Navigation

Sandra Lukić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za istoriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta istorija viši asistent January 28, 2021

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  METROPOLITAN MIHAILO (JOVANOVIĆ) AND PROVINCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2022
  Autori Boško Branković and Sandra Lukić
  Volumen 5
  Strana od 56
  Strana do 78

  Balkanski ratovi i Jugoslovenska revolucionarna omladina

  DOI DOI: https://doi.org/10.7251/SIN2202002M
  Časopis Sineza
  Godina 2022
  Autori Borivoje Milošević and Sandra Lukić
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 33
  Strana do 49
  Veb adresa http://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/58/56

  The Serbian Orthodox Church and Serbian Education in Bosnia and Herzegovina in the Last Century of Ottoman Rule

  DOI 10.19090/i.2020.31.131-149
  Časopis Istraživanja – Journal of Historical Researches
  Godina 2020
  Autori Sandra Lukić
  Broj 31
  Strana od 131
  Strana do 149

  Lajoš Košut u savremenoj srpskoj istoriografiji

  DOI 10.7251/SIC1801197L
  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2018
  Autori Sandra Lukić
  Broj I
  Strana od 197
  Strana do 222

  Zdravka Zlodi, Tomek J. Lis, Bosna u uspomenama poljske liječnice Teodore Krajewske z Kosmowskich (1854.-1935.), Zagreb 2015, str.271, prikaz knjige

  DOI 10.7251/GUARS1709357Z
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Sandra Lukić
  Broj 9
  Strana od 357
  Strana do 359

  Kratak pregled memoaristike o sistemu koncentracionih logora Jasenovac

  DOI 10.7251/TOP2016041L
  Časopis Topola. Časopis JU Spomen-područja Donja Gradina
  Godina 2016
  Autori Sandra Lukić
  Broj 2
  Strana od 41
  Strana do 60

  Pol Tompson, Glas prošlosti: usmena istorija, Beograd: Klio 2012, str.353, prikaz knjige

  DOI 10.7251/GUARS1406577L
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Sandra Lukić
  Broj 6
  Strana od 579
  Strana do 581

  Luj IX Sveti kao uzor hrišćanskog vladara,

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj 3
  Strana od 55
  Strana do 59

  Simbolizam i značaj rimskih kovanica: srebrni denari Gaja Julija Cezara, Marka Junija Bruta, Marka Antonija i Kleopatre

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj 3
  Strana od 29
  Strana do 35

  Darko Gavrilović, Isusov lik u istoriji kulture, Stylos Art, 2009, str.409, prikaz knjige

  Časopis Kultura Polisa. Časopis za negovanje demokratske političke kulture, Novi Sad
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj 15
  Strana od 383
  Strana do 387

  Masada u doba Judejskog rata (Ideologija i simbolika)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Sandra Lukić
  Broj 2
  Strana od 123
  Strana do 135

Radovi sa skupova

  Američka štampa o stvaranju jugoslovenske države

  Naučni skup Kraj Prvog svjetskog rata i nastanak jugoslovenske države
  Publikacija Zbornik radova. Kraj Prvog svjetskog rata i nastanak jugoslovenske države, ANURS, Naučni skupovi knjiga LI Banja Luka
  Godina 2020
  Autori Sandra Lukić and Radovan Subić
  Strana od 355
  Strana do 378

  Stefan Burijan o Južnim Slovenima

  Naučni skup Naučni skup. Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet. Mađari i Južni Sloveni
  DOI 10.7251/FILZBNS1718143L
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 10. novembar 2017.)
  Godina 2017
  Autori Sandra Lukić and Radovan Subić
  Strana od 143
  Strana do 159

  Usmena istorija kao bitan činilac na putu istorijskog saznanja - Neophodnost razvijanja metodologije usmene istorije

  Naučni skup Naučni skup. Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društevnim naukama.
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banjaluka, 13. i 14. novembar 2015.)
  Godina 2015
  Autori Sandra Lukić
  Strana od 367
  Strana do 381

Ostali radovi

  Kulturne prilike kod Srba u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave

  ISSN/ISBN 978-86-6065-610-2
  Godina 2020
  Autori Sandra Lukić
  Strana od 375
  Strana do 393

  Recenzent Srpskog istorijskog časopisa, godina druga, broj 2, Banja Luka

  Godina 2019
  Autori Sandra Lukić

  „Kultura sjećanja i pamćenja - Odnos prema žrtvama holokausta i genocida 1939-1945“, međunarodni projekat Muzeja Republike Srpske i Udruženja građana „Nefeš Haja“

  Godina 2012
  Autori Sandra Lukić

  The United States Holocaust Memorial Museum Oral History Project (Jeff and Toby Herr Foundation)

  Godina 2010
  Autori Sandra Lukić

  Words & Images: The Jerusalem Literary Project

  Godina 2006
  Autori Sandra Lukić

  United Nations Development Programme Internship, Washington DC

  Godina 2004
  Autori Sandra Lukić

  Bosnia and Herzegovina Undergraduate Development Program, University of Missouri, Columbia

  Godina 2004
  Autori Sandra Lukić

  Bosnia and Herzegovina/Dayton Education and Business Exchange Program, US Department of State and University of Dayton, Ohio

  Godina 2000
  Autori Sandra Lukić