Navigacija

N20-55 - Digitalna kultura

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Novinarstvo i komunikologija
Naziv Digitalna kultura
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
N20-55 izborni 8 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznati studente sa osnovnim sadržajima digitalne kulture i društvenim promenama koje ona donosi u sferi rada, porodičnim odnosima, obrascima potrošnje, životnim stilovima, demokratizaciji društva itd.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanje osnovnih znanja o digitalnoj kulturi i društvenim i kulturnim promenama koje donosi
Sadržaj predmeta
1. Osobenosti rada u agrarnim, industrijskim i postindustrijskim društvima; svetski megatrendovi i budućnost rada (Bolčić 2003: 37-61, 323-330; Nezbit, Mitrović, Bel, Tofler); 2. Kulturne promene u postindustrijskim društvima (Inglhart, 2005); 3. Kulturna uslovljenost rada; Organizaciona kultura (Bolčić, 2003: 297-303; Petković i dr. 2002); 4. Tehnologija kao determinanata rada (Bolčić 2003: 303-323; Petković i dr. 2002); 5. Generacijske smene i dolazak mrežne generacije (Tapskot, 2011: 1-37); 6. Digitalna kultura mrežne generacije (Tapskot 2011: 39-71); 7. Vrednosti i norme mrežne generacije (Tapskot, 2011: 73-96); 8. Kognitivni razvoj mrežne generacije (Tapskot, 2011: 97-119); 9. Kako uči mrežna generacija (Tapskot, 2011: 121-148); 10. Mrežna generacija kao radna snaga (Tapskot, 2011: 149-183); 11. Mrežna generacija kao potrošači; prozumerizam (Tapskot, 2011: 185-217); 12. Mrežna generacija i porodica (Tapksot, 2011: 219-241); 13. Mrežna generacija i demokratija (Tapskot, 2011: 243-268; Inglhart i Velzel, 2007); 14. Socijalne i kulturne osobenosti mrežne generacije (Tapskot, 2011: 269-288); 15. Budućnost mrežne generacije (Tapskot, 2011: 289-311)
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe (interaktivni pristup uz korišćenje video i audio materijala)
Literatura
  1. 1. Tapskot Don 2011. Odrasti digitalno, Zagreb: Mate; 2. Bolčić Silvano 2003. Svet rada u transformaciji, Beograd: Plati; 3. Inglhart , Velzel 2007. Modernizacija, kulturna promjena i deomokracija, Zagreb: politička kultura; 4. Petković Mirjana i drugi 2002. Organizacija, Beograd: Ekonomski fakultet; 5. Peters Tom 1999. Luda vremena zahtevaju lude organizacije; 6. Petrović Dalibor 2013. Društvenost u doba interneta, Novi Sad: Akademska knjiga
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Kolokvijumi, samostalna izlaganja, usmeni ispit