Navigation

dr Živko Pejašinović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dizajniranje savremene organizacije - sistemsko mišljenje

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2011
  Autori Zorana Tanasić, Goran Janjić, Miroslav Bobrek, and Živko Pejašinović
  Volumen 21
  Broj 1-2
  Strana od 50
  Strana do 53
  Veb adresa http://www.fqce.org.rs/

Radovi sa skupova

  DETERMINATION OF CMM UNCERTAINTY USING CALIBRATED WORKPIECES

  Naučni skup MMA FLEXIBLE TECHNOLOGIES
  Publikacija ISBN 978-86-7892-722-5
  Godina 2015
  Autori Goran Jotić, Miodrag Hadžistević, Živko Pejašinović, and Branko Štrbac
  Strana od 87
  Strana do 91

  ANALYSIS OF ELASTIC ELEMENTS PROPERTIES OF AXIAL FORCE TRANSDUCERS

  Naučni skup 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI
  Godina 2013
  Autori Živko Pejašinović, Goran Jotić, and Tihomir Mačkić

  INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON BUSINESS PERFORMANCE

  Naučni skup 10th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011
  Publikacija Proceedings DEMI 2011, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Zorana Tanasić, Goran Janjić, Miroslav Bobrek, and Živko Pejašinović
  Strana od 349
  Strana do 354
  Veb adresa http://demi.rs.ba/2011/en/doc/DEMI_2011_Proceedings.pdf

  EFFECT OF MATERIAL PROPERTIES OF MEASURING FORCE TRANSDUCER ELASTIC ELEMENTS TO METROLOGY CHARACTERISTICS

  Naučni skup 10th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011
  Publikacija Proceedings DEMI 2011
  Godina 2011
  Autori Živko Pejašinović, Zorana Tanasić, and Goran Janjić
  Strana od 145
  Strana do 150
  Veb adresa http://demi.rs.ba/2011/en/doc/DEMI_2011_Proceedings.pdf

  THE PROCESS OF MEASURING EQUIPMENT MANAGEMENT AND ITS AUTOMATIZATION

  Naučni skup 10th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011
  Publikacija Proceedings DEMI 2011
  Godina 2011
  Autori Goran Janjić, Zorana Tanasić, Predrag Nagraisalović, Miroslav Bobrek, and Živko Pejašinović
  Strana od 433
  Strana do 440
  Veb adresa http://demi.rs.ba/2011/en/doc/DEMI_2011_Proceedings.pdf

  Uticaj stejkholdera u savremenoj organizaciji sa aspektom na isporučioce

  Naučni skup 36. Međunarodna JUPITER konferencija
  Publikacija Zbornik radova, 36. JUPITER konferencija, Beograd
  Godina 2010
  Autori Goran Janjić, Zorana Tanasić, Živko Pejašinović, and Miroslav Bobrek
  Strana od 1.43
  Strana do 1.48
  Veb adresa cent.mas.bg.ac.rs/jupiter/

  KONSTRUKCIJA DINAMOMETRA ZA MJERENJE SILE ZATEGA PRI KONTINUIRANOM HLADNOM VALJANJU ČELIČNE TRAKE

  Naučni skup JUREMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA JUREMA 32 (1987)
  Godina 1987
  Autori Živko Pejašinović and Živko Babić
  Strana od 123
  Strana do 126

Ostali radovi

  Uređaj sa valjcima za mjerenje sile kočenja po obodu točka kod vozila na motorni pogon

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 1986-5449
  Godina 2014
  Autori Živko Pejašinović, Goran Jotić, and Željko Đurić
  Strana od 9
  Strana do 16

  Provjera davača za mjerenje osovinskog opterećenja na uređaju sa valjcima

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 1986-5449
  Godina 2014
  Autori Živko Pejašinović, Goran Jotić, and Mladen Todić
  Strana od 9
  Strana do 15

  Rezultati tehničkih pregleda-pozdani ili ne

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 1986-5449
  Godina 2013
  Autori Živko Pejašinović, Goran Jotić, and Željko Đurić
  Strana od 31
  Strana do 37

  Električno mjerenje sile

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 1986-5449
  Godina 2012
  Autori Živko Pejašinović and Goran Jotić
  Strana od 16
  Strana do 24