Navigacija

DS19PL - Prava ličnosti

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije trećeg ciklusa
Studijski program Doktorske studije Pravo
Naziv Prava ličnosti
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
DS19PL obavezan 3 5P + V 15.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  - -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Izučavanjem ovog predmeta studenti III ciklusa studija stiču znanja o pravima ličnosti, jednoj od savremenih (pod)grana građanskog prava. Radi se o oblasti građanskog prava koja je zastupljena u modernim pravnim sistemima u skladu sa potrebom sveobuhvatne pravne zaštite čovjeka i ljudskih vrijednosti uopšte. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa najvažnijim pravima ličnosti, njihovim karakteristikama, odnosu prema drugim srodnim pravima i mogućnostima (tužbama, zahtjevima) njihove građanskopravne zaštite.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Upoznavanje sa pravima ličnosti kao posebno značajnom (pod)granom unutar sistema građanskog prava, radi sticanja znanja o pojmu, karakteristikama, vrstama i građanskopravnoj zaštiti prava ličnosti. Doprinos afirmaciji prava ličnosti unutar porodice građanskog prava.
  Sadržaj predmeta
  Uopšte o pravima ličnosti (pojam, sistemi građanskopravne zaštite, izvori, odnos prema drugim granama prava); Karakteristike prava ličnosti (apsolutnost, subjekat i objekat prava ličnosti, pravo ličnosti nasuprot prava ličnosti, neimovinski karakter, neprenosivost, ne prestaju odricanjem i nevršenjem, nemogućnost izvršenja i nezastarivost); Subjekti prava ličnosti (fizička i pravna lica, životinje i životna sredina kao implicitni subjekti prava ličnosti); Objekti prava ličnosti (pravo na život, na zaštitu zdravlja, tjelesni i psihički integritet, pravo na slobodu, dostojanstvo, zaštitu životne sredine i dr. prava ličnosti); Građanskopravna zaštita prava ličnosti (tužba za utvrđenje, tužba za propuštanje, tužba za uklanjanje, tužba za naknadu imovinske štete, tužba za naknadu neimovinske štete).
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja – interaktivna nastava, vježbe – analiza sudske prakse, simulacija slučaja , konsultacije, izrada seminarskih radova i samostalno učenje.
  Literatura
  1. Jotanović, Radenko, Pravo na fizički integritet kao osnova drugih prava ličnosti, Banja Luka, 2016
  2. Gavela, Nikola, Osobna prava, prvi dio, Zagreb, 2000.
  3. Petrović, Zdravko, Nanada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, Beograd, 1996
  4. Finžgar, Alojzij, Prava ličnosti, Beograd, 1988
  5. Radolović, Aldo, Pravo ličnosti kao kategorija građanskog prava, doktorska disertacija, Zagreb, 1985
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Seminarski rad, prisustvo nastavi i završni ispit.
  Posebna naznaka
  -