.uljarevic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zoran Uljarevic
Vladimirka Umićević Spremačica - II-41 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
Sonja Umićević Saradnik na projektu -III-2-6-6 Institut za geneticke resurse sonja.raseta@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sonja Umicevic
mr Nikola Fabijanić Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje mr Nikola Fabijanic
Žana Hajnešević Referent za studentska pitanja II-25 Rudarski fakultet zana.hajnesevic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Zana Hajnesevic
Zorana Hrkić Ilić Saradnik - II-5 Sumarski fakultet zorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org 051/464-628 17 nenastavno_osoblje Zorana Hrkic Ilic
Gordana Cvijetić Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
Jovana Cvijić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta jovana.cvijic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
Milija Cvišić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Milija Cvisic
Mirko Cvišić Kućni majstor - II-38 Prirodno-matematicki fakultet mirko.cvisic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirko Cvisic
Tanja Cvjetković Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet tanja.cvjetkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
dr Miroslav Crnogorac Rudarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Miroslav Crnogorac
Nemanja Čavić Viši/stručni saradnik za plan i analizu - I-4-4-3 Rektorat nemanja.cavic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nemanja Cavic
Dijana Čajić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Dijana Cajic
Ognjen Čalić Šef računarskog centra - II-13 Elektrotehnicki fakultet ognjen.calic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Ognjen Calic
Goran Čampara Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Goran Campara
Nataša Čegar Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Cegar
Svjetlana Čeko Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet svjetlana.ceko@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
Momirka Čolić Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Momirka Colic
Jelena Čolović Viši/stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat jelena.colovic@unibl.org 051/321-279 18 nenastavno_osoblje Jelena Colovic
Jelena Čučković Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Sumarski fakultet jelena.subotic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Jelena Cuckovic
dr Emir Džomba Poljoprivredni fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Emir Dzomba
Vlatko Šajinović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vlatko Sajinovic
Danijel Šamara Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Danijel Samara
dr Tatjana Šarac Tehnoloski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Tatjana Sarac
Bojana Šarić Referent za studentska pitanja II-25 Prirodno-matematicki fakultet bojana.bajuk@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Saric
Marija Ševa Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Seva
Dragana Ševo Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat dragana.sevo@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Sevo
Anđelko Šešić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Andjelko Sesic
Nataša Šešić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Pravni fakultet 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Natasa Sesic
Nada Šikman Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Nada Sikman
Jelena Šipovac Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Medicinski fakultet jelena.sipovac@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
Božana Škorić Referent za studentska pitanja II-25 Ekonomski fakultet bozana.skoric@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Bozana Skoric
Vesna Škrbić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet vesna.skrbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
Ljubica Škrbić Doktor stomatologije - specijalista ortopedije vilica -III-2-3-1-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljubica Skrbic
Nevenko Škrbić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
Duško Šljivić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Tehnoloski fakultet dusko.sljivic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
Saša Šljivić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat sasa.sljivic@ffvs.unibl.org 051/340-142 18 nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
Jelena Šobot Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet jelena.sobot@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Sobot
Svetlana Šobot Filoloski fakultet 17 nenastavno_osoblje Svetlana Sobot
Veselka Šormaz Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Pravni fakultet 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
Milomirka Štrbac Spremačica - II-41 Masinski fakultet 065/701-458 18 nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
Ratka Štrbac Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ratka Strbac
Borislav Štulić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Fakultet politickih nauka borislav.stulic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Borislav Stulic
Borka Štulić Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 051/219-610 18 nenastavno_osoblje Borka Stulic
Dijana Šukalo Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Akademija umjetnosti dijana.sukalo@au.unibl.org 051 348 808 18 nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
Radana Šukalo Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat radana.sukalo@unibl.org 051/326-024 18 nenastavno_osoblje Radana Sukalo
Slavica Šukalo Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet bezbjednosnih nauka slavica.maksimovic@fbn.unibl.org 051/333-644 18 nenastavno_osoblje Slavica Sukalo
dr Vesna Šućur Janjetović Nastavnik - II-4 Fakultet politickih nauka vesna.sucur-janjetovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 nenastavno_osoblje dr Vesna Sucur Janjetovic
Milan Šušilović Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet milan.susilovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milan Susilovic
dr Roberto Russi redovni profesor Filoloski fakultet roberto.russi@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Roberto Russi
dr Renata Agostini redovni profesor Akademija umjetnosti renata.agostini@au.unibl.org 17 saradnik dr Renata Agostini
dr Vesna Aleksić redovni profesor Ekonomski fakultet vesna.aleksic@ef.unibl.org 051/430-015 17 saradnik dr Vesna Aleksic
dr Vesna Antić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet 17 dr Vesna Antic
dr Mališa Antić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet malisa.antic@pmf.unibl.org 17 dr Malisa Antic
mr Radoš Antonijević redovni profesor Akademija umjetnosti 17 mr Rados Antonijevic
dr Biljana Antunović redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet biljana.antunovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Biljana Antunovic
dr Mirjana Arežina redovni profesor Filoloski fakultet mirjana.arezina@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Mirjana Arezina
dr Miloš Arsenović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet milos.arsenovic@pmf.unibl.org 17 dr Milos Arsenovic
dr Zoran Arsović redovni profesor Filozofski fakultet zoran.arsovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zoran Arsovic
dr Jovo Ateljević redovni profesor Ekonomski fakultet jovo.ateljevic@ef.unibl.org 051/430-031 17 saradnik dr Jovo Ateljevic
dr Ljiljana Aćimović redovni profesor Filoloski fakultet ljiljana.acimovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Ljiljana Acimovic
dr Biljana Babić redovni profesor Filoloski fakultet biljana.babic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Biljana Babic
dr Željka Babić redovni profesor Filoloski fakultet zeljka.babic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Zeljka Babic
dr Zdenka Babić redovni profesor Elektrotehnicki fakultet zdenka.babic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zdenka Babic
dr Milanka Babić redovni profesor Filozofski fakultet milanka.babic@fpn.unibl.org 17 dr Milanka Babic
dr Miloš Babić redovni profesor Akademija umjetnosti milos.babic@au.unibl.org 17 dr Milos Babic
dr Davorin Bajić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet davorin.bajic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Davorin Bajic
mr Zoran Banović redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.banovic@au.unibl.org 051/301-211 17 saradnik mr Zoran Banovic
dr Nada Banjac redovni profesor Medicinski fakultet nada.banjac@med.unibl.org 17 dr Nada Banjac
dr Dragana Bašić redovni profesor Ekonomski fakultet dragana.basic@ef.unibl.org 051/430-013 17 saradnik dr Dragana Basic
dr Snežana Bijelić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta snezana.bijelic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Bijelic
dr Tatjana Bijelić redovni profesor Filoloski fakultet tatjana.bijelic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Tatjana Bijelic
mr Dinko Blagojević redovni profesor Akademija umjetnosti dinko.blagojevic@au.unibl.org 051/308-263 17 saradnik mr Dinko Blagojevic
dr Dragan Blagojević redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragan.blagojevic@aggf.unibl.org 17 dr Dragan Blagojevic
dr Branko Blanuša redovni profesor Elektrotehnicki fakultet branko.blanusa@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Branko Blanusa
dr Aleksandar Bogdanić redovni profesor Fakultet politickih nauka aleksandar.bogdanic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Aleksandar Bogdanic
dr Duško Bogdanić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusko.bogdanic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Bogdanic
dr Svetozar Bogojević redovni profesor Filozofski fakultet svetozar.bogojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Svetozar Bogojevic
dr Tatjana Botić redovni profesor Tehnoloski fakultet tatjana.botic@tf.unibl.org 051/434-377 lok 139 17 saradnik dr Tatjana Botic
dr Goran Bošković redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka goran.boskovic@kpa.edu.rs 051/333-603 17 dr Goran Boskovic
dr Goran Bošnjak redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta goran.bosnjak@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Bosnjak
mr Danko Brkić redovni profesor Akademija umjetnosti danko.brkic@au.unibl.org 17 saradnik mr Danko Brkic
dr Dušanka Bundalo redovni profesor Filozofski fakultet dusanka.bundalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dusanka Bundalo
dr Zlatko Bundalo redovni profesor Elektrotehnicki fakultet zlatko.bundalo@etf.unibl.org 051/221-820 17 dr Zlatko Bundalo
dr Marija Burgić-Radmanović redovni profesor Medicinski fakultet marija.burgic-radmanovic@med.unibl.org 17 dr Marija Burgic-Radmanovic
dr Božo Važić redovni profesor Poljoprivredni fakultet bozo.vazic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Bozo Vazic
dr Nada Vaselić redovni profesor Filozofski fakultet nada.vaselic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Nada Vaselic
dr Slavica Vasiljević Ilić redovni profesor Filoloski fakultet slavica.vasiljevic-ilic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
dr Željko Vaško redovni profesor Poljoprivredni fakultet zeljko.vasko@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vasko
dr Duško Vejnović redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka dusko.vejnovic@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Vejnovic
dr Saša Veljković redovni profesor Ekonomski fakultet 17 dr Sasa Veljkovic
dr Siniša Vidaković redovni profesor Akademija umjetnosti sinisa.vidakovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vidakovic
dr Stojko Vidović redovni profesor Medicinski fakultet stojko.vidovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Stojko Vidovic
dr Dragana Vilić redovni profesor Ekonomski fakultet dragana.vilic@ef.unibl.org 051/430-037 17 saradnik dr Dragana Vilic
dr Nataša Vilić redovni profesor Filozofski fakultet natasa.vilic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Vilic
dr Milenko Vojvodić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta milenko.vojvodic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Milenko Vojvodic
dr Zoran Vujković redovni profesor Medicinski fakultet zoran.vujkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Vujkovic
dr Đorđe Vuković redovni profesor Fakultet politickih nauka djordje.vukovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Djordje Vukovic
dr Duško Vulić redovni profesor Medicinski fakultet dusko.vulic@med.unibl.org 051/241-239 17 saradnik dr Dusko Vulic
dr Siniša Vučenović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.vucenovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vucenovic
dr Igor Vučković redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta igor.vuckovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Igor Vuckovic
mr Biljana Gavranović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.gavranovic@au.unibl.org 051/312-977 17 saradnik mr Biljana Gavranovic
dr Vesna Gajanin redovni profesor Medicinski fakultet vesna.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Gajanin
dr Radoslav Gajanin redovni profesor Medicinski fakultet radoslav.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Gajanin
dr Gordana Gardašević redovni profesor Elektrotehnicki fakultet gordana.gardasevic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Gordana Gardasevic
dr Dragan Gačić redovni profesor Sumarski fakultet 17 dr Dragan Gacic
dr Petar Gvero redovni profesor Masinski fakultet petar.gvero@mf.unibl.org 051/433-097 17 saradnik dr Petar Gvero
dr Nataša Glišić redovni profesor Akademija umjetnosti natasa.glisic@au.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Glisic
dr Gordana Globočki Lakić redovni profesor Masinski fakultet gordana.globocki-lakic@mf.unibl.org 051/433-034 17 saradnik dr Gordana Globocki Lakic
dr Rajko Gnjato redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet rajko.gnjato@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Rajko Gnjato
dr Zoran Govedar redovni profesor Sumarski fakultet zoran.govedar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Govedar
dr Miro Govedarica redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet miro.govedarica@aggf.unibl.org 17 dr Miro Govedarica
dr Valentina Golubović Bugarski redovni profesor Masinski fakultet valentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org 051 433 061 17 saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
dr Goran Grahovac redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta goran.grahovac@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Grahovac
dr Dragana Grujić redovni profesor Tehnoloski fakultet dragana.grujic@tf.unibl.org 051/434-364 lok 118 17 saradnik dr Dragana Grujic
dr Slavica Grujić redovni profesor Tehnoloski fakultet slavica.grujic@tf.unibl.org 051/434-374 lok 141 17 saradnik dr Slavica Grujic
dr Bojan Guzina redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta bojan.guzina@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Bojan Guzina
dr Radoslav Dekić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet radoslav.dekic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Dekic
dr Duška Delić redovni profesor Poljoprivredni fakultet duska.delic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Duska Delic
mr Novak Demonjić redovni profesor Akademija umjetnosti novak.demonjic@au.unibl.org 17 saradnik mr Novak Demonjic
dr Radenko Dobraš redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta radenko.dobras@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Radenko Dobras
dr Mirko Dobrnjac redovni profesor Masinski fakultet mirko.dobrnjac@mf.unibl.org 051/433-060 17 saradnik dr Mirko Dobrnjac
mr Maja Dodig redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet maja.dodig@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik mr Maja Dodig
dr Sanda Dodik redovni profesor Akademija umjetnosti sanda.dodik@au.unibl.org 17 saradnik dr Sanda Dodik
dr Ljiljana Došenović redovni profesor Sumarski fakultet ljiljana.dosenovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Ljiljana Dosenovic
dr Ljiljana Drinić redovni profesor Poljoprivredni fakultet ljiljana.drinic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Drinic
dr Miroslav Drinić redovni profesor Filozofski fakultet miroslav.drinic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Miroslav Drinic
dr Pero Dugić redovni profesor Tehnoloski fakultet pero.dugic@tf.unibl.org 051/434-373 lok 134 17 saradnik dr Pero Dugic
Goran Dujaković redovni profesor Akademija umjetnosti goran.dujakovic@au.unibl.org 17 saradnik Goran Dujakovic
dr Vojislav Dukić redovni profesor Sumarski fakultet vojislav.dukic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vojislav Dukic
dr Tatjana Duronjić redovni profesor Fakultet politickih nauka tatjana.duronjic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Tatjana Duronjic
dr Srđan Dušanić redovni profesor Filozofski fakultet srdjan.dusanic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Srdjan Dusanic
dr Zoran Đerić redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.djeric@au.unibl.org 17 dr Zoran Djeric
dr Dejan Đorđević redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet dejan.djordjevic@pmf.unibl.org 17 dr Dejan Djordjevic
mr Mladen Đukić redovni profesor Akademija umjetnosti mladen.djukic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Djukic
dr Pejo Đurašinović redovni profesor Fakultet politickih nauka pejo.djurasinovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Pejo Djurasinovic
dr Vesna Đurić redovni profesor Fakultet politickih nauka vesna.djuric@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Vesna Djuric
dr Gordana Đurić redovni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.djuric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Djuric
dr Zoran Đurić redovni profesor Elektrotehnicki fakultet zoran.djuric@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zoran Djuric
dr Neđo Đurić redovni profesor Rudarski fakultet 17 dr Nedjo Djuric
mr Biljana Đurović redovni profesor Akademija umjetnosti 17 mr Biljana Djurovic
dr Nebojša Elez redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet nebojsa.elez@pmf.unibl.org 17 dr Nebojsa Elez
dr Mirjana Žabić redovni profesor Poljoprivredni fakultet mirjana.zabic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Mirjana Zabic
dr Igor Zekanović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet igor.zekanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Igor Zekanovic
mr Nenad Zeljić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.zeljic@au.unibl.org 011/355-3306 17 saradnik mr Nenad Zeljic
dr Saša Zeljković redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet sasa.zeljkovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Zeljkovic
dr Ivana Zečević redovni profesor Filozofski fakultet ivana.zecevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Ivana Zecevic
dr Bogdan Zrnić redovni profesor Medicinski fakultet bogdan.zrnic@med.unibl.org 17 saradnik dr Bogdan Zrnic
dr Radomir Zrnić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta radomir.zrnic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Radomir Zrnic
dr Siniša Ignjatović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Ignjatovic
dr Nina Janjić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet nina.janjic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nina Janjic
dr Svjetlana Janjić redovni profesor Tehnoloski fakultet svjetlana.janjic@tf.unibl.org 051/434-361 lok 145 17 saradnik dr Svjetlana Janjic
mr Biljana Jašić-Radovanović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org 051/214-622 17 saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
dr Branimir Jovančićević redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet branimir.jovancicevic@pmf.unibl.org 17 dr Branimir Jovancicevic
dr Biljana Jovković redovni profesor Ekonomski fakultet 17 dr Biljana Jovkovic
dr Duško Jojić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusko.jojic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Jojic
dr Simo Jokanović redovni profesor Masinski fakultet simo.jokanovic@mf.unibl.org 051/433-090 17 saradnik dr Simo Jokanovic
Nataša Jokić redovni profesor Akademija umjetnosti natasa.jokic@au.unibl.org 17 saradnik Natasa Jokic
dr Draženko Jorgić redovni profesor Filozofski fakultet drazenko.jorgic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Drazenko Jorgic
dr Sanja Josifović-Elezović redovni profesor Filoloski fakultet sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
dr Radenko Jotanović redovni profesor Pravni fakultet radenko.jotanovic@pf.unibl.org 051/339-063 17 saradnik dr Radenko Jotanovic
dr Stoja Jotanović redovni profesor Poljoprivredni fakultet stoja.jotanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Stoja Jotanovic
mr Atila Kapitanj redovni profesor Akademija umjetnosti atila.kapitalj@au.unibl.org 17 mr Atila Kapitanj
dr Tamara Karalić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta tamara.karalic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Tamara Karalic
dr Milena Karapetrović redovni profesor Filozofski fakultet milena.karapetrovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milena Karapetrovic
dr Jelena Karišik redovni profesor Akademija umjetnosti jelena.karisik@au.unibl.org 057/265-025 17 saradnik dr Jelena Karisik
dr Radivoje Kerović redovni profesor Filozofski fakultet radivoje.kerovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Radivoje Kerovic
dr Dalibor Kesić redovni profesor Filoloski fakultet dalibor.kesic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dalibor Kesic
dr Luka Kecman redovni profesor Akademija umjetnosti luka.kecman@au.unibl.org 17 saradnik dr Luka Kecman
dr Darko Knežević redovni profesor Masinski fakultet darko.knezevic@mf.unibl.org 051/433-002 17 saradnik dr Darko Knezevic
dr Zlatan Kovačević redovni profesor Poljoprivredni fakultet zlatan.kovacevic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zlatan Kovacevic
dr Slaviša Kovačević redovni profesor Ekonomski fakultet slavisa.kovacevic@ef.unibl.org 051/430-028 17 saradnik dr Slavisa Kovacevic
dr Jasmin Komić redovni profesor Ekonomski fakultet jasmin.komic@ef.unibl.org 051/430-010 17 saradnik dr Jasmin Komic
dr Ilija Komljenović redovni profesor Poljoprivredni fakultet ilija.komljenovic@agro.unibl.org 051/330-959 17 saradnik dr Ilija Komljenovic
dr Danijela Kondić redovni profesor Poljoprivredni fakultet danijela.kondic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Danijela Kondic
mr Elena Kostić - Trepetova redovni profesor Akademija umjetnosti elena.kostic@au.unibl.org 17 saradnik mr Elena Kostic - Trepetova
dr Milena Kostović redovni profesor Rudarski fakultet milena.kostovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 dr Milena Kostovic
dr Milenko Krajišnik redovni profesor Ekonomski fakultet milenko.krajisnik@ef.unibl.org 051/430-049 17 saradnik dr Milenko Krajisnik
dr Zdenka Krivokuća redovni profesor Medicinski fakultet zdenka.krivokuca@med.unibl.org 051/234-101 17 saradnik dr Zdenka Krivokuca
dr Biljana Kukavica redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet biljana.kukavica@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Kukavica
dr Zoran Kukrić redovni profesor Tehnoloski fakultet zoran.kukric@tf.unibl.org 051/434-369 lok 128 17 saradnik dr Zoran Kukric
dr Goran Lazović redovni profesor Masinski fakultet 00381/63/315-869 17 dr Goran Lazovic
dr Zagorka Lozanov-Crvenković redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet zagorka.lozanov-crvenkovic@pmf.unibl.org 17 dr Zagorka Lozanov-Crvenkovic
dr Radana Lukajić redovni profesor Filoloski fakultet radana.lukajic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik dr Radana Lukajic
dr Bogdan Lukić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet bogdan.lukic@pmf.unibl.org 17 dr Bogdan Lukic
dr Zoran Lukić redovni profesor Ekonomski fakultet zoran.lukic@ef.unibl.org 051/430-029 17 saradnik dr Zoran Lukic
dr Adriana Ljubojević redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta adriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Adriana Ljubojevic
dr Danijela Majstorović redovni profesor Filoloski fakultet danijela.majstorovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Danijela Majstorovic
dr Branka Maksimović redovni profesor Poljoprivredni fakultet branka.maksimovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Branka Maksimovic
dr Vladimir Malbašić redovni profesor Rudarski fakultet vladimir.malbasic@rf.unibl.org 052/234-142 17 saradnik dr Vladimir Malbasic
dr Mira Mandić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet mira.mandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mira Mandic
dr Draško Marinković redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet drasko.marinkovic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Drasko Marinkovic
mr Leonila Marić redovni profesor Akademija umjetnosti leonila.jocic@au.unibl.org 051/313-642 17 saradnik mr Leonila Maric
dr Petar Marić redovni profesor Elektrotehnicki fakultet petar.maric@etf.unibl.org 051/221-820 17 dr Petar Maric
dr Tatjana Marjanović redovni profesor Filoloski fakultet tatjana.marjanovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Tatjana Marjanovic
dr Željka Marjanović-Balaban redovni profesor Sumarski fakultet zeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
dr Ivanka Marković redovni profesor Pravni fakultet ivanka.markovic@pf.unibl.org 051/339-051 17 dr Ivanka Markovic
dr Mihajlo Marković redovni profesor Poljoprivredni fakultet mihajlo.markovic@agro.unibl.org 051/330-915 17 saradnik dr Mihajlo Markovic
dr Amela Matavulj redovni profesor Medicinski fakultet amela.matavulj@med.unibl.org 051/234-121 17 saradnik dr Amela Matavulj
dr Milan Mataruga redovni profesor Sumarski fakultet milan.mataruga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Milan Mataruga
dr Petar Matić redovni profesor Elektrotehnicki fakultet petar.matic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Petar Matic
dr Zoran Maunaga redovni profesor Sumarski fakultet zoran.maunaga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Maunaga
dr Perica Macura redovni profesor Ekonomski fakultet perica.macura@ef.unibl.org 051/430-032 17 saradnik dr Perica Macura
dr Sanja Macura redovni profesor Filoloski fakultet sanja.macura@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sanja Macura
dr Ljiljana Mijović redovni profesor Pravni fakultet ljiljana.mijovic@pf.unibl.org 051/339-035 17 saradnik dr Ljiljana Mijovic
dr Dragan Mikavica redovni profesor Poljoprivredni fakultet dragan.mikavica@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Mikavica
dr Brane Mikanović redovni profesor Filozofski fakultet brane.mikanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Brane Mikanovic
dr Dejan Mikerević redovni profesor Ekonomski fakultet dejan.mikerevic@ef.unibl.org 051/430-047 17 saradnik dr Dejan Mikerevic
dr Dragan Mikerević redovni profesor Ekonomski fakultet dragan.mikerevic@ef.unibl.org 051/430-016 17 saradnik dr Dragan Mikerevic
dr Aleksandar Milašinović redovni profesor Masinski fakultet aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org 051/433-064 17 saradnik dr Aleksandar Milasinovic
Radoslav Milenković redovni profesor Akademija umjetnosti 17 Radoslav Milenkovic
mr Gorica Miletić-Omčikus redovni profesor Akademija umjetnosti gorica.miletic-omcikus@au.unibl.org 17 saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
dr Igor Milinković redovni profesor Pravni fakultet igor.milinkovic@pf.unibl.org 051/339-025 17 saradnik dr Igor Milinkovic
dr Mira Milić redovni profesor Sumarski fakultet mira.milic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Mira Milic
dr Zdravko Milovanović redovni profesor Masinski fakultet zdravko.milovanovic@mf.unibl.org 051/433-067 17 saradnik dr Zdravko Milovanovic
dr Brankica Milojević redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet brankica.milojevic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Brankica Milojevic
mr Mladen Miljanović redovni profesor Akademija umjetnosti mladen.miljanovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Miljanovic
dr Dragoljub Mirjanić redovni profesor Medicinski fakultet dragoljub.mirjanic@med.unibl.org 17 saradnik dr Dragoljub Mirjanic
dr Željko Mirjanić redovni profesor Pravni fakultet zeljko.mirjanic@pf.unibl.org 051/339-046 17 saradnik dr Zeljko Mirjanic
dr Željko Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti zeljko.mitrovic@au.unibl.org 051/213-104 17 saradnik dr Zeljko Mitrovic
dr Zoran Mitrović redovni profesor Elektrotehnicki fakultet zoran.mitrovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zoran Mitrovic
dr Tatjana Mihajlović redovni profesor Filozofski fakultet tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tatjana Mihajlovic
dr Zorica Nikitović redovni profesor Filoloski fakultet zorica.nikitovic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Zorica Nikitovic
mr Zoran Nikolić redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.nikolic@au.unibl.org 17 saradnik mr Zoran Nikolic
dr Aleksandar Ostojić redovni profesor Poljoprivredni fakultet aleksandar.ostojic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Ostojic
dr Saša Pavlović redovni profesor Akademija umjetnosti sasa.pavlovic@au.unibl.org 053/292-020 17 saradnik dr Sasa Pavlovic
dr Jelenka Pandurević redovni profesor Filoloski fakultet jelenka.pandurevic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Jelenka Pandurevic
dr Milan Pantić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet milan.pantic@pmf.unibl.org 17 dr Milan Pantic
dr Boris Pašalić redovni profesor Poljoprivredni fakultet boris.pasalic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Boris Pasalic
dr Duško Pevulja redovni profesor Filoloski fakultet dusko.pevulja@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Dusko Pevulja
dr Petar Penda redovni profesor Filoloski fakultet petar.penda@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Petar Penda
dr Miroslav Petković redovni profesor Medicinski fakultet miroslav.petkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Petkovic
dr Saša Petković redovni profesor Ekonomski fakultet sasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-057 17 saradnik dr Sasa Petkovic
dr Snežana Petković redovni profesor Masinski fakultet snezana.petkovic@mf.unibl.org 051/433-008 17 saradnik dr Snezana Petkovic
dr Aleksandra Petrašević redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Petrasevic
dr Borko Petrović redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta borko.petrovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Borko Petrovic
dr Jagoda Petrović redovni profesor Fakultet politickih nauka jagoda.petrovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Jagoda Petrovic
dr Rada Petrović redovni profesor Tehnoloski fakultet rada.petrovic@tf.unibl.org 051/434-379 lok 126 17 saradnik dr Rada Petrovic
dr Tatjana Pešić-Brđanin redovni profesor Elektrotehnicki fakultet tatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
dr Nenad Ponorac redovni profesor Medicinski fakultet nenad.ponorac@med.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Ponorac
dr Vitomir Popović redovni profesor Pravni fakultet vitomir.popovic@pf.unibl.org 051/339-050 17 saradnik dr Vitomir Popovic
dr Goran Popović redovni profesor Ekonomski fakultet goran.popovic@ef.unibl.org 051/430-014 17 saradnik dr Goran Popovic
dr Ranko Popović redovni profesor Filoloski fakultet ranko.popovic@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Ranko Popovic
mr Snježana Popović-Vuleta redovni profesor Akademija umjetnosti snjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org 17 saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
dr Snježana Popović-Pejičić redovni profesor Medicinski fakultet snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Popovic-Pejicic
dr Strain Posavljak redovni profesor Masinski fakultet strain.posavljak@mf.unibl.org 051/433-091 17 saradnik dr Strain Posavljak
dr Miroslav Pranić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet miroslav.pranic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Pranic
dr Ljubiša Preradović redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Ljubisa Preradovic
dr Novo Pržulj redovni profesor Poljoprivredni fakultet novo.przulj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Novo Przulj
dr Tamara Pribišev-Beleslin redovni profesor Filozofski fakultet tamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
dr Ira Prodanov Krajišnik redovni profesor Akademija umjetnosti 17 dr Ira Prodanov Krajisnik
dr Slobodanka Prtija redovni profesor Filozofski fakultet slobodanka.prtija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slobodanka Prtija
dr Dragana Purković-Macan redovni profesor Akademija umjetnosti dragana.purkovic-macan@au.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Purkovic-Macan
dr Sanja Radanović redovni profesor Filoloski fakultet sanja.radanovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Sanja Radanovic
dr Sanja Radetić Lovrić redovni profesor Filozofski fakultet sanja.radetic-lovric@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Radetic Lovric
dr Goran Radivojac redovni profesor Ekonomski fakultet goran.radivojac@ef.unibl.org 051/430-033 17 saradnik dr Goran Radivojac
dr Darko Radić redovni profesor Pravni fakultet darko.radic@pf.unibl.org 051/339-003 17 saradnik dr Darko Radic
dr Zoran Rakić redovni profesor Akademija umjetnosti 17 dr Zoran Rakic
dr Nela Rašeta Simović redovni profesor Medicinski fakultet nela.raseta@med.unibl.org 17 saradnik dr Nela Raseta Simovic
dr Miodrag Regodić redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet miodrag.regodic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miodrag Regodic
dr Branka Rodić-Grabovac redovni profesor Tehnoloski fakultet branka.rodic-grabovac@tf.unibl.org 051/434-358 lok 110 17 saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
dr Aleksandar Savanović redovni profesor Fakultet politickih nauka aleksandar.savanovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Aleksandar Savanovic
dr Nebojša Savić redovni profesor Poljoprivredni fakultet nebojsa.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nebojsa Savic
mr Nemanja Savić redovni profesor Akademija umjetnosti nemanja.savic@au.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Savic
dr Snežana Savić redovni profesor Pravni fakultet snezana.savic@pf.unibl.org 051/339-062 17 dr Snezana Savic
mr Svjetlana Salić Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti svjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
dr Mladenko Sadžak redovni profesor Filoloski fakultet mladenko.sadzak@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Mladenko Sadzak
mr Dunja Simić redovni profesor Akademija umjetnosti dunja.simic@au.unibl.org 17 saradnik mr Dunja Simic
dr Slobodan Simović redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta slobodan.simovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Simovic
dr Slavica Sladojević redovni profesor Tehnoloski fakultet slavica.sladojevic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Sladojevic
dr Platon Sovilj redovni profesor Masinski fakultet 00381/36/181-4793 17 dr Platon Sovilj
mr Predrag Solomun redovni profesor Akademija umjetnosti predrag.solomun@au.unibl.org 17 saradnik mr Predrag Solomun
dr Goran Spasojević redovni profesor Medicinski fakultet goran.spasojevic@med.unibl.org 17 saradnik dr Goran Spasojevic
dr Zoran Stanivuković redovni profesor Sumarski fakultet zoran.stanivukovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Stanivukovic
dr Milenko Stanković redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milenko.stankovic@aggf.unibl.org 051/225-190 17 saradnik dr Milenko Stankovic
dr Tanja Stanković - Janković redovni profesor Filozofski fakultet tanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tanja Stankovic - Jankovic
dr Veran Stanojević redovni profesor Filoloski fakultet veran.stanojevic@flf.unibl.org 17 dr Veran Stanojevic
mr Ivica Stevanović redovni profesor Akademija umjetnosti ivica.stevanovic@au.unibl.org 17 mr Ivica Stevanovic
dr Svjetlana Stoisavljević Šatara redovni profesor Medicinski fakultet svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org 051/358-410 17 saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
dr Toplica Stojanović redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta toplica.stojanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Toplica Stojanovic
dr Miloš Stojiljković redovni profesor Medicinski fakultet milos.stojiljkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Milos Stojiljkovic
dr Mirjana Stojisavljević redovni profesor Filoloski fakultet mirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
dr Mihajlo Stojčić redovni profesor Masinski fakultet mihajlo.stojcic@mf.unibl.org 051/433-063 17 saradnik dr Mihajlo Stojcic
dr Dane Subošić redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333-603 17 dr Dane Subosic
dr Zorana Tanasić redovni profesor Masinski fakultet zorana.tanasic@mf.unibl.org 051/433-003 17 saradnik dr Zorana Tanasic
dr Gordana Tešanović redovni profesor Medicinski fakultet gordana.tesanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Tesanovic
dr Drago Tešanović redovni profesor Filoloski fakultet drago.tesanovic@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Drago Tesanovic
dr Mladen Todić redovni profesor Masinski fakultet mladen.todic@mf.unibl.org 051/433-095 17 saradnik dr Mladen Todic
dr Vida Todorović redovni profesor Poljoprivredni fakultet vida.todorovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vida Todorovic
dr Zdravko Todorović redovni profesor Ekonomski fakultet zdravko.todorovic@ef.unibl.org 051/430-051 17 saradnik dr Zdravko Todorovic
dr Rajko Tomaš redovni profesor Ekonomski fakultet rajko.tomas@ef.unibl.org 051/430-030 17 saradnik dr Rajko Tomas
dr Ljiljana Topalić-Trivunović redovni profesor Tehnoloski fakultet ljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org 051/434-370 lok. 130 17 saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
dr Radislav Tošić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet radislav.tosic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radislav Tosic
dr Radule Tošović redovni profesor Rudarski fakultet radule.tosovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 dr Radule Tosovic
dr Goran Trbić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet goran.trbic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Trbic
dr Milan Trivunić redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 17 dr Milan Trivunic
dr Vladimir Turjačanin redovni profesor Filozofski fakultet vladimir.turjacanin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Vladimir Turjacanin
dr Snežana Uletilović redovni profesor Medicinski fakultet snezana.uletilovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Uletilovic
dr Mato Uljarević redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet mato.uljarevic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Mato Uljarevic
dr Dejan Filipović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet dejan.filipovic@pmf.unibl.org 17 dr Dejan Filipovic
dr Aleksandra Hadžić redovni profesor Filozofski fakultet aleksandra.hadzic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Hadzic
Timea Hotić redovni profesor Akademija umjetnosti timea.hotic@au.unibl.org 051/358-824 17 saradnik Timea Hotic
dr Miljan Cvetković redovni profesor Poljoprivredni fakultet miljan.cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Miljan Cvetkovic
dr Dijana Crnjak redovni profesor Filoloski fakultet dijana.crnjak@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Dijana Crnjak
mr Arsen Čarkić redovni profesor Akademija umjetnosti arsen.carkic@au.unibl.org 051/304-245 17 saradnik mr Arsen Carkic
dr Đorđe Čiča redovni profesor Masinski fakultet djordje.cica@mf.unibl.org 051/433-068 17 saradnik dr Djordje Cica
dr Valerija Šaula redovni profesor Pravni fakultet valerija.saula@pf.unibl.org 051/339-061 17 saradnik dr Valerija Saula
dr Ljiljana Ševo redovni profesor Akademija umjetnosti ljiljana.sevo@au.unibl.org 051/240-110 17 saradnik dr Ljiljana Sevo
dr Aleksandra Šindić-Radić redovni profesor Filozofski fakultet aleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Sindic-Radic
dr Ranko Škrbić redovni profesor Medicinski fakultet ranko.skrbic@med.unibl.org 051/234-117 17 saradnik dr Ranko Skrbic
dr Saša Šmulja redovni profesor Filoloski fakultet sasa.smulja@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sasa Smulja
dr Miloš Šolaja redovni profesor Fakultet politickih nauka milos.solaja@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Milos Solaja
dr Stefano Sacha Adamo vanredni profesor Filoloski fakultet stefano.adamo@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Stefano Sacha Adamo
dr Dubravko Aleksić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dubravko.aleksic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Dubravko Aleksic
dr Ljiljana Amidžić vanredni profesor Medicinski fakultet ljiljana.amidzic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Amidzic
dr Adriana Arbutina vanredni profesor Medicinski fakultet adriana.arbutina@med.unibl.org 17 saradnik dr Adriana Arbutina
dr Radmila Arbutina vanredni profesor Medicinski fakultet radmila.arbutina@med.unibl.org 17 saradnik dr Radmila Arbutina
dr Boris Babić vanredni profesor Filozofski fakultet boris.babic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Boris Babic
dr Vinko Babić vanredni profesor Masinski fakultet vinko.babic@mf.unibl.org 051/433-098 17 saradnik dr Vinko Babic
dr Dragoljub Bajić vanredni profesor Rudarski fakultet dragoljub.bajic@rf.unibl.org 052 241 660 17 dr Dragoljub Bajic
dr Milica Balaban vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet milica.balaban@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milica Balaban
dr Slavojka Beštić-Bronza vanredni profesor Filozofski fakultet slavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org 051/322-780 17 dr Slavojka Bestic-Bronza
Velimir Blanić vanredni profesor Akademija umjetnosti velimir.blanic@au.unibl.org 17 saradnik Velimir Blanic
dr Aleksandar Borković vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet aleksandar.borkovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 dr Aleksandar Borkovic
dr Svetlana Borojević vanredni profesor Filozofski fakultet svetlana.borojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Svetlana Borojevic
dr Stevo Borojević vanredni profesor Masinski fakultet stevo.borojevic@mf.unibl.org 051/433-066 17 saradnik dr Stevo Borojevic
dr Boško Branković vanredni profesor Filozofski fakultet bosko.brankovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Bosko Brankovic
dr Dražen Brđanin vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet drazen.brdjanin@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Drazen Brdjanin
dr Gordana Broćeta vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet gordana.broceta@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Gordana Broceta
dr Jugoslav Brujić vanredni profesor Sumarski fakultet jugoslav.brujic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Jugoslav Brujic
dr Anita Burgund Isakov vanredni profesor Fakultet politickih nauka 17 dr Anita Burgund Isakov
dr Milijana Buha vanredni profesor Pravni fakultet milijana.buha@pf.unibl.org 051/339-012 17 saradnik dr Milijana Buha
dr Ladislav Vasilišin vanredni profesor Tehnoloski fakultet ladislav.vasilisin@tf.unibl.org 051/434-376 17 saradnik dr Ladislav Vasilisin
dr Zoran Vasiljević vanredni profesor Pravni fakultet zoran.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-014 17 saradnik dr Zoran Vasiljevic
dr Bojana Vasiljević Poljašević vanredni profesor Pravni fakultet bojana.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-042 17 saradnik dr Bojana Vasiljevic Poljasevic
dr Dragiša Vasić vanredni profesor Filozofski fakultet dragisa.vasic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dragisa Vasic
Drago Vejnović vanredni profesor Akademija umjetnosti drago.vejnovic@au.unibl.org 17 saradnik Drago Vejnovic
dr Valentina Veselinović vanredni profesor Medicinski fakultet valentina.veselinovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Valentina Veselinovic
dr Gojko Vladić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet gojko.vladic@pmf.unibl.org 17 dr Gojko Vladic
dr Biljana Vojvodić vanredni profesor Masinski fakultet biljana.vojvodic@mf.unibl.org 17 dr Biljana Vojvodic
dr Nevenko Vranješ vanredni profesor Fakultet politickih nauka nevenko.vranjes@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nevenko Vranjes
dr Žana Vrućinić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka zana.vrucinic@fbn.unibl.org 051/333-614 17 saradnik dr Zana Vrucinic
dr Sarita Vujković vanredni profesor Akademija umjetnosti sarita.vujkovic@au.unibl.org 17 dr Sarita Vujkovic
dr Milorad Vujnić vanredni profesor Medicinski fakultet milorad.vujnic@med.unibl.org 17 saradnik dr Milorad Vujnic
dr Željko Vukić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta zeljko.vukic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vukic
dr Saša Vučenović vanredni profesor Ekonomski fakultet sasa.vucenovic@ef.unibl.org 051/430-037 17 saradnik dr Sasa Vucenovic
dr Goran Vučić vanredni profesor Tehnoloski fakultet goran.vucic@tf.unibl.org 051/434-376 lok 123 17 saradnik dr Goran Vucic
dr Darija Gajić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet darija.gajic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Darija Gajic
Draško Gajić vanredni profesor Akademija umjetnosti drasko.gajic@au.unibl.org 051/310-259 17 saradnik Drasko Gajic
dr Nikolina Gerdijan vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta nikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Nikolina Gerdijan
dr Dragan Gligorić vanredni profesor Ekonomski fakultet dragan.gligoric@ef.unibl.org 051/430-043 17 saradnik dr Dragan Gligoric
dr Sanja Gnjato vanredni profesor Medicinski fakultet sanja.gnjato@med.unibl.org 17 saradnik dr Sanja Gnjato
dr Dragojla Golub vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dragojla.golub@pmf.unibl.org 051/436-732 17 saradnik dr Dragojla Golub
dr Suzana Gotovac-Atlagić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet 17 saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
Jasna Grahovac vanredni profesor Akademija umjetnosti jasna.grahovac@au.unibl.org 17 saradnik Jasna Grahovac
Jelena Grubor vanredni profesor Akademija umjetnosti jelena.manojlovic@au.unibl.org 17 saradnik Jelena Grubor
dr Bojana Grujić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet bojana.grujic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Bojana Grujic
dr Gordana Grujić vanredni profesor Akademija umjetnosti gordana.grujic@au.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Grujic
dr Jelena Gučević vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet jelena.gucevic@aggf.unibl.org 051/464-628 17 dr Jelena Gucevic
dr Biljana Davidović-Plavšić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet biljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Davidovic-Plavsic
dr Sandra Dedijer vanredni profesor Tehnoloski fakultet 17 dr Sandra Dedijer
dr Dragoljub Dimitrijević vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dragoljub.dimitrijevic@pmf.unibl.org 17 dr Dragoljub Dimitrijevic
dr Strahinja Dimitrijević vanredni profesor Filozofski fakultet strahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Strahinja Dimitrijevic
dr Dejan Dmitrović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Dmitrovic
dr Dragoslav Dobraš vanredni profesor Masinski fakultet dragoslav.dobras@mf.unibl.org 051/433-062 17 saradnik dr Dragoslav Dobras
dr Olivera Dolić vanredni profesor Medicinski fakultet olivera.dolic@med.unibl.org 17 saradnik dr Olivera Dolic
dr Pavle Dragičević vanredni profesor Filozofski fakultet pavle.dragicevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Pavle Dragicevic
dr Borjana Dragičević-Mrđa vanredni profesor Akademija umjetnosti borjana.mrdja@au.unibl.org 17 saradnik dr Borjana Dragicevic-Mrdja
dr Milica Drobac Pavićević vanredni profesor Filozofski fakultet milica.drobac@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milica Drobac Pavicevic
dr Aleksandra Đeri vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.djeri@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Djeri
dr Nemanja Đukić vanredni profesor Fakultet politickih nauka nemanja.djukic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Nemanja Djukic
dr Manja Đurić Džakić vanredni profesor Fakultet politickih nauka manja.djuric@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Manja Djuric Dzakic
dr Slaviša Đuričić vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Slavisa Djuricic
dr Neda Živak vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet neda.zivak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Neda Zivak
dr Željko Zeljković vanredni profesor Tehnoloski fakultet 17 dr Zeljko Zeljkovic
dr Svjetlana Zeljković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet svjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Zeljkovic
dr Čedomir Zeljković vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet cedomir.zeljkovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Cedomir Zeljkovic
dr Branka Zolak Poljašević vanredni profesor Ekonomski fakultet branka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
dr Branislav Ivanović vanredni profesor Filoloski fakultet 17 dr Branislav Ivanovic
dr Željko Ivanović vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet zeljko.ivanovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Ivanovic
dr Vladimir Jakovljević vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta vladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Jakovljevic
dr Aleksandar Janković vanredni profesor Fakultet politickih nauka aleksandar.jankovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Aleksandar Jankovic
dr Dejan Janković vanredni profesor Akademija umjetnosti dejan.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Jankovic
dr Goran Janjić vanredni profesor Masinski fakultet goran.janjic@mf.unibl.org 051/433 007 17 saradnik dr Goran Janjic
dr Dijana Jelić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dijana.jelic@med.unibl.org 17 saradnik dr Dijana Jelic
dr Slaviša Jenjić vanredni profesor Filozofski fakultet slavisa.jenjic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slavisa Jenjic
dr Vladimir Jovanović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet vladimir.jovanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Jovanovic
dr Saša Jovanović vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta sasa.jovanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Jovanovic
dr Tatjana Jovanović-Cvetković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet tatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
dr Dragomir Jovičić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka dragomir.jovicic@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Dragomir Jovicic
dr Željana Jovičić vanredni profesor Ekonomski fakultet zeljana.jovicic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Zeljana Jovicic
dr Marijana Kapović Solomun vanredni profesor Sumarski fakultet marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Marijana Kapovic Solomun
dr Irena Kasagić Vujanović vanredni profesor Medicinski fakultet irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
dr Nataša Knežević vanredni profesor Medicinski fakultet natasa.knezevic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Knezevic
dr Mladen Knežić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet mladen.knezic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Mladen Knezic
dr Zorana Kovačević vanredni profesor Filoloski fakultet zorana.kovacevic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Zorana Kovacevic
dr Dragomir Kozomara vanredni profesor Filoloski fakultet dragomir.kozomara@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Dragomir Kozomara
dr Željka Kojić vanredni profesor Medicinski fakultet zeljka.kojic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zeljka Kojic
dr Sandra Kosić-Jeremić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
dr Aleksandra Kostadinović-Račić vanredni profesor Filozofski fakultet aleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
dr Srđan Kostić vanredni profesor Rudarski fakultet srdjan.kostic@rf.unibl.org 052/241-660 17 dr Srdjan Kostic
mr Milan Krajnović vanredni profesor Akademija umjetnosti milan.krajnovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Krajnovic
dr Dragoljub Krneta vanredni profesor Ekonomski fakultet dragoljub.krneta@ef.unibl.org 17 dr Dragoljub Krneta
dr Anđelka Krstanović-Janković vanredni profesor Filoloski fakultet andjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
dr Igor Krčmar vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet igor.krcmar@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Igor Krcmar
dr Mijana Kuburić Macura vanredni profesor Filoloski fakultet mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mijana Kuburic Macura
dr Irena Kuzmanović Radman vanredni profesor Medicinski fakultet irena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kuzmanovic Radman
dr Aleksandar Kukrić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Kukric
dr Siniša Kurteš vanredni profesor Ekonomski fakultet sinisa.kurtes@ef.unibl.org 051/430-056 17 saradnik dr Sinisa Kurtes
dr Siniša Lakić vanredni profesor Filozofski fakultet sinisa.lakic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sinisa Lakic
dr Velibor Lalić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka velibor.lalic@fbn.unibl.org 051/333-644 17 saradnik dr Velibor Lalic
dr Goran Latinović vanredni profesor Filozofski fakultet goran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 780 17 saradnik dr Goran Latinovic
dr Duško Lepir vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta dusko.lepir@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Lepir
dr Ljubo Lepir vanredni profesor Fakultet politickih nauka ljubo.lepir@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Ljubo Lepir
dr Svjetlana Lolić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet svjetlana.lolic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Lolic
dr Biljana Lubarda vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet biljana.lubarda@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Lubarda
dr Sanja Ljubišić vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.ljubisic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Ljubisic
dr Snježana Maksimović vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet snjezana.maksimovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Snjezana Maksimovic
dr Tanja Maksimović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tanja.maksimovic@pmf.unibl.org 051/439-351 17 saradnik dr Tanja Maksimovic
dr Dragana Malivuk Gak vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Malivuk Gak
dr Borislav Malinović vanredni profesor Tehnoloski fakultet borislav.malinovic@tf.unibl.org 051/434-365 lok 120 17 saradnik dr Borislav Malinovic
dr Miroslav Malinović vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet miroslav.malinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Malinovic
dr Zoran Maličević vanredni profesor Poljoprivredni fakultet zoran.malicevic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Malicevic
dr Snježana Mandić vanredni profesor Tehnoloski fakultet snjezana.mandic@tf.unibl.org 051/434-375 lok 133 17 saradnik dr Snjezana Mandic
dr Maja Manojlović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet maja.manojlovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Maja Manojlovic
dr Tatjana Marić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tatjana.maric@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Maric
mr Nemanja Marjanović vanredni profesor Akademija umjetnosti nemanja.marjanovic@au.unibl.org 17 mr Nemanja Marjanovic
dr Dimitrije Marković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet dimitrije.markovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dimitrije Markovic
dr Dane Marčeta vanredni profesor Sumarski fakultet dane.marceta@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dane Marceta
dr Dušanka Marčetić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusanka.marcetic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusanka Marcetic
dr Dragan Matić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dragan.matic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Matic
mr Mladen Matović vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.matovic@au.unibl.org 17 mr Mladen Matovic
dr Dragan Macanović vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragan.macanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Macanovic
dr Nebojša Macanović vanredni profesor Fakultet politickih nauka nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Nebojsa Macanovic
dr Irena Medar-Tanjga vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet irena.medar-tanjga@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Irena Medar-Tanjga
dr Boško Mekinjić vanredni profesor Ekonomski fakultet 17 dr Bosko Mekinjic
dr Jovica Mikić vanredni profesor Filoloski fakultet jovica.mikic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik dr Jovica Mikic
mr Sonja Miletić vanredni profesor Akademija umjetnosti sonja.cule@au.unibl.org 17 saradnik mr Sonja Miletic
dr Maja Milić-Aleksić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet maja.milic-aleksic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik dr Maja Milic-Aleksic
dr Ljiljana Milić Marković vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org 17 dr Ljiljana Milic Markovic
dr Branko Milovanović vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet branko.milovanovic@aggf.unibl.org 17 dr Branko Milovanovic
dr Dragan Milovanović vanredni profesor Ekonomski fakultet dragan.milovanovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Dragan Milovanovic
dr Aleksej Milošević vanredni profesor Rudarski fakultet aleksej.milosevic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Aleksej Milosevic
dr Borivoje Milošević vanredni profesor Filozofski fakultet borivoje.milosevic@ff.unibl.org 051/ 322-780 17 saradnik dr Borivoje Milosevic
dr Igor Milunović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet igor.milunovic@pmf.unibl.org 17 dr Igor Milunovic
dr Vladan Mirjanić vanredni profesor Medicinski fakultet vladan.mirjanic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vladan Mirjanic
dr Goran Mirjanić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet goran.mirjanic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Goran Mirjanic
dr Bosa Mirjanić-Azarić vanredni profesor Medicinski fakultet 17 saradnik dr Bosa Mirjanic-Azaric
dr Biljana Mirković vanredni profesor Filozofski fakultet biljana.mirkovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Biljana Mirkovic
dr Siniša Mitrić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet sinisa.mitric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Mitric
dr Dijana Mihajlović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet dijana.mihajlovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dijana Mihajlovic
dr Tanja Mišlicki Tomić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
dr Nikolina Mlinarević vanredni profesor Ekonomski fakultet nikolina.bosnjak@ef.unibl.org 051/430-066 17 saradnik dr Nikolina Mlinarevic
dr Vesna Mrdalj vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vesna.mrdalj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Mrdalj
dr Emir Muhić vanredni profesor Filoloski fakultet emir.muhic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Emir Muhic
dr Dragana Nedić vanredni profesor Tehnoloski fakultet dragana.nedic@tf.unibl.org 065/086-529 17 dr Dragana Nedic
dr Lana Nežić vanredni profesor Medicinski fakultet lana.nezic@med.unibl.org 17 saradnik dr Lana Nezic
dr Vera Nikolić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet 17 dr Vera Nikolic
dr Jovana Nikolić vanredni profesor Akademija umjetnosti 17 dr Jovana Nikolic
dr Branimir Nježić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet branimir.njezic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Branimir Njezic
dr Marija Obradović vanredni profesor Medicinski fakultet marija.obradovic@med.unibl.org 051/355-259 17 saradnik dr Marija Obradovic
mr Ivan Otašević vanredni profesor Akademija umjetnosti ivan.otasevic@au.unibl.org 17 saradnik mr Ivan Otasevic
dr Božana Odžaković vanredni profesor Tehnoloski fakultet bozana.odzakovic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik dr Bozana OdZakovic
dr Dragica Panić Kašanski vanredni profesor Akademija umjetnosti dragica.panic-kasanski@au.unibl.org 17 dr Dragica Panic Kasanski
dr Saša Papuga vanredni profesor Tehnoloski fakultet sasa.papuga@tf.unibl.org 051/465-032 lok109 17 saradnik dr Sasa Papuga
dr Smiljana Paraš vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet smiljana.paras@pmf.unibl.org 051/371-464 17 saradnik dr Smiljana Paras
dr Sanja Partalo vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.partalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Partalo
dr Darko Paspalj vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka darko.paspalj@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Darko Paspalj
dr Goran Pašić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta goran.pasic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Pasic
dr Milena Pašić vanredni profesor Filozofski fakultet milena.pasic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milena Pasic
dr Ranka Perić-Romić vanredni profesor Fakultet politickih nauka ranka.peric-romic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Ranka Peric-Romic
dr Dušica Pešević vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusica.pesevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusica Pesevic
dr Milan Pilipović vanredni profesor Pravni fakultet milan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-045 17 saradnik dr Milan Pilipovic
dr Jelena Poljašević vanredni profesor Ekonomski fakultet jelena.poljasevic@ef.unibl.org 051/430-041 17 saradnik dr Jelena Poljasevic
dr Tatjana Popov vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tatjana.popov@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Popov
dr Saša Prodanović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet 17 dr Sasa Prodanovic
dr Andrea Puhalić vanredni profesor Fakultet politickih nauka andrea.puhalic@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Andrea Puhalic
dr Stevo Pucar vanredni profesor Ekonomski fakultet stevo.pucar@ef.unibl.org 051/430-038 17 saradnik dr Stevo Pucar
dr Vojo Radić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vojo.radic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vojo Radic
dr Ljubomir Radoš vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljubomir.rados@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljubomir Rados
mr Branka Radošević-Mitrović vanredni profesor Akademija umjetnosti branka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
dr Zoran Rajilić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet zoran.rajilic@pmf.unibl.org 051/302-874 17 saradnik dr Zoran Rajilic
dr Vesna Rajčević vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet vesna.rajcevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Rajcevic
dr Aleksandar Rakić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet 17 dr Aleksandar Rakic
dr Đorđe Raković vanredni profesor Pravni fakultet djordje.rakovic@pf.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Rakovic
dr Željko Račić vanredni profesor Ekonomski fakultet zeljko.racic@ef.unibl.org 051/430-046 17 saradnik dr Zeljko Racic
dr Vladimir Risojević vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet vladimir.risojevic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Vladimir Risojevic
dr Biljana Rogić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet biljana.rogic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Rogic
dr Gordana Rokvić Knežić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.rokvic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Rokvic Knezic
dr Vesna Rudić Grujić vanredni profesor Medicinski fakultet vesna.rudic-grujic@med.unibl.org 17 dr Vesna Rudic Grujic
dr Danica Savanović vanredni profesor Tehnoloski fakultet danica.savanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 140 17 saradnik dr Danica Savanovic
dr Željko Savanović vanredni profesor Filozofski fakultet zeljko.savanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zeljko Savanovic
dr Aleksandar Savić vanredni profesor Tehnoloski fakultet aleksandar.savic@tf.unibl.org 051/434-372 lok 146 17 saradnik dr Aleksandar Savic
dr Đorđe Savić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet djordje.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Savic
dr Matej Savić vanredni profesor Fakultet politickih nauka matej.savic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Matej Savic
dr Suzana Savić vanredni profesor Medicinski fakultet suzana.savic@med.unibl.org 17 dr Suzana Savic
dr Aleksandra Salapura vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.salapura.dugonjic@med.unibl.org 051/463-886 17 dr Aleksandra Salapura
dr Mileva Samardžić Petrović vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 17 dr Mileva Samardzic Petrovic
dr Zvjezdana Sandić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet zvjezdana.sandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Zvjezdana Sandic
dr Željko Sekulić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Sekulic
dr Tajana Serdar Raković vanredni profesor Ekonomski fakultet tajana.serdar-rakovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
dr Igor Simanović vanredni profesor Filoloski fakultet igor.simanovic@flf.unibl.org 051/340-132 17 saradnik dr Igor Simanovic
dr Mitar Simić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet mitar.simic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Mitar Simic
dr Vlade Simović vanredni profesor Fakultet politickih nauka vlade.simovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Vlade Simovic
dr Nenad Simonović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet nenad.simonovic@pmf.unibl.org 17 dr Nenad Simonovic
dr Margareta Skopljak vanredni profesor Filozofski fakultet margareta.skopljak@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Margareta Skopljak
dr Igor Sladojević vanredni profesor Medicinski fakultet igor.sladojevic@med.unibl.org 051-234-131 17 saradnik dr Igor Sladojevic
dr Aranđel Smiljanić vanredni profesor Filozofski fakultet arandjel.smiljanic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Arandjel Smiljanic
dr Svjetlana Sredić vanredni profesor Rudarski fakultet svjetlana.sredic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Sredic
dr Mladen Stančić vanredni profesor Tehnoloski fakultet mladen.stancic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 154 17 saradnik dr Mladen Stancic
dr Predrag Stefanov vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet 17 dr Predrag Stefanov
dr Nataša Stojaković vanredni profesor Medicinski fakultet natasa.stojakovic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik dr Natasa Stojakovic
dr Goran Stojanović vanredni profesor Filozofski fakultet goran.stojanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Goran Stojanovic
dr Zdrava Stojanović vanredni profesor Pravni fakultet zdrava.stojanovic@pf.unibl.org 051/339-048 17 saradnik dr Zdrava Stojanovic
dr Zlatan Stojanović vanredni profesor Medicinski fakultet zlatan.stojanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zlatan Stojanovic
dr Zoran Stojanović vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet 17 dr Zoran Stojanovic
dr Lazar Stojanović vanredni profesor Rudarski fakultet lazar.stojanovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Lazar Stojanovic
dr Nenad Stojanović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet nenad.stojanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Stojanovic
dr Tamara Stojanović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet tamara.stojanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Tamara Stojanovic
dr Vladimir Stupar vanredni profesor Sumarski fakultet vladimir.stupar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vladimir Stupar
Diana Stupar vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet diana.stupar@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik Diana Stupar
dr Siniša Subotić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.subotic@pmf.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sinisa Subotic
dr Slava Sukara vanredni profesor Medicinski fakultet slava.sukara@med.unibl.org 17 saradnik dr Slava Sukara
dr Radoslav Tadić vanredni profesor Akademija umjetnosti radoslav.tadic@au.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Tadic
dr Gorana Tešanović vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta gorana.tesanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Gorana Tesanovic
dr Dijana Tica vanredni profesor Filoloski fakultet dijana.tica@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dijana Tica
dr Milan Tica vanredni profesor Masinski fakultet milan.tica@mf.unibl.org 051/433-039 17 saradnik dr Milan Tica
dr Igor Todorović vanredni profesor Ekonomski fakultet igor.todorovic@ef.unibl.org 051/430-066 17 saradnik dr Igor Todorovic
mr Darko Tomaš vanredni profesor Ekonomski fakultet 17 mr Darko Tomas
dr Branka Topić-Pavković vanredni profesor Ekonomski fakultet branka.topic-pavkovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
dr Dražana Tošić vanredni profesor Rudarski fakultet drazana.tosic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Drazana Tosic
dr Jelena Trivić vanredni profesor Ekonomski fakultet jelena.trivic@ef.unibl.org 051/460-022 17 saradnik dr Jelena Trivic
dr Mlađen Trifunović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mladjen Trifunovic
mr Dejan Trkulja vanredni profesor Akademija umjetnosti dejan.trkulja@au.unibl.org 17 saradnik mr Dejan Trkulja
dr Tanja Trkulja vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet tanja.trkulja@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Tanja Trkulja
dr Dragana Trninić vanredni profesor Fakultet politickih nauka dragana.trninic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Dragana Trninic
dr Duško Trninić vanredni profesor Fakultet politickih nauka dusko.trninic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Dusko Trninic
dr Nataša Trtić vanredni profesor Medicinski fakultet natasa.trtic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Trtic
dr Slavica Tutnjević vanredni profesor Filozofski fakultet slavica.tutnjevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slavica Tutnjevic
dr Predrag Ćeranić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.ceranic@fbn.unibl.org 051/333-603 17 saradnik dr Predrag Ceranic
mr Mario Ćulum vanredni profesor Akademija umjetnosti mario.culum@au.unibl.org 17 saradnik mr Mario Culum
Saša Hajduković vanredni profesor Akademija umjetnosti sasa.hajdukovic@au.unibl.org 17 saradnik Sasa Hajdukovic
dr Branka Čančarević Đajić vanredni profesor Medicinski fakultet branka.djajic-cancarevic@med.unibl.org 17 dr Branka Cancarevic Djajic
dr Malina Čvoro vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet malina.cvoro@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Malina Cvoro
dr Saša Čvoro vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sasa.cvoro@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Sasa Cvoro
dr Đorđe Čekrlija vanredni profesor Filozofski fakultet djordje.cekrlija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Djordje Cekrlija
dr Dragan Čomić vanredni profesor Sumarski fakultet dragan.comic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dragan Comic
dr Metod Črešnar vanredni profesor Tehnoloski fakultet metod.cresnar@tf.unibl.org 051/465-032 17 dr Metod Cresnar
dr Željka Šajin vanredni profesor Filozofski fakultet zeljka.sajin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zeljka Sajin
dr Jelena Šajinović-Novaković vanredni profesor Filoloski fakultet jelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
dr Slavko Šajić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet slavko.sajic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Slavko Sajic
dr Mile Šikman vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka mile.sikman@pf.unibl.org 051/339-024 17 dr Mile Sikman
dr Siniša Škondrić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.skondric@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Skondric
dr Aleksandra Šmitran vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.smitran@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Smitran
dr Boris Šobot vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet 17 dr Boris Sobot
dr Darko Šošić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet 17 dr Darko Sosic
dr Dragana Šćepović vanredni profesor Fakultet politickih nauka dragana.scepovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Dragana Scepovic
dr Goran Šukalo vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet goran.sukalo@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Sukalo
dr Maria Fornari docent Filoloski fakultet maria.fornari@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Maria Fornari
dr Aleksej Avramović docent Elektrotehnicki fakultet aleksej.avramovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 dr Aleksej Avramovic
mr Tijana Adamović docent Medicinski fakultet tijana.adamovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Tijana Adamovic
dr Goran Amidžić docent Fakultet bezbjednosnih nauka 17 dr Goran Amidzic
dr Marina Antić docent Institut za geneticke resurse 17 saradnik dr Marina Antic
Vesna Antunović docent Medicinski fakultet vesna.antunovic@med.unibl.org 17 saradnik Vesna Antunovic
dr Marijana Arapović-Savić docent Medicinski fakultet marijana.arapovic-savic@med.unibl.org 17 saradnik dr Marijana Arapovic-Savic
dr Draženko Bjelić docent Tehnoloski fakultet drazenko.bjelic@tf.unibl.org 051/434360 17 saradnik dr Drazenko Bjelic
dr Ozrenka Bjelobrk-Babić docent Filozofski fakultet ozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Ozrenka Bjelobrk-Babic
dr Dragana Blagojević docent Prirodno-matematicki fakultet dragana.blagojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Blagojevic
mr Darko Bodroža docent Tehnoloski fakultet darko.bodroza@tf.unibl.org 051/4347-360 17 saradnik mr Darko Bodroza
dr Igor Božić docent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta igor.bozic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Igor Bozic
dr Dragana Bojinović Rodić docent Medicinski fakultet 17 dr Dragana Bojinovic Rodic
dr Zoran Borović docent Ekonomski fakultet zoran.borovic@ef.unibl.org 051/430-023 17 saradnik dr Zoran Borovic
dr Borut Bosančić docent Poljoprivredni fakultet borut.bosancic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Borut Bosancic
dr Novak Boštjan docent Tehnoloski fakultet novak.bostjan@tf.unibl.org 051/434-360 17 dr Novak Bostjan
dr Dejan Branković docent Masinski fakultet dejan.brankovic@mf.unibl.org 051/433-000 17 saradnik dr Dejan Brankovic
dr Nataša Bubić Pajić docent Medicinski fakultet natasa.bubic.pajic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Bubic Pajic
dr Željko Budimir docent Fakultet politickih nauka zeljko.budimir@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Zeljko Budimir
dr Anja Bundalo docent Filoloski fakultet anja.bundalo@flf.unibl.org 051/340-120 17 saradnik dr Anja Bundalo
dr Dragana Vasiljević docent Fakultet bezbjednosnih nauka dragana.vasiljevic@fbn.unibl.org 051/333-614 17 saradnik dr Dragana Vasiljevic
dr Vanja Vidović docent Medicinski fakultet vanja.vidovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vanja Vidovic
dr Bojan Vlaški docent Pravni fakultet bojan.vlaski@pf.unibl.org 051/339-039 17 saradnik dr Bojan Vlaski
dr Đorđe Vojinović docent Tehnoloski fakultet djordje.vojinovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 135 17 saradnik dr Djordje Vojinovic
dr Biljana Vranješ docent Masinski fakultet biljana.vranjes@mf.unibl.org 051/433-094 17 saradnik dr Biljana Vranjes
dr Tijana Vujičić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet tijana.vujicic@aggf.unibl.org 051/466-220 17 saradnik dr Tijana Vujicic
dr Boško Vuković docent Rudarski fakultet 17 dr Bosko Vukovic
dr Žarko Gagić docent Medicinski fakultet zarko.gagic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zarko Gagic
dr Draško Gajić docent Fakultet politickih nauka drasko.gajic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Drasko Gajic
dr Slavica Gajić docent Elektrotehnicki fakultet slavica.gajic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Slavica Gajic
dr Jovan Galić docent Elektrotehnicki fakultet jovan.galic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Jovan Galic
dr Biljana Gatarić docent Medicinski fakultet biljana.gataric@med.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Gataric
dr Jelena Ginić docent Filoloski fakultet jelena.ginic@flf.unibl.org 051/340-142 17 dr Jelena Ginic
dr Nina Govedar docent Filoloski fakultet nina.govedar@flf.unibl.org 051340124 17 saradnik dr Nina Govedar
dr Milimir Govedarica docent Fakultet bezbjednosnih nauka 17 dr Milimir Govedarica
dr Aleksandar Golijanin docent Rudarski fakultet aleksandar.golijanin@rf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Golijanin
mr Ana Golić Jelić docent Medicinski fakultet 051/236-033 17 saradnik mr Ana Golic Jelic
mr Milkica Grabež docent Medicinski fakultet milkica.grabez@med.unibl.org 17 saradnik mr Milkica Grabez
dr Milana Grbić docent Prirodno-matematicki fakultet milana.grbic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milana Grbic
mr Jasna Guzijan docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jasna.guzijan@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik mr Jasna Guzijan
Goran Damjanac docent Akademija umjetnosti goran.damjanac@au.unibl.org 17 saradnik Goran Damjanac
dr Vanja Daničić docent Sumarski fakultet vanja.danicic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vanja Danicic
dr Dragana Došenović docent Ekonomski fakultet dragana.dosenovic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Dragana Dosenovic
dr Želimir Dragić docent Filozofski fakultet zelimir.dragic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zelimir Dragic
dr Miroslav Dragić docent Tehnoloski fakultet miroslav.dragic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 103 17 saradnik dr Miroslav Dragic
mr Sandro Drinovac docent Tehnoloski fakultet 17 mr Sandro Drinovac
mr Dijana Drljača docent Tehnoloski fakultet dijana.drljaca@tf.unibl.org 051/465-032 lok 159 17 saradnik mr Dijana Drljaca
dr Miroslav Drljača docent Filozofski fakultet miroslav.drljaca@ff.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Drljaca
dr Snježana Dupljanin docent Prirodno-matematicki fakultet snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Dupljanin
dr Olja Đorđić docent Prirodno-matematicki fakultet olja.djordjic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Olja Djordjic
dr Marko Đukanović docent Prirodno-matematicki fakultet marko.djukanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Marko Djukanovic
dr Igor Đukić docent Medicinski fakultet igor.djukic@med.unibl.org 17 saradnik dr Igor Djukic
dr Nebojša Đurić docent Elektrotehnicki fakultet nebojsa.djuric@etf.unibl.org 17 saradnik dr Nebojsa Djuric
dr Ognjen Erić docent Ekonomski fakultet ognjen.eric@ef.unibl.org 051/430-014 17 dr Ognjen Eric
dr Alena Zdravković docent Rudarski fakultet alena.zdravkovic@rgf.bg.ac.rs 17 dr Alena Zdravkovic
mr Tatjana Zirojević docent Filozofski fakultet tatjana.zirojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Tatjana Zirojevic
dr Matea Zlatković Radaković docent Ekonomski fakultet matea.zlatkovic@ef.unibl.org 051/430-046 17 saradnik dr Matea Zlatkovic Radakovic
dr Dijana Zrnić docent Pravni fakultet dijana.zrnic@pf.unibl.org 051/339-034 17 saradnik dr Dijana Zrnic
Maja Ilić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet maja.ilic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Maja Ilic
Gordana Jakovljević docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet gordana.jakovljevic@aggf.unibl.org 17 saradnik Gordana Jakovljevic
mr Milan Jakšić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milan.jaksic@aggf.unibl.org 051/464-025 17 saradnik mr Milan Jaksic
dr Ognjenka Janković docent Medicinski fakultet ognjenka.jankovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ognjenka Jankovic
dr Ljiljana Jerković docent Filozofski fakultet ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Jerkovic
dr Renata Josipović docent Medicinski fakultet renata.josipovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Renata Josipovic
dr Miloš Jočković docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 17 dr Milos Jockovic
dr Dragiša Jurišić docent Fakultet bezbjednosnih nauka jurisicvrs@yahoo.com 17 dr Dragisa Jurisic
dr Jasna Jurišić Roljić docent Filoloski fakultet jasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Jasna Jurisic Roljic
dr Mirela Kajkut Zeljković docent Institut za geneticke resurse mirela.kajkut@igr.unibl.org 17 saradnik dr Mirela Kajkut Zeljkovic
dr Aleksandar Kartelj docent Prirodno-matematicki fakultet 17 dr Aleksandar Kartelj
dr Snježana Kević-Zrnić docent Filozofski fakultet snjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Snjezana Kevic-Zrnic
mr Biljana Kelečević docent Poljoprivredni fakultet biljana.kelecevic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Biljana Kelecevic
Vladimir Klepić docent Akademija umjetnosti vladimir.klepic@au.unibl.org 17 saradnik Vladimir Klepic
dr Bojan Knežević docent Masinski fakultet bojan.knezevic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 147,164 17 saradnik dr Bojan Knezevic
dr Sanja Kobilj Ćuić docent Filoloski fakultet sanja.kobilj@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik dr Sanja Kobilj Cuic
dr Dragan Korać docent Prirodno-matematicki fakultet 17 dr Dragan Korac
dr Milovan Kotur docent Masinski fakultet milovan.kotur@mf.unibl.org 051/433-099 17 saradnik dr Milovan Kotur
Igor Kuvač docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet igor.kuvac@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Igor Kuvac
dr Radovan Kukobat docent Tehnoloski fakultet radovan.kukobat@med.unibl.org 17 saradnik dr Radovan Kukobat
mr Anđela Kuprešanin Vukelić docent Fakultet politickih nauka andjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik mr Andjela Kupresanin Vukelic
dr Saša Laketa docent Filozofski fakultet sasa.laketa@ff.unibl.org 051/322--780 17 saradnik dr Sasa Laketa
mr Nataša Lakić - Karalić docent Tehnoloski fakultet natasa.lakic-karalic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 143 17 saradnik mr Natasa Lakic - Karalic
dr Miloš Ljubojević docent Elektrotehnicki fakultet milos.ljubojevic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Milos Ljubojevic
mr Miodrag Manojlović docent Akademija umjetnosti miodrag.manojlovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Miodrag Manojlovic
dr Saša Marin docent Medicinski fakultet sasa.marin@med.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Marin
dr Andreja Marić docent Filoloski fakultet andreja.maric@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Andreja Maric
dr Biljana Marić docent Filoloski fakultet biljana.maric@flf.unibl.org 051/340-142 17 dr Biljana Maric
Nada Marić docent Medicinski fakultet 17 Nada Maric
dr Vanda Marković Peković docent Medicinski fakultet vanda.markovic-pekovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vanda Markovic Pekovic
dr Nikolina Mijić - Vasić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet nikolina.mijic@aggf.unibl.org 17 dr Nikolina Mijic - Vasic
dr Mirjana Milijević docent Ekonomski fakultet mirjana.milijevic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Mirjana Milijevic
dr Milan Milojković docent Akademija umjetnosti 17 dr Milan Milojkovic
dr Svetlana Mitić docent Filoloski fakultet svetlana.mitic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Svetlana Mitic
dr Saša Mićin docent Fakultet bezbjednosnih nauka sasa.micin@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Micin
Ljubiša Mićić docent Ekonomski fakultet ljubisa.micic@ef.unibl.org 051/430-026 17 saradnik Ljubisa Micic
dr Mirjana Miškić docent Pravni fakultet mirjana.miskic@pf.unibl.org 051/339-019 17 saradnik dr Mirjana Miskic
dr Jelena Nikitović docent Institut za geneticke resurse jelena.nikitovic@igr.unibl.org 17 saradnik dr Jelena Nikitovic
Nevena Novaković docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet nevena.novakovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Nevena Novakovic
mr Lidija Pajić docent Akademija umjetnosti lidija.pajic@au.unibl.org 051/319-784 17 saradnik mr Lidija Pajic
dr Aleksandar Pajkanović docent Elektrotehnicki fakultet aleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Aleksandar Pajkanovic
dr Kristina Pantelić Babić docent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Kristina Pantelic Babic
dr Ivana Pandžić docent Filozofski fakultet ivana.pandzic@ff.unibl.org 17 dr Ivana Pandzic
dr Dragan Papić docent Prirodno-matematicki fakultet dragan.papic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Papic
dr Dragan Partalo docent Filozofski fakultet dragan.partalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dragan Partalo
dr Vladimir Petković docent Sumarski fakultet vladimir.petkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vladimir Petkovic
dr Danijela Petrović docent Sumarski fakultet danijela.petrovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Danijela Petrovic
dr Stojana Petrović docent Pravni fakultet stojana.petrovic@pf.unibl.org 051/339-013 17 saradnik dr Stojana Petrovic
mr Marija Pilipović docent Akademija umjetnosti marija.pilipovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Marija Pilipovic
dr Zoran Popović docent Prirodno-matematicki fakultet 066/206-682 17 dr Zoran Popovic
dr Predrag Popović docent Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.popovic@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Predrag Popovic
dr Anja Pravuljac docent Filoloski fakultet anja.pravuljac@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Anja Pravuljac
mr Aleksandra Radulović docent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Aleksandra Radulovic
dr Marina Radulj docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet marina.radulj@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik dr Marina Radulj
dr Nenad Rađević docent Fakultet bezbjednosnih nauka nenadradjevic79@gmail.com 17 dr Nenad Radjevic
dr Andrea Rakanović Radonjić docent Fakultet politickih nauka andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Andrea Rakanovic Radonjic
dr Nemanja Rakić docent Prirodno-matematicki fakultet nemanja.rakic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nemanja Rakic
dr Darko Ratković docent Filozofski fakultet darko.ratkovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Darko Ratkovic
dr Anđelka Račić docent Medicinski fakultet andjelka.racic@med.unibl.org 17 saradnik dr Andjelka Racic
dr Gordana Ristić docent Filoloski fakultet gordana.ristic@flf.unibl.org 051/340-125 17 dr Gordana Ristic
mr Dragana Roganović docent Medicinski fakultet dragana.roganovic@med.unibl.org 17 mr Dragana Roganovic
mr Tatjana Roganović docent Medicinski fakultet tatjana.roganovic@med.unibl.org 17 mr Tatjana Roganovic
dr Marija Runić docent Filoloski fakultet marija.runic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Marija Runic
dr Dalibor Savić docent Fakultet politickih nauka dalibor.savic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Dalibor Savic
dr Mihajlo Savić docent Elektrotehnicki fakultet mihajlo.savic@etf.unibl.org 051/221-871 17 saradnik dr Mihajlo Savic
dr Srđan Savić docent Masinski fakultet savics@uns.ac.rs 17 dr Srdjan Savic
dr Pero Sailović docent Tehnoloski fakultet pero.sailovic@tf.unibl.org 051/434-367 lok 122 17 saradnik dr Pero Sailovic
dr Nina Sajić docent Fakultet politickih nauka nina.sajic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nina Sajic
dr Ivan Samelak docent Prirodno-matematicki fakultet ivan.samelak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Ivan Samelak
dr Dijana Simonović docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dijana.simonovic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Dijana Simonovic
mr Milijana Sladojević-Maleš docent Filozofski fakultet milijana.sladojevic-males@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Milijana Sladojevic-Males
mr Biljana Smailagić docent Filozofski fakultet biljana.smailagic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Biljana Smailagic
mr Oleg Soldat docent Filozofski fakultet oleg.soldat@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Oleg Soldat
dr Boris Spasojević docent Prirodno-matematicki fakultet 17 dr Boris Spasojevic
dr Branislav Sredanović docent Masinski fakultet branislav.sredanovic@mf.unibl.org 051/433-069 17 saradnik dr Branislav Sredanovic
dr Sanda Stanivuković docent Poljoprivredni fakultet sanda.stanivukovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Sanda Stanivukovic
dr Jelena Stanković docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jelena.stankovic@aggf.unibl.org 17 dr Jelena Stankovic
dr Sonja Stančić docent Filozofski fakultet sonja.stancic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Sonja Stancic
dr Ljiljana Stević docent Filoloski fakultet ljiljana.stevic@flf.unibl.org 065/822-092 17 saradnik dr Ljiljana Stevic
dr Stefan Stojanović docent Filoloski fakultet 17 dr Stefan Stojanovic
dr Dragana Stojisavljević docent Medicinski fakultet dragana.stojisavljevic@med.unibl.org 17 dr Dragana Stojisavljevic
dr Ljiljana Suručić docent Medicinski fakultet ljiljana.surucic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Surucic
dr Relja Suručić docent Medicinski fakultet relja.surucic@med.unibl.org 051-340-111 17 saradnik dr Relja Surucic
dr Ljiljana Tankosić docent Rudarski fakultet ljiljana.tankosic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Ljiljana Tankosic
dr Boris Todorović docent Ekonomski fakultet boris.todorovic@ef.unibl.org 17 dr Boris Todorovic
dr Dalibor Tomaš docent Ekonomski fakultet dalibor.tomas@ef.unibl.org 051/430-030 17 saradnik dr Dalibor Tomas
dr Biljana Tomašević docent Prirodno-matematicki fakultet biljana.tomasevic@pmf.unibl.org 17 dr Biljana Tomasevic
dr Žana Topalović docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet zana.topalovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Zana Topalovic
dr Valentina Topić Vučenović docent Medicinski fakultet valentina.topic.vucenovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Valentina Topic Vucenovic
dr Jelena Trivan docent Rudarski fakultet jelena.trivan@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Jelena Trivan
dr Natalija Trivić docent Akademija umjetnosti 17 dr Natalija Trivic
dr Biljana Tubić docent Medicinski fakultet biljana.tubic@med.unibl.org 051/303-430 17 dr Biljana Tubic
Sanja Tucikešić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sanja.tucikesic@aggf.unibl.org 17 saradnik Sanja Tucikesic
dr Nenad Ćirković docent Tehnoloski fakultet 17 dr Nenad Cirkovic
mr Mirjana Umićević-Davidović docent Medicinski fakultet mirjana.davidovic-umicevic@med.unibl.org 17 saradnik mr Mirjana Umicevic-Davidovic
dr Ljubica Figun docent Rudarski fakultet ljubica.figun@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Ljubica Figun
dr Dino Hasanagić docent Prirodno-matematicki fakultet dino.hasanagic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Dino Hasanagic
dr Branislav Cvjetković docent Sumarski fakultet branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Branislav Cvjetkovic
dr Slađana Cukut docent Filoloski fakultet sladjana.cukut@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Sladjana Cukut
dr Anđelko Cumbo docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet andjelko.cumbo@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Andjelko Cumbo
dr Dimitrije Čvokić docent Prirodno-matematicki fakultet dimitrije.cvokic@pmf.unibl.org 051/230-150 051/230-152 17 saradnik dr Dimitrije Cvokic
dr Zora Čolović Šarić docent Poljoprivredni fakultet 17 dr Zora Colovic Saric
dr Ljilja Šikman docent Tehnoloski fakultet ljilja.sikman@tf.unibl.org 051/465-032 lok 113 17 saradnik dr Ljilja Sikman
dr Blanka Škipina docent Tehnoloski fakultet blanka.skipina@tf.unibl.org 051/465-032 lok 103 17 saradnik dr Blanka Skipina
dr Dragana Šnjegota docent Prirodno-matematicki fakultet dragana.snjegota@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Snjegota
dr Tanja Šobot docent Medicinski fakultet tanja.sobot@med.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Sobot
dr Ana Špirić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ana.spiric@aggf.unibl.org 17 dr Ana Spiric
dr Ognjen Šukalo docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ognjen.sukalo@aggf.unibl.org 051/393-199 17 saradnik dr Ognjen Sukalo
mr Milica Bogdanović nastavnik stranog jezika i vjestina Ekonomski fakultet milica.bogdanovic@ef.unibl.org 051/430-034 17 saradnik mr Milica Bogdanovic
Jelena Brkić nastavnik stranog jezika i vjestina Akademija umjetnosti jelena.brkic@au.unibl.org 17 saradnik Jelena Brkic
mr Darko Vujasinović nastavnik stranog jezika i vjestina Rudarski fakultet 17 mr Darko Vujasinovic
dr Nevena Vučen Papić nastavnik stranog jezika i vjestina Prirodno-matematicki fakultet nevena.vucen@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nevena Vucen Papic
mr Sanja Maglov nastavnik stranog jezika i vjestina Masinski fakultet sanja.maglov@mf.unibl.org 051/433-000 lok.167 17 saradnik mr Sanja Maglov
mr Maja Mandić nastavnik stranog jezika i vjestina Filoloski fakultet maja.mandic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik mr Maja Mandic
Jelena Pažin nastavnik stranog jezika i vjestina Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jelena.pazin@aggf.unibl.org 051/324-111 17 saradnik Jelena Pazin
mr Andrijana Stokić Penda nastavnik stranog jezika i vjestina Filozofski fakultet andrijana.stokic-penda@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Andrijana Stokic Penda
mr Branko Crnogorac nastavnik stranog jezika i vjestina Fakultet politickih nauka branko.crnogorac@fpn.unibl.org 051/340-136 17 saradnik mr Branko Crnogorac
mr Darka Herbez lektor Filoloski fakultet darka.herbez@flf.unibl.org 17 nastavnik mr Darka Herbez
mr Milana Kopuz visi asistent Akademija umjetnosti milana.smiljanic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milana Kopuz
Mladen Amović visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet mladen.amovic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik Mladen Amovic
Matija Antonić visi asistent Akademija umjetnosti matija.antonic@au.unibl.org 17 saradnik Matija Antonic
mr Zorislava Bajić visi asistent Medicinski fakultet zorislava.bajic@med.unibl.org 17 saradnik mr Zorislava Bajic
Dušan Bajović visi asistent Elektrotehnicki fakultet dusan.bajovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Dusan Bajovic
Goran Banjac visi asistent Elektrotehnicki fakultet goran.banjac@etf.unibl.org 051/221-831 17 saradnik Goran Banjac
Danijela Banjac visi asistent Elektrotehnicki fakultet danijela.banjac@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Danijela Banjac
Mladen Banjac visi asistent Akademija umjetnosti 17 Mladen Banjac
Janja Bijelić visi asistent Akademija umjetnosti janja.bijelic@au.unibl.org 17 saradnik Janja Bijelic
mr Amir Blažević visi asistent Filoloski fakultet amir.blazevic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik mr Amir Blazevic
Danijel Božić visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta danijel.bozic@ffvs.unibl.org 17 saradnik Danijel Bozic
Ljiljana Božić visi asistent Medicinski fakultet ljiljana.bozic@med.unibl.org 17 saradnik Ljiljana Bozic
Lidija Bojinović visi asistent Akademija umjetnosti lidija.bojinovic@au.unibl.org 17 saradnik Lidija Bojinovic
Aleksandra Borković visi asistent Tehnoloski fakultet aleksandra.sinik@tf.unibl.org 051/465-032 lok 159 17 saradnik Aleksandra Borkovic
mr Ivan-Vanja Boroja visi asistent Elektrotehnicki fakultet ivan-vanja.boroja@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik mr Ivan-Vanja Boroja
Slavko Vasiljević visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet slavko.vasiljevic@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik Slavko Vasiljevic
Dejan Vasić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dejan.vasic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik Dejan Vasic
Lana Vujaković visi asistent Filozofski fakultet lana.vujakovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Lana Vujakovic
mr Dragana Vujičić Stefanović visi asistent Ekonomski fakultet 17 mr Dragana Vujicic Stefanovic
Đorđe Vujčić visi asistent Tehnoloski fakultet djordje.vujcic@tf.unibl.org 051/465-032 17 saradnik Djordje Vujcic
Jelena Vukalović visi asistent Prirodno-matematicki fakultet jelena.vukovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Jelena Vukalovic
Dijana Vuković Grbić visi asistent Elektrotehnicki fakultet dijana.vukovic.grbic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Dijana Vukovic Grbic
Bojana Vukojević visi asistent Fakultet politickih nauka bojana.vukojevic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik Bojana Vukojevic
Borislav Vukojević visi asistent Fakultet politickih nauka borislav.vukojevic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik Borislav Vukojevic
Radovan Vukomanović visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Radovan Vukomanovic
mr Lazar Vulin visi asistent Fakultet bezbjednosnih nauka lazar.vulin@fbn.unibl.org 17 saradnik mr Lazar Vulin
mr Nataša Vučenović Gnjato visi asistent Filoloski fakultet natasa.vucenovic@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik mr Natasa Vucenovic Gnjato
Dragana Gajić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet dragana.milisavic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragana Gajic
mr Milan Gajić visi asistent Akademija umjetnosti milan.gajic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Gajic
Miroslav Galić visi asistent Filozofski fakultet miroslav.galic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Miroslav Galic
Sanda Gvero visi asistent Pravni fakultet sanda.gvero@pf.unibl.org 051/339-011 17 saradnik Sanda Gvero
Tanja Glišić visi asistent Filozofski fakultet tanja.glisic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Tanja Glisic
dr Slobodan Gnjato visi asistent Prirodno-matematicki fakultet slobodan.gnjato@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Gnjato
Tanja Gostić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet 17 saradnik Tanja Gostic
Žarko Grujić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet zarko.grujic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Zarko Grujic
mr Jelena Davidović Gidas visi asistent Poljoprivredni fakultet jelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org 051/330-933 17 saradnik mr Jelena Davidovic Gidas
Milana Damjenić visi asistent Filozofski fakultet milana.damjenic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Milana Damjenic
Zlatko Dejanović visi asistent Elektrotehnicki fakultet zlatko.dejanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Zlatko Dejanovic
Dragica Delić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet dragica.delic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragica Delic
mr Danijel Dojčinović visi asistent Filoloski fakultet danijel.dojcinovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik mr Danijel Dojcinovic
Dejan Došlić visi asistent Filozofski fakultet dejan.doslic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Dejan Doslic
Dajana Dragić visi asistent Tehnoloski fakultet dajana.dragic@tf.unibl.org 17 saradnik Dajana Dragic
Marijana Dragičević visi asistent Ekonomski fakultet 17 Marijana Dragicevic
Igor Dujlović visi asistent Elektrotehnicki fakultet igor.dujlovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Igor Dujlovic
Velibor Đalić visi asistent Elektrotehnicki fakultet velibor.djalic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Velibor Djalic
Nikolina Đekić visi asistent Poljoprivredni fakultet nikolina.djekic@agro.unibl.org 17 saradnik Nikolina Djekic
Dijana Đukić visi asistent Masinski fakultet dijana.djeordjic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 148 17 saradnik Dijana Djukic
Aleksandra Đurić visi asistent Filoloski fakultet aleksandra.djuric@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik Aleksandra Djuric
Željko Đurić visi asistent Masinski fakultet zeljko.djuric@mf.unibl.org 051/460-199 17 saradnik Zeljko Djuric
Tijana Đuričić visi asistent Tehnoloski fakultet tijana.djuricic@tf.unibl.org 051/465-032 17 saradnik Tijana Djuricic
Bojan Erceg visi asistent Elektrotehnicki fakultet bojan.erceg@etf.unibl.org 051/221-868 17 saradnik Bojan Erceg
Dragana Zeljić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragana.zeljic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Dragana Zeljic
mr Tatjana Zec visi asistent Prirodno-matematicki fakultet tatjana.zec@pmf.unibl.org 052/770-254 17 saradnik mr Tatjana Zec
mr Melsada Zec - Zejnić visi asistent Filoloski fakultet melsadazec@gmail.com 051/340-126 17 saradnik mr Melsada Zec - Zejnic
mr Nemanja Zlojutro visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta nemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Zlojutro
mr Marko Ivanišević visi asistent Prirodno-matematicki fakultet marko.ivanisevic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Marko Ivanisevic
Vesna Ivanović visi asistent Tehnoloski fakultet vesna.ivanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 149 17 saradnik Vesna Ivanovic
Jovica Ilić visi asistent Masinski fakultet jovica.ilic@mf.unibl.org 051/433-036 17 saradnik Jovica Ilic
Vladan Jaguzović visi asistent Prirodno-matematicki fakultet vladan.jaguzovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Vladan Jaguzovic
Nemanja Jalić visi asistent Poljoprivredni fakultet nemanja.jalic@agro.unibl.org 051/330-926 17 saradnik Nemanja Jalic
Mladen Janković visi asistent Akademija umjetnosti mladen.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik Mladen Jankovic
mr Danijela Jelić visi asistent Filoloski fakultet danijela.jelic@flf.unibl.org 051340128 17 saradnik mr Danijela Jelic
Vedran Jovanović visi asistent Elektrotehnicki fakultet vedran.jovanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Vedran Jovanovic
mr Duška Jović visi asistent Medicinski fakultet duska.jovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Duska Jovic
Njegoslav Jović visi asistent Pravni fakultet njegoslav.jovic@pf.unibl.org 051/339-022 17 saradnik Njegoslav Jovic
Sanja Jovičić visi asistent Medicinski fakultet sanja.jovicic@med.unibl.org 17 saradnik Sanja Jovicic
Goran Jotić visi asistent Masinski fakultet goran.jotic@mf.unibl.org 051/433-031 lok 109 17 saradnik Goran Jotic
Milica Jošić-Milinović visi asistent Filoloski fakultet milica.josic-milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Milica Josic-Milinovic
Dejan Kantar visi asistent Filozofski fakultet dejan.kantar@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Dejan Kantar
mr Saša Karakaš Šikanić visi asistent Akademija umjetnosti sasa.karakas@au.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Karakas Sikanic
Danijela Kardaš Ančić visi asistent Masinski fakultet danijela.kardas@mf.unibl.org 065/738-990 17 saradnik Danijela Kardas Ancic
Maja Katić visi asistent Tehnoloski fakultet maja.katic@tf.unibl.org 051/386-958 17 saradnik Maja Katic
Aleksandar Keleč visi asistent Elektrotehnicki fakultet aleksandar.kelec@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Aleksandar Kelec
Vanja Kitić visi asistent Elektrotehnicki fakultet vanja.starcevic@etf.unibl.org 051 221 820 17 Vanja Kitic
Kornelija Klječanin visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet kornelija.ristic@aggf.unibl.org 17 saradnik Kornelija Kljecanin
mr Darija Knežević visi asistent Medicinski fakultet darija.knezevic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik mr Darija Knezevic
Danilo Kovač visi asistent Filozofski fakultet 17 Danilo Kovac
mr Žarko Kovačević visi asistent Rudarski fakultet zarko.kovacevic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Zarko Kovacevic
Sara Koljančić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet 17 saradnik Sara Koljancic
Tanja Krmpot visi asistent Poljoprivredni fakultet tanja.krmpot@agro.unibl.org 17 saradnik Tanja Krmpot
Aleksandra Krčmar visi asistent Ekonomski fakultet aleksandra.krcmar@ef.unibl.org 17 saradnik Aleksandra Krcmar
Vanja Kukić visi asistent Medicinski fakultet 17 Vanja Kukic
Saša Laloš visi asistent Masinski fakultet sasa.lalos@mf.unibl.org 065/622-616 17 saradnik Sasa Lalos
Staniša Latinović visi asistent Tehnoloski fakultet stanisa.latinovic@tf.unibl.org 17 saradnik Stanisa Latinovic
Marina Latinović Krndija visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet marina.latinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Marina Latinovic Krndija
Đorđe Lekić visi asistent Elektrotehnicki fakultet djordje.lekic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Djordje Lekic
Milica Lekić visi asistent Elektrotehnicki fakultet milica.lekic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Milica Lekic
Snježana Lepir visi asistent Filoloski fakultet snjezana.babic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Snjezana Lepir
Sonja Lero Maksimović visi asistent Filoloski fakultet sonja.lero.maksimovic@flf.unibl.org 051340121 17 saradnik Sonja Lero Maksimovic
dr Novica Lovrić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet novica.lovric@pmf.unibl.org 051/281-201 17 saradnik dr Novica Lovric
dr Stojanka Lužija visi asistent Filozofski fakultet stojanka.luzija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Stojanka Luzija
mr Milica Lukač visi asistent Prirodno-matematicki fakultet milica.lukac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Milica Lukac
Sandra Lukić visi asistent Filozofski fakultet sandra.lukic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Sandra Lukic
mr Aleksandar Majić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet aleksandar.majic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Aleksandar Majic
Milica Malešević visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milica.malesevic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik Milica Malesevic
Boris Malčić visi asistent Elektrotehnicki fakultet boris.malcic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Boris Malcic
Dejan Malčić visi asistent Filoloski fakultet dejan.malcic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik Dejan Malcic
Nebojša Mandić-Kovačević visi asistent Medicinski fakultet nebojsa.mandic-kovacevic@med.unibl.org 17 saradnik Nebojsa Mandic-Kovacevic
Milisav Marković visi asistent Masinski fakultet milisav.markovic@mf.unibl.org 065/744-327 17 saradnik Milisav Markovic
Mirjana Marković visi asistent Prirodno-matematicki fakultet mirjana.markovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Mirjana Markovic
mr Saša Marković visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta sasa.markovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Markovic
Vesna Marčeta visi asistent Filoloski fakultet vesna.marceta@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Vesna Marceta
David Mastikosa visi asistent Akademija umjetnosti david.mastikosa@au.unibl.org 17 saradnik David Mastikosa
Tihomir Mačkić visi asistent Masinski fakultet tihomir.mackic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 153 17 saradnik Tihomir Mackic
Milica Mijatović visi asistent Filoloski fakultet milica.mijatovic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Milica Mijatovic
Anita Milaković visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet anita.milakovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Anita Milakovic
mr Goran Milašin visi asistent Filoloski fakultet goran.milasin@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik mr Goran Milasin
mr Valentina Milekić Kovačić visi asistent Filoloski fakultet valentina.milekic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik mr Valentina Milekic Kovacic
Maja Milijaš visi asistent Tehnoloski fakultet maja.milijas@tf.unibl.org 17 saradnik Maja Milijas
Dejan Milinović visi asistent Filoloski fakultet dejan.milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Dejan Milinovic
Snježana Milovanović visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet snjezana.milovanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Snjezana Milovanovic
mr Irina Milovac visi asistent Medicinski fakultet irina.vulic@med.unibl.org 17 saradnik mr Irina Milovac
Svetlana Milošević Krejić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet svjetlana.milosevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svetlana Milosevic Krejic
Igor Mišić visi asistent Ekonomski fakultet igor.misic@ef.unibl.org 17 saradnik Igor Misic
Nataša Mrđa Bošnjak visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet natasa.mrdja@aggf.unibl.org 17 saradnik Natasa Mrdja Bosnjak
Predrag Mršić visi asistent Elektrotehnicki fakultet predrag.mrsic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Predrag Mrsic
Jovana Munjiza visi asistent Rudarski fakultet jovana.munjiza@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik Jovana Munjiza
Milana Nedimović visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milana.nedimovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Milana Nedimovic
mr Tatjana Nikolić visi asistent Medicinski fakultet tatjana.risovic@med.unibl.org 17 mr Tatjana Nikolic
mr Saša Nježić visi asistent Medicinski fakultet sasa.njezic@med.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Njezic
Nikola Obradović visi asistent Elektrotehnicki fakultet nikola.obradovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Nikola Obradovic
dr Nikola Ožegović visi asistent Filozofski fakultet nikola.ozegovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Nikola Ozegovic
mr Una Okilj visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet una.umicevic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik mr Una Okilj
mr Nina Okuka visi asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Nina Okuka
Aleksandar Pajkić visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta аleksandar.pajkic@ffvs.unibl.org 17 saradnik Aleksandar Pajkic
dr Borislav Petković visi asistent Poljoprivredni fakultet 051/330-959 17 saradnik dr Borislav Petkovic
dr Jadranka Petrović visi asistent Ekonomski fakultet jadranka.petrovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Jadranka Petrovic
Slobodan Peulić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet slobodan.peulic@aggf.unibl.org 17 saradnik Slobodan Peulic
Dejan Pilipović visi asistent Pravni fakultet dejan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-014 17 saradnik Dejan Pilipovic
Srđan Popić visi asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Srdjan Popic
Igor Popović visi asistent Pravni fakultet igor.popovic@pf.unibl.org 051/339-037 17 saradnik Igor Popovic
mr Kristijan Popović visi asistent Filozofski fakultet kristijan.popovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Kristijan Popovic
Mila Popović visi asistent Filozofski fakultet mila.krneta@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Mila Popovic
Tijana Popović visi asistent Filoloski fakultet tijana.popovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Tijana Popovic
mr Nataša Popović-Miletić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik mr Natasa Popovic-Miletic
Petar Praštalo visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet petar.prastalo@aggf.unibl.org 17 saradnik Petar Prastalo
Milan Predojević visi asistent Prirodno-matematicki fakultet milan.predojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Milan Predojevic
Dragana Preradović Kulovac visi asistent Ekonomski fakultet dragana.preradovic@ef.unibl.org 051/430-026 17 saradnik Dragana Preradovic Kulovac
mr Sanja Pržulj visi asistent Prirodno-matematicki fakultet sanja.sehovac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Sanja Przulj
Sanja Pupac visi asistent Akademija umjetnosti sanja.pupac@au.unibl.org 17 Sanja Pupac
Ivana Pucar visi asistent Prirodno-matematicki fakultet ivana.pucar@pmf.unibl.org 17 saradnik Ivana Pucar
Žana Radić visi asistent Medicinski fakultet zana.radic@med.unibl.org 17 saradnik Zana Radic
Irena Radić visi asistent Pravni fakultet irena.radic@pf.unibl.org 051/339-009 17 saradnik Irena Radic
mr Igor Radojičić visi asistent Elektrotehnicki fakultet 17 mr Igor Radojicic
Biljana Radusin-Sopić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet biljana.radusin-sopic@igr.unibl.org 17 saradnik Biljana Radusin-Sopic
Marina Rakanović visi asistent Tehnoloski fakultet marina.rakanovic@tf.unibl.org 051/434-367 lok 122 17 saradnik Marina Rakanovic
Rajko Roljić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet rajko.roljic@pmf.unibl.org 17 saradnik Rajko Roljic
Luka Sabljić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet luka.sabljic@pmf.unibl.org 17 saradnik Luka Sabljic
Svetlana Sabljić visi asistent Ekonomski fakultet svetlana.sabljic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik Svetlana Sabljic
Ivana Savković visi asistent Masinski fakultet ivana.savkovic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 148 17 saradnik Ivana Savkovic
mr Miladin Sandić visi asistent Elektrotehnicki fakultet 051/221-824 17 mr Miladin Sandic
Milica Sikimić visi asistent Fakultet bezbjednosnih nauka milica.sikimic@fbn.unibl.org 051/333-644 17 saradnik Milica Sikimic
Dušanka Slijepčević visi asistent Fakultet politickih nauka 051/304-017 17 saradnik Dusanka Slijepcevic
mr Mladen Slijepčević visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet mladen.slijepcevic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik mr Mladen Slijepcevic
Sonja Stanković visi asistent Filoloski fakultet sonja.stankovic@flf.unibl.org 051/340-120 17 saradnik Sonja Stankovic
Dragiša Stjepanović visi asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Dragisa Stjepanovic
Đorđe Stojisavljević visi asistent Rektorat djordje.stojisavljevic@unibl.org 051/321-070 17 saradnik Djordje Stojisavljevic
dr Radovan Subić visi asistent Filozofski fakultet radovan.subic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Radovan Subic
Sanja Subotić visi asistent Medicinski fakultet sanja.subotic@med.unibl.org 17 saradnik Sanja Subotic
Dijana Tatar visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dijana.majstorovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Dijana Tatar
Saša Tešić visi asistent Masinski fakultet sasa.tesic@mf.unibl.org 065/322-138 17 saradnik Sasa Tesic
Duško Torbica visi asistent Rudarski fakultet dusko.torbica@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik Dusko Torbica
Gordana Tošić visi asistent Masinski fakultet gordana.tosic@mf.unibl.org 065/764-918 17 saradnik Gordana Tosic
Milanka Treml visi asistent Prirodno-matematicki fakultet milanka.treml@pmf.unibl.org 17 saradnik Milanka Treml
mr Nina Umićević visi asistent Medicinski fakultet nina.umicevic@med.unibl.org 17 saradnik mr Nina Umicevic
Dušan Urošević visi asistent Akademija umjetnosti dusan.urosevic@au.unibl.org 17 saradnik Dusan Urosevic
dr Jovana Forcan visi asistent Ekonomski fakultet 17 dr Jovana Forcan
Svjetlana Cvijić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svjetlana Cvijic
mr Miodrag Čelebić visi asistent Rudarski fakultet miodrag.celebic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Miodrag Celebic
Ivana Četić visi asistent Filoloski fakultet ivana.popovic@flf.unibl.org 051340126 17 saradnik Ivana Cetic
mr Vera Čolaković visi asistent Filoloski fakultet vera.colakovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik mr Vera Colakovic
Vukosava Čolić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet vukosava.colic@pmf.unibl.org 17 saradnik Vukosava Colic
Bosiljka Čubrilović Stamenić visi asistent Pravni fakultet bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org 051/339-027 17 saradnik Bosiljka Cubrilovic Stamenic
mr Željko Šarić visi asistent Filozofski fakultet zeljko.saric@ff.unibl.org 17 saradnik mr Zeljko Saric
Robert Švraka visi asistent Pravni fakultet robert.svraka@pf.unibl.org 051/339-036 17 saradnik Robert Svraka
Olivera Ševo Grebenar visi asistent Pravni fakultet olivera.sevo@pf.unibl.org 051/339-016 17 saradnik Olivera Sevo Grebenar
dr Gojko Šetka visi asistent Fakultet bezbjednosnih nauka gojko.setka@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Gojko Setka
mr Maja Šibarević visi asistent Prirodno-matematicki fakultet maja.sibarevic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Maja Sibarevic
Marko Šipka visi asistent Akademija umjetnosti marko.sipka@au.unibl.org 17 saradnik Marko Sipka
Milan Šipka visi asistent Poljoprivredni fakultet milan.sipka@agro.unibl.org 17 saradnik Milan Sipka
Velimir Škrbić visi asistent Medicinski fakultet velimir.skrbic@med.unibl.org 17 Velimir Skrbic
Jovan Škundrić visi asistent Masinski fakultet jovan.skundric@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 136 17 saradnik Jovan Skundric
Sonja Bobrek Savić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti sonja.bobrek@au.unibl.org 17 saradnik Sonja Bobrek Savic
mr Dunja Janković visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti dunja.markovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Dunja Jankovic
mr Željka Jovanić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti zeljka.jovanic@au.unibl.org 17 saradnik mr Zeljka Jovanic
mr Maja Regodić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti maja.regodic@au.unibl.org 17 saradnik mr Maja Regodic
mr Marija Šestić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti marija.sestic@au.unibl.org 17 saradnik mr Marija Sestic
Mia Jotanović asistent Prirodno-matematicki fakultet mia.jotanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Mia Jotanovic
Nikolina Babić asistent Fakultet politickih nauka nikolina.babic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik Nikolina Babic
Petar Babić asistent Masinski fakultet petar.babic@mf.unibl.org 051/433-098 17 saradnik Petar Babic
mr Maja Bataković asistent Akademija umjetnosti maja.batakovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Maja Batakovic
Duško Baškalo asistent Fakultet bezbjednosnih nauka dusko.baskalo@fbn.unibl.org 17 saradnik Dusko Baskalo
Srđan Bilić asistent Sumarski fakultet srdjan.bilic@sf.unibl.org 17 saradnik Srdjan Bilic
Stojan Bojić asistent Akademija umjetnosti 17 Stojan Bojic
Jovana Bokan asistent Fakultet politickih nauka jovana.bokan@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik Jovana Bokan
Bojan Bulatović asistent Elektrotehnicki fakultet bojan.bulatovic@etf.unibl.org 17 saradnik Bojan Bulatovic
Ranko Vasiljević asistent Sumarski fakultet ranko.vasiljevic@sf.unibl.org 17 saradnik Ranko Vasiljevic
Nikola Vidović asistent Ekonomski fakultet nikola.vidovic@ef.unibl.org 17 saradnik Nikola Vidovic
Đorđe Vranješ asistent Akademija umjetnosti 17 Djordje Vranjes
Miroslav Vujasinović asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet miroslav.vujasinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Miroslav Vujasinovic
mr Nemanja Vukanović asistent Filozofski fakultet nemanja.vukanovic@ff.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Vukanovic
mr Maja Vuković asistent Masinski fakultet 051/433-007 17 saradnik mr Maja Vukovic
Sofija Vučićević asistent Akademija umjetnosti sofija.vucicevic@au.unibl.org 17 saradnik Sofija Vucicevic
Milana Gluvić asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Milana Gluvic
Zoran Grahovac asistent Masinski fakultet zoran.grahovac@mf.unibl.org 17 saradnik Zoran Grahovac
Ivana Gudalo asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Ivana Gudalo
Mirjana Damjenić asistent Fakultet politickih nauka mirjana.damjenic@fpn.unibl.org 17 saradnik Mirjana Damjenic
Dajana Dimitrić asistent Elektrotehnicki fakultet 17 saradnik Dajana Dimitric
Đorđe Đukanović asistent Medicinski fakultet djordje.djukanovic@med.unibl.org 18 saradnik Djordje Djukanovic
Igor Đurić asistent Akademija umjetnosti igor.djuric@au.unibl.org 17 saradnik Igor Djuric
Sonja Đurić asistent Akademija umjetnosti sonja.djuric@au.unibl.org 17 saradnik Sonja Djuric
Dragan Erceg asistent Masinski fakultet dragan.erceg@mf.unibl.org 17 saradnik Dragan Erceg
Milica Jaguzović asistent Prirodno-matematicki fakultet milica.pejovic@pf.unibl.org 051/339-008 17 saradnik Milica Jaguzovic
Jelena Jandrić asistent Akademija umjetnosti 17 saradnik Jelena Jandric
Jelena Jokić asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Jelena Jokic
Darija Knežević Ratković asistent Medicinski fakultet darija.knezevic.ratkovic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik Darija Knezevic Ratkovic
Bojan Kovačević asistent Prirodno-matematicki fakultet bojan.kovacevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Bojan Kovacevic
Ljiljana Kos asistent Medicinski fakultet 18 Ljiljana Kos
Aleksandra Krivokuća asistent Medicinski fakultet aleksandra.krivokuca@med.unibl.org 18 saradnik Aleksandra Krivokuca
Romanela Lajić asistent Elektrotehnicki fakultet romanela.lajic@etf.unibl.org 051/221-824 17 saradnik Romanela Lajic
Luka Maletić asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Luka Maletic
Milena Maličević asistent Prirodno-matematicki fakultet 17 Milena Malicevic
Milica Marić asistent Ekonomski fakultet milica.maric@ef.unibl.org 17 saradnik Milica Maric
Dario Marjanović asistent Tehnoloski fakultet dario.marjanovic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik Dario Marjanovic
Milan Medić asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Milan Medic
mr Stefan Mijić asistent Akademija umjetnosti stefan.mijic@au.unibl.org 17 saradnik mr Stefan Mijic
mr Jovan Mikić asistent Tehnoloski fakultet jovan.mikic@tf.unibl.org 17 saradnik mr Jovan Mikic
Anica Milanović asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet anica.milanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Anica Milanovic
Sanja Milićević asistent Filoloski fakultet sanja.milicevic@flf.unibl.org 17 saradnik Sanja Milicevic
Igor Mirjanić asistent Pravni fakultet igor.mirjanic@pf.unibl.org 051/339-013 17 saradnik Igor Mirjanic
Galina-Marija Mićić asistent Filoloski fakultet galina-marija.micic@flf.unibl.org 051/340-120 17 saradnik Galina-Marija Micic
Marko Mihajlović asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Marko Mihajlovic
Milan Mlađen asistent Elektrotehnicki fakultet milan.mladjen@etf.unibl.org 17 saradnik Milan Mladjen
Mirjana Mršić asistent Medicinski fakultet mirjana.mrsic@med.unibl.org 17 saradnik Mirjana Mrsic
Anja Mudrenović asistent Filoloski fakultet anja.mudrenovic@flf.unibl.org 17 saradnik Anja Mudrenovic
Stefan Novaković asistent Elektrotehnicki fakultet stefan.novakovic@etf.unibl.org 17 saradnik Stefan Novakovic
Dajana Papaz asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dajana.papaz@aggf.unibl.org 17 saradnik Dajana Papaz
Biljana Pećanin asistent Tehnoloski fakultet biljana.pecanin@tf.unibl.org 051434360 17 saradnik Biljana Pecanin
Zoran Pilipović asistent Akademija umjetnosti 17 Zoran Pilipovic
Damjan Prerad asistent Elektrotehnicki fakultet damjan.prerad@etf.unibl.org 051/221-824 17 Damjan Prerad
Teodora Prerad asistent Medicinski fakultet teodora.prerad@med.unibl.org 17 saradnik Teodora Prerad
Milan Pupčević asistent Masinski fakultet milan.pupcevic@mf.unibl.org 17 saradnik Milan Pupcevic
Jelena Rašović asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jelena.rasovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Jelena Rasovic
Milica Ristić asistent Pravni fakultet milica.ristic@pf.unibl.org 17 saradnik Milica Ristic
Svetlana Ristić asistent Fakultet politickih nauka svetlana.ristic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik Svetlana Ristic
Vladana Ritan asistent Ekonomski fakultet vladana.ritan@ef.unibl.org 17 saradnik Vladana Ritan
Marko Romić asistent Pravni fakultet marko.romic@pf.unibl.org 051/339-025 17 saradnik Marko Romic
Branka Ružičić asistent Tehnoloski fakultet branka.ruzicic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 162 17 saradnik Branka Ruzicic
Dejana Savić asistent Prirodno-matematicki fakultet dejana.savic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik Dejana Savic
Dragana Skorup asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragana.skorup@aggf.unibl.org 17 saradnik Dragana Skorup
Zvjezdan Spasić asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Zvjezdan Spasic
Jovica Stanarević asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Jovica Stanarevic
Nebojša Suvajčević asistent Tehnoloski fakultet nebojsa.suvajcevic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik Nebojsa Suvajcevic
Đorđe Turjačanin asistent Elektrotehnicki fakultet 17 Djordje Turjacanin
Ilija Čigoja asistent Sumarski fakultet ilija.cigoja@sf.unibl.org 051460550 17 saradnik Ilija Cigoja