Navigation

Žana Radić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za medicinsku biohemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska biohemija viši asistent March 24, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Ostali radovi

  Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Mirka Šarović Vukajlović, Žana Radić, and Sanja Jovičić

  Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Perić, Igor Sladojević, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Aleksić, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, and Žana Radić

Projekti

Pracenje promena u eksperiji GABAA receptora kod humanih glioma

Project Number 1257050
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Nela Raseta Simovic
Participants Zana Radic
prof. dr Bosa Mirjanic-Azaric
Mirna Popovic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-31
Project value 5006.0 BAM

Ispitivanje uticaja zucnih kiselina i statina na kardiotoksicnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Project Number 1257024
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants Djordje Djukanovic, ma
prof. dr Momir Mikov
Zana Radic
dr Svetlana Golocorbin-Kon
Vesna Vujic-Aleksic
prof. dr Ljiljana Amidzic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
dr Vesna Jacevic
Biljana Vatres
Beginning of realization 2020-07-01
End of the project 2022-07-31
Project value 25000.0 BAM

Prediktivni znacaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hronicnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Project Number 1250105
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants Sanja Jovicic
Mirka Sarovic Vukajlovic
Zana Radic
prof. dr Igor Sladojevic
doc. Aleksandra Aleksic
prof. dr Ljiljana Amidzic
Aleksandar Peric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 10000.0 BAM

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice

Project Number 1257007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vesna Gajanin
Participants Mirka Sarovic Vukajlovic
prof. dr Radoslav Gajanin
doc. dr Zivorad Gajanin
prof. dr Igor Sladojevic
Zana Radic
Sanja Jovicic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 12430.0 BAM