Навигација

ОА19АИН - Aрхитектура индустријског насљеђа (ИТАиЗГН)

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивAрхитектура индустријског насљеђа (ИТАиЗГН)
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19АИНизборни61П + 1В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема условљености
Циљеви изучавања предмета
Изучавање материјалних остатака и другог aрхитектонског насљеђa из индустријске прошлости. Изучавање индустријске археологије у контексту савременог поимања насљеђа из ранијих историјских периода, које је раније имало функцију у инфраструктури, индустрији, жељезници, војсци, рударству, бродоградњи и другим сличним гранама људског дјеловања. Развијање способности аналитичког рада и документовања објеката и комплекса индустријске археологије. Препознавање могућности развоја објеката индустријске археологије и њиховог другог живота.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти стичу знања о обиму и појму индустријске археологије у савременом контексту истраживања материјалних и нематеријалних остатака из ранијих историјских епоха. Стичу се знања о универзалном приступу проблематици, генеричкој анализи примјера, те примјени методологије на одабране примјере из окружења. Изучавају се приступи архитектонским цјелинама – остацима индустријских цјелина, као потенцијалним мјестима за нове функције и употребу у савременом контексту.
Садржај предмета
Упознавање са појмом индустријске археологије. Индустријска археологија кроз историју. Области индустријске археологије у контексту архитектонског насљеђа. Објекти и комплекси екстракционе индустрије. Објекти и комплекси производне индустрије. Јавни објекти и комплекси. Транспортни објекти и комплекси. Moгућности ревитализације и поновне употребе објеката и простора индустријске археологије. Индустријска археологија у свијету. Индустријска археологија у код нас. Будућност индустријске археологије
Методе извођења наставе
Предавања, семестрални задаци (графички радови, макете, есеји), екскурзије, консултације
Литература
  1. Hudson, K. (1966) Industrial Archaeology: an Introduction, 2nd rev. ed., London: John Baker
  2. Hudson, K. (1969) World Industrial Archaeology, Cambridge University Press
  3. Palmer, M. and Neverson, P. (1998) Industrial Archaeology : principles and practice, London; New York : Routledge
  4. Cossons, N. (ed.) (2000) Perspectives on Industrial Archaeology, London : Science Museum
Облици провере знања и оцењивање
Семестрални задаци, писмени испит
Посебна назнака
Изборни предмет