Navigation

Jelena Savković

Projekti

SINTEZA POVRSINSKI AKTIVNIH MATERIJA NA BAZI OBNOVLJIVIH DOMACIH SIROVINA

Project Number 1251134
Status Aktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Tatjana Botic
Participants prof. dr Pero Dugic
Aleksandra Borkovic, ma
Jelena Savkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 10732.0 BAM