Navigation

prof. dr Dragutin Matarugić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
morfologija i fiziologija životinja redovni profesor February 25, 2010

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dužina ušiju domaćeg magarca (Equus Asinus) u odnosu na visinu grebena

  Časopis Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
  Godina 2016
  Autori Milivoje Urošević, Margot Nemeček, Darko Drobnjak, Petar Stojić, Nermin Pračić, and Dragutin Matarugić
  Volumen 22
  Broj 3-4
  Strana od 95
  Strana do 98

  EKSTERIJERNI PARAMETRI ŽENSKE JARADI BALKANSKE KOZE

  Časopis Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
  Godina 2014
  Autori Milivoje Urošević, Darko Drobnjak, Petar Stojić, Dragutin Matarugić, and Jusuf Ograk
  Volumen 20
  Broj 1-4
  Strana od 235
  Strana do 240

  ANALYSIS OF SEX RATIO AND LITTER SIZE IN TORNJAK

  DOI 10.7251/VETJ1402234D
  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Bogoljub Novaković, Dragutin Matarugić, Jusuf Ograk, and Petar Stojić
  Volumen XIV
  Broj 2
  Strana od 234
  Strana do 244

  ANALIZA VARIJACIJE VISINE GREBENA POPULACIJE RODEZIJSKOG RIDŽBEKA U NEMAČKOJ

  DOI 10.7251/VETJ1401005K
  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori M. Klopsch, Milivoje Urošević, Darko Drobnjak, Dragutin Matarugić, Milosava Matejević, Milan Urošević, and Jusuf Ograk
  Volumen XIV
  Broj 1
  Strana od 38
  Strana do 46

  KORIŠĆENJE LOVNOG FONDA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori M.M. Urošević, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak, Zoran Ristić, M. Urošević, and Nermin Pračić
  Volumen XIII
  Broj 1
  Strana od 67
  Strana do 75

  NAČINI OČUVANJA GENETIČKIH RESURSA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U SRBIJI

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić, and Nermin Pračić
  Volumen XIII
  Broj 1
  Strana od 58
  Strana do 66

  PRISUSTVO METILJAVOSTI KOD JELENSKE DIVLJAČI U LOVIŠTIMA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Zoran Ristić, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak, Dragan Božić, and Milivoje Urošević
  Volumen XIII
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 46

  Basic exterior characteristics of Serbian Yellow Hound in Southern Serbia

  Časopis Eurasian Journal of Veterinary Sciences
  Godina 2012
  Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Jusuf Ograk, and Dragutin Matarugić
  Volumen 28
  Broj 2
  Strana od 111
  Strana do 115

  ODNOS POLOVA I VELIČINA LEGLA SRPSKOG TROBOJNOG GONIČA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Darko Drobnjak, Milivoje Urošević, Bogoljub Novaković, and Dragutin Matarugić
  Volumen XII
  Broj 2
  Strana od 148
  Strana do 155

  MORTALITET KUNIĆA OD KOĆENJA DO ZALUČENJA U INTENZIVNOM GAJENJU

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak, and Bogoljub Novaković
  Volumen XII
  Broj 2
  Strana od 143
  Strana do 147

  ŠIRENJE I PERCEPCIJA MIRISA DIVLJAČI

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić, and Darko Drobnjak
  Volumen XII
  Broj 2
  Strana od 104
  Strana do 110

  ENDOCRINE AND METABOLIC PROFILE IN HOLSTEIN AND RED HOLSTEIN HEIFERS DURING PERIPARTAL PERIOD

  DOI 10.2298/AVB1106555K
  Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
  Godina 2011
  Autori Dragan Kasagić, Biljana Radojičić, Dragan Gvozdić, Milorad Mirilović, and Dragutin Matarugić
  Volumen 61
  Broj 5-6
  Strana od 555
  Strana do 565
  Veb adresa http://www.actaveterinaria.rs/uploads/documents/6efcccaada8dbb77b609ac1fa34cb31b8a428024_10-Kasagic.pdf

  Osnovni elementi krvne slike kuja u laktaciji pastirskog psa tornjaka

  Časopis Veterinarska stanica
  Godina 2011
  Autori Bogoljub Novaković, Darko Drobnjak, Dragutin Matarugić, and Milivoje Urošević
  Volumen 42
  Broj 5
  Strana od 441
  Strana do 444

  VELIČINA LEGLA I ODNOS POLOVA SRPSKOG GONIČA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Milivoje Urošević, Bogoljub Novaković, Darko Drobnjak, and Dragutin Matarugić
  Volumen XI
  Broj 1
  Strana od 24
  Strana do 29

  Procjena energetskog statusa krava u ranoj laktaciji na osnovu određivanja organskih sastojaka mlijeka

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Đorđe Savić, Dragan Kasagić, Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, and Ratko Mijatović
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 67
  Strana do 74

  Uticaj hraniva različite energetske vrijednosti na hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 41

  Uticaj temperature vode i hraniva različite energetske vrijednosti na mortalitet dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 55
  Strana do 64

  OSNOVNI BIOHEMIJSKI PARAMETRI U KRVNOM SERUMU DOJNIH KUJA PASTIRSKOG PSA TORNJAKA

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Bogoljub Novaković, Dragutin Matarugić, Milivoje Urošević, and Darko Drobnjak
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 124
  Strana do 127

  UTICAJ RODA ŽIRA NA ŠTETE OD DIVLJE SVINJE (Sus scrofa) NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA U HOMOLJU

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić, Darko Drobnjak, and Branislav Živković
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 65
  Strana do 68

  Uticaj temperature vode i energetske vrijednosti hraniva na rast mase dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Volumen 10
  Broj 4
  Strana od 93
  Strana do 106
  Veb adresa http://agro.unibl.org/agro%D1%95nanje-naucni-casopis/

  PELVIMETRIJSKE KARAKTERISTIKE I BURSA OVARII MALOG ZELENOG MAJMUNA (CERCOPITHECUS AETHIOPS SABEUS)

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Milenko Šarić, Dragutin Matarugić, Slavoljub Jović, and Miloš Blagojević
  Volumen IX
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 13

  Osnovni eksterijerni parametri žutog srpskog goniča

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2009
  Autori Milivoje Urošević, Darko Drobnjak, Branislav Živković, and Dragutin Matarugić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 127
  Strana do 130

  Preveniranje proizvodnih bolesti visokomlečnih krava

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Biljana Radojičić, Dragutin Matarugić, Đorđe Savić, Dragan Kasagić, and Darko Despotović
  Volumen 10
  Broj 4
  Strana od 159
  Strana do 169

  Osnovne osobine dlake karpatskog pastirskog psa

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Milivoje Urošević, Dragutin Matarugić, and Đorđe Savić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 135

  Identifikacija kliničkih i subkliničkih mastitisa krava u RS

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, Stoja Jotanović, Đorđe Savić, and Marinko Vekić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 82

  Najčešći reproduktivni poremećaji mliječnih krava u RS

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović, Đorđe Savić, and Marinko Vekić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 67
  Strana do 73

  Uticaj različitih tenzoaktivnih supstanci i temperature čuvanja na parametre kvaliteta duboko zamrznutog sjemena nerasta

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2008
  Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, and Milovan Ćućić
  Volumen 57
  Broj 1-2
  Strana od 152
  Strana do 159

  Prostaglandini u reproduktivnoj endokrinologiji svinja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Stoja Jotanović and Dragutin Matarugić
  Volumen 5
  Broj 8-9
  Strana od 77
  Strana do 83

  Karakteristike proizvodnje mlijeka kod simentalca, redholštajna i norveškog govečeta u sjevernom dijelu Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2005
  Autori Božo Važić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić, Dragan Kasagić, and Aleksandra Šepa
  Broj 4
  Strana od 21
  Strana do 29

  Proizvodnja mlijeka kod kontrolisanih stada simentalske rase u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2005
  Autori Božo Važić, Dragan Kasagić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić, and Zdravko Marković
  Broj 2
  Strana od 107
  Strana do 114

  Efekat indukcije prasenja na skraćenje trajanja gravidnosti kod krmača držanih u farmskim uslovima gajenja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, and Svetozar Timamović
  Volumen 4
  Broj 6-7
  Strana od 245
  Strana do 253

  Ishrana, koeficijent konverzije i mortalitet jedinki dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u ribogojilištu Gornji Ribnik – regija Banja Luka

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2003
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Dragutin Matarugić, and Božo Važić
  Volumen 52
  Broj 3-4
  Strana od 165
  Strana do 168

  Uzroci smanjene plodnosti u prvotelki uvezenih iz inostranstva i način njenog suzbijanja

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2003
  Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, and Zora Čolović
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 61

  Proizvodnja mlijeka i sadržaj mliječne masti kod ovaca dupske pramenke u muznom periodu laktacije

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2003
  Autori Božo Važić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić, and Zdravko Marković
  Broj 2
  Strana od 100
  Strana do 109

  Uzroci smanjene plodnosti u prvotelki uvezenih iz inostranstva i način njenog suzbijanja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2002
  Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, and Zora Čolović Šarić
  Volumen IV
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 61

  Indukcija i sinhronizacija estrusa u koza van sezone gonjenja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić, and Zora Čolović Šarić
  Volumen II
  Broj 4
  Strana od 54
  Strana do 58

  Indukcija i sinhronizacija estrusa u ovaca van sezone gonjenja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić, and Zora Čolović Šarić
  Volumen II
  Broj 4
  Strana od 48
  Strana do 54

  Indukcija i sinhronizacija estrusa u ovaca van sezone gonjenja

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2001
  Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić, and Zora Čolović
  Volumen 4
  Strana od 48
  Strana do 54

  Indukcija i sinhronizacija estrusa u koza van sezone gonjenja

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2001
  Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić, and Zora Čolović
  Volumen 4
  Strana od 54
  Strana do 58

  Lokalna terapija maternice pri cističnoj degeneraciji jajnika u krava

  Časopis Veterinarski glasnik
  Godina 1990
  Autori Mijo Kopljar and Dragutin Matarugić
  Volumen 10
  Strana od 859
  Strana do 863

  Histološki nalazi u endometriju krava pri cističnoj degeneraciji jajnika

  Časopis VETERINARSKI ARHIV
  Godina 1986
  Autori Mijo Kopljar, Križan Čuljak, Ružica Sabočanec, and Dragutin Matarugić
  Volumen 55
  Strana od 52
  Strana do 54

  Histokemijska aktivnost nekih enzima u endometrijumu krava sa cističnom degeneracijom jajnika

  Časopis VETERINARSKI ARHIV
  Godina 1985
  Autori Mijo Kopljar, Z. Kozarić, Mladen Zobundžija, and Dragutin Matarugić
  Volumen 55
  Strana od 55
  Strana do 57

  Rezultati umjetnog osjemenjivanja krava nakon sinkronizacije estrusa PRID-om

  Časopis VETERINARSKI ARHIV
  Godina 1984
  Autori Dragutin Matarugić and Srđan Rižnar
  Volumen 45
  Strana od 55
  Strana do 59

  Proizvodno ekonomska opravdanost sustavnog suzbijanja endometritisa i upravljanje reprodukcijom na farmama mliječnih krava

  Časopis Stočarstvo
  Godina 1980
  Autori Srđan Rižnar, Marko Tadić, Jovo Mišić, and Dragutin Matarugić
  Volumen 11-12
  Strana od 403
  Strana do 412

  Rezultati suzbijanja i liječenja postpuerperalnih i kroničnih endometritisa indukcijom estrusa

  Časopis Veterinarski glasnik
  Godina 1979
  Autori Srđan Rižnar, Dragutin Matarugić, and Jovo Mišić
  Volumen 33
  Strana od 533
  Strana do 541

Radovi sa skupova

  Uticaj zaostajanja posteljice na pojavu estrusa i dužinu servis perioda kod krava holštajn rase

  Naučni skup XXXII savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista
  Publikacija Zbornik naučnih radova
  Godina 2018
  Autori Bogoljub Novaković, Božo Važić, Dragutin Matarugić, Nebojša Savić, Petar Stojić, and Goran Stanišić
  Strana od 25
  Strana do 31
  Veb adresa http://mihailo-radivojevic.com/subs/vol24br3_4/vol24br3_4_4/vol24br3_4_4.html

  Genetic resources of indigenous breeds of domestic animals in The Republic of Srpska – From conservation to sustainable use

  Naučni skup IV International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, AGRORES 2015
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Jovica Sjeničić, Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Đorđe Savić, D. Radošević, Marinko Vekić, and Gordana Đurić
  Strana od 199
  Strana do 200

  Uticaj sezone i nivoa mliječnosti kod krava na rezultate koncepcije na području Unsko- sanskog kantona.

  Naučni skup II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Nermin Pračić, Stoja Jotanović, Refik Šahinović, Dragutin Matarugić, Emir Mujić, and Husein Vilić
  Strana od 375

  Effect of glycerol based energy supplement feed on metabolic status and production results of high-yielding dairy cows

  Naučni skup I International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2012
  Autori Danijela Kirovski, Željko Sladojević, Horea Šamanc, Radiša Prodanović, Đorđe Savić, and Dragutin Matarugić
  Strana od 227
  Strana do 227

  Praćenje međutelidbenog intervala u mliječnih krava pomoću softvera

  Naučni skup 15. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2010
  Autori Dubravko Pocrnja, Stoja Jotanović, Marinko Vekić, and Dragutin Matarugić
  Strana od 101

  Bruceloza na području opštine Banjaluka iz ugla Veterinarske stanice A.D. Banjaluka

  Naučni skup 15. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Milijević, Ratko Mijatović, Dragutin Matarugić, and Đorđe Savić
  Strana od 39
  Strana do 40

  Carski rez junice - prikaz slučaja

  Naučni skup 15. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2010
  Autori Ratko Mijatović, Dragutin Matarugić, and Đorđe Savić
  Strana od 118
  Strana do 119

  Metode za procjenu energetskog statusa visokomliječnih krava

  Naučni skup XV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Dragutin Matarugić and Đorđe Savić
  Strana od 255

  Neki reproduktivni poremećaji kod mliječnih krava u Republici Srpskoj

  Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2009
  Autori Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović, Milenko Šarić, Đorđe Savić, and Marinko Vekić
  Strana od 81

  Uticaj hraniva na dužinski rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Naučni skup IV International Conference "FISHERY"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, Dragutin Matarugić, and Danko Ćuk
  Strana od 85
  Strana do 95
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202009.pdf

  Uticaj temperature vode i energetske vrijednosti hrane na rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Naučni skup XIV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Zoran Marković, and Dragutin Matarugić
  Strana od 83

  Odgoj i školovanje štiglica

  Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Đorđe Savić and Dragutin Matarugić
  Strana od 222

  Reproduktivne performanse konja lipicanske rase ergele "Vučjak" Prnjavor

  Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Bojan Milinović, Marinko Vekić, Đorđe Savić, and Brane Petrović
  Strana od 210

  Uzgoj štiglica (Carduelis carduelis, Linne, 1758.)

  Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Đorđe Savić and Dragutin Matarugić
  Strana od 221

  Identifikacija subkliničkih mastitisa mliječnih krava u Republici Srpskoj

  Naučni skup XIV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, Stoja Jotanović, Đorđe Savić, and Marinko Vekić
  Strana od 75

  Embriotransfer - savremena biotehnološka metoda unapređenja stočarstva

  Naučni skup XIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić, Stoja Jotanović, and Đorđe Savić
  Strana od 18

  Postojeće stanje linija i rodova lipicanske rase konja na ergeli Vučijak Prnjavor

  Naučni skup XI Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Stoja Jotanović, Dragutin Matarugić, Mladen Stojanović, Borislav Railić, and Brane Petrović
  Strana od 106

  Proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj

  Naučni skup XI Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Milanka Drinić, Dragutin Matarugić, and Stoja Jotanović
  Strana od 51

  Neke reproduktivne karakteristike simentalca, redholštajna i norveškog govečeta u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Božo Važić, Milan Krajinović, Dragutin Matarugić, Milanka Drinić, and Sandra Stojković
  Strana od 50
  Strana do 51

  Mogućnosti i mjere unapređenja stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Dragutin Matarugić, Dragan Mikavica, Stoja Jotanović, and Nebojša Savić

  Rezultati ispitivanja hemijskog sastava sirovog mlijeka sa banjalučke regije

  Naučni skup 8. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2002
  Autori Milenko Šarić, Zora Čolović Šarić, and Dragutin Matarugić
  Strana od 31

  Uticaj različitih faktora na broj i tipove somatskih ćelija u mlijeku

  Naučni skup VII Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Milenko Šarić, Dragutin Matarugić, and Zora Čolović Šarić
  Strana od 87
  Strana do 88

  Učestalost nalaza gljivica u hrani za životinje

  Naučni skup 7. Savjetovanje veterinara RS
  Godina 2000
  Autori Milenko Šarić, Zora Čolović Šarić, Dragutin Matarugić, Biljana Srđenović, and Čedo Borić

Knjige

  Fiziologija i patologija reprodukcije goveda

  Izdavač Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-93-09-7
  Godina 2007
  Autori Dragutin Matarugić, Stoja Jotanović, and Vasilije Miljković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 536