Navigation

OA07AP11 - Arhitektonsko projektovanje 11

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OA07AP117П + В5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
--
The goal
-
The outcome
-
Contents
-
Methods of teaching
-
Literature
  1. M. Erbez, B. Važić, B. Rogić, L. E. Rud, T. Trkulja, K. E. Boe, V. Jovović, D. Borojević (2015). Preporuke za stočare 2015: smještaj goveda. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci. (Original title)
  2. Simonović, Đorđe (1986). Poljoprivredne zgrade i kompleksi. Beograd: Građevinska knjiga. (Original title)
  3. Simonović, Đorđe i Milorad B. Ribar (1993). Uređenje seoskih teritorija i naselja. Beograd: IBI-Inženjering i projektovanje. (Original title)
  4. Zeremski, Damjan i Milan Tošić (1989). Silaža i siliranje u stočarstvu. Sarajevo:NIRO Zadrugar. (Original title)
  5. Kojić, Branislav i Đorđe Simonović (1964). Poljoprivredna arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga. (Original title)
Knowledge check forms and grading
-
Special indication
Детаљни услови о раду на предмету дефинисани су посебним правилником: Правила о раду на предмету - Архитектонско пројектовање 11 (пољопривредни објекти) који се налази на завничној веб страници Факултета. Правила прецизније дефинишу услове рада на предмету (на предавањима и вјежбама), услове за предају графичког рада, критеријуме оцјењивања графичког рада, услове за стицање потписа, услове за полагање испита, критеријуме оцјењивања теоретског дијела испита, начин закључивања оцјене и начине подношења приговора и молби. Правила се по потреби ажурирају и унапређују, а о измјенама се обавјештава продекан за наставу.