Navigation

prof. dr Snežana Savić
redovni profesor

Pravni fakultet
051/339-062
lokal 162
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za državno - pravne nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorija prava i države redovni profesor February 05, 2004

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ‟Ustavnopravni okvir lokalne samouprave u Republici Srpskoj”

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2010
  Autori Snežana Savić and Igor Milinković
  Broj 3-4
  Strana od 7
  Strana do 15

Knjige

  Teorija države i prava

  Izdavač Comesgrafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-59-68-0
  Godina 2017
  Autori Snežana Savić and Matej Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 574
  Veb adresa http://comesgrafika.com

  Socijalno pravo sa osnovama prava

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-34-20-3
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić and Snežana Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267