Navigation

prof. dr Mirjana Arežina
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-121
lokal 121
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti redovni profesor October 28, 2021

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSŽLDRP Ženski likovi u dubrovačkoj renesansnoj i baroknoj poeziji
MSUNO Uža naučna oblast
Akademske studije prvog ciklusa
09SBD Barokna drama
09SKB Književnost baroka
09SKR Književnost renesanse
12RDPD16v Dubrovačka pastoralna drama 16. vijeka
12SBD Barokna drama
12SDPD16v Dubrovačka pastoralna drama 16. vijeka
12SKBS Srpska književnost baroka
12SSKREN Srpska književnost renesanse
Akademske studije trećeg ciklusa
3GRDE Geneza i razvoj dubrovačke epike
3F22DDS Dubrovačka drama i stvarnost

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Milutin Milanković i Dubrovnik

  DOI 10.18485/kij.2020.67.1.6
  Časopis Književnost i jezik
  Godina 2020
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen LXVII
  Broj 1
  Strana od 71
  Strana do 78
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/kij/2020/kij-2020-67-1-6.pdf

  Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 1, Tanatos 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, CLXVIII, Wroclaw, 2019 (prikaz)

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2019
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen 85
  Strana od 129
  Strana do 131

  Refleksije o smrti u Remeti dugoj dubrovačkog pjesnika Mavra Vetranovića

  DOI 10.19195/0137-1150.168.36
  Časopis Slavica Wratislaviensia
  Godina 2019
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen CLXVIII
  Broj 0239-6661
  Strana od 427
  Strana do 437
  Veb adresa https://wuwr.pl/swr/article/view/4550/4401

  Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, CLXIII, Wroclaw, 2016 (prikaz)

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2017
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen 83
  Strana od 257
  Strana do 259

  Riminska nevjesta u esejima Frančeska de Sanktisa i Marka Cara

  DOI 1018485
  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2017
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen 46/2
  Strana od 111
  Strana do 116

  Prilog stilističkoj analizi jednog renesansnog prepjeva biblijskih stihova (Poređenja u prepjevu 3. psalma Nikole Dimitrovića)

  DOI 10.18485/godisnjak.2017.12.7
  Časopis Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)
  Godina 2017
  Autori Mirjana Arežina and Goran Milašin
  Volumen XII
  Strana od 87
  Strana do 101
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/godisnjak/2017/godisnjak-2017-12-7.pdf

  Riječi stranog porijekla u spjevu "Derviš" Stijepa Đurđevića

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2017
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen 83
  Strana od 223
  Strana do 228

  Dubrovnik u romanu ''Derviš i smrt'' Meše Selimovića

  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2016
  Autori Mirjana Arežina
  Broj 45/2
  Strana od 133
  Strana do 138

  ''Zlata Bojović, Istorija dubrovačke književnosti, Beograd 2014'' (prikaz)

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen 4-5
  Strana od 555
  Strana do 563

  Doživljaj rata u dva do sada nepoznata dnevnika (D. Kapetanovića i A. Radojičića)

  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2015
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 117
  Strana do 125

  Tradicija u dubrovačkim komedijama - lirski umeci. Prilog proučavanju anonimnih komedija 17. vijeka

  Časopis Bratstvo
  Godina 2015
  Autori Mirjana Arežina
  Broj 19
  Strana od 149
  Strana do 162

  Vladimir Ćorović kao recenzent. Recenzija rada ''Dubrovački tributi'' Mihaila Dinića

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Mirjana Arežina
  Broj 4-5
  Strana od 519
  Strana do 527

  "Slavjanska antologija iz rukopisa dubrovačkih pjesnikah" Meda Pucića

  Časopis Bratstvo
  Godina 2014
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 173
  Strana do 180

  Novo izdanje „Sedam salama pokornijeh kralja Davida“ (prikaz)

  Časopis Filolog
  Godina 2013
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 333
  Strana do 334

  ''Godišnjak'' Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj (prikaz)

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2013
  Autori Mirjana Arežina
  Broj 79
  Strana od 337
  Strana do 340

  Lirski umeci u dubrovačkim dramama; Prilog proučavanju prevoda Molijerovih drama

  Časopis Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2013
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 307
  Strana do 315

  "Lovac i vila" Mavra Vetranovića

  DOI 10.7251/GMSSR11403083A
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 83
  Strana do 91

  Zaboravljeni pjesnik Vuko Pećanac

  DOI 10.2298/PKJIF1278141A
  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2012
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 141
  Strana do 145

  Stari Dubrovnik u srpskoj književnosti (prikaz)

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 227
  Strana do 231

  Pastoralno u melodramama Džona Palmotića

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 109
  Strana do 117

  Palmotićev "Pavlimir" u Mostaru po sjećanju Vladimira Ćorovića

  DOI 10.2298/PKJIF1177211
  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2011
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 211
  Strana do 216

  Frano Kulišić, Dživo Bunić Vučićević

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2010
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 149
  Strana do 151

  M. N. Drobыševa, Dalmatinsko-Dubrovnickoe Vozroždenie: tvorčestvo Marina Držiča (prikaz)

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2009
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 253
  Strana do 254

  Drame Marina Držića u Banjalučkom pozorištu

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 105
  Strana do 111

  Bosanskohercegovačka tematika iz časopisa „Brastvo” (1887–1941)

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2007
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 417
  Strana do 430

  . Renesansa i barok (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 487
  Strana do 491

  Uticaj savremenog pjesništva Italije na stvaranje ranih dubrovačkih petrarkista

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2006
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen XXII
  Broj 54/55
  Strana od 371
  Strana do 377

  Lirski tonovi Vaska Pope

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2003
  Autori Mirjana Arežina
  Volumen XIX
  Broj 47
  Strana od 231
  Strana do 251

  Osamdeset godina od pokretanja časopisa „Prilozi za književnost, jezik, istoriju, folklor”

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 310
  Strana do 313

Radovi sa skupova

  Stereotipnost opisa ženske ljepote u poeziji Šiška Menčetića

  Naučni skup Četirinadesetite meždunarodni slavistični četeniя
  Publikacija Sbornik s dokladi ot Četirinadesetite meždunarodni slavistični četeniя Sofiя
  Godina 2018
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 193
  Strana do 200

  Posljedice ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini na primjeru jednog savremenog književnog djela

  Naučni skup Paisievi četeniя
  Publikacija Naučni trudove (Zbornik radova s naučnog skupa "Paisievi četeniя")
  Godina 2016
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 440
  Strana do 446

  Zanimanja Vladimira Ćorovića za Dubrovnik

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII
  Godina 2016
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 309
  Strana do 320

  Dubrovački prepjevi psalama u 16. vijeku

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti
  Godina 2015
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 263
  Strana do 271

  Il ritratto degli Italiani in „Kanjoš Macenodović” di Stefan Mitrov Ljubiša

  Naučni skup L'Italia vista degli altri (Banja Luka 12–13 giugno 2009)
  Publikacija L'Italia vista degli altri - Atti del I Convegno Internazionale (Banja Luka 12–13 giugno 2009)
  Godina 2009
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 175
  Strana do 181

  Miloš Savković o Marinu Držiću

  Naučni skup Nauka i nastava na univerzitetu.
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Nauka i nastava na univerzitetu”, Pale , 2008.
  Godina 2008
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 279
  Strana do 285

  Najnoviji prepjev Izbora iz poezije Ive Andrića na italijanski jezik

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Nauka i obrazovanje''
  Godina 2005
  Autori Mirjana Arežina
  Strana od 117
  Strana do 121

Knjige

  Zaboravljeni pjesnik Vuko Pećanac

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99976-27-41-4
  Godina 2020
  Autori Mirjana Arežina
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Pastorala i pastoralnost u dubrovačkoj drami XVI vijeka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-58-1
  Godina 2019
  Autori Mirjana Arežina
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 219

  Vladimir Ćorović i Dubrovnik

  Izdavač Matica srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-640-5-1
  Godina 2015
  Autori Mirjana Arežina
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 129