Navigation

Duška Milanović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Značaj razvijenih specifičnih sposobnosti za postignuća učenika

  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori M. Dodig, Lj. Preradović, and D. Milanović
  Broj 1
  Strana od 002
  Strana do 011
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

  Međunarodne izložbe „Retrospective” i „Maja Dodig – Works of art“

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2012
  Autori M. Stanković, Lj. Preradović, D. Milanović, and I. Živanović
  Broj 10
  Strana od 86
  Strana do 87

  Istorijska i konceptualna slojevitost stambenih objekata arhitekte Rema Kolhasa - primjeri vila Dall'Ava i vila Maison á Bordeaux

  Časopis ProstorS, naučno-stručni časopis za arhitekturu i građevinarstvo u Bosni i Hercegovini
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović
  Broj 15
  Strana od 60
  Strana do 67

  Džentrifikacija/Gentrifikacija – urbana regeneracija ili privatni interes investitora?

  Časopis ProstorS, naučno-stručni časopis za arhitekturu i građevinarstvo u Bosni i Hercegovini
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović
  Broj 14
  Strana od 64
  Strana do 71

Radovi sa skupova

  „Savremeni koncepti stanovanja - nove forme urbane zajednice“

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra"
  Publikacija Međunarodni naučno-stručni skup "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra", Zbornik radova [elektronski izvor]
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović
  Strana od 411
  Strana do 422

Ostali radovi

  „Forma gradova“, prevod Duška Milanović

  Izdavač Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
  ISSN/ISBN 978-86-7924-053-8
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović
  Strana od 299
  Strana do 309

  "Strategija obnove grada Banjaluke sa akcentom na stanovanju"

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISSN/ISBN 978-99938-616-8-3
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković, Maja Dodig, and Duška Milanović
  Strana od 78
  Strana do 95

Knjige

  Priručnik za AP 3

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ivan Živanović, and Ognjen Šukalo
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za AP 4

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ognjen Šukalo, and Ivan Živanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Arhitektonsko projektovanje 2 _ priručnik za studente

  Izdavač Biblioteka Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN ___
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Duška Milanović, Milica Malešević, and Tanja Trkulja
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za AP 1

  Izdavač Biblioteka Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN *********
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Duška Milanović, Milica Malešević, and Tanja Trkulja
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Umjetnički radovi

  Izložba „Studentski radovi na temu stanovanje“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Duška Milanović, Diana Stupar, Ivan Živanović, Ognjen Šukalo, and Duško Kuzović

  Izložba „Crtež – neodvojivi dio arhitekture“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Duška Milanović, Maja Dodig, Malina Čvoro, and Milica Malešević

  Izložba radova studenata prve godine – Arhitektonsko projektovanje, Arhitektonska grafika i Likovno oblikovanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Duška Milanović, Maja Dodig, Malina Čvoro, Milica Malešević, and Maja Ilić

  Idejno rješenje ograde kompleksa Gradskog groblja u Vrbanji

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2012
  Autori Duška Milanović and Anđelina Ošap

  Izložba završnih i diplomskih radova Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 1996/2011

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović

  Izložba radova studenata prve godine - studijski program arhitektura

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović, Maja Dodig, Malina Čvoro, Milica Malešević, Maja Ilić, and Tanja Trkulja

  Idejni i izvođački projekat turističkog objekta u Karanovcu, Banjaluka

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović and Anđelina Ošap

  Idejni i izvođački projekat uređenja kulturno-istorijskog kompleksa „Srednjevjekovna nekropola“ u Vincu, Jajce.

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2011
  Autori Duška Milanović, Anđelina Ošap, and Mirosanda Vranić

  Idejno arhitektonsko rješenje izgleda zaštitne konstrukcije, vanjskog uređenja i dizajna informacionih tabli na arheološkom lokalitetu Ambarine

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2010
  Autori Duška Milanović, Anđelina Ošap, Mirosanda Vranić, and Violeta Branković

  Idejno arhitektonsko rješenje poslovne zgrade ZP „Hidroelektrane na Drini Višegrad“

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2010
  Autori Duška Milanović, Anđelina Ošap, Mirosanda Vranić, and Goran Cvetković

  Idejno rješenje stambeno-poslovnog centra, na uglu Karađorđeve i Kozarske ulice u Laktašima

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2008
  Autori Duška Milanović and Jadranko Hrvačević

  Izložba radova studenata Arhitektonsko-građevinskog fakulteta povodom obilježavanja deset godina fakulteta

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Duška Milanović, Maja Dodig, and Ivan Živanović

  Idejni i izvođački projekat stambeno-poslovnog objekta u Srednjoškolskoj ulici

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2006
  Autori Duška Milanović and Ivan Živanović

  Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje izgradnje poslovnog objekta i rekonstrukcija, nadogradnja i nadziđivanje postojeća dva objekta u Ulici Stefana Nemanje u Istočnom Novom Sarajevu

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2006
  Autori Duška Milanović, Dragoljub Borojević, Lazo Kevac, and Ninoslav Samardžić

  Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje remodelacije i revitalizacije tvrđave Kastel u Banjoj Luci

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2006
  Autori Duška Milanović, Milica Malešević, Ivan Živanović, Dragana Hrkić, Jasmina Mitrović, and Zvjezdan Avramović