Navigation

prof. dr Borislav Railić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Mehanizacija u poljoprivredi redovni profesor March 26, 2015

Bibliografija

Radovi u časopisima

  "PRODUCTIVITY OF TRANSPORT AGGREGATES IN HARVESTING CORN GRAINS"

  DOI 10.1707
  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2017
  Autori Borislav Railić, Zoran Maličević, Dragoljub Mitrovic, Ljiljana Drinić, and Stevan Trivkovic
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 167
  Strana do 174
  Veb adresa agricultforest.ac.me

  Utvrđivanje vremena sušenja kukuruza primjenom tehnologije draeracije

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Borislav Railić and Zoran Maličević
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 519
  Strana do 530

  Analiza skladišnog prostora u RS u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Stevan Trivković, Borislav Railić, and Zoran Maličević
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 563
  Strana do 572

  Uticaj kalibracije atomizera savremene koncepcije na kvalitet aplikacije

  Časopis savremena poljoprivredna tehnika
  Godina 2014
  Autori Zoran Maličević, Jan Turan, Borislav Railić, and Dragoljub Mitrović
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 26

  Ekonomsko-ekološka analiza prednosti aplikacije pesticida kalibrisanim i precizno podešenim atomizerom

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2013
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, and Dijana Mihajlović
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 607
  Strana do 616

  THE IMPORTANCE OF CALIBRATION OF ATOMIZER AND MEASURES OF INCREASING EFFICIENCY ON APPLICATION IN YOUNG PLANTATIONS

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2013
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Dijana Mihajlović, and Mladen Babić
  Volumen 59
  Broj 2
  Strana od 117
  Strana do 125

  Ispitivanje tehnike za aplikaciju pesticida u cilju dobijanja GlobalGap standardau Republici Srpskoj

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2012
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Dijana Mihajlović, and Mladen Babić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 421
  Strana do 430

  Kontrola orošivača u cilju implementacije GlobalGap standarada

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2011
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Mladen Babić, and Dijana Mihajlović
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 183
  Strana do 190

  Redukovana aplikacija insekticida sa peristaltik pumpom kod zaštite uljane repice

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Nikola Đukić, and Aleksandar Sedlar
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 149
  Strana do 156

  Mjere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primjene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Mladen Babić, and Igor Marčeta
  Volumen 11
  Broj 4
  Strana od 141
  Strana do 148

  Aspekti isplativosti testiranja uređaja za zaštitu biljaka

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Borislav Railić, Zoran Maličević, Siniša Mitrić, Mladen Babić, and Igor Marčeta
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 65

  Prve inspekcije orošivača u Srbiji

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2007
  Autori Nikola Đukić, Aleksandar Sedlar, Rajko Bugarin, Borislav Railić, and Zoran Maličević
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 12

  Testiranje prskalica-potreba i obaveze

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2007
  Autori Nikola Đukić, Aleksandar Sedlar, Rajko Bugarin, Borislav Railić, and Zoran Maličević
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 78
  Veb adresa http://agroznanje.com/?sec=14

  Privatizacija i poljoprivreda u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2000
  Autori Željko Vaško and Borislav Railić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 77
  Strana do 85

Radovi sa skupova

  Postojeće stanje linija i rodova lipicanske rase konja na ergeli Vučijak Prnjavor

  Naučni skup XI Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Mladen Stojanović, Borislav Railić, and Brane Petrović
  Strana od 106

Knjige

  Mehanizacija i oprema u stočarstvu

  Izdavač Univerzitet U Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-28-8
  Godina 2014
  Autori Dragoljub Mitrović, Borislav Railić, Zoran Maličević, and Milan Jugović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 345

  Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih mašina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-29-5
  Godina 2014
  Autori Dragoljub Mitrovic, Borislav Railić, Zoran Maličević, and Milan Jugovic
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 247