Navigation

Address book

Prefix Name Surname Title/Work position Department e-mail Phone id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
Ivana Todorović Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivana Todorovic
Velimir Ajdarić Kućni majstor - II-38 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
Daliborka Ajdarić Administrativni radnik - II-37 Filozofski fakultet daliborka.ajdaric@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
Mihajlo Alavuković Pripravnik Rektorat mihajlo.alavukovic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mihajlo Alavukovic
Vanja Aleksić Rukovodilac službe za pravne, kadrovske i administrativne poslove - I-3-2-1 Rektorat vanja.aleksic@unibl.org 051/321-481 18 nenastavno_osoblje Vanja Aleksic
Zdravko Aljetić Čuvar - portir - II-43 Elektrotehnicki fakultet zdravko.aljetic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
Renata Aljetić Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet renata.aljetic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Renata Aljetic
Mladen Amović Nastavnik - II-4 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet mladen.amovic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 nenastavno_osoblje Mladen Amovic
Dragoslav Andrić Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat dragoslav.andric@unibl.org 051/321-189 18 nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
Radojka Andulajević Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radojka Andulajevic
Zlata Anđelić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
Aleksandra Antešević Pripravnik Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Antesevic
Nada Ančić Referent za studentska pitanja II-25 Medicinski fakultet nada.ancic@med.unibl.org 051-234-100 18 nenastavno_osoblje Nada Ancic
Ranka Arsenić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranka Arsenic
Aida Arsović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filoloski fakultet aida.arsovic@flf.unibl.org 051/340-144 18 nenastavno_osoblje Aida Arsovic
Jelena Atlagić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet jelena.atlagic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
Milijana Aćimović Tehnički sekretar - II-34 Poljoprivredni fakultet milijana.acimovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
Marko Aćić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet marko.acic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Marko Acic
mr Dragutin Adžić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet dragutin.adzic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Dragutin AdZic
Vera Babić Referent za studentska pitanja II-25 Masinski fakultet vera.babic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.108 18 nenastavno_osoblje Vera Babic
Jelena Babić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Jelena Babic
Milenko Babić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Babic
Miljana Babić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet miljana.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miljana Babic
Mladen Babić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet mladen.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladen Babic
Nebojša Babić Viši stručni saradnik - mrežni administrator - I-3-4-4 Rektorat nebojsa.babic@unibl.org 051/321-082 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
Rade Babić Referent za studentska pitanja II-25 Medicinski fakultet rade.babic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rade Babic
mr Slađana Babić Tehnički sekretar - II-34 Prirodno-matematicki fakultet sladjana.babic@pmf.unibl.org 051/323-900 18 nenastavno_osoblje mr Sladjana Babic
Suzana Babić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Pravni fakultet suzana.babic@pf.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje Suzana Babic
Tanja Babić Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat tanja.babic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Babic
Biljana Badnjar Viši/stručni saradnik u Konfucijevom institutu - I-1-6-2 Rektorat biljana.badnjar@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Badnjar
Lela Bajić Rukovodilac Jedinice za internu reviziju - I-1-5-1 Rektorat lela.bajic@unibl.org 051/326-002 18 nenastavno_osoblje Lela Bajic
mr Svetislav Bajić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Masinski fakultet svetislav.bajic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Svetislav Bajic
Velimir Balaban Stručni saradnik za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat velimir.balaban@unibl.org 051/326-005 18 nenastavno_osoblje Velimir Balaban
Milica Balta Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Milica Balta
Vanja Banjac Bibliotekar - II-29 Rudarski fakultet vanja.banjac@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Vanja Banjac
Slobodanka Banjac Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Banjac
Ana Baroš Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat ana.baros@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Ana Baros
Milja Baroš Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Milja Baros
Vesna Baroš-Štrbac Šef studentske službe - II-11 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta vesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Baros-Strbac
Maja Barudžija Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Maja Barudzija
dr Dragan Bašić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Fakultet politickih nauka dragan.basic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje dr Dragan Basic
Željka Bašić Šef studentske službe - II-11 Filoloski fakultet zeljka.basic@flf.unibl.org 051/340-122 18 nenastavno_osoblje Zeljka Basic
Slavica Bejatović Vozač-kurir - II-39 Tehnoloski fakultet 051/465-032 18 nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
Jelena Bećarević Diplomirani biolog -III-2-3-3-3 Medicinski fakultet jelena.becarevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Becarevic
Slaven Bećarević Rukovodilac Centra -III-2-3-1-1 Medicinski fakultet slaven.becarevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
Miladinka Beštić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Miladinka Bestic
Nikolina Bibić Šef studentske službe - II-11 Pravni fakultet nikolina.bibic@pf.unibl.org 051/339-120 18 nenastavno_osoblje Nikolina Bibic
Loredana Bijelić Referent za računovodstvene i knjigovodstvene poslove -III-2-3-1-15 Medicinski fakultet loredana.bijelic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Loredana Bijelic
Srđan Bijelović Rukovodilac Službe - I-4-5-1 Rektorat srdjan.bijelovic@med.unibl.org 051 234 112 18 nenastavno_osoblje Srdjan Bijelovic
Petar Bikić Mrežni administrator - II-27 Elektrotehnicki fakultet petar.bikic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Petar Bikic
Dijana Bilanović Stručni saradnik - projekt menadžer - I-2-2-3-4 Rektorat dijana.bilanovic@unibl.org 051/340-101 18 nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
Dragoslava Bjelajac Šef studentske službe - II-11 Medicinski fakultet dragoslava.bjelajac@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
Branislav Blagojević Viši/stručni saradnik u Konfucijevom institutu - I-1-6-2 Rektorat branislav.blagojevic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branislav Blagojevic
Duška Blaženović Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Duska Blazenovic
Sanja Bogdan Viši/stručni saradnik za vođenje nefinansijske imovine - I-4-4-5 Rektorat sanja.bogdan@unibl.org 051/326-023 18 nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
mr Sunčica Bodružić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22 Institut za geneticke resurse suncica.bodruzic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Suncica Bodruzic
Bojan Božić Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat bojan.bozic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojan Bozic
Boris Božić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Boris Bozic
Gordana Božić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet gordana.bozic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Bozic
Jela Božić Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/282-768 18 nenastavno_osoblje Jela Bozic
Jelena Božić Šef studentske službe - II-11 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jelena.bozic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Jelena Bozic
Željko Bojanić Referent za studentska pitanja II-25 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta zeljko.bojanic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
Maja Bojić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Akademija umjetnosti maja.bojic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Maja Bojic
Radojka Borenović Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radojka Borenovic
Mirela Boroja Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet mirela.boroja@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirela Boroja
Goran Borojević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Borojevic
Ljiljana Borojević Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
Snežana Borojević Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/429-525 18 nenastavno_osoblje Snezana Borojevic
Nataša Borojević Ćuskić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Masinski fakultet natasa.borojevic-cuskic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Borojevic Cuskic
Božica Boškić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet bozica.boskic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozica Boskic
Violeta Branković Referent za operativni rad dvorane - II-33 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
Darija Branković Referent za studentska pitanja II-25 Filoloski fakultet darija.brankovic@flf.unibl.org 051340143 18 nenastavno_osoblje Darija Brankovic
Jovana Brdar Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet 234 100 18 nenastavno_osoblje Jovana Brdar
Gordana Brčin Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Gordana Brcin
mr Mišel Buvač Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Sumarski fakultet misel.buvac@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Misel Buvac
Koviljka Bujić Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/465-032 lok 114 18 nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
Marko Bulajić Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije -III-2-3-1-2 Medicinski fakultet marko.bulajic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marko Bulajic
Jovica Bulović Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Elektrotehnicki fakultet jovica.bulovic@etf.unibl.org 051/221-871 18 nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
Nikola Bulović Referent za poslove nabavke - I-4-2-3 Rektorat nikola.bulovic@unibl.org 054/326-017 18 nenastavno_osoblje Nikola Bulovic
Olga Bulović Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet olga.bulovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olga Bulovic
Predrag Buha Šef studentske službe - II-11 Prirodno-matematicki fakultet predrag.buha@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Buha
Verica Vavan Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Verica Vavan
Silvije Vavan Vozač-kurir - II-39 Filoloski fakultet 051340120 18 nenastavno_osoblje Silvije Vavan
Andrija Vasilić Stručni saradnik -III-2-4-2 Poljoprivredni fakultet 051/330-987 18 nenastavno_osoblje Andrija Vasilic
Biljana Vasić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Tehnoloski fakultet biljana.vasic@tf.unibl.org 051/434-356 18 nenastavno_osoblje Biljana Vasic
Dejan Vasić Saradnik - II-5 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dejan.vasic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 nenastavno_osoblje Dejan Vasic
Dijana Vasić Medicinska sestra -III-2-3-2-4 Medicinski fakultet dijana.vasic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dijana Vasic
Dragana Vasić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Dragana Vasic
Slađana Vasić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Prirodno-matematicki fakultet 051/316-566 18 nenastavno_osoblje Sladjana Vasic
mr Ana Velemir Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet ana.velemir@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Ana Velemir
Aleksandra Verhas Stručni saradnik za pripremu projekata i promociju fakulteta - II-23 Sumarski fakultet aleksandra.verhas@sf.unibl.org 051/326-000 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
Miloš Vidić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet milos.vidic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Vidic
Vesna Vidović Stručni saradnik -III-2-4-2 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Vidovic
mr Danilo Vidović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet danilo.vidovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Danilo Vidovic
Slađana Vidović Spremačica - II-41 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sladjana Vidovic
Slobodanka Vidović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Fakultet bezbjednosnih nauka slobodanka.vidovic@fbn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Vidovic
Nenad Vilendečić Saradnik - II-5 Prirodno-matematicki fakultet 17 nenastavno_osoblje Nenad Vilendecic
Igor Vinčić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet igor.vincic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Vincic
Branislav Višekruna Vozač-kurir - II-39 Sumarski fakultet branislav.visekruna@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
Ines Višić Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka ines.visic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ines Visic
Marina Višković Rukovodilac Službe - I-4-2-1 Rektorat marina.viskovic@unibl.org 051/326-004 18 nenastavno_osoblje Marina Viskovic
Aleksandra Vlajić Ljujić Tehnički sekretar - II-34 Tehnoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vlajic Ljujic
Nataša Vojinović Diplomirani biolog -III-2-3-3-3 Medicinski fakultet natasa.vojinovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Vojinovic
Damjan Vojnović Kućni majstor - II-38 Prirodno-matematicki fakultet damjan.vojnovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
Tanja Vojnović Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Fakultet bezbjednosnih nauka tanja.vojnovic@fbn.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje Tanja Vojnovic
Aleksandra Vranješ Referent za studentska pitanja II-25 Akademija umjetnosti aleksandra.vranjes@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
mr Dajana Vranješ Viši stručni saradnik -III-2-3-4-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Dajana Vranjes
Jelena Vranješ Rukovodilac u studentskom multimedijalnom centru Akademije umjetnosti - II-14 Akademija umjetnosti jelena.vranjes@au.unibl.org 051/348-809 18 nenastavno_osoblje Jelena Vranjes
Senita Vranješ Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta senita.vranjes@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Senita Vranjes
Jelena Vranjković Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Jelena Vranjkovic
Ljilja Vrebac Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet ljilja.vrebac@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljilja Vrebac
mr Dušan Vrućinić Viši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-2-1-2 Rektorat dusan.vrucinic@unibl.org 051/321-182 18 nenastavno_osoblje mr Dusan Vrucinic
Mirjana Vrhovac Šef računovodstva - I-4-4-1 Rektorat mirjana.vrhovac@unibl.org 051/326-006 18 nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
Žarko Vujanušić Referent za studentska pitanja II-25 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet zarko.vujanusic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
Rada Vujanušić Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
Kristina Vujanušić Mimić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Kristina Vujanusic Mimic
Aleksandra Vujasinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Poljoprivredni fakultet aleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
mr Suzana Vujasinović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet suzana.vujasinovic@tf.unibl.org 051/463-134 18 nenastavno_osoblje mr Suzana Vujasinovic
Dejan Vujinović Kućni majstor - II-38 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
Jevrosima Vujinović Recepcioner - kurir - I-3-3-4 Rektorat jevrosima.vujinovic@unibl.org 051/321-488 18 nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
Dragica Vujić-Vučanović Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
Sanja Vukajlović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet sanja.vukajlovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
Velinka Vuklišević Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
Danilo Vuković Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet danilo.vukovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danilo Vukovic
Dobrica Vuković Garderober ekonom - II-46 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dobrica Vukovic
Jovana Vuković Viši/stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat jovana.vukovic@unibl.org 051/321-176 18 nenastavno_osoblje Jovana Vukovic
Marica Vuković Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Marica Vukovic
Tatjana Vuković Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet tatjana.vukovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tatjana Vukovic
Veso Vukolić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Veso Vukolic
Miladinka Vukomanović Spremačica - II-41 Pravni fakultet 18 nenastavno_osoblje Miladinka Vukomanovic
Milan Vukomanović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milan Vukomanovic
Aleksandra Vučanović Šef biblioteke - II-12 Filoloski fakultet aleksandra.vucanovic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
Maja Vučen Viši/stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat maja.vucen@unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Maja Vucen
Svjetlana Vučić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Medicinski fakultet svjetlana.vucic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
Sofija Vučićević Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti sofija.vucicevic@au.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Sofija Vucicevic
Andrea Vučković Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Andrea Vuckovic
dr Žarko Gagić Nastavnik - II-4 Medicinski fakultet zarko.gagic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Zarko Gagic
Biljana Gajić Spremačica - II-41 Masinski fakultet 066/768-213 18 nenastavno_osoblje Biljana Gajic
Dosta Gajić Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/363-379 18 nenastavno_osoblje Dosta Gajic
Jelena Gajić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Gajic
Milena Gajić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Filozofski fakultet milena.gajic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Milena Gajic
Savo Gajić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Savo Gajic
Spomenko Gajić Kućni majstor - II-38 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet spomenko.gajic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
mr Milica Gajić Bojić Master farmacije -III-2-3-3-7 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Milica Gajic Bojic
Zorica Gaković Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
Branka Galić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet branka.galic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Branka Galic
Nebojša Galić Doktor medicine -III-2-3-2-2 Medicinski fakultet nebojsa.galic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Galic
Stojanka Galić Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/465-032 lok 114 18 nenastavno_osoblje Stojanka Galic
Zoran Garača Kućni majstor - II-38 Masinski fakultet zoran.garaca@mf.unibl.org 051/433-000 lok.150 18 nenastavno_osoblje Zoran Garaca
Zlatko Garić Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet zlatko.garic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zlatko Garic
Aleksandar Gatarić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Poljoprivredni fakultet aleksandar.gataric@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
Aleksandar Gaćina Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1 Rektorat aleksandar.gacina@unibl.org 051/321-071 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gacina
Bogdanka Gvozden Tehnički sekretar - II-34 Sumarski fakultet bogdanka.gvozden@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
Goran Gvozdenac Vozač-kurir - II-39 Pravni fakultet goran.gvozdenac@pf.unibl.org 051/339-029 18 nenastavno_osoblje Goran Gvozdenac
Biljana Glamočić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Poljoprivredni fakultet biljana.glamocic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
Nikola Glamočić Vozač-kurir - II-39 Institut za geneticke resurse nikola.glamocic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
Nedeljko Gligić Spremačica - II-41 Rudarski fakultet 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Nedeljko Gligic
Goran Glišić Kućni majstor - II-38 Akademija umjetnosti goran.glisic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Goran Glisic
Predrag Govedarica Viši stručni saradnik za razvoj i preduzetništvo - I-2-2-3-2 Rektorat predrag.govedarica@unibl.org 051/340-102 18 nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
mr Slava Govedarica Šef studentske službe - II-11 Ekonomski fakultet slava.govedarica@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje mr Slava Govedarica
Gordana Gojić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gordana Gojic
Milkica Gojić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet milkica.gojic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milkica Gojic
Nebojša Gorgi Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet nebojsa.gorgi@tf.unibl.org 051/465-032 lok 156 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
Bojan Gostić Viši/stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat bojan.gostic@unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Bojan Gostic
Ljiljana Granolić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Fakultet politickih nauka ljiljana.granolic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Granolic
Ljuba Grbić Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljuba Grbic
mr Rada Grbić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet rada.grbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Rada Grbic
Saša Grbić Stručni saradnik za pomoć (asistenciju) studentima sa invaliditetom - I-2-1-3-2 Rektorat sasa.grbic@unibl.org 051/301-430 18 nenastavno_osoblje Sasa Grbic
Slađana Grujić Viši stručni saradnik - sistem administrator - I-3-4-2 Rektorat sladjana.grujic@unibl.org 051/321-078 18 nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
Slobodan Grujić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
Slađana Grumić Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sladjana.jankovic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Sladjana Grumic
Vukosava Dakić Referent za studentska pitanja II-25 Filozofski fakultet vukosava.dakic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vukosava Dakic
Siniša Dakić Kućni majstor - II-38 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta sinisa.dakic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
Aleksandra Damjanović Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Damjanovic
Milan Damjanović Mrežni administrator - II-27 Ekonomski fakultet milan.damjanovic@ef.unibl.org 051/430-054 18 nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
Snježana Damjanović Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
Mirjana Danilović Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Danilovic
Dragana Dekić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet dragana.dekic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Dekic
Dajana Denić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dajana Denic
Dejan Desnica Stručni saradnik - umjetnički fotograf - kamerman - II-24 Akademija umjetnosti dejan.desnica@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dejan Desnica
Stevica Despenić Vozač-kurir - II-39 Elektrotehnicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Stevica Despenic
Vesna Despot Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Poljoprivredni fakultet vesna.despot@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Despot
Željko Despotović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
dr Dragoslav Dobraš Nastavnik - II-4 Masinski fakultet dragoslav.dobras@mf.unibl.org 051/433-062 17 nenastavno_osoblje dr Dragoslav Dobras
Radenka Dobraš Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Radenka Dobras
Ivana Dojčinović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet ivana.milosevic@tf.unibl.org 051/466-334 18 nenastavno_osoblje Ivana Dojcinovic
Mirjana Dojčinović Referent za studentska pitanja II-25 Prirodno-matematicki fakultet mirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org 051/304-775 18 nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
Nada Dojčinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Fakultet politickih nauka nada.dojcinovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
Slobodan Dragojević Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
Snežana Dragojević Šef studentske službe - II-11 Tehnoloski fakultet snezana.dragojevic@tf.unibl.org 051/434-352 lok 104 18 nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
dr Dragan Dragomirović Šef biblioteke - II-12 Filozofski fakultet dragan.dragomirovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje dr Dragan Dragomirovic
mr Dražen Dragosavljević Upravnik dvorane - II-32 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta drazen.dragosavljevic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Drazen Dragosavljevic
Dragan Drobac Mrežni administrator - II-27 Prirodno-matematicki fakultet dragan.drobac@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Drobac
Nikola Duvnjak Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet nikola.duvnjak@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
Sanja Dugonjić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
Ivana Dujaković Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ivana Dujakovic
Tanja Dumka Referent za studentska pitanja II-25 Ekonomski fakultet tanja.dumka@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Tanja Dumka
David Ducanović Tehnički saradnik/viši tehnički saradnik -III-2-6-10 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje David Ducanovic
Radijana Đekanović Stručni saradnik -III-2-4-2 Poljoprivredni fakultet 051/330-987 18 nenastavno_osoblje Radijana Djekanovic
Nada Đorđić Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 18 nenastavno_osoblje Nada Djordjic
Goran Đugumović Kućni majstor - II-38 Tehnoloski fakultet goran.djugumovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 132 18 nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
Nenad Đuđić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nenad Djudjic
Tanja Đukanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Tanja Djukanovic
Biljana Đukić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Ekonomski fakultet biljana.djukic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Djukic
Ivanka Đukić Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivanka Djukic
Jelena Đukić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Ekonomski fakultet jelena.djukic@ef.unibl.org 051/430-035 18 nenastavno_osoblje Jelena Djukic
Mirjana Đukić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Djukic
Radoslava Đukić Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
Radmila Đurašinović Referent finansijske operative - I-4-4-6 Rektorat radmila.djurasinovic@unibl.org 051/326-016 18 nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
Slavko Đurđević Čuvar - portir - II-43 Elektrotehnicki fakultet slavko.djurdjevic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
Vesna Đurđić Spremačica - II-41 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Djurdjic
Dragana Đurić Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dragana Djuric
Željana Đurić Šef studentske službe - II-11 Masinski fakultet zeljana.djuric@mf.unibl.org 051/433-030 lok.107 18 nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
Tanja Erak Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Tanja Erak
Zorica Eremija Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorica Eremija
Sanja Erceg Igić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filozofski fakultet sanja.erceg@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Erceg Igic
dr Amira Žmirić Nastavnik - II-4 Ekonomski fakultet amira.zmiric@ef.unibl.org 051/430-034 17 nenastavno_osoblje dr Amira Zmiric
Mira Zelić Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Mira Zelic
Anka Zečević Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/437-149 18 nenastavno_osoblje Anka Zecevic
Sanja Zimonja Referent za studentska pitanja II-25 Medicinski fakultet sanja.zimonja@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
Slaviša Zimonja Šef biblioteke - II-12 Medicinski fakultet slavisa.zimonja@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
Nina Zubović Doktor stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine -III-2-3-1-4 Medicinski fakultet nina.zubovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nina Zubovic
Radoslav Ivaniš Šef studentske službe - II-11 Fakultet bezbjednosnih nauka radoslav.ivanis@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
Mia Ivančević Stručni saradnik za pripremu projekata i promociju fakulteta - II-23 Akademija umjetnosti mia.ivancevic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
Miloš Ignjatić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet milos.ignjatic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
Aleksandar Ilić Vozač-kurir - II-39 Akademija umjetnosti aleksandar.ilic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Ilic
Dragica Ilić Referent za studentska pitanja II-25 Pravni fakultet dragica.ilic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragica Ilic
Željko Ilić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
Ivana Ilić Doktor stomatologije - specijalista ortopedije vilica -III-2-3-1-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivana Ilic
Josif Ilić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet politickih nauka josif.ilic@fpn.unibl.org 051/304-022 18 nenastavno_osoblje Josif Ilic
mr Predrag Ilić Saradnik na projektu -III-2-6-6 Institut za geneticke resurse predrag.ilic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Predrag Ilic
Dragana Jakovljević Spremačica - II-41 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Jakovljevic
Gordana Jakšić Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet gordana.jaksic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
Marijana Janković Administrativni radnik - II-37 Pravni fakultet marijana.jankovic@pf.unibl.org 051/339-055 18 nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
Svetlana Janković Domaćica - recepcioner - II-42 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
dr Goran Janjić Nastavnik - II-4 Masinski fakultet goran.janjic@mf.unibl.org 051/433 007 17 nenastavno_osoblje dr Goran Janjic
Krstina Janjić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Krstina Janjic
Daliborka Jekić Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Daliborka Jekic
Svetlana Jeremić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
Goran Jovanić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Jovanic
Slobodanka Jovanić Šef biblioteke - II-12 Filoloski fakultet slobodanka.radjevic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Jovanic
Dijana Jović Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dijana Jovic
Mile Jović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Mile Jovic
dr Jugoslav Jovičić Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju -III-2-6-4 Institut za geneticke resurse jugoslav.jovicic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Jugoslav Jovicic
Branislav Jovković Viši stručni saradnik - administrator sigurnosti - I-3-4-5 Rektorat branislav.jovkovic@unibl.org 051/321-081 18 nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
Smilja Jovčić Referent za studentska pitanja II-25 Elektrotehnicki fakultet smilja.jovcic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
Svjetlana Jokanović Spremačica - II-41 Masinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Jokanovic
Luka Jokić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Luka Jokic
Nataša Jokić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Jokic
Svetislav Jokić Rukovodilac Službe - I-4-3-1 Rektorat svetislav.jokic@unibl.org 051/326-003 18 nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
Cvijeta Jolić Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat cvijeta.jolic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Cvijeta Jolic
Brankica Jorgić Spremačica -III-2-3-3-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Jorgic
Ljiljana Josipović Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Medicinski fakultet ljiljana.josipovic@med.unibl.org 051326021 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
Brankica Kajkut Administrativno-tehnički sekretar - I-4-1-1 Rektorat brankica.kajkut@unibl.org 051/326-000 18 nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
Mile Kajkut Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat mile.kajkut@unibl.org 051321171 18 nenastavno_osoblje Mile Kajkut
Obrenija Kalamanda Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Tehnoloski fakultet obrenija.kalamanda@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Obrenija Kalamanda
Dara Kaluđer-Radošević Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
Duško Kandić Bibliotekar - II-29 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dusko.kandic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dusko Kandic
Sanja Karajlić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet sanja.karajlic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
Marinko Karalić Laborant/viši laborant - II-31 Masinski fakultet 065/277-431 18 nenastavno_osoblje Marinko Karalic
Predrag Kaurin Doktor stomatologije specijalista dječije i preventivne stomatologije -III-2-3-1-7 Medicinski fakultet predrag.kaurin@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Kaurin
Milorad Kašćelan Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Akademija umjetnosti milorad.kascelan@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
Kristina Kekić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filoloski fakultet kristina.kekic@flf.unibl.org 051340140 18 nenastavno_osoblje Kristina Kekic
mr Đorđe Kenjalo Viši/stručni saradnik za pravnu podršku međunarodnim projektima i programima razmjene - I-2-3-2 Rektorat djordje.kenjalo@unibl.org 051/266-170 18 nenastavno_osoblje mr Djordje Kenjalo
Slađana Kenjalo Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
mr Zoran Kenjić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Prirodno-matematicki fakultet zoran.kenjic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Zoran Kenjic
Mara Keranović Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Filoloski fakultet mara.keranovic@flf.unibl.org 051340129 18 nenastavno_osoblje Mara Keranovic
Marija Kerezović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet marija.kerezovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
Milka Kerović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Akademija umjetnosti milka.kerovic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milka Kerovic
Dijana Kesić Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat dijana.kesic@unibl.org 051/326-008 18 nenastavno_osoblje Dijana Kesic
Vesna Kecman Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije -III-2-3-1-2 Medicinski fakultet vesna.kecman@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Kecman
Snježana Kecman Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Fakultet bezbjednosnih nauka snjezana.kecman@fbn.unibl.org 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Snjezana Kecman
Marija Knežević Spremačica -III-2-3-3-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Knezevic
Nađa Knežević Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nadja Knezevic
Branka Kovačević Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Elektrotehnicki fakultet branka.kovacevic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
Vesna Kovačević Spremačica -III-2-3-2-6 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Kovacevic
Dragan Kovačević Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 051/348-080 18 nenastavno_osoblje Dragan Kovacevic
Željana Kovačević Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Filozofski fakultet zeljana.kovacevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
Zagorka Kovačević Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet zagorka.kovacevic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
Zdravko Kovačević Šef biblioteke - II-12 Sumarski fakultet zdravko.kovacevic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
Zoran Kovačević Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet zoran.kovacevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
Zorka Kovačević Tehnički sekretar - II-34 Fakultet politickih nauka studentska.sluzba@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
Jovana Kovačević Viši/stručni saradnik za matičnu evidenciju radnika i matične knjige - I-3-2-4 Rektorat jovana.kovacevic@unibl.org 051/321-276 18 nenastavno_osoblje Jovana Kovacevic
Olivera Kovačević Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet olivera.kovacevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
Stana Kovačević Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Stana Kovacevic
Milivoj Komljenović Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
Mirjana Komljenović Spremačica - II-41 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Komljenovic
Dragana Kondić Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragana Kondic
Siniša Kondić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
Sonja Kondić Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sonja Kondic
Božana Kopanja Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
Nataša Kopanja Doktor stomatologije -III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Kopanja
Drago Kopren Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet drago.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Drago Kopren
Ljilja Kopren Šef biblioteke - II-12 Prirodno-matematicki fakultet ljilja.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
Vanja Koprivica Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vanja Koprivica
mr Emilija Korica Šef studentske službe - II-11 Akademija umjetnosti emilija.korica@au.unibl.org 051/348-801 18 nenastavno_osoblje mr Emilija Korica
Milica Kos Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet milica.kos@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milica Kos
Vanja Kosić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta vanja.kosic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Kosic
Predrag Kosić Vozač-kurir - II-39 Fakultet politickih nauka 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Predrag Kosic
Nada Kostadinović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Filozofski fakultet nada.kostadinovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
Nikolina Kostić Stručni saradnik za nastavu sa stranim studentima -III-2-3-5-2 Medicinski fakultet nikolina.kostic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikolina Kostic
Jovanka Kotur Šef biblioteke - II-12 Tehnoloski fakultet jovanka.todic@tf.unibl.org 051/465- 032 lok 121 18 nenastavno_osoblje Jovanka Kotur
Nemanja Kočić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Medicinski fakultet nemanja.kocic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nemanja Kocic
Milica Kremenović Rukovodilac službe za stručne poslove - I-3-3-1 Rektorat milica.kremenovic@unibl.org 051/321-179 18 nenastavno_osoblje Milica Kremenovic
Milka Kremenović Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
Saša Kremenović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
Ružica Krivokuća Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
mr Sanja Krnetić Laborant/viši laborant - II-31 Tehnoloski fakultet sanja.krnetic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Sanja Krnetic
Vanja Krčić Doktor stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine -III-2-3-1-4 Medicinski fakultet 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Vanja Krcic
Živana Krčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Prirodno-matematicki fakultet zivana.krcic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zivana Krcic
Mirjana Kudrić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filoloski fakultet mirjana.kudric@flf.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
Marko Kuzman Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet marko.kuzman@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marko Kuzman
Mladen Kuzmanović Kućni majstor - II-38 Poljoprivredni fakultet mladen.kuzmanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
Rada Kuzmanović Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Rada Kuzmanovic
Nina Kujača Šef biblioteke - II-12 Fakultet politickih nauka nina.kujaca@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Nina Kujaca
Miljka Kukrić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet miljka.kukric@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miljka Kukric
Danijela Kuruzović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet danijela.kuruzovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
Nikola Kutić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet bezbjednosnih nauka nikola.kutic@fbn.unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Nikola Kutic
Duško Lazić Finansijski direktor - I-4-1 Rektorat dusko.lazic@unibl.org 051/326-001 18 nenastavno_osoblje Dusko Lazic
Novica Lakić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Novica Lakic
Sara Lakić Saradnik - II-5 Tehnoloski fakultet sara.lakic@unibl.org 051/434-360 17 nenastavno_osoblje Sara Lakic
Spomenka Lakić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet spomenka.lakic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
Milenko Lale Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Lale
Suzana Letina Spremačica - II-41 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet 051 324 110 18 nenastavno_osoblje Suzana Letina
Sandra Lovrić Laborant/viši laborant -III-2-3-2-5 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Lovric
dr Biljana Lolić Rukovodilac Centra u Institutu - III-2-6-1 Institut za geneticke resurse biljana.lolic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Biljana Lolic
Danijela Lolić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Pravni fakultet danijela.lolic@pf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danijela Lolic
Gordana Lončar Stručni saradnik za nastavu - II-17 Masinski fakultet gordana.loncar@mf.unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Gordana Loncar
Danijela Lukić Viši stručni saradnik za nastavu sa stranim studentima -III-2-3-5-1 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Danijela Lukic
Dragan Lukić Vozač-kurir - II-39 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragan.lukic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragan Lukic
mr Maja Lučić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje mr Maja Lucic
Milka Lučić Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 051/392-373 18 nenastavno_osoblje Milka Lucic
Sandra Majkić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Institut za geneticke resurse sandra.majkic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sandra Majkic
Radenko Majstorović Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka radenko.majstorovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
Gordana Maletić Tehnički sekretar - II-34 Akademija umjetnosti gordana.maletic@au.unibl.org 051/348-800 18 nenastavno_osoblje Gordana Maletic
Neđo Malešević Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet nedjo.malesevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
Bogdan Malić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje Bogdan Malic
Dragana Malić Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Malic
Uglješa Maličević Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet ugljesa.malicevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ugljesa Malicevic
Biljana Malčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Pravni fakultet biljana.malcic@pf.unibl.org 051/339-049 18 nenastavno_osoblje Biljana Malcic
Ranka Mandić Tehnički sekretar - II-34 Rudarski fakultet ranka.mandic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Ranka Mandic
Sanja Mandić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet sanja.mandic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Mandic
Sonja Mandić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Rudarski fakultet sonja.mandic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Sonja Mandic
Duško Marinković Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet dusko.marinkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
Božica Marić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Sumarski fakultet bozica.maric@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Bozica Maric
Boro Marić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Poljoprivredni fakultet boro.maric@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Boro Maric
Slavojka Marić Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Slavojka Maric
Sreten Marić Čuvar - portir - II-43 Elektrotehnicki fakultet sreten.maric@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sreten Maric
mr Tatjana Marić Viši stručni saradnik za ljudske i materijalne resurse - I-2-4-1 Rektorat tatjana.maric@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje mr Tatjana Maric
Dobrila Marjanović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dobrila.marjanovic@aggf.unibl.org 051/429-205 18 nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
mr Đorđe Markez Generalni sekretar Univerziteta - I-3-1 Rektorat gensek@unibl.org 051/321-275 18 nenastavno_osoblje mr Djordje Markez
Zdravko Marković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet zdravko.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
mr Jelena Marković Šef biblioteke - II-12 Poljoprivredni fakultet jelena.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Jelena Markovic
Sanja Marković Viši stručni saradnik - sistem analitičar - I-3-4-6 Rektorat sanja.markovic@unibl.org 051/321-080 18 nenastavno_osoblje Sanja Markovic
Ivana Marčeta Rendgen tehničar - III-2-3-1-10 Medicinski fakultet ivana.marceta@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ivana Marceta
Željka Matić Spremačica - II-40 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Zeljka Matic
Milka Matičić Laborant/viši laborant -III-2-3-3-8 Medicinski fakultet 051234100 18 nenastavno_osoblje Milka Maticic
Divna Macanović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet divna.macanovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Divna Macanovic
Igor Macanović Rukovodilac eksperimentalno-edukativnog centra - II-15 Poljoprivredni fakultet igor.macanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Macanovic
Dijana Mizdrak Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet politickih nauka dijana.mizdrak@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
Ognjen Mijatović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ognjen.mijatovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ognjen Mijatovic
Rajka Mijatović Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.163 18 nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
Snježana Mijatović Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051-430-010 18 nenastavno_osoblje Snjezana Mijatovic
Stamenko Mijatović Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org 051321189 18 nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
Dragica Mijić Spremačica - II-41 Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Dragica Mijic
mr Radenko Mikanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Rudarski fakultet radenko.mikanovic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje mr Radenko Mikanovic
Goran Milaković Referent za studentska pitanja II-25 Filoloski fakultet goran.milakovic@flf.unibl.org 051/340-143 18 nenastavno_osoblje Goran Milakovic
Gordana Milaković Kurir - spremačica - I-3-4-9 Rektorat 051/321-070 18 nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
Nada Milaković Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Poljoprivredni fakultet nada.milakovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Milakovic
Boris Milanović Bibliotekar - II-29 Ekonomski fakultet boris.milanovic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Boris Milanovic
Gordana Milanović Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
Đorđije Milanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Sumarski fakultet djordjije.milanovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
Žarko Milanović Viši stručni saradnik za saradnju sa privredom Mašinskog fakulteta II-16 Masinski fakultet zarko.milanovic@mf.unibl.org 065/896-677 18 nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
Jadranka Miletić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jadranka.miletic@aggf.unibl.org 051/300-999 18 nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
Miloš Miletić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milos Miletic
mr Tatjana Milivojac Doktor medicine -III-2-3-3-2 Medicinski fakultet tatjana.milivojac@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Tatjana Milivojac
Slobodanka Milinković Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
Dragica Milinović Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
Dragana Milinčić Šef biblioteke - II-12 Pravni fakultet dragana.milincic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Dragana Milincic
Dragan Miličić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Pravni fakultet dragan.milicic@pf.unibl.org 051/339-006 18 nenastavno_osoblje Dragan Milicic
Biljana Milovanović Šef studentske službe - II-11 Fakultet politickih nauka biljana.milovanovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
Goran Milovanović Laborant/viši laborant - II-31 Masinski fakultet goran.milovanovic@mf.unibl.org 051/433-034 lok.111 18 nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
Dragana Milovanović Referent za studentska pitanja II-25 Pravni fakultet dragana.milovanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
mr Irina Milovac Saradnik - II-5 Medicinski fakultet irina.vulic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Irina Milovac
Gorana Milojević Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gorana Milojevic
Predrag Milosavić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet predrag.milosavic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
Mirjana Milošević Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet mirjana.milosevic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 131 18 nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
mr Darko Milunović Saradnik - II-5 Ekonomski fakultet darko.milunovic@ef.unibl.org 051/430-025 17 nenastavno_osoblje mr Darko Milunovic
Siniša Miljević Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet sinisa.miljevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
dr Dražen Miljić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet bezbjednosnih nauka drazen.miljic@fbn.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje dr Drazen Miljic
Marko Miljuš Viši/stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat marko.miljus@unibl.org 051/326-018 18 nenastavno_osoblje Marko Miljus
Nataša Miljuš Diplomirani molekularni biolog - III-2-3-3-4 Medicinski fakultet natasa.miljus@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Miljus
mr Miroslav Mirković Šef studentske službe - II-11 Sumarski fakultet miroslav.mirkovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje mr Miroslav Mirkovic
Nataša Mirković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet politickih nauka natasa.mirkovic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Mirkovic
Nataša Mitrović Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
Nebojša Mitrović Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet nebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
Brankica Mihailović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet brankica.mihailovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Brankica Mihailovic
Dragan Mihajlović Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Poljoprivredni fakultet dragan.mihajlovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
Neven Mišić Vozač-kurir - II-39 Filozofski fakultet neven.misic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Neven Misic
Nevenka Modrušan Spremačica - I-4-1-2 Rektorat nevenka.modrusan@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevenka Modrusan
Anđelija Mrđen Spremačica - II-41 Tehnoloski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
Marko Munjiza Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Rudarski fakultet marko.munjiza@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Marko Munjiza
Stojan Mučalović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
Nikola Nedimović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
Slavica Nedimović Tehnički sekretar - II-34 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet slavica.nedimovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
Duška Nenadić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Elektrotehnicki fakultet duska.nenadic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Duska Nenadic
Smilja Nenadić Spremačica - II-41 Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Smilja Nenadic
Momir Nikić Administrativni radnik - II-37 Akademija umjetnosti momir.nikic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Momir Nikic
Strahinja Nikić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Strahinja Nikic
mr Bojan Nikolić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet bojan.nikolic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Bojan Nikolic
Petar Nikolić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet petar.nikolic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Petar Nikolic
Darko Ninić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje Darko Ninic
Rastko Ninković Referent za pravne poslove -III-2-3-1-13 Medicinski fakultet rastko.ninkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rastko Ninkovic
Milada Nišević Spremačica - II-41 Rudarski fakultet milada.nisevic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Milada Nisevic
Borka Nišić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet borka.nisic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Borka Nisic
Bojana Novaković Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Masinski fakultet bojana.novakovic@mf.unibl.org 051/433-000 lok. 108 18 nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
Miloš Novaković Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet milos.novakovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Novakovic
Rada Novaković Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Rada Novakovic
Sanja Novaković Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Tehnoloski fakultet sanja.novakovic@tf.unibl.org 051/434-353 lok 106 18 nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
Jelena Novković Referent za studentska pitanja II-25 Fakultet bezbjednosnih nauka 18 nenastavno_osoblje Jelena Novkovic
Tamara Nježić Referent za studentska pitanja II-25 Fakultet politickih nauka tamara.njezic@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Tamara Njezic
Đuro Obradović Čuvar - portir -III-2-3-1-17 Medicinski fakultet djuro.obradovic@med.unibl.org 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Djuro Obradovic
Milica Ognjenović Mrežni administrator - II-27 Elektrotehnicki fakultet milica.ognjenovic@etf.unibl.org 051/221-824 18 nenastavno_osoblje Milica Ognjenovic
Brankica Oparnica Tehnički sekretar - II-34 Elektrotehnicki fakultet brankica.oparnica@etf.unibl.org 051/221-824 18 nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
Neđo Oparnica Kućni majstor - II-38 Filozofski fakultet nedjo.oparnica@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
Svjetlana Orozović Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
Željka Ostojić Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet zeljka.ostojic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
Nevenka Ostojić Domaćica - recepcioner - II-42 Elektrotehnicki fakultet nevenka.ostojic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
Nataša Pavlović Viši/stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - I-3-2-2 Rektorat natasa.pavlovic@unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
Nataša Pavlović Šef biblioteke - II-12 Akademija umjetnosti natasa.pavlovic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
Nikola Pavlović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Rudarski fakultet nikola.pavlovic@rf.unibl.org 052/234-224 18 nenastavno_osoblje Nikola Pavlovic
Bojan Pajić Bibliotekar - II-29 Filozofski fakultet bojan.pajic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Bojan Pajic
Mladenka Pajić Šef studentske službe - II-11 Poljoprivredni fakultet mladenka.pajic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
mr Radojka Pajčin Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet radojka.pajcin@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Radojka Pajcin
Goran Palalić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Palalic
Marija Palačković Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Marija Palackovic
Marija Panić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Panic
Nataša Pašalić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22 Institut za geneticke resurse natasa.pasalic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
Nataša Pejaković Stručni saradnik -III-2-4-2 Poljoprivredni fakultet 051/330-987 18 nenastavno_osoblje Natasa Pejakovic
Anđela Pepić Rukovodilac Centra - I-2-2-3-1 Rektorat andjela.pepic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andjela Pepic
mr Boško Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Tehnoloski fakultet bosko.petkovic@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Bosko Petkovic
Nataša Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Ekonomski fakultet natasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-035 18 nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
Sandra Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet sandra.petkovic@agro.unibl.org 051/330-980 18 nenastavno_osoblje Sandra Petkovic
mr Sandra Petković Laborant/viši laborant - II-31 Tehnoloski fakultet sandra.stojkovic@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Sandra Petkovic
Siniša Petković Stručni saradnik za nastavu - II-17 Medicinski fakultet sinisa.petkovic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Sinisa Petkovic
Dragan Petrović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Filoloski fakultet dragan.petrovic@flf.unibl.org 051340122 18 nenastavno_osoblje Dragan Petrovic
Ljupka Pećanac Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
Miroslav Pećanac Stručni saradnik za nastavu - II-17 Masinski fakultet miroslav.pecanac@mf.unibl.org 051/464-361 18 nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
Vladana Pećo Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat vladana.peco@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Vladana Peco
Sanda Pilipović Laborant/viši laborant - II-31 Tehnoloski fakultet sanda.pilipovic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanda Pilipovic
Mirjana Piljagić Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat mirjana.piljagic@unibl.org 051/326-013 18 nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
Vesna Plavšić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 065/092-120 18 nenastavno_osoblje Vesna Plavsic
Gordana Polić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Akademija umjetnosti gordana.polic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Polic
Borka Ponorac Tehnički sekretar - II-34 Filozofski fakultet borka.ponorac@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Borka Ponorac
Željko Ponorac Kućni majstor - II-38 Pravni fakultet zeljko.ponorac@pf.unibl.org 051/339-029 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
Gojko Popara Čuvar - portir - II-43 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Gojko Popara
Petar Poplašen Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Ekonomski fakultet petar.poplasen@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje Petar Poplasen
Branka Popović Stručni saradnik za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat branka.popovic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Branka Popovic
Brankica Popović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta brankica.popovic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Brankica Popovic
Gordana Popović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet gordana.popovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Gordana Popović Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Pravni fakultet gordana.popovic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Željka Popović Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet zeljka.popovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
Milan Popović Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet milan.popovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milan Popovic
Tea Popović Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Tea Popovic
Vesna Praštalo Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Fakultet politickih nauka vesna.prastalo@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Vesna Prastalo
Mirjana Predić Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja - I-2-1-1 Rektorat mirjana.predic@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje Mirjana Predic
Dragana Preradović Kulovac Saradnik - II-5 Ekonomski fakultet dragana.preradovic@ef.unibl.org 051/430-026 17 nenastavno_osoblje Dragana Preradovic Kulovac
Slobodan Prijić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
Ranko Prodan Kućni majstor - II-38 Rudarski fakultet ranko.prodan@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Ranko Prodan
Mirko Prole Stručni saradnik -III-2-3-4-2 Medicinski fakultet mirko.prole@med.unibl.org 051/254-554 18 nenastavno_osoblje Mirko Prole
dr Biljana Prohaska Mrežni administrator - II-27 Masinski fakultet biljana.prochaska@mf.unibl.org 051/433-000 lok.159 18 nenastavno_osoblje dr Biljana Prohaska
Nedeljka Putnik-Sladojević Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Masinski fakultet nedeljka.putnik-sladojevic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nedeljka Putnik-Sladojevic
Smiljka Radanović Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
mr Snežana Radinković Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Filozofski fakultet snezana.radinkovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje mr Snezana Radinkovic
Sanja Radinović Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Sumarski fakultet sanja.radinovic@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Radinovic
Nikola Radić Kućni majstor - II-38 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta nikola.radic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Radic
Ornela Orlando Radmanović Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Elektrotehnicki fakultet ornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
Slavica Radovanović Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Radovanovic
Branko Radonić Kućni majstor - II-38 Medicinski fakultet branko.radonic@med.unibl.org 051/234/100 18 nenastavno_osoblje Branko Radonic
Milosava Radonjić Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Elektrotehnicki fakultet milosava.radonjic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
Nada Radonjić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Elektrotehnicki fakultet nada.radonjic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Radonjic
Snježana Radonjić Referent za studentska pitanja II-25 Filozofski fakultet snjezana.radonjic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
Dane Radulović Vozač-kurir - II-39 Institut za geneticke resurse dane.radulovic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dane Radulovic
mr Dragana Radulović Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta - I-2-2-1 Rektorat dragana.radulovic@unibl.org 051/321-173 18 nenastavno_osoblje mr Dragana Radulovic
mr Radmila Radulović Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet radmila.radulovic@med.unibl.org 051/340-015 18 nenastavno_osoblje mr Radmila Radulovic
Sanja Radulović Spremačica - II-41 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Sanja Radulovic
Božo Radumilo Kućni majstor - II-38 Medicinski fakultet bozo.radumilo@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozo Radumilo
Milena Radumilo Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Milena Radumilo
Milka Radumilo Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milka Radumilo
Cvijo Radumilo Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
Gordana Rađević Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Gordana Radjevic
Aleksandar Railić Bibliotekar - II-29 Fakultet bezbjednosnih nauka biblioteka@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
Savka Raljić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat savka.raljic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Savka Raljic
Zlatko Ratković Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zlatko Ratkovic
Snježana Ratković Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Prirodno-matematicki fakultet snjezana.ratkovic@pmf.unibl.org 051/280-774 18 nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
Jovana Rauš Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Jovana Raus
Dobrila Račić Administrativni radnik - II-37 Fakultet politickih nauka dobrila.racic@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Dobrila Racic
Dragana Račić Vozač-kurir - II-39 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dragana Racic
Mioljka Račić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Pravni fakultet mioljka.racic@pf.unibl.org 051/339-032 18 nenastavno_osoblje Mioljka Racic
Aleksandra Regojević Viši/stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat aleksandra.regojevic@unibl.org 051/326-012 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
Nataša Relić Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Natasa Relic
Mihael Resanović Bibliotekar - II-29 Filozofski fakultet mihael.resanovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
mr Branislav Ristić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Masinski fakultet branislav.ristic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.103 18 nenastavno_osoblje mr Branislav Ristic
Zlatan Ristić Laborant/viši laborant - II-31 Institut za geneticke resurse zlatan.ristic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
Mladen Ritan Operater - I-3-4-8 Rektorat mladen.ritan@unibl.org 051/321-083 18 nenastavno_osoblje Mladen Ritan
Ranko Ritan Vozač putničkog vozila - I-1-4 Rektorat ranko.ritan@unibl.org 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Ranko Ritan
Željko Rogić Čuvar - portir - II-43 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
Ivana Rogić Šef kabineta rektora - I-1-1 Rektorat ivana.rogic@unibl.org 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Ivana Rogic
Nevena Rogić Viši/Stručni saradnik za evidencije poreza i doprinosa - I-4-3-7 Rektorat nevena.rogic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Nevena Rogic
Mladen Rodić Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije -III-2-3-1-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mladen Rodic
Sandra Rodić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Rodic
Marina Rodić Kavić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet marina.rodic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marina Rodic Kavic
Jelena Rožić Viši/stručni saradnik za međunarodne obrazovne programe i projekte - I-2-3-4 Rektorat jelena.rozic@unibl.org 051/266-170 18 nenastavno_osoblje Jelena Rozic
Milica Rožić Pripravnik Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Milica Rozic
Jelena Rokvić Tehnički sekretar - II-34 Masinski fakultet 051/433-001 lok.102 18 nenastavno_osoblje Jelena Rokvic
Andrej Rudić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Filoloski fakultet andrej.rudic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andrej Rudic
Željko Savanović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
Marija Savanović Spremačica - II-41 Masinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Savanovic
Milena Savanović Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Milena Savanovic
Nevena Savanović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet nevena.savanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
Ružica Savanović Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Ruzica Savanovic
Slavica Savanović Referent za studentska pitanja II-25 Tehnoloski fakultet slavica.savanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
Brankica Savić Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Savic
Verica Savić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet verica.savic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Verica Savic
Vesna Savić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet vesna.savic@aggf.unibl.org 051/206-280 18 nenastavno_osoblje Vesna Savic
Zoran Savić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Savic
Nenad Savić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nenad Savic
Radoslava Savić Spremačica - II-41 Elektrotehnicki fakultet radoslava.savic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Radoslava Savic
Branislav Savković Vozač-kurir - II-39 Poljoprivredni fakultet branislav.savkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
Dijana Savković Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet dijana.savkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
Slavica Savković Spremačica - II-41 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Savkovic
Zoran Sanković Mrežni administrator - II-27 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Sankovic
Rajka Sejmanović Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
Slavica Serdar Janjuš Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Medicinski fakultet slavica.serdar-janjus@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
Jelena Sikimić Referent za knjigovodstvene poslove - II-35 Prirodno-matematicki fakultet jelena.sikimic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Sikimic
Aleksandra Simanović Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet aleksandra.simanovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
Dragana Simeunić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Ekonomski fakultet dragana.simeunic@ef.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Dragana Simeunic
Matej Sirovina Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Sumarski fakultet matej.sirovina@sf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Matej Sirovina
Vinka Slijepčević Referent za studentska pitanja II-25 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
Željko Smiljanić Kućni majstor - II-38 Medicinski fakultet zeljko.smiljanic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
Zvjezdana Smiljanić Đurić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zvjezdana Smiljanic Djuric
Vesna Smoljić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
Slavica Spasojević Referent za obračun ličnih primanja - I-4-3-6 Rektorat slavica.spasojevic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
Ljiljana Spremo Administrativni radnik - II-37 Poljoprivredni fakultet ljiljana.spremo@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
Snježana Stajčić Spremačica -III-2-3-1-16 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Stajcic
Duško Stakić Kućni majstor - II-38 Elektrotehnicki fakultet dusko.stakic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Stakic
Lazarka Stanivuković Referent za studentska pitanja II-25 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org 051/309-812 18 nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
Milan Stanivuković Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Sumarski fakultet milan.stanivukovic@sf.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
Nina Stanivuković Glavna sestra -III-2-3-1-12 Medicinski fakultet nina.stanivukovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nina Stanivukovic
Vila Stanić Spremačica - II-41 Fakultet politickih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Vila Stanic
Dragana Stanišić Spremačica - II-41 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
Jovan Stanišić Bibliotekar - II-29 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta jovan.stanisic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 121 18 nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
Željka Stanišljević Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljka Stanisljevic
Branka Stanković Tehnički sekretar - II-34 Ekonomski fakultet branka.stankovic@ef.unibl.org 051/430-012 18 nenastavno_osoblje Branka Stankovic
Dario Stanković Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - I-1-2 Rektorat dario.stankovic@unibl.org 051/321-480 18 nenastavno_osoblje Dario Stankovic
Zorica Stanković Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorica Stankovic
Zana Stevandić Viši/stručni saradnik za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta - I-3-2-3 Rektorat zana.stevandic@unibl.org 051/321-276 18 nenastavno_osoblje Zana Stevandic
Danijela Stević Viši/stručni saradnik za odobrenje plaćanja - I-4-3-2 Rektorat danijela.stevic@unibl.org 051/326-005 18 nenastavno_osoblje Danijela Stevic
Milivoj Stipanović Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Masinski fakultet milivoj.stipanovic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.168 18 nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
Miroslav Stoisavljević Vozač-kurir - II-39 Medicinski fakultet 051/216-531 18 nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
Željko Stojaković Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Stojakovic
Zorica Stojaković Šef studentske službe - II-11 Elektrotehnicki fakultet zorica.stojakovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
Lidija Stojaković Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Medicinski fakultet 051/321-187 18 nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
Danijela Stojičić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Pravni fakultet danijela.stojicic@pf.unibl.org 051/339-055 18 nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
Sonja Stojičić Grujić Bibliotekar - II-29 Masinski fakultet sonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org 051/453-000 lok.157 18 nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
Aleksandra Stojković Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost - I-2-2-2 Rektorat aleksandra.stojkovic@unibl.org 051/321-277 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Stojkovic
Slađana Stojnić Referent za studentska pitanja II-25 Pravni fakultet sladjana.stojnic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
Božana Stojčević Šef studentske službe - II-11 Filozofski fakultet bozana.stojcevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
Vesna Straživuk Tehnički sekretar - II-34 Pravni fakultet vesna.strazivuk@pf.unibl.org 051/339-002 18 nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
Dragana Stupar Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragana.stupar@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragana Stupar
Rada Stupar Laborant/viši laborant - II-31 Institut za geneticke resurse rada.stupar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Stupar
Ranka Subašić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranka Subasic
Andreja Subotić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Akademija umjetnosti andreja.subotic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andreja Subotic
Jelena Subotić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 051 234 100 18 nenastavno_osoblje Jelena Subotic
Nataša Sukara-Đurica Viši/stručni saradnik za kontrolu ulazne dokumentacije - I-4-3-4 Rektorat natasa.sukara-djurica@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Sukara-Djurica
Branka Tanasić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Branka Tanasic
Mitja Tanjga Šef računarskog centra - II-13 Prirodno-matematicki fakultet mitja.tanjga@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
Danijel Telebak Šef biblioteke - II-12 Ekonomski fakultet danijel.telebak@ef.unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Danijel Telebak
Nikolina Telebak Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18 Akademija umjetnosti nikolina.telebak@au.unibl.org 051/348-810 18 nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
Ana Tešić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Akademija umjetnosti ana.tesic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ana Tesic
Rada Todić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Prirodno-matematicki fakultet rada.todic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Todic
Vanja Todorović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-26 Elektrotehnicki fakultet vanja.todorovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
Marina Todorović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet marina.todorovic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Marina Todorovic
Vera Tokić Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vera Tokic
Milan Tomecić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-45 Institut za geneticke resurse 18 nenastavno_osoblje Milan Tomecic
Ljiljana Tomović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet ljiljana.tomovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
Boris Topalović Viši/stručni saradnik - administrator baze podataka - I-3-4-3 Rektorat boris.topalovic@unibl.org 051/321-079 18 nenastavno_osoblje Boris Topalovic
Zoran Topić Referent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu - I-4-5-2 Rektorat zoran.topic@unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Zoran Topic
Vanja Topić-Gajić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Ekonomski fakultet vanja.topic-gajic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Topic-Gajic
Žana Topić Stoisavljević Referent za administrativno-tehničke poslove - II-36 Medicinski fakultet zana.stoisavljevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zana Topic Stoisavljevic
Lazarela Travar Viši/stručni saradnik za poslove održavanja - I-4-2-4 Rektorat lazarela.travar@unibl.org 051/326-010 18 nenastavno_osoblje Lazarela Travar
Nikola Travar Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22 Institut za geneticke resurse nikola.travar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Travar
Bojana Trbić Rukovodilac Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa invaliditetom - I-2-1-3-1 Rektorat bojana.trbic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Trbic
dr Igor Trbojević Laborant/viši laborant - II-31 Prirodno-matematicki fakultet igor.trbojevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Igor Trbojevic
Miroslav Treml Stručni saradnik za nastavu - II-17 Prirodno-matematicki fakultet miroslav.treml@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miroslav Treml
Zoran Trivić Stručni saradnik za nastavu - II-17 Filozofski fakultet zoran.trivic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Zoran Trivic
Branka Trninić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Prirodno-matematicki fakultet branka.trninic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Trninic
Mirjana Trubajić Spremačica - II-41 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Mirjana Trubajic
Sara Trubajić Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sara Trubajic
Vanja Tubić Bibliotekar - II-29 Elektrotehnicki fakultet vanja.tubic@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Vanja Tubic
Dragana Tubić Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragana Tubic
Željana Ćelić Spremačica - II-41 Sumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljana Celic
Milan Ćelić Pripravnik Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milan Celic
Dragana Ćetković Marić Stomatološka sestra -III-2-3-1-9 Medicinski fakultet dragana.maric-cetkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Cetkovic Maric
Jagoda Ćetojević Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 051/217-737 18 nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
Nevenka Ćojo Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nevenka Cojo
Zvezdan Ćulafić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Medicinski fakultet zvezdan.culafic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
Dobrila Ćulum Spremačica - II-41 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dobrila Culum
Svijetlana Ćućun Tehnički sekretar - II-34 Fakultet bezbjednosnih nauka info@fbn.unibl.org 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
Dragan Ubović Kućni majstor - II-38 Sumarski fakultet dragan.ubovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
Ljubiša Udovičić Interni revizor - I-1-5-2 Rektorat ljubisa.udovicic@unibl.org 051/326-011 18 nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
Živko Udovčić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
Tatjana Udovčić Spremačica - II-41 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
Biljana Uletilović Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet biljana.uletilovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
Vladimirka Umićević Spremačica - II-41 Filoloski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
Sonja Umićević Saradnik na projektu -III-2-6-6 Institut za geneticke resurse sonja.raseta@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sonja Umicevic
Žana Hajnešević Referent za studentska pitanja II-25 Rudarski fakultet zana.hajnesevic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Zana Hajnesevic
Gordana Cvijetić Spremačica - II-41 Masinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
Jovana Cvijić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta jovana.cvijic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
Milija Cvišić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Milija Cvisic
Mirko Cvišić Kućni majstor - II-38 Prirodno-matematicki fakultet mirko.cvisic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirko Cvisic
Tanja Cvjetković Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet tanja.cvjetkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
Nemanja Čavić Viši/stručni saradnik za plan i analizu - I-4-4-3 Rektorat nemanja.cavic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nemanja Cavic
Dijana Čajić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Dijana Cajic
Ognjen Čalić Šef računarskog centra - II-13 Elektrotehnicki fakultet ognjen.calic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Ognjen Calic
Svjetlana Čeko Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet svjetlana.ceko@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
Momirka Čolić Spremačica - II-41 Prirodno-matematicki fakultet 18 nenastavno_osoblje Momirka Colic
Jelena Čolović Viši/stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat jelena.colovic@unibl.org 051/321-279 18 nenastavno_osoblje Jelena Colovic
Jelena Čučković Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20 Sumarski fakultet jelena.subotic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Jelena Cuckovic
Danijel Šamara Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Danijel Samara
Nenad Šamara Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nenad Samara
Bojana Šarić Referent za studentska pitanja II-25 Prirodno-matematicki fakultet bojana.bajuk@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Saric
Marija Ševa Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Seva
Dragana Ševo Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat dragana.sevo@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Sevo
Anđelko Šešić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Andjelko Sesic
Nataša Šešić Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Pravni fakultet 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Natasa Sesic
Nada Šikman Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Nada Sikman
Jelena Šipovac Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Medicinski fakultet jelena.sipovac@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
Božana Škorić Referent za studentska pitanja II-25 Ekonomski fakultet bozana.skoric@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Bozana Skoric
Vesna Škrbić Laborant/viši laborant - II-31 Poljoprivredni fakultet vesna.skrbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
Ljubica Škrbić Doktor stomatologije - specijalista ortopedije vilica -III-2-3-1-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljubica Skrbic
Nevenko Škrbić Čuvar - portir - II-43 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
Duško Šljivić Viši knjižničar/knjižničar - II-30 Tehnoloski fakultet dusko.sljivic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
Saša Šljivić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat sasa.sljivic@ffvs.unibl.org 051/340-142 18 nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
Jelena Šobot Laborant/viši laborant - II-31 Medicinski fakultet jelena.sobot@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Sobot
Veselka Šormaz Radnik na telefonskoj centrali - II-40 Pravni fakultet 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
Milomirka Štrbac Spremačica - II-41 Masinski fakultet 065/701-458 18 nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
Ratka Štrbac Spremačica - II-41 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ratka Strbac
Borislav Štulić Operater na računarima i održavanju web stranice - II-28 Fakultet politickih nauka borislav.stulic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Borislav Stulic
Dijana Šukalo Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Akademija umjetnosti dijana.sukalo@au.unibl.org 051 348 808 18 nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
Radana Šukalo Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat radana.sukalo@unibl.org 051/326-024 18 nenastavno_osoblje Radana Sukalo
Slavica Šukalo Stručni saradnik za nastavu - II-17 Fakultet bezbjednosnih nauka slavica.maksimovic@fbn.unibl.org 051/333-644 18 nenastavno_osoblje Slavica Sukalo
dr Vesna Šućur Janjetović Nastavnik - II-4 Fakultet politickih nauka vesna.sucur-janjetovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 nenastavno_osoblje dr Vesna Sucur Janjetovic
Milan Šušilović Zubni tehničar -III-2-3-1-11 Medicinski fakultet milan.susilovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milan Susilovic
dr Roberto Russi redovni profesor Filoloski fakultet roberto.russi@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Roberto Russi
dr Renata Agostini redovni profesor Akademija umjetnosti renata.agostini@au.unibl.org 17 saradnik dr Renata Agostini
dr Vesna Aleksić redovni profesor Ekonomski fakultet vesna.aleksic@ef.unibl.org 051/430-015 17 saradnik dr Vesna Aleksic
dr Biljana Antunović redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet biljana.antunovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Biljana Antunovic
dr Mirjana Arežina redovni profesor Filoloski fakultet mirjana.arezina@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Mirjana Arezina
dr Zoran Arsović redovni profesor Filozofski fakultet zoran.arsovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zoran Arsovic
dr Jovo Ateljević redovni profesor Ekonomski fakultet jovo.ateljevic@ef.unibl.org 051/430-031 17 saradnik dr Jovo Ateljevic
dr Ljiljana Aćimović redovni profesor Filoloski fakultet ljiljana.acimovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Ljiljana Acimovic
dr Biljana Babić redovni profesor Filoloski fakultet biljana.babic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Biljana Babic
dr Željka Babić redovni profesor Filoloski fakultet zeljka.babic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Zeljka Babic
dr Zdenka Babić redovni profesor Elektrotehnicki fakultet zdenka.babic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zdenka Babic
dr Davorin Bajić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet davorin.bajic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Davorin Bajic
mr Zoran Banović redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.banovic@au.unibl.org 051/301-211 17 saradnik mr Zoran Banovic
dr Dragana Bašić redovni profesor Ekonomski fakultet dragana.basic@ef.unibl.org 051/430-013 17 saradnik dr Dragana Basic
dr Snežana Bijelić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta snezana.bijelic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Bijelic
dr Tatjana Bijelić redovni profesor Filoloski fakultet tatjana.bijelic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Tatjana Bijelic
mr Dinko Blagojević redovni profesor Akademija umjetnosti dinko.blagojevic@au.unibl.org 051/308-263 17 saradnik mr Dinko Blagojevic
dr Branko Blanuša redovni profesor Elektrotehnicki fakultet branko.blanusa@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Branko Blanusa
dr Aleksandar Bogdanić redovni profesor Fakultet politickih nauka aleksandar.bogdanic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Aleksandar Bogdanic
dr Duško Bogdanić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusko.bogdanic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Bogdanic
dr Svetozar Bogojević redovni profesor Filozofski fakultet svetozar.bogojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Svetozar Bogojevic
dr Tatjana Botić redovni profesor Tehnoloski fakultet tatjana.botic@tf.unibl.org 051/434-377 lok 139 17 saradnik dr Tatjana Botic
dr Goran Bošnjak redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta goran.bosnjak@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Bosnjak
mr Danko Brkić redovni profesor Akademija umjetnosti danko.brkic@au.unibl.org 17 saradnik mr Danko Brkic
dr Dušanka Bundalo redovni profesor Filozofski fakultet dusanka.bundalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dusanka Bundalo
dr Božo Važić redovni profesor Poljoprivredni fakultet bozo.vazic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Bozo Vazic
dr Nada Vaselić redovni profesor Filozofski fakultet nada.vaselic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Nada Vaselic
dr Slavica Vasiljević Ilić redovni profesor Filoloski fakultet slavica.vasiljevic-ilic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
dr Željko Vaško redovni profesor Poljoprivredni fakultet zeljko.vasko@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vasko
dr Duško Vejnović redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka dusko.vejnovic@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Vejnovic
dr Siniša Vidaković redovni profesor Akademija umjetnosti sinisa.vidakovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vidakovic
dr Stojko Vidović redovni profesor Medicinski fakultet stojko.vidovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Stojko Vidovic
dr Dragana Vilić redovni profesor Ekonomski fakultet dragana.vilic@ef.unibl.org 051/430-037 17 saradnik dr Dragana Vilic
dr Nataša Vilić redovni profesor Filozofski fakultet natasa.vilic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Vilic
dr Milenko Vojvodić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta milenko.vojvodic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Milenko Vojvodic
dr Zoran Vujković redovni profesor Medicinski fakultet zoran.vujkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Vujkovic
dr Đorđe Vuković redovni profesor Fakultet politickih nauka djordje.vukovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Djordje Vukovic
dr Duško Vulić redovni profesor Medicinski fakultet dusko.vulic@med.unibl.org 051/241-239 17 saradnik dr Dusko Vulic
dr Siniša Vučenović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.vucenovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vucenovic
dr Igor Vučković redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta igor.vuckovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Igor Vuckovic
mr Biljana Gavranović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.gavranovic@au.unibl.org 051/312-977 17 saradnik mr Biljana Gavranovic
dr Vesna Gajanin redovni profesor Medicinski fakultet vesna.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Gajanin
dr Radoslav Gajanin redovni profesor Medicinski fakultet radoslav.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Gajanin
dr Gordana Gardašević redovni profesor Elektrotehnicki fakultet gordana.gardasevic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Gordana Gardasevic
dr Petar Gvero redovni profesor Masinski fakultet petar.gvero@mf.unibl.org 051/433-097 17 saradnik dr Petar Gvero
dr Nataša Glišić redovni profesor Akademija umjetnosti natasa.glisic@au.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Glisic
dr Gordana Globočki Lakić redovni profesor Masinski fakultet gordana.globocki-lakic@mf.unibl.org 051/433-034 17 saradnik dr Gordana Globocki Lakic
dr Zoran Govedar redovni profesor Sumarski fakultet zoran.govedar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Govedar
dr Valentina Golubović Bugarski redovni profesor Masinski fakultet valentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org 051 433 061 17 saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
dr Goran Grahovac redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta goran.grahovac@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Grahovac
dr Dragana Grujić redovni profesor Tehnoloski fakultet dragana.grujic@tf.unibl.org 051/434-364 lok 118 17 saradnik dr Dragana Grujic
dr Slavica Grujić redovni profesor Tehnoloski fakultet slavica.grujic@tf.unibl.org 051/434-374 lok 141 17 saradnik dr Slavica Grujic
dr Bojan Guzina redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta bojan.guzina@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Bojan Guzina
dr Radoslav Dekić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet radoslav.dekic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Dekic
dr Duška Delić redovni profesor Poljoprivredni fakultet duska.delic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Duska Delic
mr Novak Demonjić redovni profesor Akademija umjetnosti novak.demonjic@au.unibl.org 17 saradnik mr Novak Demonjic
dr Radenko Dobraš redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta radenko.dobras@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Radenko Dobras
mr Maja Dodig redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet maja.dodig@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik mr Maja Dodig
dr Sanda Dodik redovni profesor Akademija umjetnosti sanda.dodik@au.unibl.org 17 saradnik dr Sanda Dodik
dr Ljiljana Došenović redovni profesor Sumarski fakultet ljiljana.dosenovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Ljiljana Dosenovic
dr Ljiljana Drinić redovni profesor Poljoprivredni fakultet ljiljana.drinic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Drinic
dr Miroslav Drinić redovni profesor Filozofski fakultet miroslav.drinic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Miroslav Drinic
dr Pero Dugić redovni profesor Tehnoloski fakultet pero.dugic@tf.unibl.org 051/434-373 lok 134 17 saradnik dr Pero Dugic
Goran Dujaković redovni profesor Akademija umjetnosti goran.dujakovic@au.unibl.org 17 saradnik Goran Dujakovic
dr Vojislav Dukić redovni profesor Sumarski fakultet vojislav.dukic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vojislav Dukic
dr Tatjana Duronjić redovni profesor Fakultet politickih nauka tatjana.duronjic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Tatjana Duronjic
dr Srđan Dušanić redovni profesor Filozofski fakultet srdjan.dusanic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Srdjan Dusanic
mr Mladen Đukić redovni profesor Akademija umjetnosti mladen.djukic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Djukic
dr Pejo Đurašinović redovni profesor Fakultet politickih nauka pejo.djurasinovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Pejo Djurasinovic
dr Vesna Đurić redovni profesor Fakultet politickih nauka vesna.djuric@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Vesna Djuric
dr Gordana Đurić redovni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.djuric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Djuric
dr Zoran Đurić redovni profesor Elektrotehnicki fakultet zoran.djuric@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zoran Djuric
dr Mirjana Žabić redovni profesor Poljoprivredni fakultet mirjana.zabic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Mirjana Zabic
dr Igor Zekanović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet igor.zekanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Igor Zekanovic
mr Nenad Zeljić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.zeljic@au.unibl.org 011/355-3306 17 saradnik mr Nenad Zeljic
dr Saša Zeljković redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet sasa.zeljkovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Zeljkovic
dr Ivana Zečević redovni profesor Filozofski fakultet ivana.zecevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Ivana Zecevic
dr Radomir Zrnić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta radomir.zrnic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Radomir Zrnic
dr Siniša Ignjatović redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Ignjatovic
dr Nina Janjić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet nina.janjic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nina Janjic
dr Svjetlana Janjić redovni profesor Tehnoloski fakultet svjetlana.janjic@tf.unibl.org 051/434-361 lok 145 17 saradnik dr Svjetlana Janjic
mr Biljana Jašić-Radovanović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org 051/214-622 17 saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
dr Duško Jojić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusko.jojic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Jojic
dr Simo Jokanović redovni profesor Masinski fakultet simo.jokanovic@mf.unibl.org 051/433-090 17 saradnik dr Simo Jokanovic
Nataša Jokić redovni profesor Akademija umjetnosti natasa.jokic@au.unibl.org 17 saradnik Natasa Jokic
dr Draženko Jorgić redovni profesor Filozofski fakultet drazenko.jorgic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Drazenko Jorgic
dr Sanja Josifović-Elezović redovni profesor Filoloski fakultet sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
dr Radenko Jotanović redovni profesor Pravni fakultet radenko.jotanovic@pf.unibl.org 051/339-063 17 saradnik dr Radenko Jotanovic
dr Stoja Jotanović redovni profesor Poljoprivredni fakultet stoja.jotanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Stoja Jotanovic
dr Tamara Karalić redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta tamara.karalic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Tamara Karalic
dr Milena Karapetrović redovni profesor Filozofski fakultet milena.karapetrovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milena Karapetrovic
dr Jelena Karišik redovni profesor Akademija umjetnosti jelena.karisik@au.unibl.org 057/265-025 17 saradnik dr Jelena Karisik
dr Radivoje Kerović redovni profesor Filozofski fakultet radivoje.kerovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Radivoje Kerovic
dr Dalibor Kesić redovni profesor Filoloski fakultet dalibor.kesic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dalibor Kesic
dr Luka Kecman redovni profesor Akademija umjetnosti luka.kecman@au.unibl.org 17 saradnik dr Luka Kecman
dr Darko Knežević redovni profesor Masinski fakultet darko.knezevic@mf.unibl.org 051/433-002 17 saradnik dr Darko Knezevic
dr Zlatan Kovačević redovni profesor Poljoprivredni fakultet zlatan.kovacevic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zlatan Kovacevic
dr Slaviša Kovačević redovni profesor Ekonomski fakultet slavisa.kovacevic@ef.unibl.org 051/430-028 17 saradnik dr Slavisa Kovacevic
dr Jasmin Komić redovni profesor Ekonomski fakultet jasmin.komic@ef.unibl.org 051/430-010 17 saradnik dr Jasmin Komic
dr Ilija Komljenović redovni profesor Poljoprivredni fakultet ilija.komljenovic@agro.unibl.org 051/330-959 17 saradnik dr Ilija Komljenovic
dr Danijela Kondić redovni profesor Poljoprivredni fakultet danijela.kondic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Danijela Kondic
mr Elena Kostić - Trepetova redovni profesor Akademija umjetnosti elena.kostic@au.unibl.org 17 saradnik mr Elena Kostic - Trepetova
dr Milenko Krajišnik redovni profesor Ekonomski fakultet milenko.krajisnik@ef.unibl.org 051/430-049 17 saradnik dr Milenko Krajisnik
dr Zdenka Krivokuća redovni profesor Medicinski fakultet zdenka.krivokuca@med.unibl.org 051/234-101 17 saradnik dr Zdenka Krivokuca
dr Biljana Kukavica redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet biljana.kukavica@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Kukavica
dr Goran Latinović redovni profesor Filozofski fakultet goran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 780 17 saradnik dr Goran Latinovic
dr Radana Lukajić redovni profesor Filoloski fakultet radana.lukajic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik dr Radana Lukajic
dr Zoran Lukić redovni profesor Ekonomski fakultet zoran.lukic@ef.unibl.org 051/430-029 17 saradnik dr Zoran Lukic
dr Adriana Ljubojević redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta adriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Adriana Ljubojevic
dr Danijela Majstorović redovni profesor Filoloski fakultet danijela.majstorovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Danijela Majstorovic
dr Branka Maksimović redovni profesor Poljoprivredni fakultet branka.maksimovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Branka Maksimovic
dr Vladimir Malbašić redovni profesor Rudarski fakultet vladimir.malbasic@rf.unibl.org 052/234-142 17 saradnik dr Vladimir Malbasic
dr Mira Mandić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet mira.mandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mira Mandic
dr Draško Marinković redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet drasko.marinkovic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Drasko Marinkovic
mr Leonila Marić redovni profesor Akademija umjetnosti leonila.jocic@au.unibl.org 051/313-642 17 saradnik mr Leonila Maric
dr Tatjana Marjanović redovni profesor Filoloski fakultet tatjana.marjanovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Tatjana Marjanovic
dr Željka Marjanović-Balaban redovni profesor Sumarski fakultet zeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
dr Mihajlo Marković redovni profesor Poljoprivredni fakultet mihajlo.markovic@agro.unibl.org 051/330-915 17 saradnik dr Mihajlo Markovic
dr Amela Matavulj redovni profesor Medicinski fakultet amela.matavulj@med.unibl.org 051/234-121 17 saradnik dr Amela Matavulj
dr Milan Mataruga redovni profesor Sumarski fakultet milan.mataruga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Milan Mataruga
dr Petar Matić redovni profesor Elektrotehnicki fakultet petar.matic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Petar Matic
dr Zoran Maunaga redovni profesor Sumarski fakultet zoran.maunaga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Maunaga
dr Perica Macura redovni profesor Ekonomski fakultet perica.macura@ef.unibl.org 051/430-032 17 saradnik dr Perica Macura
dr Sanja Macura redovni profesor Filoloski fakultet sanja.macura@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sanja Macura
dr Ljiljana Mijović redovni profesor Pravni fakultet ljiljana.mijovic@pf.unibl.org 051/339-035 17 saradnik dr Ljiljana Mijovic
dr Brane Mikanović redovni profesor Filozofski fakultet brane.mikanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Brane Mikanovic
dr Dejan Mikerević redovni profesor Ekonomski fakultet dejan.mikerevic@ef.unibl.org 051/430-047 17 saradnik dr Dejan Mikerevic
dr Dragan Mikerević redovni profesor Ekonomski fakultet dragan.mikerevic@ef.unibl.org 051/430-016 17 saradnik dr Dragan Mikerevic
dr Aleksandar Milašinović redovni profesor Masinski fakultet aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org 051/433-064 17 saradnik dr Aleksandar Milasinovic
mr Gorica Miletić-Omčikus redovni profesor Akademija umjetnosti gorica.miletic-omcikus@au.unibl.org 17 saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
dr Igor Milinković redovni profesor Pravni fakultet igor.milinkovic@pf.unibl.org 051/339-025 17 saradnik dr Igor Milinkovic
dr Mira Milić redovni profesor Sumarski fakultet mira.milic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Mira Milic
dr Zdravko Milovanović redovni profesor Masinski fakultet zdravko.milovanovic@mf.unibl.org 051/433-067 17 saradnik dr Zdravko Milovanovic
dr Brankica Milojević redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet brankica.milojevic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Brankica Milojevic
mr Mladen Miljanović redovni profesor Akademija umjetnosti mladen.miljanovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Miljanovic
dr Željko Mirjanić redovni profesor Pravni fakultet zeljko.mirjanic@pf.unibl.org 051/339-046 17 saradnik dr Zeljko Mirjanic
dr Siniša Mitrić redovni profesor Poljoprivredni fakultet sinisa.mitric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Mitric
dr Željko Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti zeljko.mitrovic@au.unibl.org 051/213-104 17 saradnik dr Zeljko Mitrovic
dr Zoran Mitrović redovni profesor Elektrotehnicki fakultet zoran.mitrovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zoran Mitrovic
dr Tatjana Mihajlović redovni profesor Filozofski fakultet tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tatjana Mihajlovic
dr Zorica Nikitović redovni profesor Filoloski fakultet zorica.nikitovic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Zorica Nikitovic
mr Zoran Nikolić redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.nikolic@au.unibl.org 17 saradnik mr Zoran Nikolic
dr Aleksandar Ostojić redovni profesor Poljoprivredni fakultet aleksandar.ostojic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Ostojic
dr Saša Pavlović redovni profesor Akademija umjetnosti sasa.pavlovic@au.unibl.org 053/292-020 17 saradnik dr Sasa Pavlovic
dr Jelenka Pandurević redovni profesor Filoloski fakultet jelenka.pandurevic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Jelenka Pandurevic
dr Boris Pašalić redovni profesor Poljoprivredni fakultet boris.pasalic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Boris Pasalic
dr Duško Pevulja redovni profesor Filoloski fakultet dusko.pevulja@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Dusko Pevulja
dr Petar Penda redovni profesor Filoloski fakultet petar.penda@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Petar Penda
dr Miroslav Petković redovni profesor Medicinski fakultet miroslav.petkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Petkovic
dr Saša Petković redovni profesor Ekonomski fakultet sasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-057 17 saradnik dr Sasa Petkovic
dr Snežana Petković redovni profesor Masinski fakultet snezana.petkovic@mf.unibl.org 051/433-008 17 saradnik dr Snezana Petkovic
dr Aleksandra Petrašević redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Petrasevic
dr Borko Petrović redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta borko.petrovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Borko Petrovic
dr Jagoda Petrović redovni profesor Fakultet politickih nauka jagoda.petrovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Jagoda Petrovic
dr Rada Petrović redovni profesor Tehnoloski fakultet rada.petrovic@tf.unibl.org 051/434-379 lok 126 17 saradnik dr Rada Petrovic
dr Tatjana Pešić-Brđanin redovni profesor Elektrotehnicki fakultet tatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
dr Jelena Poljašević redovni profesor Ekonomski fakultet jelena.poljasevic@ef.unibl.org 051/430-041 17 saradnik dr Jelena Poljasevic
dr Nenad Ponorac redovni profesor Medicinski fakultet nenad.ponorac@med.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Ponorac
dr Vitomir Popović redovni profesor Pravni fakultet vitomir.popovic@pf.unibl.org 051/339-050 17 saradnik dr Vitomir Popovic
dr Ranko Popović redovni profesor Filoloski fakultet ranko.popovic@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Ranko Popovic
mr Snježana Popović-Vuleta redovni profesor Akademija umjetnosti snjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org 17 saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
dr Snježana Popović-Pejičić redovni profesor Medicinski fakultet snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Popovic-Pejicic
dr Miroslav Pranić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet miroslav.pranic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Pranic
dr Ljubiša Preradović redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Ljubisa Preradovic
dr Novo Pržulj redovni profesor Poljoprivredni fakultet novo.przulj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Novo Przulj
dr Tamara Pribišev-Beleslin redovni profesor Filozofski fakultet tamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
dr Slobodanka Prtija redovni profesor Filozofski fakultet slobodanka.prtija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slobodanka Prtija
dr Dragana Purković-Macan redovni profesor Akademija umjetnosti dragana.purkovic-macan@au.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Purkovic-Macan
dr Sanja Radanović redovni profesor Filoloski fakultet sanja.radanovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Sanja Radanovic
dr Sanja Radetić Lovrić redovni profesor Filozofski fakultet sanja.radetic-lovric@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Radetic Lovric
dr Goran Radivojac redovni profesor Ekonomski fakultet goran.radivojac@ef.unibl.org 051/430-033 17 saradnik dr Goran Radivojac
dr Darko Radić redovni profesor Pravni fakultet darko.radic@pf.unibl.org 051/339-003 17 saradnik dr Darko Radic
dr Vesna Rajčević redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet vesna.rajcevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Rajcevic
dr Nela Rašeta Simović redovni profesor Medicinski fakultet nela.raseta@med.unibl.org 17 saradnik dr Nela Raseta Simovic
dr Miodrag Regodić redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet miodrag.regodic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miodrag Regodic
dr Branka Rodić-Grabovac redovni profesor Tehnoloski fakultet branka.rodic-grabovac@tf.unibl.org 051/434-358 lok 110 17 saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
dr Aleksandar Savanović redovni profesor Fakultet politickih nauka aleksandar.savanovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Aleksandar Savanovic
dr Nebojša Savić redovni profesor Poljoprivredni fakultet nebojsa.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nebojsa Savic
mr Nemanja Savić redovni profesor Akademija umjetnosti nemanja.savic@au.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Savic
mr Svjetlana Salić Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti svjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
dr Mladenko Sadžak redovni profesor Filoloski fakultet mladenko.sadzak@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Mladenko Sadzak
mr Dunja Simić redovni profesor Akademija umjetnosti dunja.simic@au.unibl.org 17 saradnik mr Dunja Simic
dr Slobodan Simović redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta slobodan.simovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Simovic
dr Slavica Sladojević redovni profesor Tehnoloski fakultet slavica.sladojevic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Sladojevic
mr Predrag Solomun redovni profesor Akademija umjetnosti predrag.solomun@au.unibl.org 17 saradnik mr Predrag Solomun
dr Goran Spasojević redovni profesor Medicinski fakultet goran.spasojevic@med.unibl.org 17 saradnik dr Goran Spasojevic
dr Zoran Stanivuković redovni profesor Sumarski fakultet zoran.stanivukovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Stanivukovic
dr Milenko Stanković redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milenko.stankovic@aggf.unibl.org 051/225-190 17 saradnik dr Milenko Stankovic
dr Tanja Stanković - Janković redovni profesor Filozofski fakultet tanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tanja Stankovic - Jankovic
dr Svjetlana Stoisavljević Šatara redovni profesor Medicinski fakultet svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org 051/358-410 17 saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
dr Toplica Stojanović redovni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta toplica.stojanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Toplica Stojanovic
dr Miloš Stojiljković redovni profesor Medicinski fakultet milos.stojiljkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Milos Stojiljkovic
dr Mirjana Stojisavljević redovni profesor Filoloski fakultet mirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
dr Mihajlo Stojčić redovni profesor Masinski fakultet mihajlo.stojcic@mf.unibl.org 051/433-063 17 saradnik dr Mihajlo Stojcic
dr Zorana Tanasić redovni profesor Masinski fakultet zorana.tanasic@mf.unibl.org 051/433-003 17 saradnik dr Zorana Tanasic
dr Gordana Tešanović redovni profesor Medicinski fakultet gordana.tesanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Tesanovic
dr Drago Tešanović redovni profesor Filoloski fakultet drago.tesanovic@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Drago Tesanovic
dr Mladen Todić redovni profesor Masinski fakultet mladen.todic@mf.unibl.org 051/433-095 17 saradnik dr Mladen Todic
dr Vida Todorović redovni profesor Poljoprivredni fakultet vida.todorovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vida Todorovic
dr Zdravko Todorović redovni profesor Ekonomski fakultet zdravko.todorovic@ef.unibl.org 051/430-051 17 saradnik dr Zdravko Todorovic
dr Ljiljana Topalić-Trivunović redovni profesor Tehnoloski fakultet ljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org 051/434-370 lok. 130 17 saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
dr Radislav Tošić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet radislav.tosic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radislav Tosic
dr Goran Trbić redovni profesor Prirodno-matematicki fakultet goran.trbic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Trbic
dr Vladimir Turjačanin redovni profesor Filozofski fakultet vladimir.turjacanin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Vladimir Turjacanin
dr Snežana Uletilović redovni profesor Medicinski fakultet snezana.uletilovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Uletilovic
dr Mato Uljarević redovni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet mato.uljarevic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Mato Uljarevic
dr Aleksandra Hadžić redovni profesor Filozofski fakultet aleksandra.hadzic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Hadzic
Timea Hotić redovni profesor Akademija umjetnosti timea.hotic@au.unibl.org 051/358-824 17 saradnik Timea Hotic
dr Miljan Cvetković redovni profesor Poljoprivredni fakultet miljan.cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Miljan Cvetkovic
dr Dijana Crnjak redovni profesor Filoloski fakultet dijana.crnjak@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Dijana Crnjak
mr Arsen Čarkić redovni profesor Akademija umjetnosti arsen.carkic@au.unibl.org 051/304-245 17 saradnik mr Arsen Carkic
dr Đorđe Čiča redovni profesor Masinski fakultet djordje.cica@mf.unibl.org 051/433-068 17 saradnik dr Djordje Cica
dr Valerija Šaula redovni profesor Pravni fakultet valerija.saula@pf.unibl.org 051/339-061 17 saradnik dr Valerija Saula
dr Ljiljana Ševo redovni profesor Akademija umjetnosti ljiljana.sevo@au.unibl.org 051/240-110 17 saradnik dr Ljiljana Sevo
dr Aleksandra Šindić-Radić redovni profesor Filozofski fakultet aleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Sindic-Radic
dr Ranko Škrbić redovni profesor Medicinski fakultet ranko.skrbic@med.unibl.org 051/234-117 17 saradnik dr Ranko Skrbic
dr Saša Šmulja redovni profesor Filoloski fakultet sasa.smulja@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sasa Smulja
dr Miloš Šolaja redovni profesor Fakultet politickih nauka milos.solaja@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Milos Solaja
dr Stefano Sacha Adamo vanredni profesor Filoloski fakultet stefano.adamo@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Stefano Sacha Adamo
dr Dubravko Aleksić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dubravko.aleksic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Dubravko Aleksic
dr Ljiljana Amidžić vanredni profesor Medicinski fakultet ljiljana.amidzic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Amidzic
dr Adriana Arbutina vanredni profesor Medicinski fakultet adriana.arbutina@med.unibl.org 17 saradnik dr Adriana Arbutina
dr Radmila Arbutina vanredni profesor Medicinski fakultet radmila.arbutina@med.unibl.org 17 saradnik dr Radmila Arbutina
dr Boris Babić vanredni profesor Filozofski fakultet boris.babic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Boris Babic
dr Milica Balaban vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet milica.balaban@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milica Balaban
Velimir Blanić vanredni profesor Akademija umjetnosti velimir.blanic@au.unibl.org 17 saradnik Velimir Blanic
dr Svetlana Borojević vanredni profesor Filozofski fakultet svetlana.borojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Svetlana Borojevic
dr Stevo Borojević vanredni profesor Masinski fakultet stevo.borojevic@mf.unibl.org 051/433-066 17 saradnik dr Stevo Borojevic
dr Boško Branković vanredni profesor Filozofski fakultet bosko.brankovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Bosko Brankovic
dr Dražen Brđanin vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet drazen.brdjanin@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Drazen Brdjanin
dr Gordana Broćeta vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet gordana.broceta@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Gordana Broceta
dr Jugoslav Brujić vanredni profesor Sumarski fakultet jugoslav.brujic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Jugoslav Brujic
dr Milijana Buha vanredni profesor Pravni fakultet milijana.buha@pf.unibl.org 051/339-012 17 saradnik dr Milijana Buha
dr Ladislav Vasilišin vanredni profesor Tehnoloski fakultet ladislav.vasilisin@tf.unibl.org 051/434-376 17 saradnik dr Ladislav Vasilisin
dr Zoran Vasiljević vanredni profesor Pravni fakultet zoran.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-014 17 saradnik dr Zoran Vasiljevic
dr Bojana Vasiljević Poljašević vanredni profesor Pravni fakultet bojana.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-042 17 saradnik dr Bojana Vasiljevic Poljasevic
dr Dragiša Vasić vanredni profesor Filozofski fakultet dragisa.vasic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dragisa Vasic
Drago Vejnović vanredni profesor Akademija umjetnosti drago.vejnovic@au.unibl.org 17 saradnik Drago Vejnovic
dr Valentina Veselinović vanredni profesor Medicinski fakultet valentina.veselinovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Valentina Veselinovic
dr Nevenko Vranješ vanredni profesor Fakultet politickih nauka nevenko.vranjes@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nevenko Vranjes
dr Žana Vrućinić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka zana.vrucinic@fbn.unibl.org 051/333-614 17 saradnik dr Zana Vrucinic
dr Milorad Vujnić vanredni profesor Medicinski fakultet milorad.vujnic@med.unibl.org 17 saradnik dr Milorad Vujnic
dr Željko Vukić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta zeljko.vukic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vukic
dr Saša Vučenović vanredni profesor Ekonomski fakultet sasa.vucenovic@ef.unibl.org 051/430-037 17 saradnik dr Sasa Vucenovic
dr Goran Vučić vanredni profesor Tehnoloski fakultet goran.vucic@tf.unibl.org 051/434-376 lok 123 17 saradnik dr Goran Vucic
dr Darija Gajić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet darija.gajic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Darija Gajic
Draško Gajić vanredni profesor Akademija umjetnosti drasko.gajic@au.unibl.org 051/310-259 17 saradnik Drasko Gajic
dr Nikolina Gerdijan vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta nikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Nikolina Gerdijan
dr Dragan Gligorić vanredni profesor Ekonomski fakultet dragan.gligoric@ef.unibl.org 051/430-043 17 saradnik dr Dragan Gligoric
dr Sanja Gnjato vanredni profesor Medicinski fakultet sanja.gnjato@med.unibl.org 17 saradnik dr Sanja Gnjato
dr Dragojla Golub vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dragojla.golub@pmf.unibl.org 051/436-732 17 saradnik dr Dragojla Golub
dr Suzana Gotovac-Atlagić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet 17 saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
Jasna Grahovac vanredni profesor Akademija umjetnosti jasna.grahovac@au.unibl.org 17 saradnik Jasna Grahovac
Jelena Grubor vanredni profesor Akademija umjetnosti jelena.manojlovic@au.unibl.org 17 saradnik Jelena Grubor
dr Bojana Grujić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet bojana.grujic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Bojana Grujic
dr Gordana Grujić vanredni profesor Akademija umjetnosti gordana.grujic@au.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Grujic
dr Biljana Davidović-Plavšić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet biljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Davidovic-Plavsic
dr Strahinja Dimitrijević vanredni profesor Filozofski fakultet strahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Strahinja Dimitrijevic
dr Dejan Dmitrović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Dmitrovic
dr Olivera Dolić vanredni profesor Medicinski fakultet olivera.dolic@med.unibl.org 17 saradnik dr Olivera Dolic
dr Pavle Dragičević vanredni profesor Filozofski fakultet pavle.dragicevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Pavle Dragicevic
dr Borjana Dragičević-Mrđa vanredni profesor Akademija umjetnosti borjana.mrdja@au.unibl.org 17 saradnik dr Borjana Dragicevic-Mrdja
dr Milica Drobac Pavićević vanredni profesor Filozofski fakultet milica.drobac@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milica Drobac Pavicevic
dr Aleksandra Đeri vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.djeri@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Djeri
dr Nemanja Đukić vanredni profesor Fakultet politickih nauka nemanja.djukic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Nemanja Djukic
dr Manja Đurić Džakić vanredni profesor Fakultet politickih nauka manja.djuric@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Manja Djuric Dzakic
dr Neda Živak vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet neda.zivak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Neda Zivak
dr Svjetlana Zeljković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet svjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Zeljkovic
dr Čedomir Zeljković vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet cedomir.zeljkovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Cedomir Zeljkovic
dr Branka Zolak Poljašević vanredni profesor Ekonomski fakultet branka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
dr Željko Ivanović vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet zeljko.ivanovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Ivanovic
dr Vladimir Jakovljević vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta vladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Jakovljevic
dr Aleksandar Janković vanredni profesor Fakultet politickih nauka aleksandar.jankovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Aleksandar Jankovic
dr Dejan Janković vanredni profesor Akademija umjetnosti dejan.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Jankovic
dr Dijana Jelić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dijana.jelic@med.unibl.org 17 saradnik dr Dijana Jelic
dr Slaviša Jenjić vanredni profesor Filozofski fakultet slavisa.jenjic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slavisa Jenjic
dr Vladimir Jovanović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet vladimir.jovanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Jovanovic
dr Saša Jovanović vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta sasa.jovanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Jovanovic
dr Tatjana Jovanović-Cvetković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet tatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
dr Dragomir Jovičić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka dragomir.jovicic@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Dragomir Jovicic
dr Željana Jovičić vanredni profesor Ekonomski fakultet zeljana.jovicic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Zeljana Jovicic
dr Marijana Kapović Solomun vanredni profesor Sumarski fakultet marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Marijana Kapovic Solomun
dr Irena Kasagić Vujanović vanredni profesor Medicinski fakultet irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
dr Bojan Knežević vanredni profesor Masinski fakultet bojan.knezevic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 147,164 17 saradnik dr Bojan Knezevic
dr Nataša Knežević vanredni profesor Medicinski fakultet natasa.knezevic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Knezevic
dr Mladen Knežić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet mladen.knezic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Mladen Knezic
dr Zorana Kovačević vanredni profesor Filoloski fakultet zorana.kovacevic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Zorana Kovacevic
dr Dragomir Kozomara vanredni profesor Filoloski fakultet dragomir.kozomara@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Dragomir Kozomara
dr Željka Kojić vanredni profesor Medicinski fakultet zeljka.kojic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zeljka Kojic
dr Sandra Kosić-Jeremić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
dr Aleksandra Kostadinović-Račić vanredni profesor Filozofski fakultet aleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
mr Milan Krajnović vanredni profesor Akademija umjetnosti milan.krajnovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Krajnovic
dr Anđelka Krstanović-Janković vanredni profesor Filoloski fakultet andjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
dr Igor Krčmar vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet igor.krcmar@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Igor Krcmar
dr Mijana Kuburić Macura vanredni profesor Filoloski fakultet mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mijana Kuburic Macura
dr Irena Kuzmanović Radman vanredni profesor Medicinski fakultet irena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kuzmanovic Radman
dr Aleksandar Kukrić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Kukric
dr Siniša Kurteš vanredni profesor Ekonomski fakultet sinisa.kurtes@ef.unibl.org 051/430-056 17 saradnik dr Sinisa Kurtes
dr Siniša Lakić vanredni profesor Filozofski fakultet sinisa.lakic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sinisa Lakic
dr Velibor Lalić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka velibor.lalic@fbn.unibl.org 051/333-644 17 saradnik dr Velibor Lalic
dr Duško Lepir vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta dusko.lepir@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Lepir
dr Ljubo Lepir vanredni profesor Fakultet politickih nauka ljubo.lepir@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Ljubo Lepir
dr Svjetlana Lolić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet svjetlana.lolic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Lolic
dr Biljana Lubarda vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet biljana.lubarda@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Lubarda
dr Sanja Ljubišić vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.ljubisic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Ljubisic
dr Snježana Maksimović vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet snjezana.maksimovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Snjezana Maksimovic
dr Tanja Maksimović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tanja.maksimovic@pmf.unibl.org 051/439-351 17 saradnik dr Tanja Maksimovic
dr Dragana Malivuk Gak vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Malivuk Gak
dr Borislav Malinović vanredni profesor Tehnoloski fakultet borislav.malinovic@tf.unibl.org 051/434-365 lok 120 17 saradnik dr Borislav Malinovic
dr Miroslav Malinović vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet miroslav.malinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Malinovic
dr Zoran Maličević vanredni profesor Poljoprivredni fakultet zoran.malicevic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Malicevic
dr Snježana Mandić vanredni profesor Tehnoloski fakultet snjezana.mandic@tf.unibl.org 051/434-375 lok 133 17 saradnik dr Snjezana Mandic
dr Maja Manojlović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet maja.manojlovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Maja Manojlovic
dr Tatjana Marić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tatjana.maric@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Maric
dr Dimitrije Marković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet dimitrije.markovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dimitrije Markovic
dr Dane Marčeta vanredni profesor Sumarski fakultet dane.marceta@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dane Marceta
dr Dušanka Marčetić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusanka.marcetic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusanka Marcetic
dr Dragan Matić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dragan.matic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Matic
dr Nebojša Macanović vanredni profesor Fakultet politickih nauka nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Nebojsa Macanovic
dr Irena Medar-Tanjga vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet irena.medar-tanjga@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Irena Medar-Tanjga
dr Jovica Mikić vanredni profesor Filoloski fakultet jovica.mikic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik dr Jovica Mikic
mr Sonja Miletić vanredni profesor Akademija umjetnosti sonja.cule@au.unibl.org 17 saradnik mr Sonja Miletic
dr Maja Milić-Aleksić vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet maja.milic-aleksic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik dr Maja Milic-Aleksic
dr Dragan Milovanović vanredni profesor Ekonomski fakultet dragan.milovanovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Dragan Milovanovic
dr Aleksej Milošević vanredni profesor Rudarski fakultet aleksej.milosevic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Aleksej Milosevic
dr Borivoje Milošević vanredni profesor Filozofski fakultet borivoje.milosevic@ff.unibl.org 051/ 322-780 17 saradnik dr Borivoje Milosevic
dr Vladan Mirjanić vanredni profesor Medicinski fakultet vladan.mirjanic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vladan Mirjanic
dr Goran Mirjanić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet goran.mirjanic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Goran Mirjanic
dr Bosa Mirjanić-Azarić vanredni profesor Medicinski fakultet 17 saradnik dr Bosa Mirjanic-Azaric
dr Biljana Mirković vanredni profesor Filozofski fakultet biljana.mirkovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Biljana Mirkovic
dr Dijana Mihajlović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet dijana.mihajlovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dijana Mihajlovic
dr Tanja Mišlicki Tomić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
dr Nikolina Mlinarević vanredni profesor Ekonomski fakultet nikolina.bosnjak@ef.unibl.org 051/430-066 17 saradnik dr Nikolina Mlinarevic
dr Vesna Mrdalj vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vesna.mrdalj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Mrdalj
dr Emir Muhić vanredni profesor Filoloski fakultet emir.muhic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Emir Muhic
dr Lana Nežić vanredni profesor Medicinski fakultet lana.nezic@med.unibl.org 17 saradnik dr Lana Nezic
dr Branimir Nježić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet branimir.njezic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Branimir Njezic
dr Marija Obradović vanredni profesor Medicinski fakultet marija.obradovic@med.unibl.org 051/355-259 17 saradnik dr Marija Obradovic
mr Ivan Otašević vanredni profesor Akademija umjetnosti ivan.otasevic@au.unibl.org 17 saradnik mr Ivan Otasevic
dr Božana Odžaković vanredni profesor Tehnoloski fakultet bozana.odzakovic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik dr Bozana OdZakovic
dr Saša Papuga vanredni profesor Tehnoloski fakultet sasa.papuga@tf.unibl.org 051/465-032 lok109 17 saradnik dr Sasa Papuga
dr Smiljana Paraš vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet smiljana.paras@pmf.unibl.org 051/371-464 17 saradnik dr Smiljana Paras
dr Sanja Partalo vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.partalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Partalo
dr Darko Paspalj vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka darko.paspalj@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Darko Paspalj
dr Goran Pašić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta goran.pasic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Pasic
dr Milena Pašić vanredni profesor Filozofski fakultet milena.pasic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milena Pasic
dr Ranka Perić-Romić vanredni profesor Fakultet politickih nauka ranka.peric-romic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Ranka Peric-Romic
dr Dušica Pešević vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet dusica.pesevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusica Pesevic
dr Milan Pilipović vanredni profesor Pravni fakultet milan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-045 17 saradnik dr Milan Pilipovic
dr Tatjana Popov vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet tatjana.popov@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Popov
dr Andrea Puhalić vanredni profesor Fakultet politickih nauka andrea.puhalic@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Andrea Puhalic
dr Stevo Pucar vanredni profesor Ekonomski fakultet stevo.pucar@ef.unibl.org 051/430-038 17 saradnik dr Stevo Pucar
dr Vojo Radić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vojo.radic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vojo Radic
dr Ljubomir Radoš vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljubomir.rados@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljubomir Rados
mr Branka Radošević-Mitrović vanredni profesor Akademija umjetnosti branka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
dr Đorđe Raković vanredni profesor Pravni fakultet djordje.rakovic@pf.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Rakovic
dr Željko Račić vanredni profesor Ekonomski fakultet zeljko.racic@ef.unibl.org 051/430-046 17 saradnik dr Zeljko Racic
dr Vladimir Risojević vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet vladimir.risojevic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Vladimir Risojevic
dr Biljana Rogić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet biljana.rogic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Rogic
dr Gordana Rokvić Knežić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.rokvic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Rokvic Knezic
dr Danica Savanović vanredni profesor Tehnoloski fakultet danica.savanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 140 17 saradnik dr Danica Savanovic
dr Željko Savanović vanredni profesor Filozofski fakultet zeljko.savanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zeljko Savanovic
dr Aleksandar Savić vanredni profesor Tehnoloski fakultet aleksandar.savic@tf.unibl.org 051/434-372 lok 146 17 saradnik dr Aleksandar Savic
dr Đorđe Savić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet djordje.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Savic
dr Matej Savić vanredni profesor Fakultet politickih nauka matej.savic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Matej Savic
dr Zvjezdana Sandić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet zvjezdana.sandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Zvjezdana Sandic
dr Željko Sekulić vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Sekulic
dr Tajana Serdar Raković vanredni profesor Ekonomski fakultet tajana.serdar-rakovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
dr Igor Simanović vanredni profesor Filoloski fakultet igor.simanovic@flf.unibl.org 051/340-132 17 saradnik dr Igor Simanovic
dr Mitar Simić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet mitar.simic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Mitar Simic
dr Vlade Simović vanredni profesor Fakultet politickih nauka vlade.simovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Vlade Simovic
dr Margareta Skopljak vanredni profesor Filozofski fakultet margareta.skopljak@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Margareta Skopljak
dr Igor Sladojević vanredni profesor Medicinski fakultet igor.sladojevic@med.unibl.org 051-234-131 17 saradnik dr Igor Sladojevic
dr Aranđel Smiljanić vanredni profesor Filozofski fakultet arandjel.smiljanic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Arandjel Smiljanic
dr Svjetlana Sredić vanredni profesor Rudarski fakultet svjetlana.sredic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Sredic
dr Mladen Stančić vanredni profesor Tehnoloski fakultet mladen.stancic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 154 17 saradnik dr Mladen Stancic
dr Nataša Stojaković vanredni profesor Medicinski fakultet natasa.stojakovic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik dr Natasa Stojakovic
dr Goran Stojanović vanredni profesor Filozofski fakultet goran.stojanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Goran Stojanovic
dr Zdrava Stojanović vanredni profesor Pravni fakultet zdrava.stojanovic@pf.unibl.org 051/339-048 17 saradnik dr Zdrava Stojanovic
dr Zlatan Stojanović vanredni profesor Medicinski fakultet zlatan.stojanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zlatan Stojanovic
dr Lazar Stojanović vanredni profesor Rudarski fakultet lazar.stojanovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Lazar Stojanovic
dr Nenad Stojanović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet nenad.stojanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Stojanovic
dr Tamara Stojanović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet tamara.stojanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Tamara Stojanovic
dr Vladimir Stupar vanredni profesor Sumarski fakultet vladimir.stupar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vladimir Stupar
dr Diana Stupar vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet diana.stupar@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik dr Diana Stupar
dr Siniša Subotić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.subotic@pmf.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sinisa Subotic
dr Slava Sukara vanredni profesor Medicinski fakultet slava.sukara@med.unibl.org 17 saradnik dr Slava Sukara
dr Radoslav Tadić vanredni profesor Akademija umjetnosti radoslav.tadic@au.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Tadic
dr Gorana Tešanović vanredni profesor Fakultet fizickog vaspitanja i sporta gorana.tesanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Gorana Tesanovic
dr Dijana Tica vanredni profesor Filoloski fakultet dijana.tica@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dijana Tica
dr Milan Tica vanredni profesor Masinski fakultet milan.tica@mf.unibl.org 051/433-039 17 saradnik dr Milan Tica
dr Igor Todorović vanredni profesor Ekonomski fakultet igor.todorovic@ef.unibl.org 051/430-066 17 saradnik dr Igor Todorovic
dr Branka Topić-Pavković vanredni profesor Ekonomski fakultet branka.topic-pavkovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
dr Dražana Tošić vanredni profesor Rudarski fakultet drazana.tosic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Drazana Tosic
dr Jelena Trivić vanredni profesor Ekonomski fakultet jelena.trivic@ef.unibl.org 051/460-022 17 saradnik dr Jelena Trivic
dr Mlađen Trifunović vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mladjen Trifunovic
mr Dejan Trkulja vanredni profesor Akademija umjetnosti dejan.trkulja@au.unibl.org 17 saradnik mr Dejan Trkulja
dr Tanja Trkulja vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet tanja.trkulja@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Tanja Trkulja
dr Dragana Trninić vanredni profesor Fakultet politickih nauka dragana.trninic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Dragana Trninic
dr Duško Trninić vanredni profesor Fakultet politickih nauka dusko.trninic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Dusko Trninic
dr Nataša Trtić vanredni profesor Medicinski fakultet natasa.trtic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Trtic
dr Slavica Tutnjević vanredni profesor Filozofski fakultet slavica.tutnjevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slavica Tutnjevic
dr Predrag Ćeranić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.ceranic@fbn.unibl.org 051/333-603 17 saradnik dr Predrag Ceranic
mr Mario Ćulum vanredni profesor Akademija umjetnosti mario.culum@au.unibl.org 17 saradnik mr Mario Culum
Saša Hajduković vanredni profesor Akademija umjetnosti sasa.hajdukovic@au.unibl.org 17 saradnik Sasa Hajdukovic
dr Slađana Cukut vanredni profesor Filoloski fakultet sladjana.cukut@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Sladjana Cukut
dr Malina Čvoro vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet malina.cvoro@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Malina Cvoro
dr Saša Čvoro vanredni profesor Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sasa.cvoro@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Sasa Cvoro
dr Đorđe Čekrlija vanredni profesor Filozofski fakultet djordje.cekrlija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Djordje Cekrlija
dr Dragan Čomić vanredni profesor Sumarski fakultet dragan.comic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dragan Comic
dr Željka Šajin vanredni profesor Filozofski fakultet zeljka.sajin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zeljka Sajin
dr Jelena Šajinović-Novaković vanredni profesor Filoloski fakultet jelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
dr Slavko Šajić vanredni profesor Elektrotehnicki fakultet slavko.sajic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Slavko Sajic
dr Siniša Škondrić vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet sinisa.skondric@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Skondric
dr Aleksandra Šmitran vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.smitran@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Smitran
dr Dragana Šćepović vanredni profesor Fakultet politickih nauka dragana.scepovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Dragana Scepovic
dr Goran Šukalo vanredni profesor Prirodno-matematicki fakultet goran.sukalo@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Sukalo
dr Maria Fornari docent Filoloski fakultet maria.fornari@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Maria Fornari
mr Tijana Adamović docent Medicinski fakultet tijana.adamovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Tijana Adamovic
dr Marina Antić docent Institut za geneticke resurse 17 saradnik dr Marina Antic
Vesna Antunović docent Medicinski fakultet vesna.antunovic@med.unibl.org 17 saradnik Vesna Antunovic
dr Marijana Arapović-Savić docent Medicinski fakultet marijana.arapovic-savic@med.unibl.org 17 saradnik dr Marijana Arapovic-Savic
dr Draženko Bjelić docent Tehnoloski fakultet drazenko.bjelic@tf.unibl.org 051/434360 17 saradnik dr Drazenko Bjelic
dr Ozrenka Bjelobrk-Babić docent Filozofski fakultet ozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Ozrenka Bjelobrk-Babic
dr Dragana Blagojević docent Prirodno-matematicki fakultet dragana.blagojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Blagojevic
mr Darko Bodroža docent Tehnoloski fakultet darko.bodroza@tf.unibl.org 051/4347-360 17 saradnik mr Darko Bodroza
dr Igor Božić docent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta igor.bozic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Igor Bozic
dr Zoran Borović docent Ekonomski fakultet zoran.borovic@ef.unibl.org 051/430-023 17 saradnik dr Zoran Borovic
dr Borut Bosančić docent Poljoprivredni fakultet borut.bosancic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Borut Bosancic
dr Dejan Branković docent Masinski fakultet dejan.brankovic@mf.unibl.org 051/433-000 17 saradnik dr Dejan Brankovic
dr Nataša Bubić Pajić docent Medicinski fakultet natasa.bubic.pajic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Bubic Pajic
dr Željko Budimir docent Fakultet politickih nauka zeljko.budimir@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Zeljko Budimir
dr Anja Bundalo docent Filoloski fakultet anja.bundalo@flf.unibl.org 051/340-120 17 saradnik dr Anja Bundalo
dr Dragana Vasiljević docent Fakultet bezbjednosnih nauka dragana.vasiljevic@fbn.unibl.org 051/333-614 17 saradnik dr Dragana Vasiljevic
dr Vanja Vidović docent Medicinski fakultet vanja.vidovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vanja Vidovic
dr Bojan Vlaški docent Pravni fakultet bojan.vlaski@pf.unibl.org 051/339-039 17 saradnik dr Bojan Vlaski
dr Đorđe Vojinović docent Tehnoloski fakultet djordje.vojinovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 135 17 saradnik dr Djordje Vojinovic
dr Biljana Vranješ docent Masinski fakultet biljana.vranjes@mf.unibl.org 051/433-094 17 saradnik dr Biljana Vranjes
dr Tijana Vujičić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet tijana.vujicic@aggf.unibl.org 051/466-220 17 saradnik dr Tijana Vujicic
dr Nataša Vučenović Gnjato docent Filoloski fakultet natasa.vucenovic@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik dr Natasa Vucenovic Gnjato
dr Draško Gajić docent Fakultet politickih nauka drasko.gajic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Drasko Gajic
dr Slavica Gajić docent Elektrotehnicki fakultet slavica.gajic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Slavica Gajic
dr Jovan Galić docent Elektrotehnicki fakultet jovan.galic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Jovan Galic
dr Biljana Gatarić docent Medicinski fakultet biljana.gataric@med.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Gataric
dr Slobodan Gnjato docent Prirodno-matematicki fakultet slobodan.gnjato@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Gnjato
dr Nina Govedar docent Filoloski fakultet nina.govedar@flf.unibl.org 051340124 17 saradnik dr Nina Govedar
dr Aleksandar Golijanin docent Rudarski fakultet aleksandar.golijanin@rf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Golijanin
mr Ana Golić Jelić docent Medicinski fakultet 051/236-033 17 saradnik mr Ana Golic Jelic
mr Milkica Grabež docent Medicinski fakultet milkica.grabez@med.unibl.org 17 saradnik mr Milkica Grabez
dr Milana Grbić docent Prirodno-matematicki fakultet milana.grbic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milana Grbic
mr Jasna Guzijan docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jasna.guzijan@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik mr Jasna Guzijan
Goran Damjanac docent Akademija umjetnosti goran.damjanac@au.unibl.org 17 saradnik Goran Damjanac
dr Vanja Daničić docent Sumarski fakultet vanja.danicic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vanja Danicic
dr Dragana Došenović docent Ekonomski fakultet dragana.dosenovic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Dragana Dosenovic
dr Želimir Dragić docent Filozofski fakultet zelimir.dragic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zelimir Dragic
dr Miroslav Dragić docent Tehnoloski fakultet miroslav.dragic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 103 17 saradnik dr Miroslav Dragic
mr Dijana Drljača docent Tehnoloski fakultet dijana.drljaca@tf.unibl.org 051/465-032 lok 159 17 saradnik mr Dijana Drljaca
dr Miroslav Drljača docent Filozofski fakultet miroslav.drljaca@ff.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Drljaca
dr Snježana Dupljanin docent Prirodno-matematicki fakultet snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Dupljanin
dr Olja Đorđić docent Prirodno-matematicki fakultet olja.djordjic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Olja Djordjic
dr Marko Đukanović docent Prirodno-matematicki fakultet marko.djukanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Marko Djukanovic
dr Igor Đukić docent Medicinski fakultet igor.djukic@med.unibl.org 17 saradnik dr Igor Djukic
dr Nebojša Đurić docent Elektrotehnicki fakultet nebojsa.djuric@etf.unibl.org 17 saradnik dr Nebojsa Djuric
mr Tatjana Zirojević docent Filozofski fakultet tatjana.zirojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Tatjana Zirojevic
dr Matea Zlatković Radaković docent Ekonomski fakultet matea.zlatkovic@ef.unibl.org 051/430-046 17 saradnik dr Matea Zlatkovic Radakovic
dr Dijana Zrnić docent Pravni fakultet dijana.zrnic@pf.unibl.org 051/339-034 17 saradnik dr Dijana Zrnic
Maja Ilić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet maja.ilic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Maja Ilic
Gordana Jakovljević docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet gordana.jakovljevic@aggf.unibl.org 17 saradnik Gordana Jakovljevic
mr Milan Jakšić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milan.jaksic@aggf.unibl.org 051/464-025 17 saradnik mr Milan Jaksic
dr Ognjenka Janković docent Medicinski fakultet ognjenka.jankovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ognjenka Jankovic
dr Ljiljana Jerković docent Filozofski fakultet ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Jerkovic
dr Renata Josipović docent Medicinski fakultet renata.josipovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Renata Josipovic
dr Jasna Jurišić Roljić docent Filoloski fakultet jasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Jasna Jurisic Roljic
dr Mirela Kajkut Zeljković docent Institut za geneticke resurse mirela.kajkut@igr.unibl.org 17 saradnik dr Mirela Kajkut Zeljkovic
dr Snježana Kević-Zrnić docent Filozofski fakultet snjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Snjezana Kevic-Zrnic
mr Biljana Kelečević docent Poljoprivredni fakultet biljana.kelecevic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Biljana Kelecevic
Vladimir Klepić docent Akademija umjetnosti vladimir.klepic@au.unibl.org 17 saradnik Vladimir Klepic
dr Sanja Kobilj Ćuić docent Filoloski fakultet sanja.kobilj@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik dr Sanja Kobilj Cuic
dr Milovan Kotur docent Masinski fakultet milovan.kotur@mf.unibl.org 051/433-099 17 saradnik dr Milovan Kotur
Igor Kuvač docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet igor.kuvac@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Igor Kuvac
dr Radovan Kukobat docent Tehnoloski fakultet radovan.kukobat@med.unibl.org 17 saradnik dr Radovan Kukobat
mr Anđela Kuprešanin Vukelić docent Fakultet politickih nauka andjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik mr Andjela Kupresanin Vukelic
dr Saša Laketa docent Filozofski fakultet sasa.laketa@ff.unibl.org 051/322--780 17 saradnik dr Sasa Laketa
mr Nataša Lakić - Karalić docent Tehnoloski fakultet natasa.lakic-karalic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 143 17 saradnik mr Natasa Lakic - Karalic
dr Novica Lovrić docent Prirodno-matematicki fakultet novica.lovric@pmf.unibl.org 051/281-201 17 saradnik dr Novica Lovric
dr Stojanka Lužija docent Filozofski fakultet stojanka.luzija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Stojanka Luzija
dr Miloš Ljubojević docent Elektrotehnicki fakultet milos.ljubojevic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Milos Ljubojevic
mr Miodrag Manojlović docent Akademija umjetnosti miodrag.manojlovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Miodrag Manojlovic
dr Saša Marin docent Medicinski fakultet sasa.marin@med.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Marin
dr Andreja Marić docent Filoloski fakultet andreja.maric@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Andreja Maric
dr Vanda Marković Peković docent Medicinski fakultet vanda.markovic-pekovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vanda Markovic Pekovic
dr Mirjana Milijević docent Ekonomski fakultet mirjana.milijevic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Mirjana Milijevic
dr Svetlana Mitić docent Filoloski fakultet svetlana.mitic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Svetlana Mitic
dr Saša Mićin docent Fakultet bezbjednosnih nauka sasa.micin@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Micin
Ljubiša Mićić docent Ekonomski fakultet ljubisa.micic@ef.unibl.org 051/430-026 17 saradnik Ljubisa Micic
dr Mirjana Miškić docent Pravni fakultet mirjana.miskic@pf.unibl.org 051/339-019 17 saradnik dr Mirjana Miskic
dr Jelena Nikitović docent Institut za geneticke resurse jelena.nikitovic@igr.unibl.org 17 saradnik dr Jelena Nikitovic
Nevena Novaković docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet nevena.novakovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Nevena Novakovic
dr Nikola Ožegović docent Filozofski fakultet nikola.ozegovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Nikola Ozegovic
mr Lidija Pajić docent Akademija umjetnosti lidija.pajic@au.unibl.org 051/319-784 17 saradnik mr Lidija Pajic
dr Aleksandar Pajkanović docent Elektrotehnicki fakultet aleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Aleksandar Pajkanovic
dr Kristina Pantelić Babić docent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Kristina Pantelic Babic
dr Dragan Papić docent Prirodno-matematicki fakultet dragan.papic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Papic
dr Dragan Partalo docent Filozofski fakultet dragan.partalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dragan Partalo
dr Vladimir Petković docent Sumarski fakultet vladimir.petkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vladimir Petkovic
dr Danijela Petrović docent Sumarski fakultet danijela.petrovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Danijela Petrovic
dr Stojana Petrović docent Pravni fakultet stojana.petrovic@pf.unibl.org 051/339-013 17 saradnik dr Stojana Petrovic
mr Marija Pilipović docent Akademija umjetnosti marija.pilipovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Marija Pilipovic
dr Predrag Popović docent Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.popovic@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Predrag Popovic
dr Anja Pravuljac docent Filoloski fakultet anja.pravuljac@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Anja Pravuljac
mr Aleksandra Radulović docent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Aleksandra Radulovic
dr Marina Radulj docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet marina.radulj@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik dr Marina Radulj
dr Andrea Rakanović Radonjić docent Fakultet politickih nauka andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Andrea Rakanovic Radonjic
dr Nemanja Rakić docent Prirodno-matematicki fakultet nemanja.rakic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nemanja Rakic
dr Darko Ratković docent Filozofski fakultet darko.ratkovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Darko Ratkovic
dr Anđelka Račić docent Medicinski fakultet andjelka.racic@med.unibl.org 17 saradnik dr Andjelka Racic
dr Marija Runić docent Filoloski fakultet marija.runic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Marija Runic
dr Dalibor Savić docent Fakultet politickih nauka dalibor.savic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Dalibor Savic
dr Mihajlo Savić docent Elektrotehnicki fakultet mihajlo.savic@etf.unibl.org 051/221-871 17 saradnik dr Mihajlo Savic
dr Pero Sailović docent Tehnoloski fakultet pero.sailovic@tf.unibl.org 051/434-367 lok 122 17 saradnik dr Pero Sailovic
dr Nina Sajić docent Fakultet politickih nauka nina.sajic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nina Sajic
dr Ivan Samelak docent Prirodno-matematicki fakultet ivan.samelak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Ivan Samelak
dr Dijana Simonović docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dijana.simonovic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Dijana Simonovic
mr Milijana Sladojević-Maleš docent Filozofski fakultet milijana.sladojevic-males@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Milijana Sladojevic-Males
mr Biljana Smailagić docent Filozofski fakultet biljana.smailagic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Biljana Smailagic
mr Oleg Soldat docent Filozofski fakultet oleg.soldat@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Oleg Soldat
dr Branislav Sredanović docent Masinski fakultet branislav.sredanovic@mf.unibl.org 051/433-069 17 saradnik dr Branislav Sredanovic
dr Sanda Stanivuković docent Poljoprivredni fakultet sanda.stanivukovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Sanda Stanivukovic
dr Sonja Stančić docent Filozofski fakultet sonja.stancic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Sonja Stancic
dr Ljiljana Stević docent Filoloski fakultet ljiljana.stevic@flf.unibl.org 065/822-092 17 saradnik dr Ljiljana Stevic
dr Radovan Subić docent Filozofski fakultet radovan.subic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Radovan Subic
dr Ljiljana Suručić docent Medicinski fakultet ljiljana.surucic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Surucic
dr Relja Suručić docent Medicinski fakultet relja.surucic@med.unibl.org 051-340-111 17 saradnik dr Relja Surucic
dr Ljiljana Tankosić docent Rudarski fakultet ljiljana.tankosic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Ljiljana Tankosic
dr Dalibor Tomaš docent Ekonomski fakultet dalibor.tomas@ef.unibl.org 051/430-030 17 saradnik dr Dalibor Tomas
dr Žana Topalović docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet zana.topalovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Zana Topalovic
dr Valentina Topić Vučenović docent Medicinski fakultet valentina.topic.vucenovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Valentina Topic Vucenovic
dr Jelena Trivan docent Rudarski fakultet jelena.trivan@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Jelena Trivan
Sanja Tucikešić docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet sanja.tucikesic@aggf.unibl.org 17 saradnik Sanja Tucikesic
mr Mirjana Umićević-Davidović docent Medicinski fakultet mirjana.davidovic-umicevic@med.unibl.org 17 saradnik mr Mirjana Umicevic-Davidovic
dr Ljubica Figun docent Rudarski fakultet ljubica.figun@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Ljubica Figun
dr Dino Hasanagić docent Prirodno-matematicki fakultet dino.hasanagic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Dino Hasanagic
dr Branislav Cvjetković docent Sumarski fakultet branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Branislav Cvjetkovic
dr Anđelko Cumbo docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet andjelko.cumbo@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Andjelko Cumbo
dr Dimitrije Čvokić docent Prirodno-matematicki fakultet dimitrije.cvokic@pmf.unibl.org 051/230-150 051/230-152 17 saradnik dr Dimitrije Cvokic
dr Ljilja Šikman docent Tehnoloski fakultet ljilja.sikman@tf.unibl.org 051/465-032 lok 113 17 saradnik dr Ljilja Sikman
dr Blanka Škipina docent Tehnoloski fakultet blanka.skipina@tf.unibl.org 051/465-032 lok 103 17 saradnik dr Blanka Skipina
dr Dragana Šnjegota docent Prirodno-matematicki fakultet dragana.snjegota@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Snjegota
dr Tanja Šobot docent Medicinski fakultet tanja.sobot@med.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Sobot
dr Ognjen Šukalo docent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet ognjen.sukalo@aggf.unibl.org 051/393-199 17 saradnik dr Ognjen Sukalo
mr Milica Bogdanović nastavnik stranog jezika i vjestina Ekonomski fakultet milica.bogdanovic@ef.unibl.org 051/430-034 17 saradnik mr Milica Bogdanovic
Jelena Brkić nastavnik stranog jezika i vjestina Akademija umjetnosti jelena.brkic@au.unibl.org 17 saradnik Jelena Brkic
dr Nevena Vučen Papić nastavnik stranog jezika i vjestina Prirodno-matematicki fakultet nevena.vucen@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nevena Vucen Papic
mr Sanja Maglov nastavnik stranog jezika i vjestina Masinski fakultet sanja.maglov@mf.unibl.org 051/433-000 lok.167 17 saradnik mr Sanja Maglov
mr Maja Mandić nastavnik stranog jezika i vjestina Filoloski fakultet maja.mandic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik mr Maja Mandic
Jelena Pažin nastavnik stranog jezika i vjestina Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jelena.pazin@aggf.unibl.org 051/324-111 17 saradnik Jelena Pazin
mr Andrijana Stokić Penda nastavnik stranog jezika i vjestina Filozofski fakultet andrijana.stokic-penda@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Andrijana Stokic Penda
mr Branko Crnogorac nastavnik stranog jezika i vjestina Fakultet politickih nauka branko.crnogorac@fpn.unibl.org 051/340-136 17 saradnik mr Branko Crnogorac
mr Darka Herbez lektor Filoloski fakultet darka.herbez@flf.unibl.org 17 nastavnik mr Darka Herbez
mr Milana Kopuz visi asistent Akademija umjetnosti milana.smiljanic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milana Kopuz
Matija Antonić visi asistent Akademija umjetnosti matija.antonic@au.unibl.org 17 saradnik Matija Antonic
mr Zorislava Bajić visi asistent Medicinski fakultet zorislava.bajic@med.unibl.org 17 saradnik mr Zorislava Bajic
Dušan Bajović visi asistent Elektrotehnicki fakultet dusan.bajovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Dusan Bajovic
Goran Banjac visi asistent Elektrotehnicki fakultet goran.banjac@etf.unibl.org 051/221-831 17 saradnik Goran Banjac
Danijela Banjac visi asistent Elektrotehnicki fakultet danijela.banjac@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Danijela Banjac
mr Maja Bataković visi asistent Akademija umjetnosti maja.batakovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Maja Batakovic
Janja Bijelić visi asistent Akademija umjetnosti janja.bijelic@au.unibl.org 17 saradnik Janja Bijelic
mr Amir Blažević visi asistent Filoloski fakultet amir.blazevic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik mr Amir Blazevic
Danijel Božić visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta danijel.bozic@ffvs.unibl.org 17 saradnik Danijel Bozic
Ljiljana Božić visi asistent Medicinski fakultet ljiljana.bozic@med.unibl.org 17 saradnik Ljiljana Bozic
Lidija Bojinović visi asistent Akademija umjetnosti lidija.bojinovic@au.unibl.org 17 saradnik Lidija Bojinovic
Aleksandra Borković visi asistent Tehnoloski fakultet aleksandra.sinik@tf.unibl.org 051/465-032 lok 159 17 saradnik Aleksandra Borkovic
mr Ivan-Vanja Boroja visi asistent Elektrotehnicki fakultet ivan-vanja.boroja@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik mr Ivan-Vanja Boroja
Slavko Vasiljević visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet slavko.vasiljevic@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik Slavko Vasiljevic
Lana Vujaković visi asistent Filozofski fakultet lana.vujakovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Lana Vujakovic
Đorđe Vujčić visi asistent Tehnoloski fakultet djordje.vujcic@tf.unibl.org 051/465-032 17 saradnik Djordje Vujcic
Jelena Vukalović visi asistent Prirodno-matematicki fakultet jelena.vukovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Jelena Vukalovic
Dijana Vuković Grbić visi asistent Elektrotehnicki fakultet dijana.vukovic.grbic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Dijana Vukovic Grbic
Bojana Vukojević visi asistent Fakultet politickih nauka bojana.vukojevic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik Bojana Vukojevic
Borislav Vukojević visi asistent Fakultet politickih nauka borislav.vukojevic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik Borislav Vukojevic
Radovan Vukomanović visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Radovan Vukomanovic
mr Lazar Vulin visi asistent Fakultet bezbjednosnih nauka lazar.vulin@fbn.unibl.org 17 saradnik mr Lazar Vulin
Dragana Gajić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet dragana.milisavic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragana Gajic
mr Milan Gajić visi asistent Akademija umjetnosti milan.gajic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Gajic
Miroslav Galić visi asistent Filozofski fakultet miroslav.galic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Miroslav Galic
Sanda Gvero visi asistent Pravni fakultet sanda.gvero@pf.unibl.org 051/339-011 17 saradnik Sanda Gvero
Tanja Glišić visi asistent Filozofski fakultet tanja.glisic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Tanja Glisic
Tanja Gostić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet 17 saradnik Tanja Gostic
Jovana Grahovac visi asistent Prirodno-matematicki fakultet 17 saradnik Jovana Grahovac
Žarko Grujić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet zarko.grujic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Zarko Grujic
mr Jelena Davidović Gidas visi asistent Poljoprivredni fakultet jelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org 051/330-933 17 saradnik mr Jelena Davidovic Gidas
Milana Damjenić visi asistent Filozofski fakultet milana.damjenic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Milana Damjenic
Zlatko Dejanović visi asistent Elektrotehnicki fakultet zlatko.dejanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Zlatko Dejanovic
Dragica Delić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet dragica.delic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragica Delic
mr Danijel Dojčinović visi asistent Filoloski fakultet danijel.dojcinovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik mr Danijel Dojcinovic
Dejan Došlić visi asistent Filozofski fakultet dejan.doslic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Dejan Doslic
Dajana Dragić visi asistent Tehnoloski fakultet dajana.dragic@tf.unibl.org 17 saradnik Dajana Dragic
Igor Dujlović visi asistent Elektrotehnicki fakultet igor.dujlovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Igor Dujlovic
Velibor Đalić visi asistent Elektrotehnicki fakultet velibor.djalic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Velibor Djalic
Nikolina Đekić visi asistent Poljoprivredni fakultet nikolina.djekic@agro.unibl.org 17 saradnik Nikolina Djekic
Dijana Đukić visi asistent Masinski fakultet dijana.djeordjic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 148 17 saradnik Dijana Djukic
Aleksandra Đurić visi asistent Filoloski fakultet aleksandra.djuric@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik Aleksandra Djuric
Željko Đurić visi asistent Masinski fakultet zeljko.djuric@mf.unibl.org 051/460-199 17 saradnik Zeljko Djuric
Tijana Đuričić visi asistent Tehnoloski fakultet tijana.djuricic@tf.unibl.org 051/465-032 17 saradnik Tijana Djuricic
Bojan Erceg visi asistent Elektrotehnicki fakultet bojan.erceg@etf.unibl.org 051/221-868 17 saradnik Bojan Erceg
Dragan Erceg visi asistent Masinski fakultet dragan.erceg@mf.unibl.org 17 saradnik Dragan Erceg
Dragana Zeljić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragana.zeljic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Dragana Zeljic
mr Tatjana Zec visi asistent Prirodno-matematicki fakultet tatjana.zec@pmf.unibl.org 052/770-254 17 saradnik mr Tatjana Zec
mr Melsada Zec - Zejnić visi asistent Filoloski fakultet melsadazec@gmail.com 051/340-126 17 saradnik mr Melsada Zec - Zejnic
mr Nemanja Zlojutro visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta nemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Zlojutro
mr Marko Ivanišević visi asistent Prirodno-matematicki fakultet marko.ivanisevic@pmf.unibl.org 18 saradnik mr Marko Ivanisevic
Vesna Ivanović visi asistent Tehnoloski fakultet vesna.ivanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 149 17 saradnik Vesna Ivanovic
Jovica Ilić visi asistent Masinski fakultet jovica.ilic@mf.unibl.org 051/433-036 17 saradnik Jovica Ilic
Vladan Jaguzović visi asistent Prirodno-matematicki fakultet vladan.jaguzovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Vladan Jaguzovic
Nemanja Jalić visi asistent Poljoprivredni fakultet nemanja.jalic@agro.unibl.org 051/330-926 17 saradnik Nemanja Jalic
Mladen Janković visi asistent Akademija umjetnosti mladen.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik Mladen Jankovic
mr Danijela Jelić visi asistent Filoloski fakultet danijela.jelic@flf.unibl.org 051340128 17 saradnik mr Danijela Jelic
Vedran Jovanović visi asistent Elektrotehnicki fakultet vedran.jovanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Vedran Jovanovic
mr Duška Jović visi asistent Medicinski fakultet duska.jovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Duska Jovic
Njegoslav Jović visi asistent Pravni fakultet njegoslav.jovic@pf.unibl.org 051/339-022 17 saradnik Njegoslav Jovic
Sanja Jovičić visi asistent Medicinski fakultet sanja.jovicic@med.unibl.org 17 saradnik Sanja Jovicic
Goran Jotić visi asistent Masinski fakultet goran.jotic@mf.unibl.org 051/433-031 lok 109 17 saradnik Goran Jotic
Milica Jošić-Milinović visi asistent Filoloski fakultet milica.josic-milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Milica Josic-Milinovic
Dejan Kantar visi asistent Filozofski fakultet dejan.kantar@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Dejan Kantar
mr Saša Karakaš Šikanić visi asistent Akademija umjetnosti sasa.karakas@au.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Karakas Sikanic
Danijela Kardaš Ančić visi asistent Masinski fakultet danijela.kardas@mf.unibl.org 065/738-990 17 saradnik Danijela Kardas Ancic
Maja Katić visi asistent Tehnoloski fakultet maja.katic@tf.unibl.org 051/386-958 17 saradnik Maja Katic
Aleksandar Keleč visi asistent Elektrotehnicki fakultet aleksandar.kelec@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Aleksandar Kelec
Kornelija Klječanin visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet kornelija.ristic@aggf.unibl.org 17 saradnik Kornelija Kljecanin
mr Darija Knežević visi asistent Medicinski fakultet darija.knezevic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik mr Darija Knezevic
mr Žarko Kovačević visi asistent Rudarski fakultet zarko.kovacevic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Zarko Kovacevic
Sara Koljančić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet 17 saradnik Sara Koljancic
Milica Kostovski visi asistent Pravni fakultet milica.ristic@pf.unibl.org 17 saradnik Milica Kostovski
Tanja Krmpot visi asistent Poljoprivredni fakultet tanja.krmpot@agro.unibl.org 17 saradnik Tanja Krmpot
Aleksandra Krčmar visi asistent Ekonomski fakultet aleksandra.krcmar@ef.unibl.org 17 saradnik Aleksandra Krcmar
Saša Laloš visi asistent Masinski fakultet sasa.lalos@mf.unibl.org 065/622-616 17 saradnik Sasa Lalos
Staniša Latinović visi asistent Tehnoloski fakultet stanisa.latinovic@tf.unibl.org 17 saradnik Stanisa Latinovic
Marina Latinović Krndija visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet marina.latinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Marina Latinovic Krndija
Đorđe Lekić visi asistent Elektrotehnicki fakultet djordje.lekic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Djordje Lekic
Milica Lekić visi asistent Elektrotehnicki fakultet milica.lekic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Milica Lekic
Snježana Lepir visi asistent Filoloski fakultet snjezana.babic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Snjezana Lepir
Sonja Lero Maksimović visi asistent Filoloski fakultet sonja.lero.maksimovic@flf.unibl.org 051340121 17 saradnik Sonja Lero Maksimovic
mr Milica Lukač visi asistent Prirodno-matematicki fakultet milica.lukac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Milica Lukac
Sandra Lukić visi asistent Filozofski fakultet sandra.lukic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Sandra Lukic
mr Aleksandar Majić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet aleksandar.majic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Aleksandar Majic
Milica Malešević visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milica.malesevic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik Milica Malesevic
Boris Malčić visi asistent Elektrotehnicki fakultet boris.malcic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Boris Malcic
Dejan Malčić visi asistent Filoloski fakultet dejan.malcic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik Dejan Malcic
Nebojša Mandić-Kovačević visi asistent Medicinski fakultet nebojsa.mandic-kovacevic@med.unibl.org 17 saradnik Nebojsa Mandic-Kovacevic
Milisav Marković visi asistent Masinski fakultet milisav.markovic@mf.unibl.org 065/744-327 17 saradnik Milisav Markovic
Mirjana Marković visi asistent Prirodno-matematicki fakultet mirjana.markovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Mirjana Markovic
mr Saša Marković visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta sasa.markovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Markovic
Vesna Marčeta visi asistent Filoloski fakultet vesna.marceta@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Vesna Marceta
David Mastikosa visi asistent Akademija umjetnosti david.mastikosa@au.unibl.org 17 saradnik David Mastikosa
Tihomir Mačkić visi asistent Masinski fakultet tihomir.mackic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 153 17 saradnik Tihomir Mackic
Milica Mijatović visi asistent Filoloski fakultet milica.mijatovic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Milica Mijatovic
Anita Milaković visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet anita.milakovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Anita Milakovic
mr Goran Milašin visi asistent Filoloski fakultet goran.milasin@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik mr Goran Milasin
mr Valentina Milekić Kovačić visi asistent Filoloski fakultet valentina.milekic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik mr Valentina Milekic Kovacic
Maja Milijaš visi asistent Tehnoloski fakultet maja.milijas@tf.unibl.org 17 saradnik Maja Milijas
Dejan Milinović visi asistent Filoloski fakultet dejan.milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Dejan Milinovic
Snježana Milovanović visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet snjezana.milovanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Snjezana Milovanovic
Svetlana Milošević Krejić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet svjetlana.milosevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svetlana Milosevic Krejic
Igor Mišić visi asistent Ekonomski fakultet igor.misic@ef.unibl.org 17 saradnik Igor Misic
Nataša Mrđa Bošnjak visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet natasa.mrdja@aggf.unibl.org 17 saradnik Natasa Mrdja Bosnjak
Predrag Mršić visi asistent Elektrotehnicki fakultet predrag.mrsic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Predrag Mrsic
Jovana Munjiza visi asistent Rudarski fakultet jovana.munjiza@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik Jovana Munjiza
Milana Nedimović visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet milana.nedimovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Milana Nedimovic
mr Saša Nježić visi asistent Medicinski fakultet sasa.njezic@med.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Njezic
Nikola Obradović visi asistent Elektrotehnicki fakultet nikola.obradovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Nikola Obradovic
mr Una Okilj visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet una.umicevic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik mr Una Okilj
mr Nina Okuka visi asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Nina Okuka
Aleksandar Pajkić visi asistent Fakultet fizickog vaspitanja i sporta аleksandar.pajkic@ffvs.unibl.org 17 saradnik Aleksandar Pajkic
dr Borislav Petković visi asistent Poljoprivredni fakultet 051/330-959 17 saradnik dr Borislav Petkovic
dr Jadranka Petrović visi asistent Ekonomski fakultet jadranka.petrovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Jadranka Petrovic
Slobodan Peulić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet slobodan.peulic@aggf.unibl.org 17 saradnik Slobodan Peulic
Dejan Pilipović visi asistent Pravni fakultet dejan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-014 17 saradnik Dejan Pilipovic
Igor Popović visi asistent Pravni fakultet igor.popovic@pf.unibl.org 051/339-037 17 saradnik Igor Popovic
mr Kristijan Popović visi asistent Filozofski fakultet kristijan.popovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Kristijan Popovic
Mila Popović visi asistent Filozofski fakultet mila.krneta@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Mila Popovic
Tijana Popović visi asistent Filoloski fakultet tijana.popovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Tijana Popovic
mr Nataša Popović-Miletić visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik mr Natasa Popovic-Miletic
Petar Praštalo visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet petar.prastalo@aggf.unibl.org 17 saradnik Petar Prastalo
Milan Predojević visi asistent Prirodno-matematicki fakultet milan.predojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Milan Predojevic
mr Sanja Pržulj visi asistent Prirodno-matematicki fakultet sanja.sehovac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Sanja Przulj
Milan Pupčević visi asistent Masinski fakultet milan.pupcevic@mf.unibl.org 17 saradnik Milan Pupcevic
Ivana Pucar visi asistent Prirodno-matematicki fakultet ivana.pucar@pmf.unibl.org 17 saradnik Ivana Pucar
Žana Radić visi asistent Medicinski fakultet zana.radic@med.unibl.org 17 saradnik Zana Radic
Irena Radić visi asistent Pravni fakultet irena.radic@pf.unibl.org 051/339-009 17 saradnik Irena Radic
Biljana Radusin-Sopić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet biljana.radusin-sopic@igr.unibl.org 17 saradnik Biljana Radusin-Sopic
Marina Rakanović visi asistent Tehnoloski fakultet marina.rakanovic@tf.unibl.org 051/434-367 lok 122 17 saradnik Marina Rakanovic
Rajko Roljić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet rajko.roljic@pmf.unibl.org 17 saradnik Rajko Roljic
Luka Sabljić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet luka.sabljic@pmf.unibl.org 17 saradnik Luka Sabljic
Svetlana Sabljić visi asistent Ekonomski fakultet svetlana.sabljic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik Svetlana Sabljic
Ivana Savković visi asistent Masinski fakultet ivana.savkovic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 148 17 saradnik Ivana Savkovic
Milica Sikimić visi asistent Fakultet bezbjednosnih nauka milica.sikimic@fbn.unibl.org 051/333-644 17 saradnik Milica Sikimic
Dušanka Slijepčević visi asistent Fakultet politickih nauka 051/304-017 17 saradnik Dusanka Slijepcevic
mr Mladen Slijepčević visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet mladen.slijepcevic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik mr Mladen Slijepcevic
Sonja Stanković visi asistent Filoloski fakultet sonja.stankovic@flf.unibl.org 051/340-120 17 saradnik Sonja Stankovic
Đorđe Stojisavljević visi asistent Rektorat djordje.stojisavljevic@unibl.org 051/321-070 17 saradnik Djordje Stojisavljevic
Sanja Subotić visi asistent Medicinski fakultet sanja.subotic@med.unibl.org 17 saradnik Sanja Subotic
Dijana Tatar visi asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dijana.majstorovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Dijana Tatar
Saša Tešić visi asistent Masinski fakultet sasa.tesic@mf.unibl.org 065/322-138 17 saradnik Sasa Tesic
Duško Torbica visi asistent Rudarski fakultet dusko.torbica@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik Dusko Torbica
Gordana Tošić visi asistent Masinski fakultet gordana.tosic@mf.unibl.org 065/764-918 17 saradnik Gordana Tosic
Milanka Treml visi asistent Prirodno-matematicki fakultet milanka.treml@pmf.unibl.org 17 saradnik Milanka Treml
mr Nina Umićević visi asistent Medicinski fakultet nina.umicevic@med.unibl.org 17 saradnik mr Nina Umicevic
Dušan Urošević visi asistent Akademija umjetnosti dusan.urosevic@au.unibl.org 17 saradnik Dusan Urosevic
Svjetlana Cvijić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svjetlana Cvijic
mr Miodrag Čelebić visi asistent Rudarski fakultet miodrag.celebic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Miodrag Celebic
Ivana Četić visi asistent Filoloski fakultet ivana.popovic@flf.unibl.org 051340126 17 saradnik Ivana Cetic
mr Vera Čolaković visi asistent Filoloski fakultet vera.colakovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik mr Vera Colakovic
Vukosava Čolić visi asistent Prirodno-matematicki fakultet vukosava.colic@pmf.unibl.org 17 saradnik Vukosava Colic
Bosiljka Čubrilović Stamenić visi asistent Pravni fakultet bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org 051/339-027 17 saradnik Bosiljka Cubrilovic Stamenic
mr Željko Šarić visi asistent Filozofski fakultet zeljko.saric@ff.unibl.org 17 saradnik mr Zeljko Saric
Robert Švraka visi asistent Pravni fakultet robert.svraka@pf.unibl.org 051/339-036 17 saradnik Robert Svraka
Olivera Ševo Grebenar visi asistent Pravni fakultet olivera.sevo@pf.unibl.org 051/339-016 17 saradnik Olivera Sevo Grebenar
dr Gojko Šetka visi asistent Fakultet bezbjednosnih nauka gojko.setka@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Gojko Setka
mr Maja Šibarević visi asistent Prirodno-matematicki fakultet maja.sibarevic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Maja Sibarevic
Marko Šipka visi asistent Akademija umjetnosti marko.sipka@au.unibl.org 17 saradnik Marko Sipka
Milan Šipka visi asistent Poljoprivredni fakultet milan.sipka@agro.unibl.org 17 saradnik Milan Sipka
Jovan Škundrić visi asistent Masinski fakultet jovan.skundric@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 136 17 saradnik Jovan Skundric
Sonja Bobrek Savić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti sonja.bobrek@au.unibl.org 17 saradnik Sonja Bobrek Savic
mr Dunja Janković visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti dunja.markovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Dunja Jankovic
mr Željka Jovanić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti zeljka.jovanic@au.unibl.org 17 saradnik mr Zeljka Jovanic
mr Maja Regodić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti maja.regodic@au.unibl.org 17 saradnik mr Maja Regodic
mr Marija Šestić visi umjetnicki saradnik Akademija umjetnosti marija.sestic@au.unibl.org 17 saradnik mr Marija Sestic
Mia Jotanović asistent Prirodno-matematicki fakultet mia.jotanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Mia Jotanovic
Nikolina Babić asistent Fakultet politickih nauka nikolina.babic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik Nikolina Babic
Petar Babić asistent Masinski fakultet petar.babic@mf.unibl.org 051/433-098 17 saradnik Petar Babic
Duško Baškalo asistent Fakultet bezbjednosnih nauka dusko.baskalo@fbn.unibl.org 17 saradnik Dusko Baskalo
Srđan Bilić asistent Sumarski fakultet srdjan.bilic@sf.unibl.org 17 saradnik Srdjan Bilic
Ranko Vasiljević asistent Sumarski fakultet ranko.vasiljevic@sf.unibl.org 17 saradnik Ranko Vasiljevic
Miroslav Vujasinović asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet miroslav.vujasinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Miroslav Vujasinovic
mr Nemanja Vukanović asistent Filozofski fakultet nemanja.vukanovic@ff.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Vukanovic
mr Maja Vuković asistent Masinski fakultet 051/433-007 17 saradnik mr Maja Vukovic
Zoran Grahovac asistent Masinski fakultet zoran.grahovac@mf.unibl.org 17 saradnik Zoran Grahovac
Mirjana Damjenić Bratić asistent Fakultet politickih nauka mirjana.damjenic@fpn.unibl.org 17 saradnik Mirjana Damjenic Bratic
Dajana Dimitrić asistent Elektrotehnicki fakultet 17 saradnik Dajana Dimitric
Đorđe Đukanović asistent Medicinski fakultet djordje.djukanovic@med.unibl.org 18 saradnik Djordje Djukanovic
Igor Đurić asistent Akademija umjetnosti igor.djuric@au.unibl.org 17 saradnik Igor Djuric
Milica Jaguzović asistent Prirodno-matematicki fakultet milica.pejovic@pf.unibl.org 051/339-008 17 saradnik Milica Jaguzovic
Darija Knežević Ratković asistent Medicinski fakultet darija.knezevic.ratkovic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik Darija Knezevic Ratkovic
Bojan Kovačević asistent Prirodno-matematicki fakultet bojan.kovacevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Bojan Kovacevic
Aleksandra Krivokuća asistent Medicinski fakultet aleksandra.krivokuca@med.unibl.org 18 saradnik Aleksandra Krivokuca
Romanela Lajić asistent Elektrotehnicki fakultet romanela.lajic@etf.unibl.org 051/221-824 17 saradnik Romanela Lajic
Milica Marić asistent Ekonomski fakultet milica.maric@ef.unibl.org 17 saradnik Milica Maric
Dario Marjanović asistent Tehnoloski fakultet dario.marjanovic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik Dario Marjanovic
mr Stefan Mijić asistent Akademija umjetnosti stefan.mijic@au.unibl.org 17 saradnik mr Stefan Mijic
mr Jovan Mikić asistent Tehnoloski fakultet jovan.mikic@tf.unibl.org 17 saradnik mr Jovan Mikic
Anica Milanović asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet anica.milanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Anica Milanovic
Sanja Milićević asistent Filoloski fakultet sanja.milicevic@flf.unibl.org 17 saradnik Sanja Milicevic
Igor Mirjanić asistent Pravni fakultet igor.mirjanic@pf.unibl.org 051/339-013 17 saradnik Igor Mirjanic
Galina-Marija Mićić asistent Filoloski fakultet galina-marija.micic@flf.unibl.org 051/340-120 17 saradnik Galina-Marija Micic
Milan Mlađen asistent Elektrotehnicki fakultet milan.mladjen@etf.unibl.org 17 saradnik Milan Mladjen
Jovana Mlinarević asistent Fakultet politickih nauka jovana.bokan@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik Jovana Mlinarevic
Mirjana Mršić asistent Medicinski fakultet mirjana.mrsic@med.unibl.org 17 saradnik Mirjana Mrsic
Anja Mudrenović asistent Filoloski fakultet anja.mudrenovic@flf.unibl.org 17 saradnik Anja Mudrenovic
Stefan Novaković asistent Elektrotehnicki fakultet stefan.novakovic@etf.unibl.org 17 saradnik Stefan Novakovic
Dajana Papaz asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dajana.papaz@aggf.unibl.org 17 saradnik Dajana Papaz
Biljana Pećanin asistent Tehnoloski fakultet biljana.pecanin@tf.unibl.org 051434360 17 saradnik Biljana Pecanin
Teodora Prerad asistent Medicinski fakultet teodora.prerad@med.unibl.org 17 saradnik Teodora Prerad
Jelena Rašović asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet jelena.rasovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Jelena Rasovic
Vladana Ritan asistent Ekonomski fakultet vladana.ritan@ef.unibl.org 17 saradnik Vladana Ritan
Marko Romić asistent Pravni fakultet marko.romic@pf.unibl.org 051/339-025 17 saradnik Marko Romic
Branka Ružičić asistent Tehnoloski fakultet branka.ruzicic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 162 17 saradnik Branka Ruzicic
Dejana Savić asistent Prirodno-matematicki fakultet dejana.savic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik Dejana Savic
Dragana Skorup asistent Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet dragana.skorup@aggf.unibl.org 17 saradnik Dragana Skorup
Nebojša Suvajčević asistent Tehnoloski fakultet nebojsa.suvajcevic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik Nebojsa Suvajcevic
Ilija Čigoja asistent Sumarski fakultet ilija.cigoja@sf.unibl.org 051460550 17 saradnik Ilija Cigoja