Навигација

П-35 - Увод у студије глобализације

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивУвод у студије глобализације
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-35обавезан52П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан 5 семестар
  Циљеви изучавања предмета
  У циљу што ефикаснијег усвајања критичког приступа феномену глобализације као најзначајнијем проблему савременог друштва, предмет анализира појам, димензије, институције и теорије глобализације те њене манифестације кроз друге парадигматичне проблеме савременог друштва (идентитет, биополитика, вакцинација, феминизам, филм, миграције, тероризам, политичка манипулација итд).
  Исходи учења (стечена знања)
  Упознавање са савременим теоријско-методолошким приступом различитим манифестацијама процеса глобализације.
  Садржај предмета
  1. Историјски развој социологије. Позитивистичка, социологистичка и симболичка фаза 2. Појам парадигме и дискурса. Дискурс као скуп симбола и правила њиховог комбинаовања Универзална, општа, теоријска и појмовна парадигма 3. Појам глобализације. Глобализација као ширење западне концепције самобитности (моћ, профит, индивидуализам, забава) у глобални идентитетски простор 4. Димензије и институције глобализације. Политичке, економске, социјалне и културне димензије и институције глобализације 5. Глобализација и идентитет. Облици колективне идентификације (Демос, Етнос Лаос) 6. Глобализација и личност. Естетичка, етичка, религијска фаза у развоју личности 7. Глобализација и филм. Филм као инструмент идентитетског инжењеринга 8. Глобализација и биополитика. Животни простор (lebensraum) и одрживи развој 9. Глобализација и вакцинација. Биополитичка функција имунизације 10. Глобализација и феминизам. Депопулација као биополитичка улога феминизма 11. Глобализација и тероризам. Политичка употреба страха 12. Глобализација и политичка манипулација. Управљање перцепцијом бирачког тијела 13. Глобализација и геополитика. Геополитички субјекти Запдне цивилизације. Евроазијство као мултиполарна глобализација 14. Глобализација и контрола. Праксе механизми и инструменти социјалне контроле 15. Глобализација и значење. Управљање значењем. Примјери из политичког живота
  Методе извођења наставе
  Настава ће бити извођена у форми предавања и вјежби. Предавања ће бити структурирана кроз тематска теоријска излагања наставних јединица те расправу или разговор. Вјежбе ће бити организоване кроз теоријску анализу литературе чије разумјевање и овладавање студент доказује континуираном израдом и одбраном семинарског рада. У току семестра путем предавања и вјежби обрађено градиво биће провјеравано парцијално путем два обавезујућа колоквијума. Након реализованих предиспитних обавеза (колоквијума и семинарских радова), студенти стичу право полагања цјелокупне наставне материје у форми завршног усменог испита
  Литература
  1. 1. Немања Ђукић, Основни феномени нашег времена, Балканолошки истраживачки центар, Бања Лука, 2017.
  2. 2. Немања Ђукић (прир.), Евроазијски поглед, Зборник радова Балканолошког истраживачког центра, Балканолошки истраживачки центар, Бања Лука, 2016.
  3. 3. Немања Ђукић, Феноменолошка социологија. Прилог феноменологији Балкана, Балканолошки истраживачки центар, Бања Лука, 2015.
  4. 4. Немања Ђукић, Есхатологија и политика. Огледи о Српској идеји, Удружење социолога-Бања Лука, Бања Лука, 2014.
  5. 5. Немања Ђукић, Социјална контрола, Удружење социолога-Бања Лука, Бања Лука, 2014.
  Облици провере знања и оцењивање
  Два колоквијума, семинарски рад и завршни испит