Navigation

mr Ivan-Vanja Boroja
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/221-820
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent August 27, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Indecomposable Modules in the Grassmannian Cluster Category ${\rm CM}(B_{5,10})$

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2022
  Autori Duško Bogdanić and Ivan Vanja Boroja
  Volumen 48
  Broj 6
  Strana od 907
  Strana do 920
  Veb adresa https://imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/pdf/accepted-finished/759dde513605c4c9fc8ddd6e3da4e386_2536_10292021_092521/kjm_48_6-7.pdf

  The Importance of Preparation Classes for Taking the University Entrance Examination in Mathematics

  Časopis IMVI Open Mathematical Education Notes
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović and Ivan Vanja Boroja
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.imvibl.org/omen/6_2016/omen_6_1_2016_5_17.pdf

Radovi sa skupova

  SOME RECURRENCE FORMULAS FOR A NEW CLASS OF SPECIAL POLYNOMIALS AND SPECIAL FUNCTIONS

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIV
  DOI 10.7251/STP2014071M
  Godina 2020
  Autori Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Ivan Vanja Boroja, and Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

  Značaj pripremne nastave na uspjeh pri polaganju kvalifikacionog ispita na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2016. godine

  Naučni skup 5. NAUČNO STRUČNI SKUP ,,TEHNOLOŠKE INOVACIJE GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE"
  Godina 2017
  Autori Dušan Bajović, Ivan Vanja Boroja, and Snježana Maksimović
  Strana od 169
  Strana do 178

  Uticaj pripremne nastave na uspjeh u polaganju kvalifikacionog ispita

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova šeste matematičke konferencije Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić, and Ivan Vanja Boroja
  Strana od 299
  Strana do 307
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

Knjige

  Zbirka riješenih zadataka sa kvalifikacionih ispita na ETF-u u Banjoj Luci

  Izdavač Mikro knjiga Banja Luka
  ISBN 978-99955-46-24-3
  Godina 2016
  Autori Zoran Mitrović, Ivan Vanja Boroja, and Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 76

  ZBIRKA riješenih ispitnih zadataka sa prijemnih ispita na ETF-u u Banjoj Luci 2010.-2012.

  Izdavač Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 987-99955-46-16-8
  Godina 2013
  Autori Zoran Mitrović, Momir Ćelić, Ivan Vanja Boroja, and Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 78

Projekti

Kompresovani grafovi komutativnosti algebarskih struktura

Project Number 1259098
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants mr Jovan Mikic
Sara Koljancic, ma
mr Ivan-Vanja Boroja
Business Partner Vijece ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovenijeada
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Savremena istrazivanja u teoriji fiksne tacke: metricki i topoloski pristup

Project Number 1255007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zoran Mitrovic
Participants mr Ivan-Vanja Boroja
dr Tatjana Dosenovic
Dusan Bajovic, ma
dr Melanija Mitrovic
dr Ivan Arandjelovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-03-19
End of the project 2024-03-07
Project value 12580.0 BAM