Navigation

OAU07UP - Urbana priroda

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OAU07UP8П + В5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
--
The goal
-
The outcome
-
Contents
-
Methods of teaching
-
Literature
  1. S. Harvey, K. Fieldhouse (2005). The Cultured Landscape. London, New York: Routledge. (Original title)
  2. Topos Magazine, Topos - European Landscape Magazine (2002). About landscape: essays on design, style, time and space. Munich: Callwey Birkhäuser. (Original title)
  3. K. Thwaites, I. Simkins (2007). Experimental landcape. London + New York: Routledge. (Original title)
  4. Lj. Vujković (2003). Pejzažna arhitektura-planiranje i projektovanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet. (Original title)
  5. R. Johnson (1979). The Green City. Macmillan. Topos European Landscape Magazine (Original title)
Knowledge check forms and grading
-
Special indication
Присуство на предавањима и вјежбама је обавезно. Да би студент стекао право на потпис дужан је присуствовати на 80% наставе. Наставно особље предмета рад студента прати континуирано у току трајања наставног процеса, при чему се активност студента вреднује са 5% од укупне оцјене. Услови за предају графичког рада: 1) одслушана предавања и вјежбе, 2) минимално двоје консултација на вјежбама са предметним асистентом у текућем семестру, 3) уредно предати сви графички прилози дефинисани пројектним задатком и формом предаје графичког рада и 4) графички рад предат у заказаном термину. Право на потпис у индекс имају студенти који су редовно похађали предавања и вјежбе. Право изласка на испит имају студенти који су уредно извршили све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1) потпис у индексу и 2) позитивно оцијењен графички рад.