Navigation

dr Nenad Jaćimović

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Laboratorijska ispitivanja karakteristika uzoraka tla iz kolmatacionog sloja sa dna infiltracionog bazena: Primjer izvorišta Novoselija

  Naučni skup Vodovodni i kanalizacioni sistemi
  Publikacija Devetnaesta međunarodna konferencija, naučni rad štampan u cjelini u zborniku radova
  Godina 2019
  Autori Milan Jakšić, Nenad Jaćimović, and Darijo Kuprešak
  Strana od 58
  Strana do 63

  Uticaj regeneracije infiltracionih bazena na nivoe podzemnih voda: Primjer izvorišta Novoselija

  Naučni skup Naučno savetovanje Srpskog društva za hidrulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju
  Publikacija 18. Naučno savetovanje, naučni rad štampan u cjelini u zborniku radova
  Godina 2018
  Autori Milan Jakšić, Nenad Jaćimović, and Dragan Gligorić
  Strana od 1
  Strana do 14

Ostali radovi

  Naučni projekat - nacionalni