Navigation

Miroslav Pećanac

Stručni saradnik za nastavu - II-17
Mašinski fakultet
051/464-361

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Osnove gorivnih ćelija i njihova primjena u motornim vozilima

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Miroslav Pećanac, Željko Đurić, and Snežana Petković
  Broj UDK 624.352.6
  Strana od 25
  Strana do 43

  TEORIJSKI I PRAKTIČNI PRISTUP IDENTIFIKACIJI VOZILA

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Miroslav Pećanac, Željko Đurić, and Snežana Petković
  Broj UDK 629.11.073
  Strana od 33
  Strana do 44

  Kontrolisanje azotnih oksida i čestične emisije na tehničkom pregledu vozila u EU

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Željko Đurić, Miroslav Pećanac, and Snežana Petković
  Strana od 32
  Strana do 38

  Izbor i održavanje pneumatika

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Željko Đurić, Snežana Petković, and Miroslav Pećanac
  Strana od 13
  Strana do 23

  Pneumatici

  Časopis Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Željko Đurić and Miroslav Pećanac
  Strana od 19
  Strana do 25

Radovi sa skupova

  Vozila sa hibridno - električnim pogonom u drumskom saobraćaju

  Naučni skup Stručni skup tehnički pregled vozila Republike Srpske 2013,
  Godina 2013
  Autori Željko Đurić, Snežana Petković, and Miroslav Pećanac

  IDENTIFIKACIJA VIZILA

  Naučni skup TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA REPUBLIKE SRPSKE 2010
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Milašinović, Miroslav Pećanac, and Snežana Petković
  Strana od 61
  Strana do 69