Navigation
Viber

Competition for the design of the summer stage and the memorial to the fallen students and employees of the University of Banja Luka

CompetitionsGeneral

The University of Banja Luka announces the International general public competition for the development of an architectural concept design of the summer stage, the memorial to the fallen students and employees of the University of Banja Luka in the defensive and patriotic war and the accompanying landscaping.

The awards fund is 15,000.00 BAM (equivalent to 7.700 EUR)

The competition is open as of 1 February 2023.

The deadline for the submission of proposals is 23.00 (CET), 16 March 2023.

All participants will be notified of the jury's decision by 31 March 2023.

Download link
 


Pitanja i odgovori / Questions and Answers

12. 2. 2023.

Author code – how does a participant acquire an author code?

The author code is chosen by yourself, and it is used to create an anonymous email address on one of the widely used platforms (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.), ie. konkurs.12345@gmail.com, whereas this numerical part is the one that you choose. 

This code ought to be displayed on the submitted documentation, and will serve as your ID in the consequent publication of the results of the competition (Section 12.1 of Competition Announcement)


Submission text and graphic materials – is there a set limit to the number of pages for the text and graphic submission?

There is no upper limit to the number of pages that may be submitted, as long as all of the required drawings/texts are present in the submission (Sections 11.2 and 11.3 of Competition Announcement)


21. 02. 2023.

1. Da li ste u mogućnosti da nam obrazložite nešto više o nivelaciji sa zapadne strane parcele?
Da li je nivelacija terena planski nastala (štiteći neku infrastrukturu u toj zoni ili sl.?)
Koja je funkcija izgrađene strukture na parčetu zemlje koja je zavedena pod sopstvenom kat. parcelom 524?
Molimo Vas da nam dodatno obrazložite ako postoje posebna ograničenja za zapadni deo parcele.

Raspisivač nema podatke o tačnom porijeklu nastanka nivelacije na zapadnoj strani parcele (moguće da su ostaci iskopa iz vremena gradnje susjednih objekata). Njene izmjene su dozvoljene.

Izgrađena struktura na KČ se koristi za potrebe Tehnološkog fakulteta i nije predviđena za uklaljanje u ovom trenutku.


2. Koja je okvirna kvadratura namenjena/ neophodna prostorima za scensku tehniku, garderobu i šminkernicu?

Zona za formiranje pomenutih prostora treba da bude predviđena u skladu sa veličinom bine (kapacitet u smislu broja izvođača). Imajući u vidu da se pomenuti prostori neće formirati u vidu objekta, nego privremenih postavki, po potrebi, njihova organizacija može biti fleksibilna. 

Za scensku tehniku, potrebno je voditi računa o infrastrukturi i priključcima (električna energija).


3. Pod čijom nadležnošću će pripasti održavanje novoplaniranog prostora raspisanog konkursom?

Investitor je Grad Banja Luka, tako da će nadležne službe Grada odrediti ko će se starati o realizovanom projektu.


4. Koliki je okvirni vodostaj podzemnih voda na parceli i da li je moguće predvideti ukopavanje elemenata do određene nivelete terena?

Vodostaj podzemnix voda će se ispitivati u odnosu na izabrana rješenja. Moguće je predvidjeti ukopavanje elemenata.

Na linku u nastavku je podloga sa nivoom stogodišnjih voda, odakle se vidi da su iste van predloženog obuhvata scene i obilježja.

https://drive.google.com/file/d/1JmglRqREnBWvCD1uxrfuRHvdx6k7laE1/view?usp=sharing

5. Obzirom da je priobalje reke Vrbas (platofrma, pešačka i trim staza) deo obuhvata predmetne konkursne površine, da li su pomenuti elementi priobalja podložni promenama u redizajnu ili su deo rešenja obuhvaćenog regulacionim planom koji se neće menjati?

Pomenuti elementi su dio rješenja obuhvaćenog regulacionim planom i dio su objekta mosta zapadno od lokacije, te u tom smislu predstavljaju integralni dio rješenja te zone.


28. 02. 2023.

1. Nije nam jasno o kakvoj se ,,potvrdi o mestu prebivališta radi"?  Da li očekujete da svaki od članova tima treba da ide u opštinu ili policiju za tu neobičnu potvrdu?

U tački 12.2 se traži potvrda o mjestu prebivališta ukoliko se radi o fizičkim licima učesnicima u konkursu, a radi potencijalne isplate nagrade. 

Imajući u vidu da se postupak isplate nagrade provodi po važećim propisima na snazi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, potrebno je za tu svrhu pribaviti tu potvrdu za sve članove tima. Potvrdu izdaje uobičajeno organ lokalne samouprave ili stanica centra javne bezbjednosti, u zavisnosti od nacionalne legislative i pravila.


09.03.2023.

Could you please clarify if the budget of BAM800,000 is inclusive of design fees?

The foreseen budget of BAM 800,000 is for the project implementation - construction works and site development.
The detailed project, which is to be done according to national regulations, will be the subject of another procedure, once the results of this competition are announced.


14. 03. 2023.

1. Da li je moguće priložiti neki drugi validan dokument za člana tima kojim se potvrđuje mesto o prebivalištu (očitana lična karta, pasoš li sl), obzirom da nisu svi članovi tima u mogućnosti da pribave zahtevani dokument usled udaljenosti od prijavljenog mesta prebivališta?
Pored navedenog odgovora na ranije pitanje, moguće je potvrditi mjesto prebivališta drugim dokumentom, ukoliko to legislativa zemlje u kojoj je član tima prijavljen predviđa. Podrazumijeva se da u tom slučaju taj dokument (lična karta, pasoš i sl.) mora sadržati podatke o prijavljenom mjestu prebivališta.

2. Ukoliko jedna osoba radi rad da li je potrebno dostaviti izjavu autora o raspodjeli nagrada?

Ukoliko je samo jedna osoba autor rješenja, onda je potrebno dostaviti izjavu u kojoj će biti naveden broj tekućeg račun datog autora, za slučaj isplate nagrade. Dati autor treba da potpiše izjavu.

3. Pod tačkom 11.3. raspisa konkursa, šta znači font Times New Roman 16 tačaka za navođenje šifre?

Svaki list koji se preda u sklopu grafičkog dijela konkursnog rješenja treba da sadrži puni naziv konkursa, te u gornjem desnom uglu svakog lista naznačenu šifru rada za koji se koristi font Times New Roman, veličina fonta: 16. Analogno, tačkom 11.2. definisano je slično za tekstualni dio konkursnog rješenja.

4. Da li su moguća manja odstupanja od regulacionog plana vezana za trim stazu uz Vrbas (slična pozicija, mala odstupanja) ?
Predloženo rješenje treba da se uklapa u predložene granice na parceli, te je potrebno uzeti u obzir rješenje pješačkih komunikacija prema mostu u naselju Dolac, čija je gradnja u toku, prema dostavljenoj grafičkoj dokumentaciji u prilogu Raspisa. Potrebno je voditi računa o regulacionom planu prilikom izrade rješenja, a manja odstupanja sa trim stazom su moguća ukoliko pozicijom, veličinom i karakteristikama ne narušavaju postojeći i planirani kontekst. Preporučujemo da se u ovom slučaju predložene izmjene obrazlože u kontekstu cjelokupnog rješenja.

Pictures

  • /uploads/attachment/vest/13042/logo-UNIBL.jpg