Навигација

ДС19ПЛ - Права личности

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије трећег циклуса
Студијски програмДокторске студије Право
НазивПрава личности
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ДС19ПЛобавезан35П + В15.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  --
  Циљеви изучавања предмета
  Изучавањем овог предмета студенти III циклуса студија стичу знања о правима личности, једној од савремених (под)грана грађанског права. Ради се о области грађанског права која је заступљена у модерним правним системима у складу са потребом свеобухватне правне заштите човјека и људских вриједности уопште. Циљ предмета је да се студенти упознају са најважнијим правима личности, њиховим карактеристикама, односу према другим сродним правима и могућностима (тужбама, захтјевима) њихове грађанскоправне заштите.
  Исходи учења (стечена знања)
  Упознавање са правима личности као посебно значајном (под)граном унутар система грађанског права, ради стицања знања о појму, карактеристикама, врстама и грађанскоправној заштити права личности. Допринос афирмацији права личности унутар породице грађанског права.
  Садржај предмета
  Уопште о правима личности (појам, системи грађанскоправне заштите, извори, однос према другим гранама права); Карактеристике права личности (апсолутност, субјекат и објекат права личности, право личности насупрот права личности, неимовински карактер, непреносивост, не престају одрицањем и невршењем, немогућност извршења и незастаривост); Субјекти права личности (физичка и правна лица, животиње и животна средина као имплицитни субјекти права личности); Објекти права личности (право на живот, на заштиту здравља, тјелесни и психички интегритет, право на слободу, достојанство, заштиту животне средине и др. права личности); Грађанскоправна заштита права личности (тужба за утврђење, тужба за пропуштање, тужба за уклањање, тужба за накнаду имовинске штете, тужба за накнаду неимовинске штете).
  Методе извођења наставе
  Предавања – интерактивна настава, вјежбе – анализа судске праксе, симулација случаја , консултације, израда семинарских радова и самостално учење.
  Литература
  1. Јотановић, Раденко, Право на физички интегритет као основа других права личности, Бања Лука, 2016
  2. Гавела, Никола, Особна права, први дио, Загреб, 2000.
  3. Петровић, Здравко, Нанада нематеријалне штете због повреде права личности, Београд, 1996
  4. Финжгар, Алојзиј, Права личности, Београд, 1988
  5. Радоловић, Алдо, Право личности као категорија грађанског права, докторска дисертација, Загреб, 1985
  Облици провере знања и оцењивање
  Семинарски рад, присуство настави и завршни испит.
  Посебна назнака
  -