Navigation

prof. dr Duško Bogdanić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija vanredni profesor January 26, 2016

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG003 Komutativna algebra
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
2C16HEM002 Obrada rezultata mjerenja
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MNS517 Metodika nastave algebre
1C07FOS1133 Uvod u matematiku
1C07HOS332 Matematika 1
1C07HOS333 Matematika 2
1C09MIN274 Uvod u algebru
1C09MNS273 Elementarna matematika
1C09MNS274 Uvod u algebru
1C09MNS914 Metodika nastave algebre
1C09MOS274 Uvod u algebru
1C09MOS532 Matematička logika
1C09MOS980 Izabrana poglavlja algebre
1C10TNS332 Matematika 1
1C10TNS333 Matematika 2
1C16HOS332 Matematika 1
1C16HOS333 Matematika 2
1C19FNS004 Uvod u matematiku
Akademske studije trećeg ciklusa
3MRKG Modularne reprezentacije konačnih grupa
3NA Neasocijativne algebre
3HA Homološka algebra
Prvi ciklus
1C07FOS274 Uvod u algebru

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Gradings on semidihedral blocks with three simple modules

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 141
  Strana do 152
  Veb adresa www.imvibl.org

  Gradings on Semidihedral Blocks With Two Simple Modules

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 133
  Strana do 140
  Veb adresa www.imvibl.org

  Grading Wild Blocks via Stable Equivalences

  Časopis Bulletin of International Mathematical Virtual Institute
  Godina 2015
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 125
  Strana do 132
  Veb adresa http://www.imvibl.org/

  Obrazac nacionalnog projekta prevencije moždanog udara u ranom otkrivanju patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Vlado Đajić, Ljubiša Preradović, Duško Bogdanić, Darko Tomaš, and T. Žikić-Rabi
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 14

  Graded Cartan matrices of defect 2 blocks of symmetric groups

  DOI 10.1142/S0219498812502209
  Časopis JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
  Godina 2013
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 12
  Broj 5
  Strana od 1250220
  Strana do 1250231
  Veb adresa http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219498812502209

  Graded blocks of group algebras with dihedral defect groups

  DOI 10.4064/cm122-2-1
  Časopis Colloquium Mathematicum
  Godina 2011
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 122
  Strana od 149
  Strana do 176
  Veb adresa https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/colloquium-mathematicum/all/122/2/86869/graded-blocks-of-group-algebras-with-dihedral-defect-groups

  Graded Brauer tree algebras

  DOI 10.1016/j.jpaa.2009.11.013
  Časopis JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA
  Godina 2010
  Autori Duško Bogdanić
  Volumen 214
  Broj 9
  Strana od 1534
  Strana do 1552
  Veb adresa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022404909002722

  Aksiome teorije skupova

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Bojan Nikolić, Duško Bogdanić, and Daniel Romano
  Volumen XV(1)
  Strana od 17
  Strana do 25

Knjige

  Osnove matematike

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-78-3
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić and Milan Janjić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 163

  Elementarna matematika

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-77-6
  Godina 2019
  Autori Duško Bogdanić and Bojan Nikolić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Uvod u algebru

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-27-1
  Godina 2012
  Autori Milan Janjić and Duško Bogdanić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 1999

Projekti

Razvoj metoda vjestacke inteligencije za rjesavanje problema racunarske biologije

Project Number 1259052
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants Milan Predojevic, ma
doc. dr Vladimir Filipovic
Marko Djukanovic, ma
Sara Jevdjenic
Vukasin Crnogorac
prof. dr Dusko Bogdanic
prof. dr Vladimir Jovanovic
doc. dr Milana Grbic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 22000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Project Number 1259049
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants Mia Jevdjenic
Sara Jevdjenic
prof. dr Miroslav Pranic
doc. dr Milana Grbic
prof. dr Zoran Mitrovic
mr Sladjana Babic
prof. dr Dusko Bogdanic
mr Bojan Nikolic
Milanka Treml, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 12000.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Project Number 1259030
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants Sara Jevdjenic
Marko Djukanovic, ma
mr Tatjana Zec
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda masinskog ucenja u bioinformatici

Project Number 1259015
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants prof. dr Vladimir Jovanovic
Milan Predojevic, ma
doc. dr Milana Grbic
prof. dr Dusko Bogdanic
Sara Jevdjenic
Marko Djukanovic, ma
doc. dr Vladimir Filipovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 12410.0 BAM

Topoloske i kombinatorne osobine nekih vaznih kompleksa

Project Number 1259014
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants mr Sladjana Babic
Sara Jevdjenic
Milanka Treml, ma
prof. dr Zoran Mitrovic
Alen Djuric
doc. dr Milana Grbic
prof. dr Miroslav Pranic
mr Bojan Nikolic
prof. dr Dusko Bogdanic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-30
Project value 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Project Number 0830905
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Jojic
Participants prof. dr Zoran Mitrovic
prof. dr Dragan Matic
Milanka Treml, ma
mr Sladjana Babic
mr Vladimir Telebak
prof. dr Dusko Bogdanic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-09-01
End of the project 2019-01-17
Project value 12100.0 BAM