Navigation

prof. dr Mile Dmičić
redovni profesor

051/339-045
lokal 145
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ustavno pravo redovni profesor July 21, 2011

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga Ustavnog suda u postupcima optužbe protiv najviših državnih funkcionera

  Časopis NBP - Žurnal za kriminalistiku i pravo
  Godina 2013
  Autori Milan Pilipović and Mile Dmičić
  Volumen XVIII
  Broj 3/2013
  Strana od 27
  Strana do 40
  Veb adresa Ključne riječi: ustav, ustavni sud, odgovornost, državni funkcioneri, šef države

Radovi sa skupova

  Moć organa izvršne vlasti i ostvarenje pravne države-normativno i stvarno

  Naučni skup Vladavina prava i pravna država u regionu
  Publikacija Zbornik radova Vladavina prava i pravna država
  Godina 2013
  Autori Milan Pilipović and Mile Dmičić
  Strana od 63
  Strana do 87

Ostali radovi

  Bibliografija 2000-2005

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2005
  Autori Dragoljub Mirjanić, R. Grujić, Ljiljana Ševo, Jelena Božić, R. Kravarušić, Milorad Božić, M. Đuđurović, M. Kalušević, Mile Dardić, Mile Dmičić, Vladimir Jovanović, Zoran Kukrić, Igor Simanović, Predrag Miletić, and Petar Pavlović