Navigation

Slađana Grumić

Stručni saradnik za implementaciju i saradnju sa privredom - II-20
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Energetski plus u zgradarstvu regiona

  Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković
  Volumen 3-4
  Broj 0354 - 8651
  Strana od 84
  Strana do 91
  Veb adresa http://www.savezenergeticara.org/

Radovi sa skupova

  EVALUATION AND OPTIMAL LOCATION'S SELECTION FOR MINI HIDRO POWER PLANT'S CONSTRUCTION ON RIVER VRBAS

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu 2018
  DOI 10.7251/STP1813398J
  Publikacija ISSN 2566-4484
  Godina 2018
  Autori Slađana Janković, Ena Hadžić, and Goran Janjić
  Strana od 398
  Strana do 408
  Veb adresa http://stepgrad.aggf.unibl.org/en/293-2/

  Banjaluka, pametni grad do 2040-te, Model naselja Borik

  Naučni skup Energetska efikasnost, ENEF 2017
  Publikacija ISBN 978-99955-46-27-4
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković, Petar Gvero, and Marija Lukač
  Strana od 179
  Strana do 184
  Veb adresa http://www.enef.etfbl.net/2017/p10.html

  Mogućnosti primjene aktivnih solarnih sistema u jednoporodičnom stanovanju, analiza regiona

  Naučni skup Energetska efikasnost, ENEF 2017
  Publikacija ISBN 978-99955-46-27-4
  Godina 2017
  Autori Malina Čvoro and Slađana Janković
  Strana od 26
  Strana do 30
  Veb adresa http://www.enef.etfbl.net/2017/p10.html

  Staklo u energetski efikasnim konstrukcijama

  Naučni skup Međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija
  Publikacija 978-86-87615-08-3
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković
  Strana od 483
  Strana do 491

  The use of solar energy in the double hybrid facade systems

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, ENGINEERING AND ENVIRONMENT
  Publikacija 978-86-80698-09-0
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković
  Strana od 161
  Strana do 175
  Veb adresa https://icmnee.org/

  Solarni fasadni sistemi i komfor u porodičnom stanovanju

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Stručni rad
  Godina 2016
  Autori Milenko Stanković and Slađana Janković
  Strana od 631
  Strana do 639
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/en/home/

  Primjena balirane slame u arhitekturi regiona i poređenje sa širom praksom

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2016
  Autori Slađana Janković
  Strana od 55
  Strana do 55
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/en/home/

  Primjena i značaj izrade duplih staklenih fasada u regionu i poređenje sa širim kontekstom

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija 978-99938-21-89-2
  Godina 2016
  Autori Slađana Janković
  Strana od 61
  Strana do 73

  Kontradiktornosti između teorije i prakse stambene arhitekture u regionu

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2015
  Autori Slađana Janković
  Strana od 193
  Strana do 201

Knjige

  Analysis of mini hydro power plant's construction on river Vrbas

  Izdavač LAP Labert Academic Publication
  ISBN 978-613-9-99855-5
  Godina 2019
  Autori Slađana Grumić and Ena Hadžić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 56
  Veb adresa https://www.morebooks.de/store/gb/book/analysis-of-mini-hydro-power-plant-s-construction-on-river-vrbas/isbn/978-613-9-99855-5

Umjetnički radovi

  Konkursni žiri za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja užeg obuhvata turističko-rekreativnog kompleksa platoa Manjače, prostor oko jezera Šljivno

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Mario Milanović, Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Slađana Grumić, Ana Beader, and Natalija Bučić

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja užeg obuhvata turističko-rekreativnog kompleksa platoa Manjače, prostor oko jezera Šljivno

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje zimski semestar šk. god. 2018/2019.
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Slađana Grumić, Milijana Okilj, and Milica Malešević

  Izložba "Arhitektonsko stvaralaštvo i tehnologije-juče, danas, sutra"

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 14.06.2017.-01.10.2017.
  Tehnika Poster prezentacije
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković, Gordana Jakovljević, and Milenko Stanković

  Nagrada za učešće na izložbi za najbolje idejno arhitektonsko rješenje fabrike za obradu krompira

  Izdavač Gradska razvojna agencija
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Poster prezentacija
  Godina 2013
  Autori Slađana Janković

  Arhitetonski studentski kongres, Novi arhitektonski programi: Inovacija ili recikliranje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Predavavanja i radionica
  Godina 2012
  Autori Slađana Janković, Dubravko Aleksić, Jelena Marić, Tanja Vujanović, Teodra Gagović, and Saša Rondaš
  Veb adresa http://www.arhns.uns.ac.rs/ask2012/