Navigation

N20-55 - Digitalna kultura (S20-61)

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title Digitalna kultura (S20-61)
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
N20-55 elective 8 2L + 1E 4.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
nema
Learning objectives
Upoznati studente sa osnovnim sadržajima digitalne kulture i društvenim promenama koje ona donosi u sferi rada, porodičnim odnosima, obrascima potrošnje, životnim stilovima, demokratizaciji društva itd.
Learning outcomes
Sticanje osnovnih znanja o digitalnoj kulturi i društvenimi kulturnim promenama koje donosi
Content
1. Osobenosti rada u agrarnim, industrijskim i postindustrijskim društvima; svetski megatrendovi i budućnost rada (Bolčić 2003: 37-61, 323-330; Nezbit, Mitrović, Bel, Tofler); 2. Kulturne promene u postindustrijskim društvima (Inglhart, 2005); 3. Kulturna uslovljenost rada; Organizaciona kultura (Bolčić, 2003: 297-303; Petković i dr. 2002); 4. Tehnologija kao determinanata rada (Bolčić 2003: 303-323; Petković i dr. 2002); 5. Generacijske smene i dolazak mrežne generacije (Tapskot, 2011: 1-37); 6. Digitalna kultura mrežne generacije (Tapskot 2011: 39-71); 7. Vrednosti i norme mrežne generacije (Tapskot, 2011: 73-96); 8. Kognitivni razvoj mrežne generacije (Tapskot, 2011: 97-119); 9. Kako uči mrežna generacija (Tapskot, 2011: 121-148); 10. Mrežna generacija kao radna snaga (Tapskot, 2011: 149-183); 11. Mrežna generacija kao potrošači; prozumerizam (Tapskot, 2011: 185-217); 12. Mrežna generacija i porodica (Tapksot, 2011: 219-241); 13. Mrežna generacija i demokratija (Tapskot, 2011: 243-268; Inglhart i Velzel, 2007); 14. Socijalne i kulturne osobenosti mrežne generacije (Tapskot, 2011: 269-288); 15. Budućnost mrežne generacije (Tapskot, 2011: 289-311)
Teaching Methods
Predavanja i vježbe (interaktivni pristup uz korišćenje video i audio materijala)
Literature
  1. 1. Tapskot Don 2011. Odrasti digitalno, Zagreb: Mate; 2. Bolčić Silvano 2003. Svet rada u transformaciji, Beograd: Plati; 3. Inglhart , Velzel 2007. Modernizacija, kulturna promjena i deomokracija, Zagreb: politička kultura; 4. Petković Mirjana i drugi 2002. Organizacija, Beograd: Ekonomski fakultet; 5. Peters Tom 1999. Luda vremena zahtevaju lude organizacije; 6. Petrović Dalibor 2013. Društvenost u doba interneta, Novi Sad: Akademska knjiga (Original title)
Evaluation and grading
Kolokvijumi, samostalna izlaganja, usmeni ispit