Navigation

Petar Praštalo
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za hidrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hidrotehnika viši asistent May 25, 2023

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geomorfološki jedinični hidrogram kao alat u hidrološkom modeliranju neizučenih slivova

  Časopis Voda i sanitarna tehnika
  Godina 2021
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović, and Borislava Blagojević
  Volumen 5-6
  Broj 61
  Strana od 45
  Strana do 56

Radovi sa skupova

  Krive trajanja protoka kao sredstvo za kalibraciju i verifikaciju HBV-light modela neizučenog sliva

  Naučni skup 18. Savetovanje SDHI&SDH
  Publikacija Zbornik radova sa 18. Savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2018
  Autori Petar Praštalo, Borislava Blagojević, and Žana Topalović
  Strana od 88
  Strana do 99