Navigation

prof. dr Ivica Radović
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor September 11, 1998

Bibliografija

Radovi u časopisima

  LEUKOCITARNA FORMULA WISTAR PACOVA TRETIRANIH ALOKSANOM

  DOI 10.7251/SKPSR191001029S
  Časopis Skup
  Godina 2019
  Autori Valentina Slijepčević, Maja Manojlović, Jovana Paspalj, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Aleksandra Đeri, and Ivica Radović
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 36
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/Slijepcevic-i-sar.-srp.-2019.pdf