Navigation

doc. mr Irina Milovac
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za humanu genetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Humana genetika docent September 21, 2023

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj migracija na distribuciju krvnih grupa AB0 i Rh sistema na području Republike Srpske

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Irina Milovac, Smiljana Paraš, Dušan Šuščević, and Mitar Novaković
  Volumen 48
  Strana od 29
  Strana do 36

Radovi sa skupova

  DAT polymorphism and its association with irittable bowl syndrome

  Naučni skup I Kongres genetičara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Genetics&Applications, Vol.3, No.2
  Godina 2019
  Autori Irina Milovac, Vanja Vidović, Stojko Vidović, Naida Lojo-Kadrić, Jasmin Ramić, Maida Hadžić, Zoran Mavija, and Lejla Pojskić
  Strana od 39

  A functional SNP of the serotonin transporter gene promoter is associated with IBS

  Naučni skup neuroGASTRO
  Godina 2017
  Autori Beate Niesler, Sandra Mohr, Nikola Hattensperger, Cristina Martinez, Stefanie Schmitteckert, Leasley A Houghton, Miriam Goebel-Stengel, Maria Kabisch, Dorothea Knab, Christian Hammer, Irina Milovac, Mauro D'Amato, Tenghao Zheng, Hubert Monnikes, Sabrina Berens, Felicitas Kraus, Viola Andersen, Thomas Frieling, Jutta Keller, Christian Pehl, Christoph Thoringer, Gerard Clarke, Paul J Kennedy, John F Cryan, Thimothy G Dinan, Eamonn M Quigley, Robin Spiller, Lejla Kapur Pojskić, Mariona Bustamante, Raqel Rabionet, Xavier Estivill, Guy Boeckxstaens, Mira M Wouters, Magnus Simren, Gudrun A Rappold, Maria Vicario, Javier Santos, Rainer Schafert, and Justo Lorenzo Bermejo
  Strana od 50
  Strana do 50
  Veb adresa www.neurogastro2017.org

  Altered VIP gene expression in patients with irritable bowl syndrome

  Naučni skup First Congress of Molecular Biologists of Serbia
  Godina 2017
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović, Naida Lojo-Kadrić, Jasmin Ramić, Maida Hadžić, Zoran Mavija, and Lejla Pojskić
  Strana od 153
  Strana do 153

  Detection of amplifications of gene HER2 in aggressive brest cancer using the chromogenic in situ hybridization

  Naučni skup International Symposium „(Cyto)genetics and Biomedicine
  Godina 2014
  Autori LJiljana Amidžić and Irina Milovac
  Strana od 72
  Strana do 72

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara školske omladine uzrasta 7-19 godina između dva milenijuma

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Maja Šibarević, Irina Milovac, and Ilija Baroš
  Strana od 94
  Strana do 94

  Uloga gena neurokan u patologiji šizofrenije

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Irina Milovac, Lejla Pojskić, Lilijana Oruč, Sanja Malidža, and Stojko Vidović
  Strana od 42
  Strana do 42

  Učestalost hromozomskih aberacija utvrđenih ranom amniocentezom u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović, and Maja Šibarević
  Strana od 43
  Strana do 43

  Učestalost trizomije 21 registrovane kod novorođenčadi u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Maja Šibarević, and Irina Milovac
  Strana od 35
  Strana do 35

Knjige

  Biologija za 4. razred gimnazije opsti i prirodno-matematicki smjer

  Izdavač Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Istocno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-295-8
  Godina 2017
  Autori Stojko Vidović, Vanja Tomic, Dragana Šnjegota, Irina Milovac, and Milica Lukač
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 171

  Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

  Izdavač Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
  ISBN 987-9958-9344-8-3
  Godina 2014
  Autori Kasim Bajrović, Jasmina Čakar, Adaleta Durmić-Pašić, Mirela Džehverović, Maida Hadžić, Negra Hadžić, Rifat Hadžiselimović, Anja Haverić, Sanjin Haverić, Slavka Ibrulj, Belma Kalamujić, Lejla Kapur Pojskić, Amra Kazić, Lejla Kovačević, Amela Lačević, Lejla Lasić, Naida Lojo Kadrić, Lada Lukić Bilela, Damir Marjanović, Adisa Parić, Amela Pilav, Naris Pojskić, Dragan Primorac, Ksenija Radić, Gabrijela Radosavljević, Jasmin Ramić, Avdo Sofradžija, Stojko Vidović, and Irina Milovac
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 567
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/265865474_Uvod_u_geneticko_inzenjerstvo_i_biotehnologiju_drugo_izdanje

Projekti

Analiza genoma primjenom erej komparativne genomske hibridizacije (aCGH) kod djece sa facijalnom dismorfijom, psihomotornim zaostajanjem u razvoju i multiplim kongenitalnim anomalijama

Project Number 1257011
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Stojko Vidovic
Participants mr Maja Sibarevic
doc. dr Dragana Snjegota
Tatjana Damnjanovic
doc. mr Irina Milovac
doc. dr Vanja Vidovic
Biljana Jekic
Nela Maksimovic
Milka Grk
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 5000.0 BAM