Navigation

OGD08IFG1 - Informatika za geodete 1

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
OGD08IFG1 1 P + V 4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
Nema -
The goal
Upoznavanje studenata sa aktuelnim razvojem, uticajem i značajem računara. Osposobljavanje za uspješno prihvatanje, praćenje i primjenu postojećih i novih informacionih tehnologija. Osposobljavanje studenata da kreiraju i koriste baze podataka u rješavanju inženjerskih problema.
The outcome
Utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz postojećih i novih informacionih tehnologija potrebnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta geodetske struke prvenstveno iz oblasti baza podataka i informacionih sistema.
Contents
Razvoj informatike. Informaciono doba. Pojam podatka i informacije. Informacione tehnologije. Hardver računarskih sistema. PC komponente. I/O adapteri. Periferali. Softver računarskih sistema. Sistemski i aplikativni softver. Operativni sistemi. Računarske mreže: Vrste prenosa podataka. Prenosni mediji. Interfejs računara. Multimrežne strukture. Mrežni protokoli. Računarske mreže: Mrežne tehnologije. Bežične mrežne komunikacija. Struktura IP adrese. Modeli mreža i pristup Internetu. Zaštita. Internet. Elektronske aplikacije. Metodologije izgradnje informacionih sistema. Modeliranje kao osnova razvoja baze podataka i informacionog sistema. Informaciono modeliranje. Definisanje detaljnih zahtjeva. Definisanje zahtjeva korisnika. Tehnički preduslovi. Kreiranje ER dijagrama. Kreiranje atributa. Definisanje poslovnih pravila. Definisanje referencijalnog integriteta. Aplikativno modeliranje. Generisanje šeme baze podataka. Izrada aplikacije. Implementacija. Uvođenje. Testiranje.
Methods of teaching
Predavanja, vježbe, seminarski radovi i konsultacije.
Literature
  1. Ljubiša Preradović, "Informacione tehnologije za graditelje", Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2014. (Original title)
  2. Ratko Dejanović, Ljubiša Preradović, "Softversko inženjerstvo", Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2010. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Pohađanje nastave (5 poena), dva praktična kolokvijuma (30 poena), dva teorijska kolokvijuma (20 poena), seminarski rad (15 poena) i završni ispit (30 poena).
Special indication
Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi (moraju ostvariti najmanje 80 % prisustva) i da rade sve provjere znanja (kolokvije). Na svakom testu studenti su dužni da ostvare minimum od 51% osvojenih bodova. Kolokviji se održavaju u toku semestra, a njihovi popravni tokom ispitnog roka. Završni ispit se održava u okviru ispitnih rokova.