Navigation

OGD09OOP - Objektno-orijentisano programiranje

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
OGD09OOP 7 P + V 4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
Nema. -
The goal
Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisanog programiranja, kao i znanja i vještina u projektovanju, razvoju i implementaciji objektno-orijentisanog softvera korištenjem programskog jezika C++.
The outcome
Sticanje osnovnog znanja o objektno-orijentisanom programiranju.
Contents
Uvod. Koncept objektno-orijentisanog programiranja. Pregled programskog jezika C++. Klase i objekti. Konstruktori i destruktori. Preklapanje operatora. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Izuzeci. Generičke klase i funkcije. Tokovi. Osnovi objektno-orjentisane metodologije. Enkapsulacija i modularnost. Klasifikacija operacija. Konstruktori i destruktori. Uvod u polimorfizam. Klasifikacija polimorfizma. Preklapanje funkcija i operatora. Konverzija. Veze između klasa: asocijacija, agregacija, kompozicija. Nasljeđivanje. Inkluzioni polimorfizam. Apstraktne klase. Višestruko nasljeđivanje. Generičke klase i funkcije. Prevencija otkaza. Rukovanje izuzecima.
Methods of teaching
Predavanja, prezentacije, praktično C++ programiranje korištenjem DEV-C++ razvojnog okruženja.
Literature
  1. Dušan Malbaški, "Objekti i objektno programiranje kroz programske jezike C++ i Pascal", Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006. (Original title)
  2. Laslo Karus, "Programski jezik C++ sa rešenim zadacima", Akademska misao, Beograd, 2014. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Pohađanje nastave (5 poena), kolokvijumi (40 poena), seminarski rad (15 poena), domaći zadaci (10 poena) i završni ispit (30 poena).
Special indication
Nema.