Navigation

OAU07PTA - Prostor, tijelo i arhitektura

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OAU07PTA8П + В5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
--
The goal
-
The outcome
-
Contents
-
Methods of teaching
-
Literature
  1. Bloomer, K. C., Moore, C. W. (1977). Body, Memory, and Architecture. New Haven: Yale University Press. (Original title)
  2. Calvino, I. (1972). Invisible Cities. SAD: Harcourt Brace & Company (Original title)
  3. Dodds, G., Tavernor, R. (2002). Body and Building: Essays on the Changing Relation of Body and Architecture. Cambridge: The MIT Press. (Original title)
  4. Norberg-Schulz, C. (2000). Genius Loci. Towards a phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli. (Original title)
  5. Shusterman, R. (2012). Thinking through the Body: Essays in Somaesthetics. New York: Caambridge University Press. (Original title)
Knowledge check forms and grading
-
Special indication
Присуство на предавањима и вјежбама је обавезно. Да би студент стекао право на потпис дужан је присуствовати на 80% наставе. Наставно особље предмета рад студента прати континуирано у току трајања наставног процеса, при чему се активност студента вреднује са 5% од укупне оцјене. Услови за предају графичког рада: 1) одслушана предавања и вјежбе, 2) уредно предати сви графички прилози дефинисани пројектним задатком и формом предаје графичког рада и 3) графички рад предат у заказаном термину. Право на потпис у индекс имају студенти који су редовно похађали предавања и вјежбе. Право изласка на испит имају студенти који су уредно извршили све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1) потпис у индексу и 2) позитивно оцијењени семестрални задаци.