Navigation

dr Snežana Mitrović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pregled metoda i tehnika planiranja i replaniranja građevinskih projekata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301214S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Goran Ćirović, Snežana Mitrović, and Nataša Popović-Miletić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 214
  Strana do 225

Radovi sa skupova

  Optimizacija mrežnog dijagrama projekta primjenom buffer-a

  Naučni skup XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova SYM-OP-IS 2017, Beograd, Visoka građevinsko-geodetska škola
  Godina 2017
  Autori Nataša Popović-Miletić, Snežana Mitrović, and Dragan Nikolić
  Strana od 568
  Strana do 573