Navigation

prof. dr Sanda Dodik
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedru za muzičku teoriju i kompoziciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline redovni profesor December 26, 2019

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga srpskog pjevačkog društva ”Jedinstvo” u razvoju muzičkog života Banja Luke u periodu austrougarske uprave

  DOI COBISS.SR-ID 216127756
  Časopis ARTEFACT
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Broj 17/18
  Strana od 2
  Strana do 12

  Tragom jedne fotografije – Mokranjac u Banjoj Luci,

  DOI COBISS.SR-ID 168391943
  Časopis "MOKRANJAC" , ČASOPIS ZA KULTURU
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 10
  Strana do 13

  Connection between Archaic and Modern Sound in the Cycle of ”The Music of Octoechos” by Ljubica Marić

  DOI ISSN 0354-818X
  Časopis SOUND
  Godina 2013
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 171
  Strana do 172

Radovi sa skupova

  Uticaj Mokranjca na stvaralačke početke Vlade Miloševića.

  Naučni skup 54. Mokranjčevi dani 2019
  Publikacija Naučna tribina. Programska knjižica
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Simfonijska poema Sava Petra Stojanovića – analitički osvrt, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića. Petra Krstića i Stanislava Biničkog
  Publikacija Tematski zbornik, ISBN 978-86-80639-52-9
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik and Gordana Grujić
  Strana od 175
  Strana do 188

  Asonance i reminiscence sa Atosa – simfonijska poema Hilendar Vlade S. Miloševića, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-29-0
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija, Apstrakti. Akademija umjetnosti, Banja Luka,
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik, Zoran Nikolić, and Saša Pavlović
  Strana od 44

  Prikaz zbirke Mešoviti horovi II Josipa Slavenskog, rad štampan u cjelini

  Naučni skup 10. Međunarodni simpozijum Muzika u društvu
  DOI ISSN 2303-5722
  Publikacija Zbornik radova sa 10. Međunarodnog simpozijuma Muzika u društvu, Sarajevo
  Godina 2018
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 54
  Strana do 67

  Simfonijska poema Sava Petra Stojanovića - analitički osvrt, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog.
  Publikacija Zbornik izvoda radova, ISBN 978-86-87757-07-3
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik and Gordana Grujić
  Strana od 49
  Strana do 51

  Doprinos Vlade Miloševića organološkim istraživanjima u Bosanskoj krajini, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-22-1
  Publikacija Zbornik izvoda radova sa naučnog skupa Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik and Sanja Pupac
  Strana od 31

  Nauka o harmoniji – razvoj teorija i metoda analitičkog istraživanja, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-25-2
  Publikacija Tematski zbornik Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 101
  Strana do 111

  Neobjavljeni horovi iz posthumne zaostavštine Josipa Slavenskog, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup 10. Međunarodni simpozijum Muzika u društvu
  Publikacija Programska knjižica sa 10.Međunarodnog simpozijuma Muzika u društvu, Sarajevo
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 44

  Nauka o harmoniji – razvoj teorija i metooda analitičkog istraživanja, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-20-7
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 31
  Strana do -32

  Horska rukovet ”Pjesme sa Zmijanja”. Stvaralački počeci Vlade Miloševića, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-21-4
  Publikacija Tematski zbornik Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 32
  Strana do 40

  Horska rukovet „Pjesme sa Zmijanja”. Stvaralački počeci Vlade Miloševića, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-17-7
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Reinterpretacija osmoglasničkog iskustva u kompozciji "Prag sna" Ljubice Marić, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Balkan Art Forum, Umetnost i kultura danas: duh vremena i problemi interpretacije
  DOI ISBN 978-86-85239-30-42
  Publikacija Zbornik radova, Balkan Art Forum, Umetnost i kultura danas: duh vremena i problemi interpretacije, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Niš
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 183
  Strana do 190

  Solo pjesme Vlade Miloševića: Stvaralačka poetika ukorijenjena u tradiciji, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-16-0
  Publikacija Tematksi zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 45
  Strana do 56

  Prisvojenje osmoglasničkih modela u kompoziciji ”Oktoiha 1” Ljubice Marić, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Umetničko nasleđe & Muzika i mediji
  DOI ISBN 978-86-85991-80-6
  Publikacija Zbornik radova Umetničko nasleđe & Muzika i mediji. Kragujevac,
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 485
  Strana do 494

  Solo pjesme Vlade Miloševića: Stvaralačka poetika ukorijenjena u tradiciji, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-15-3
  Publikacija Zbornik izvoda radova, Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 34

  Arhaično u modernoj tonskoj vertikali ciklusa „Muzika oktoiha” Ljubice Marić, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-13-9
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija, Tematski zbornik, Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 737
  Strana do 751

  Ljubica Marić: „Ostinato super thema octoicha” – meditacije o kretanju i mirovanju, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-12-2
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija,Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 306
  Strana do 313

  Reinterpretacija osmoglasničkog citata u trećem stavu „Vizantijskog koncerta” Ljubice Marić, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-10-8
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija, Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 148
  Strana do 158

  Ljubica Marić – „Vizantijski koncert”. Elementi konstruktivizma i organizaciji tonskog materijala, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-09-2
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija,Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 375
  Strana do 386

  Pod okriljem nacionalnog realizma: Milošević – Musorgski, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića
  DOI ISBN 978-99938-27-07-8
  Publikacija Dani Vlade S. Miloševića, Zbornik radova, Akademija umjetnosti - Muzikološko društvo RS, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 393
  Strana do 397

  Vlado Milošević – Četiri pjesme ciklusa „Iz hercegovačkih pejsaža”, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića
  DOI ISBN 978-99938-27-03-0
  Publikacija Dani Vlade S. Miloševića, Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 277
  Strana do 284

  Folklorni impulsi u kompoziciji „Muzika Sioranu” Žarka Mirkovića, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića
  DOI ISBN 99938-647-6-5
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića, Banja Luka, Akademija umjetnosti – Muzikološko društvo RS
  Godina 2006
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 141
  Strana do 148

  Arhetip kao inicijalni sloj u klavirskom ciklusu „Slike sa izložbe“ Modesta Musorgskog, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Naučni skup Katedre za teorijske predmete, Fakultet muzičke umetnosti
  DOI ISBN: 978-8683745-87-6
  Publikacija Muzička teorija i analiza 4, Zbornik Katedre za muzičku teoriju,
  Godina 2006
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 193
  Strana do 201

  Modalna harmonija u djelima P. I. Čajkovskog, A. Dvoržaka i M. Musorgskog, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Međunarodni simpozijum kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara
  DOI ISBN: 978-86-82623-14-4
  Publikacija Zbornik radova sa Međunarodnog simpozijuma kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara, Soko Banja
  Godina 2006
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 22
  Strana do 35

Ostali radovi

  Recenzija

  Izdavač Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
  Godina 2021
  Autori Sanda Dodik

  „Vlado Milošević – juče, danas, sutra“

  Izdavač Akademija umjtnosti UNIBL
  Godina 2021
  Autori Sanda Dodik

  „Tragom etnomuzikoloških istraživanja akademika Vlade S. Miloševića“

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL i Muzikološko društvo RS
  Godina 2021
  Autori Sanda Dodik

  Recenzija monografskog naučnog dela - tematski zbornik

  Izdavač Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
  Godina 2021
  Autori Sanda Dodik

  „Uticaj Mokranjca na stvaralačke početke Vlade Miloševića“,

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL
  Godina 2020
  Autori Sanda Dodik

  Recenzija u zborniku radova

  Izdavač Institut of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts
  Godina 2020
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2019.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakata za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2019.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta U Banjoj Luci
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2019.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Autor azbučnika i tri (3) odrednice za Enciklopediju Republike Srpske: Dević, Dragoslav; Despić, Dejan; Dodik, Sanda

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent radova u Zborniku radova Muzika u društvu, 2018

  Izdavač Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija
  Godina 2018
  Autori Sanda Dodik

  Autor azbučnika i dvije (2) odrednice za Enciklopediju Republike Srpske, Vasiljević, Zorislava; Golemović, Dimitrije.- tom 2

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 46−47, 528

  Urednik publikacije/audio izdanja Tradicija na (s)ceni, 2017.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99938-27-23-8
  DOI COBISS.RS-ID 6463256
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Član programskog odbora naučnog skupa Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića. Petra Krstića i Stanislava Biničkog, 2017.

  Izdavač Muzikološko društvo Srbije
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2017.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakata za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2017.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2017.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISSN/ISBN ISBN 978-99938-27-25-2
  DOI COBISS.RS-ID 7104792
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Autor azbučnika i dvije (2) odrednice za Enciklopediju Republike Srpske, Bakočević, Radmila; Bošnjak, Branka, tom 1

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik
  Strana od 198, 659

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2016.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakata za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2016.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2016.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2015.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakata za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2015.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2015.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent časopisa Artefact, Niš, 2015.

  ISSN/ISBN 978-86-85239-30-4
  DOI COBISS.SR-ID 217979916
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent za Zbornik radova sa naučnog skupa Umetničko nasleđe & Muzika i mediji, 2015

  ISSN/ISBN 978-86-85991-80-6
  DOI COBISS.SR-ID 218402316
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2014.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakta za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2014.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2014.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2013

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakta za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2013

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2013

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2012

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakta za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2012

  Izdavač Akademija umjetnosti Univeziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2012

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2011

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakta za naučni skup Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2011

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2011

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Knjige apstrakta sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija, 2010

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija 2010

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Sanda Dodik

  Urednik Zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade S. Miloševića – Tradicija kao inspiracija

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  DOI ISBN 978-99938-27-09-2
  Godina 2010
  Autori Sanda Dodik

  Recenzent Zbirke zadataka iz harmonije – hromatika autora mr Nataše Nagorni Petrov

  Izdavač Fakultet umetnosti u Nišu
  Godina 2008
  Autori Sanda Dodik

Knjige

  Osovinski sistem u sinergiji svjetla i muzike

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija umjetnosti Univeziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-701-2-0
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik and Zoran Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 162

  Susret lokalnog i univerzalnog, Nacionalna stremljenja u muzici Dvoržaka, Čajkovskog i Musorgskog

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-701-1-3
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik and Zoran Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 166

  Dijalog arhaičnog i savremenog u ciklusu "Muzika oktoiha" Ljubice Marić

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-27-18-4
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 192

Umjetnički radovi

  „Ženske priče - Al’ zaludu što si l’jepa“, - drugi dio

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL I Muzikološko društvo RS
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje januar-juni 2021
  Godina 2021
  Autori Sanda Dodik

  „Umjetnost-komunikacija-mediji“, onlajn kreativna radionica, tema: „Upravljanje projektima. Realizacija umjetničkog projekta“

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 1-10. jun 2020.
  Tehnika onlajn kreativna radionica
  Godina 2020
  Autori Sanda Dodik

  Dodik, Sanda - Tradicija na (s)ceni : Ženske priče – Al; zaludu što si l;jepa (prvi dio)

  Izdavač Banja Luka, Akademija umjetnosti
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Autor programske knjižice i teksta kataloga: Tradicija na (s)ceni: Ženske priče – Al' zaludu što si l'jepa. Dani Vlade S. Miloševića 2019

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Autor multimedijalnog programa: Tradicija na (s)ceni: Ženske priče – Al' zaludu što si l'jepa. Dani Vlade S. Miloševića 2019.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta U Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Učešće na stručno-naučnom skupu ”Kakva je budućnost teatra”. Teatar i identitet (II). XXII Teatar fest Petar Kočoć. Istorija i legenda

  Izdavač Narodno pozorište RS, Akademija umjetnosti UNIBL, Banja Luka College
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Muzički urednik svečane akademije ”Ponosna i vječna” povodom Dana Republike Srpske

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta U banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Muzički urednik. Svečana akademija. 54. Kočićev zbor

  Izdavač Akademija umjetnosti Unvierziteta U Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Autor kompozicije Preludijum i valcer (Prelude and waltz) za plesnu tačku, premijerno izvođenje. 54. Kočićev zbor, svečana akademija

  Izdavač .Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Svjatij Bože, autor kompozicije za mješoviti hor

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Učesnik i predavač: Veče Vlade S. Miloševića, Vlado S. Milošević i srpska pravoslavna muzika

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Urednik koncertnog programa Tradicija na (s)ceni: Po zapisima melografa XX vijeka. Dani Vlade S. Miloševića 2019

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Urednik kataloga Tradicija na (s)ceni: Po zapisima melografa XX vijeka. Dani Vlade S. Miloševića 2019.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta U Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Kompakt disk 800 godina Srpske pravoslavne crkve, snimak autorske kompozicije Svjatij bože i autor predgovora

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik

  Muzički urednik otvaranja i svečane akademije. 53. Kočićev zbor

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta U Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Sanda Dodik

  Učešće na stručno-naučnom skupu ”Kakva je budućnost teatra?” Festivali u kulturi. XXI Teatar fest Petar Kočoć. Mit i stvarnost

  Izdavač Narodno pozorište RS, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka College
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Sanda Dodik

  Urednik i koautor projekta: Tradicija na (s)ceni – koncert. Dani Vlade S. Miloševića 2017

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Urednik audio izdanja: Tradicija na (s)ceni: Blago tebi golube na grani CD1 i Radionica Tradicionalni narodni muzički instrumenti CD2

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Autor projekta (istraživanje i multimedijalna prezentacija) pod nazivom: ”The role of music in the cultural identity of members of the Bosnian diaspora”, u okviru Visiting Academic to The University of Queensland School of Music

  Izdavač The University of Queensland, School of Music
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Muzički urednik otvaranja i Svečane akademije, 52. Kočićev zbor

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta U Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Predstavnik Republike Srpske i potpisnik Memoranduma o razumijevanju na ,,The second China-Central-Eastern European Cultural Creative Industry Forum in Beijing“, Prezentacija: Kreativne industrije RS, sa fokusom na kulturni turizam.

  Izdavač Vlada Republike Knne
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Predstavnik Akademije umjetnosti i učesnik na 44. godišnjem kongresu i generalnoj skupštiti AEC-a (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen), Leadership in the Arts - the Arts of Leadership

  Izdavač Muzička akademija Zagreb
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik

  Predstavnik Akademije umjetnosti i učesnik na konferenciji posvećenoj saradnji zemalja članica CEI u programu razmjene Erasmus +, "CEI Music Higher Education Network", Sanda Dodik – Maja Ackar: “Erasmus+ K107: a partner country point of view” Music academy, Sarajevo - Academy of Arts, Banja Luka (Bosnia‐Herzegovina);

  Izdavač Konzervatorijum Đuzepe Tartini
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik

  Predstavnik Akademije umjetnosti i učesnik na 43. godišnjem kongresu i generalnoj skupštiti AEC-a (Association Européenne des Conservatoires), Académies de Musique et Musikhochschulen, Diversity, Identity and Inclusion, Akademija za muziku i dramu

  Izdavač Academy of Music and Drama of the University of Gothenburg
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Sanda Dodik

  Urednik programa svečanog koncerta Vezeni most

  Izdavač Banski dvor - Kuturni centar
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Učesnik na treningu u okviru Erasmus+ K107 projektu razmjene

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Sanda Dodik

  Predstavnik Akademije umjetnosti i učesnik na godišnjem kongresu i generalnoj skupštiti AEC-a (Association Européenne des Conservatoires) , Académies de Musique et Musikhochschulen), The Future off European Higher Music Education; upholding tradition, promoting diversity and encouraging innovation

  Izdavač Académies de Musique et Musikhochschulen, Franz Liszt Academy of Music
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Sanda Dodik

  Autor i realizator međunarodnog projekta pod nazivom ”Jedinstvo raznolikosti” udruženja Initiative Cultural Diversity

  Izdavač Ministarstarstvo prosvjete i kulture, Vlada Republike Srpske
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Sanda Dodik

  Predstavnik Akademije umjetnosti i učesnik na godišnjem kongresu i generalnoj skupštiti AEC-a (Association Européenne des Conservatoires)

  Izdavač Académies de Musique et Musikhochschulen, Fryderyk Chopin University of Music
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Sanda Dodik

  Autor i realizator međunarodnog projekta pod nazivom ”Jedinstvo raznolikosti” udruženja Initiative Cultural Diversity

  Izdavač Ministarstvo prosvjete i kulture, Vlada Republike Srpske
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Sanda Dodik

  Predstavnik Akademije umjetnosti i učesnik na godišnjem sastanku koordinatora za međnarodnu saradnju AEC-a (Association Européenne des Conservatoires)

  Izdavač Académies de Musique et Musikhochschulen, The National University of Music Bucharest
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Sanda Dodik

  Autor i voditelj emisije umjetničke muzike Svijet opere 1999-2000 (60 emisija u 4 ciklusa)

  Izdavač Radio Republike Srpske
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1999
  Autori Sanda Dodik