Navigation

prof. dr Srđan Amidžić
redovni profesor

Ekonomski fakultet
051/430-056
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za ekonomsku teoriju, analizu i politiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija redovni profesor October 26, 2023

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj trgovinske otvorenosti na ekonomski rast: iskustva iz postsocijalističkih zemalja

  Časopis FINANCING
  Godina 2023
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Drago Kurušić

  Ukupna faktorska produktivnost stranih afilijacija u Republici Srpskoj: Analiza na sektorskom nivou

  Časopis FINANCING
  Godina 2023
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Drago Kurušić

  Impact of trade openness, human capital throgh innovations on economic growth: case of the Balkan countries

  Časopis ECONOMICS
  Godina 2023
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Drago Kurušić
  Volumen 11
  Broj 2

  Okun s law in Bosnia and Herzegovina / an empirical analysis of Okun s coefficient variations

  Časopis Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2022
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Drago Kurušić

  Značaj obrazovanja za ekonomski rast u Evropskim zemljama

  Časopis FINANCING
  Godina 2022
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Drago Kurušić

  Relationship between foreign direct investment, openness and economic growth> evidence from developing economies

  Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  Godina 2022
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Drago Kurušić

  FOREIGN TRADE AS A DETERMINANT OF ECONOMIC GROWTH OF THE REPUBLIC OF SRPSKA: AN EMPIRICAL ANALYSIS

  DOI 10.7251/ACE2237189K
  Časopis Acta Economica
  Godina 2022
  Autori Slaviša Kovačević, Srđan Amidžić, and Drago Kurušić
  Volumen 20
  Broj 37
  Strana od 189
  Strana do 210
  Veb adresa http://www.ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/446/406

  The challenges to the us dollar dominance in international monetary system

  DOI 10.7251/FIN2202041P
  Časopis FINANCING
  Godina 2022
  Autori Branka Topić-Pavković, Srđan Amidžić, and Marijana Đukić
  Volumen 2
  Broj 2022
  Veb adresa https://financingscience.org/en/financing-2-3-22/

  Balance of Payments Deficit and Currency Board Arrangament Sustainability in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Zagreb International Review of Economics & Business
  Godina 2020
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Perica Rajčević

  Obavezna rezerva kao instrument monetarnog regulisanja - iskustva Bosne i Hercegovina

  Časopis FINANCING
  Godina 2019
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Perica Rajčević

  Kretanja na finansijskim tržištima sa neposrednim osvrtom na predkrizni, krizni i postkrizni period

  Časopis SVAROG
  Godina 2017
  Autori Siniša Kurteš and Srđan Amidžić
  Strana od 124
  Strana do 139

  Uticaj strane pomoći na privredni rast i konkurentnost zemlje

  Časopis POSLOVNE STUDIJE
  Godina 2016
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Perica Rajčević
  Strana od 43
  Strana do 60

  Kretanje doznaka i uticaj na ekonomiju zemlje

  Časopis FINANCING
  Godina 2016
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Perica Rajčević
  Strana od 22
  Strana do 29

  Strateška opredjeljenja u uključivanju Republike Srpske na svjetsko tržište

  Časopis FINANCING
  Godina 2011
  Autori Siniša Kurteš and Srđan Amidžić
  Strana od 20
  Strana do 34

  Integracioni procesi tržišta rada kao odgovor na krizu u tranzicionim privredama

  Časopis Acta Economica
  Godina 2011
  Autori Siniša Kurteš and Srđan Amidžić
  Strana od 313
  Strana do 337

  Tržište rada i nivo strukturne nezaposlenost

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2010
  Autori Srđan Amidžić and Goran Popović
  Strana od 66
  Strana do 70

  TRŽIŠTE RADA I NIVO STRUKTURNE NEZAPOSLENOSTI

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2010
  Autori Goran Popović and Srđan Amidžić
  Strana od 66
  Strana do 70

  Aktuelna finansijska kretanja i uticaju na privrednu stabilnost Bosne i Hercegovine

  Časopis Finrar
  Godina 2009
  Autori Srđan Amidžić
  Strana od 13
  Strana do 17

  Finansijska kriza kojoj se ne zna ni početak ni kraj

  Časopis IN STORE časopis za trgovinu i marketing
  Godina 2009
  Autori Srđan Amidžić and Siniša Kurteš
  Strana od 34
  Strana do 45

Radovi sa skupova

  Causes of Hight Inflation in EU Countries in 2021

  Naučni skup Researching economic development and entrepreneurship in transition economies
  Godina 2022
  Autori Siniša Kurteš, Nikola Vidović, and Srđan Amidžić

  Economic Freedom and Global Competitiveness of Economies

  Naučni skup REDETE 2021
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2021
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Nikola Vidović
  Strana od 130
  Strana do 140
  Veb adresa https://www.redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2021.pdf

  Economic freedom and Global Competitiveness of Economics

  Naučni skup Researching economic development and entrepreneurship in transition economies
  Godina 2021
  Autori Siniša Kurteš, Nikola Vidović, and Srđan Amidžić

  Ima li "CROWDING OUT" efekta u Republici Srpskoj?

  Naučni skup Realni i finansijski sektor u svijetlu novih tehnologija, novih svjetskih kretanja i novih izazova, Jahorina poslovni forum
  Godina 2020
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Perica Rajčević

  The Competitiveness in the Light of the Balassa/Samuelson Effect

  Naučni skup International conference on social Sciences European Center for Science Education and Research
  Godina 2016
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Perica Rajčević

  Accounting and Tax Framework for R&D in the Republic of Srpska - Possible Adjustments and Changes

  Naučni skup 5th International scientific conference Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (REDETE 2016)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Željana Jovičić, Duško Šnjegota, Jasmin Komić, Duško Daničić, and Srđan Amidžić
  Strana od 211
  Strana do 222

  Makroprudencijalna analiza finansijskog sistema BiH

  Naučni skup Mjesto i uloga države u regulaciji privrede
  Godina 2014
  Autori Siniša Kurteš, Srđan Amidžić, and Perica Rajčević

  Politike zapošljavanja zemanja Evropske unije - Lisabonska agenda i iskustva Evropske unije

  Naučni skup Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Bilten broj 6
  Godina 2011
  Autori Srđan Amidžić
  Strana od 19
  Strana do 22

  Konkurentnost Bosne i Hercegovine u uslovima evropskih integracija

  Naučni skup Evropska unija uslovi i uslovljavanja
  Godina 2011
  Autori Siniša Kurteš and Srđan Amidžić

  Pronalaženje modela za jačanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine na svjetskom tržištu

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2010
  Autori Srđan Amidžić and Siniša Kurteš
  Strana od 153
  Strana do 170

  Ekonomija znanja ili neznanja u RS-BiH

  Naučni skup Tehnološke inovacije genarator privrednog razvoja
  Godina 2008
  Autori Srđan Amidžić and Stevo Pucar
  Strana od 259
  Strana do 278

Ostali radovi

  Zelena ekonomija i klimatska neutralnost

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 2831-1132/978-99976-42-70-7
  DOI 10.7251/EORU2309553E
  Godina 2023
  Autori Ognjen Erić, Siniša Kurteš, and Srđan Amidžić
  Strana od 533
  Strana do 557
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/ORUPRS/article/view/10764

Knjige

  Globalno tržište rada

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomki fakultet
  ISBN 978-99976-57-14-5
  Godina 2023
  Autori Siniša Kurteš and Srđan Amidžić
  Tip knjige naučna knjiga

  Konkurentnost i rast malih otvorenih ekoonomija

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci Ekonomski fakultet
  ISBN 978-99938-46-70-3
  Godina 2017
  Autori Siniša Kurteš and Srđan Amidžić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 164