Navigation

prof. dr Sarita Vujković
vanredni profesor

Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Istorija i teorija likovnih umjetnosti vanredni profesor September 25, 2019

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Punktumi – Zbirka inostrane umjetnosti Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

  Časopis Zbornik seminara za studije moderne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu
  Godina 2019
  Autori Sarita Vujković
  Broj 15
  Strana od 207
  Strana do 209

  Diskontinuirano predstavljanje Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu

  Časopis Zbornik seminara za studije moderne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu
  Godina 2018
  Autori Sarita Vujković
  Broj 15
  Strana od 181
  Strana do 190

  Javni identiteti žena u okviru bosanskohercegovačkog društva krajem XIX i početkom XX vijeka

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2018
  Autori Sarita Vujković
  Broj 10
  Strana od 155
  Strana do 168

  Autentične ženske pozicije utemeljene u obrazovanju i književnosti Bosne i Hercegovine krajem XIX i početkom XX vijeka

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2018
  Autori Sarita Vujković
  Broj 10
  Strana od 141
  Strana do 154

  Sixth Regional Museum Meeting held in South East Europe

  Časopis ICOM news – Museums and cultural landscapes
  Godina 2016
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 12
  Strana do 13

  ICOM Bosnia and Herzegovina – 20 years of continued professional work

  Časopis RA ICOM SEE Newsletter
  Godina 2015
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 11
  Strana do 14

  Pet decenija banjalučkog jesenjeg salona

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Sarita Vujković
  Broj 4
  Strana od 399
  Strana do 419

  Promjenljivo tijelo: Vizuelni narativ kontinuirane umjetničke prakse

  Časopis putevi
  Godina 2012
  Autori Sarita Vujković
  Broj 14/15
  Strana od 8
  Strana do 17

  Adela Ber Vukić – Prva slikarka i grafičarka u Bosni i Hercegovini

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Sarita Vujković
  Broj 2
  Strana od 273
  Strana do 280

  Banjalučki gradski park – multifunkcionalni prostor novog gradskog identiteta

  Časopis Kultura – Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku
  Godina 2009
  Autori Sarita Vujković
  Broj 122 /123
  Strana od 193
  Strana do 200

Radovi sa skupova

  Interdisciplinarni pristupi u kreiranju edukativnih programa u muzeju – primjer Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

  Naučni skup Škola i muzeji: Škola i muzeji u evropskom letu kulturne dediščine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 193
  Strana do 200

  Spomen Muzej Jovana Bijelića u Bosanskom Petrovcu

  Naučni skup Naučni skup posvećen Jovanu Bijeliću (1884 – 1964)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 165
  Strana do 174

  Spomen zbirka Pavla Beljanskog, kolekcija Jovana Dučića u Trebinju, zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjaluci, paralele i sličnosti

  Naučni skup Naučni skup posvećen Pavlu Beljanskom (1882 - 1965)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 134
  Strana do 141

  Kontekst lokalne ženske umjetničke prakse nakon 2000. godine

  Naučni skup Ljetna škola rodne ravnopravnosti
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Sarita Vujković

  Predstava žene u slikarstvu Mice Todorović između dva rata

  Naučni skup Naučni skup - Odjeća kao simbol identiteta
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 69
  Strana do 79

Ostali radovi

  Član žirija - Međunarodni opšti javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja ljetne pozornice, spomen-obilježja stradalim studentima i radnicima Univerziteta u Banjoj Luci u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i pratećeg parterno-pejzažnog uređenja

  INVENTURE 2018

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2019
  Autori Sarita Vujković

  IRWIN/Was ist Kunst Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Galerija Božidar Jakac – nakdanja samostanska cerkev
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2019
  Autori Sarita Vujković

  Percepcije – Cvijet je najljepši kad je neubran

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2019
  Autori Sarita Vujković

  INVENTURE 2017

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 111111
  Godina 2018
  Autori Sarita Vujković

  Solidarnost i darovi

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 1111111
  Godina 2018
  Autori Sarita Vujković

  IRWIN/Was ist Kunst Bosnia and Herzegovina

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2018
  Autori Sarita Vujković

  University of Disaster, Radenko Milak and international guests

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2017
  Autori Sarita Vujković

  Beograd Jovana Bijelića,

  Izdavač MSURS i ANURS
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2015
  Autori Sarita Vujković

  DATES 1: Radenko Milak i Roman Uranjek

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 111111
  Godina 2015
  Autori Sarita Vujković

  Prostor, oblik, dodir

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2015
  Autori Sarita Vujković

  IZ/UZETNOSTI savremene vizure nove kulturne baštine/nove smjernice buduće stalne postavke

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 1111111
  Godina 2014
  Autori Sarita Vujković

  Prisutnost + vječni početak + novo stvaranje = aktuelna društvena promjena

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2013
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 4
  Strana do 10

  Borjana Mrđa - Promjenljivo tijelo

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2012
  Autori Sarita Vujković

  Šta se dogodilo sa zbirkom Draginje i Voje Terzić?

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2012
  Autori Sarita Vujković

  Pet decenija banjalučkog jesenjeg salona

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 1111111
  Godina 2012
  Autori Sarita Vujković

  Viktor Majdandžić - Slike

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111111
  Godina 2011
  Autori Sarita Vujković

  Adela Ber (1888 – 1966),

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  ISSN/ISBN 1111111
  Godina 2010
  Autori Sarita Vujković

  Bratislav Teinović:Trapistička opatija Marija Zvijezda u Banjaluci (1869 – 2009)“,

  Izdavač Udruženje arhivskih radnika
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2010
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 113
  Strana do 114

  New faces of photography in the Republic of Srpska

  Izdavač Municipality of Exombourgo
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2009
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 94
  Strana do 96

  Mladen Miljanović - Occupo

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111111
  Godina 2009
  Autori Sarita Vujković

  Zoran Banović - Grafike

  Izdavač Muzej Kozare
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2009
  Autori Sarita Vujković

  Dušan Pašić - Skulpture

  Izdavač Muzej Republike Srpske
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2009
  Autori Sarita Vujković

  Ironična diskurzivnost Kunsove umjetnosti

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2009
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 56
  Strana do 59

  Biljana Gavranović - Kolaži

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111111
  Godina 2008
  Autori Sarita Vujković

  Stoja Džebrić - Grafike

  Izdavač Banski dvor – Kulturni centar
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2008
  Autori Sarita Vujković

  Radikalni zaokret u vizuelnoj umjetnosti

  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2008
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 737
  Strana do 761

  Vizuelna konekcija različitog društvenog konteksta

  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2008
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 112
  Strana do 121

  Izložba Međuprostor u MSU RS

  ISSN/ISBN 11111
  Godina 2008
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 76
  Strana do 78

  Dijalog Bosne: Vizuelna konekcija dva različita društvena konteksta

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Vojvodine
  ISSN/ISBN 11111111111
  Godina 2008
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 56
  Strana do 63

  Biljana Gavranović - Muhe

  Izdavač Kulturni centar – Banski dvor
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2007
  Autori Sarita Vujković

  Tatjana Vidojević Babić

  Izdavač Galerija Roman Petrović
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2007
  Autori Sarita Vujković

  Nenad Malešević - Doba obnove

  Izdavač Kulturni centar – Banski dvor
  ISSN/ISBN 1111111111
  Godina 2007
  Autori Sarita Vujković

  Sandra Dukić

  Izdavač Centar za savremenu umjetnost Sarajevo
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2007
  Autori Sarita Vujković

  „Miodrag Manojlović - Prisustvo odsutnog“, Nenad Malešević – Doba obnove“, „Intimnost planetarnog događaja“, „Irena Lagator – jel još traje zima napolju i Petra Mainc – Kolarni greben Lady Musgrave“,

  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2007
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 12
  Strana do 17

  La connexion visuelle des contextes sociaux différents

  Izdavač Apollonia, échanges artistiques europeans
  ISSN/ISBN 111111111111
  Godina 2007
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 18
  Strana do 31

  Antea Arizanović - Transformacije

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2006
  Autori Sarita Vujković

  Slobodan Vidović - Slika i prostor

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2006
  Autori Sarita Vujković

  U saglasiju sa vremenom

  Izdavač Udruženje književnika Srpske
  ISSN/ISBN 1111111111111
  Godina 2006
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 241
  Strana do 257

  Privatni i javni ženski identiteti

  Izdavač Udruženje književnika Srpske
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2006
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 159
  Strana do 172

  Lidija Merenik, Ivan Tabaković

  Izdavač JU Književna zadruga
  ISSN/ISBN 1111111111111
  Godina 2005
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 75
  Strana do 78

  Aleksandar Rafajlović - Slikao sam Airtona Senu

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2005
  Autori Sarita Vujković

  Velizar Krstić - Slike

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2005
  Autori Sarita Vujković

  Umjetnost grafike

  Izdavač JUKZ
  ISSN/ISBN 11111111111
  Godina 2005
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 27
  Strana do 36

  Preuzeta sjećanja

  Izdavač JUKZ
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2005
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 69
  Strana do 85

  Gorica Miletić Omčikus – grafike i crteži

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti RS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2004
  Autori Sarita Vujković

  Zoran Banović

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković
  ISSN/ISBN 1111111
  Godina 2004
  Autori Sarita Vujković

  25 godina Akvarelističke kolonije Sava

  Izdavač MSURS
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2004
  Autori Sarita Vujković

  Gorica Miletić Omčikus

  ISSN/ISBN 11111111111
  Godina 2004
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 52

  Zoran Banović

  Izdavač Galleri 96
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2003
  Autori Sarita Vujković

  Dušan Pašić - skulpture

  Izdavač Klub umjetnika
  ISSN/ISBN 1111111
  Godina 2002
  Autori Sarita Vujković

  Zoran Banović - grafike i crteži

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti RS
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2002
  Autori Sarita Vujković

  Počeci fotografije u Banjaluci

  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2002
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 52
  Strana do 53

  Dušan Momčilović

  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2001
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 72

  Cecil Beaton

  ISSN/ISBN 1111111
  Godina 2001
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 71

  Kijuro Yahagi - Skriveni Japan

  Godina 2001
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 75
  Strana do 76

  Zmijanje viđeno kroz objektiv Duška Momčilovića

  Izdavač Kulturni centar - Banski dvor
  ISSN/ISBN 11111111
  Godina 2001
  Autori Sarita Vujković

  Duško Momčilović, retrospektivna izložba (1953- 2001),

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske,
  ISSN/ISBN 111111111
  Godina 2001
  Autori Sarita Vujković

  Dušan Momčilović

  ISSN/ISBN 111111111111
  Godina 2001
  Autori Sarita Vujković
  Strana od 49

  Branimir Karanović – Multiplikacije

  ISSN/ISBN 111111
  Godina 2001
  Autori Sarita Vujković

Knjige

  Banjalučki Jesenji salon

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-45-95-9
  Godina 2019
  Autori Sarita Vujković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 201

  Microstories: Konteksti savremene ženske umjetničke prakse nakon dvijehiljadite

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-45-64-5
  Godina 2012
  Autori Sarita Vujković and Bojana Pejić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 215

  Enver Štaljo

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-45-48-5
  Godina 2010
  Autori Sarita Vujković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 204

  U građanskom ogledalu: Identiteti žena bosanskohercegovoačke građanske kulture 1878 - 1941

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-45-44-7
  Godina 2009
  Autori Sarita Vujković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 209