Navigation

prof. dr Pavle Dragičević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za istoriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Istorija srednjeg vijeka vanredni profesor April 28, 2022

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Knezovi i rektori srednjovjekovnog Kotora

  Časopis Glas SANU
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 19
  Strana od 129
  Strana do 151
  Veb adresa https://banjaluka.academia.edu/PavleDragicevic

  Povelja velikog vojvode Stefana Vukčića Kosače Dubrovčanima kojom potvrđuje njihove ranije sporazume sa predstavnicima kuće Kosača

  DOI 10.7251/GPB2215121D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 15
  Strana od 121
  Strana do 137
  Veb adresa https://banjaluka.academia.edu/PavleDragicevic

  Šest potvrda o depozitima Jelene, žene i potonje udovice velikog vojvode Sandalja Hranića Kosače

  DOI 10.7251/GPB2215079D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 15
  Strana od 79
  Strana do 120
  Veb adresa https://banjaluka.academia.edu/PavleDragicevic

  Testament gospođe Jelene, udovice vojvode Sandalja, sa dvije priznanice Stefana Vukčića Kosače, njegove žene Jelene i sina Vladislava o primitku nasljedstva

  DOI 10.725/GPB2114129D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2021
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 14
  Strana od 129
  Strana do 185

  Povelja kralja Tvrtka II Tvrtkovića kojom potvrđuje mir između Dubrovčana i Radosava Pavlovića

  DOI 10.7251/GPB2114113D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2021
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 14
  Strana od 113
  Strana do 127

  In memoriam, Profesor emeritus dr Rade Mihaljčić (1937-2020)

  Časopis Sineza
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 153
  Strana do 156
  Veb adresa https://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/12

  Koncept ugovora o prijateljstvu između kralja Tvrtka I i Dubrovčana

  DOI 10.7251/GPB2013043D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 13
  Strana od 43
  Strana do 58

  Sedam priznanica Stjepana Vukčića Kosače Dubrovčanima o primitku novca od kamata i konavoskog dohotka

  DOI 10.7251/GPB1912095D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2019
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 12
  Strana od 95
  Strana do 125
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/6697

  Povelja kralja Stefana Tomaša Dubrovčanima kojom potvrđuje povelje svojih prethodnika

  DOI 10.7251/GPB1912063D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2019
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 12
  Strana od 63
  Strana do 79
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/6695

  Povelja kralja Tvrtka II Tvrtkovića Dubrovniku kojom potvrđuje povelje svojih prethodnika

  DOI 10.7251/GPB1811101D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Volumen 11
  Strana od 101
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.anurs.org/sr/izdavacka-djelatnost/c402

  Devet pisama o isplati dubrovačkih tributa kralju Ostoji i diplomatskim aktivnostima njegovih poslanika

  DOI 10.7251/GPB1811043D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Volumen 11
  Strana od 43
  Strana do 76
  Veb adresa http://www.anurs.org/sr/izdavacka-djelatnost/c402

  Povelja Dubrovčana vojvodi Radosavu Pavloviću o ulaganju na dobit dijela njegovog novca od prodaje Konavala

  DOI 10.7251/GPB1710157D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 10
  Strana od 157
  Strana do 164
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povelja Dubrovčana vojvodi Radosavu Pavloviću povodom kupovine njegovog dijela Konavala

  DOI 10.7251/GPB1710129D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 10
  Strana od 129
  Strana do 155
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povelja vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima o primitku novca za prodati dio Konavala

  DOI 10.7251/GPB1609065D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2016
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 9
  Strana od 65
  Strana do 71
  Veb adresa http://anurs.org/sajt/doc/File/casopisi/GPB9_2016.pdf

  Povelja vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima o prodaji njegovog dijela Konavala

  DOI 10.7251/GPB1609037D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2016
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 9
  Strana od 37
  Strana do 63
  Veb adresa http://anurs.org/sajt/doc/File/casopisi/GPB9_2016.pdf

  Deseti depozitni list vojvode Sandalja

  DOI 10.7251/GPB1508005D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 8
  Strana od 41
  Strana do 50
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/3227

  Potvrda Radosava Pavlovića Dubrovčanima o primitku njegove kuće u Dubrovniku

  DOI 10.7251/GPB1508006D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 8
  Strana od 51
  Strana do 57
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/3228

  Dva pisma kralju Tvrtku II Tvrtkoviću povodom zimišta vlaha Kujavića

  DOI 10.7251/GPB1407015D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2014
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 7
  Strana od 15
  Strana do 20
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Sedmi, osmi i deveti list depozita vojvode Sandalja sa pripadajućim potvrdama

  DOI 10.7251/GPB1407035D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2014
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 7
  Strana od 35
  Strana do 50
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dva pisma dubrovačke opštine vojvodi Sandalju povodom njegovog depozita i odlaska u Bosnu na stanak

  DOI DOI 10.7251/GPB1306081D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2013
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 6
  Strana od 81
  Strana do 88
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Četvrti, peti i šesti list depozita vojvode Sandalja sa pripadajućim potvrdama

  DOI DOI 10.7251/GPB1306045D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2013
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 6
  Strana od 45
  Strana do 63
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Pismo kneza Vojislava Vojinovića kojim obnavlja mir sa Dubrovnikom

  Časopis STARI SRPSKI ARHIV
  Godina 2013
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 12
  Strana od 91
  Strana do 100
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Prvi, drugi i treći list depozita vojvode Sandalja sa pripadajućim potvrdama

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2012
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 5
  Strana od 63
  Strana do 80
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Četiri dokumenta dubrovačke opštine povodom spora oko dugova Franka Basiljevića porodici Branković

  Časopis STARI SRPSKI ARHIV
  Godina 2012
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 11
  Strana od 135
  Strana do 149
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dva pisma dubrovačke opštine vojvodi Sandalju povodom kupovine broda i jedne pomorske nepogode

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 4
  Strana od 89
  Strana do 95
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Baština u srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 3
  Strana od 67
  Strana do 75
  Veb adresa http://www.uarrs-arhivisti.org/Doc.aspx?subcat=20&cat=6&id=18&lang=cir

  Desanka Kovačević-Kojić, Srednjovjekovna Srebrenica XIV-XV vijek, SANU, posebna izdanja, knj. DCLXVIII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 29, Beograd 2010, str. 312(prikaz).

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 77
  Strana od 268
  Strana do 270
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dva pisma dubrovačke opštine knezu Raupu

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 4
  Strana od 57
  Strana do 66
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povodom jedne pomorske nepogode. Nekoliko detalja iz privatnog života i o diplomatskim aktivnostima vojvode Sandalja Hranića

  Časopis Prilozi
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 40
  Strana od 213
  Strana do 220
  Veb adresa http://www.iis.unsa.ba/pdf/prilozi_40.pdf

  Povelja "carice" Jevdokije i njenog sina Konstantina o darivanju Hilandaru njihove baštinske crkve u Arhiljevici

  Časopis STARI SRPSKI ARHIV
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 10
  Strana od 87
  Strana do 102
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Četiri pisma o ratnicima zarobljenim u kosovskoj bici

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 3
  Strana od 97
  Strana do 110
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povelja kralja Tvrtka I kojom ukida trg soli u Sutorini

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 3
  Strana od 69
  Strana do 80
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Baštinski posjedi kneza Lazara i njegovih nasljednika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 13
  Strana od 121
  Strana do 127
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Građa o prošlosti Bosne 2, ANURS (Banja Luka 2009), str. 191 (prikaz).

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 515
  Strana do 516
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Trg soli u Sutorini u vrijeme kralja Tvrtka I

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 161
  Strana do 167
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Srpska kancelarija na ostrvu Lezbosu

  DOI DOI: 10.2298/PKIJF0975013D
  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 75
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Pismo Sandalju Hraniću povodom napada njegovih ljudi na dubrovački brod

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 152
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dvije dubrovačke žalbe povodom prodaje soli u Sutorini

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 109
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Građa o prošlosti Bosne 1, ANURS (Banja Luka 2008), str. 211, (prikaz).

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 1
  Strana od 523
  Strana do 525

  Povelja kralja Ostoje Dubrovčanima o isplati zaostalih dugova kralja Tvrtka I

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2008
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 1
  Strana od 111
  Strana do 121
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Petar Mandić, Metodologija naučnog rada, Priređivači: prof. dr Drago Branković i prof. dr Nikola Potkonjak. ANURS, Monografije, knj. III, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 9, Banja Luka 2004 (prikaz).

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 9
  Strana od 523
  Strana do 527
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

Radovi sa skupova

  Bosansko Zagorje u srednjem vijeku

  Naučni skup Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma
  Publikacija Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne, Huma i Travunije
  Godina 2021
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 67
  Strana do 105
  Veb adresa https://www.academia.edu/71540756/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%83

  Dva kratka pomena o bolesti Stefana Dušana

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 143
  Strana do 157
  Veb adresa https://banjaluka.academia.edu/PavleDragicevic

  Baštinski posjedi srpskih oblasnih gospodara

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VI
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VI
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 143
  Strana do 158
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

Ostali radovi

  Lušci

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 913
  Strana do 913

  Luka

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 883
  Strana do 883

  Luka

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 880
  Strana do 881

  Livno

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 803
  Strana do 805

  Lepenica

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 796
  Strana do 797

  Lemajić Nenad

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 793
  Strana do 793

  Lašva

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 780
  Strana do 781

  Lazarevići

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 726
  Strana do 728

  Kušlat (Kučlat)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 710
  Strana do 711

  Kulin ban

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 651
  Strana do 652

  Kula

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 643
  Strana do 647

  Kotor (Bobas, Bobac)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 489
  Strana do 489

  Kosman (Kozman)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 456
  Strana do 457

  Kosače

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 451
  Strana do 453

  Konstantin Mihailović

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 403
  Strana do 404

  Konstantin VII Porfirogenit

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 401
  Strana do 403

  Konac polje

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 393
  Strana do 394

  Konavoski rat

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 392
  Strana do 393

  Konavle

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 391
  Strana do 392

  Komić

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 383
  Strana do 383

  Kom

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 377
  Strana do 378

  Kozarska Dubica (srednji vijek)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 319
  Strana do 320

  Kozara

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 311
  Strana do 312

  Kovač

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 275
  Strana do 275

  Kmetstvo

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 242
  Strana do 244

  Ključ

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 239
  Strana do 241

  Ključ

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 236
  Strana do 238

  Klotjevac

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 231
  Strana do 232

  Kličevac

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 226
  Strana do 227

  Karavan (karavanska trgovina)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 97
  Strana do 100

  Kamengrad

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-72-1
  Godina 2023
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 66
  Strana do 66

  Zapadne strane

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 74
  Strana do 75

  Jeleč

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 492
  Strana do 493

  Zečević Nada

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 164
  Strana do 164

  Jerg iz Nirnberga

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 505
  Strana do 505

  Jezero

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 476
  Strana do 477

  Jajce

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 385
  Strana do 387

  Istoriografija

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 322
  Strana do 329

  Zupci

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 204
  Strana do 206

  Isa beg Isaković

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 307
  Strana do 308

  Ivaniš Pavlović

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 216
  Strana do 216

  Ivan Vuković Desisalić

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 214
  Strana do 214

  Imota

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 279
  Strana do 280

  Isailović Neven

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 308
  Strana do 309

  Zvečaj

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 98
  Strana do 98

  Završje

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 39
  Strana do 39

  Zagorje

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 44
  Strana do 45

  Zvornik

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 113
  Strana do 115

  Zemunik

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 155
  Strana do 156

  Zemlje

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 9789997642592
  Godina 2022
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 146
  Strana do 147

  Desnik

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 123
  Strana do 124

  Deževica

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 83
  Strana do 84

  Dabar

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 19-20

  Dalen

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 39
  Strana do 39

  Dabar

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 20
  Strana do 20

  Dabar

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 19
  Strana do 19

  Žrnovnica

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  DOI 0/9(497.6RS)(031.038)
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 757
  Strana do 757

  Žir

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 747
  Strana do 747

  Živković Tibor

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 741
  Strana do 741

  Žarko Vlatković

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 706
  Strana do 706

  Žaba

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 699
  Strana do 700

  Đurđevac

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 581
  Strana do 581

  Đurđevac

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 580
  Strana do 581

  Đurađ Čemerović

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 575
  Strana do 575

  Đurađ Radivojević

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 574
  Strana do 575

  Đurađ Vojsalić

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 574
  Strana do 574

  Duroš

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 508
  Strana do 509

  Duvno

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 489
  Strana do 489

  Dubrovnik

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 487
  Strana do 488

  Dubrave

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 480
  Strana do 480

  Dubica

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 471
  Strana do 472

  Drinaljevo

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 412
  Strana do 412

  Drina

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 411
  Strana do 411

  Drežnica

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 390
  Strana do 390

  Dračevica

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 375
  Strana do 376

  Dramešin (Drametin)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 373
  Strana do 373

  Donji Kraji

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 320
  Strana do 322

  Dobrun (srednjovjekovno utvrđenje)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-37-0
  Godina 2020
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 220
  Strana do 220

  Gobza (Govza)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 512
  Strana do 512

  Grivin – grad, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 723
  Strana do 723

  Grad (srednjovjekovni period), Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 654
  Strana do 655

  Gostilja, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 642
  Strana do 642

  Goražde, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 548
  Strana do 548

  Glamoč, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 477
  Strana do 478

  Glaž, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 476
  Strana do 477

  Gacko, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 437
  Strana do 438

  Vrhrika, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 317
  Strana do 317

  Vrhbosna, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 313
  Strana do 313

  Vrsinje, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 310
  Strana do 310

  Vrm, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 308
  Strana do 308

  Vrbas, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 296
  Strana do 297

  Vrbanja, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 293
  Strana do 293

  Vratar, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 289
  Strana do 289

  Vratar, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 288
  Strana do 289

  Vratar, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 287
  Strana do 288

  Vosak, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 271
  Strana do 272

  Vojni odred Stefana Tvrtka u Kosovskoj bici, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 246
  Strana do 247

  Vlastelinstvo, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 208
  Strana do 208

  Viševa, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 162
  Strana do 162

  Vitaljina, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 149
  Strana do 149

  Visoki, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 143
  Strana do 144

  Vidovo polje, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 116
  Strana do 116

  Večerić, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 105
  Strana do 105

  Velika (Veljaci), Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 67
  Strana do 67

  Gradski knezovi u srednjovjekovnoj Srbiji, Bosni i primorju

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević

  Broćno (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 723
  Strana do 723

  Brodar (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 718
  Strana do 718

  Brod (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 717
  Strana do 717

  Brod (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 710
  Strana do 711

  Bribir (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 704
  Strana do 705

  Bosna (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 556
  Strana do 556

  Borač (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 519
  Strana do 519

  Blato (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 452
  Strana do 452

  Blagojević Miloš (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 444
  Strana do 444

  Blagaj (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 440
  Strana do 440

  Banjica (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  DOI 0/9(497.6RS)(031.038)
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 286
  Strana do 287

  Babonići (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 185
  Strana do 185

  Pad Bosanskog kraljevstva 1463. godine

  Izdavač Istorijski institut Beograd, Filozofski fakultet Sarajevo, Filozofski fakultet Banja Luka
  ISSN/ISBN 978-86-7743-110-5
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Pravci turskih napada na Bosnu 1463. godine

  Izdavač Istorijski institut Beograd, Filozofski fakultet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-86-7743-110-5
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 129
  Strana do 173
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Baštine oblasnih gospodara u srednjovjekovnoj Srbiji

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević

Knjige

  Baštine oblasnih gospodara u srednjovjekovnoj Srbiji (istorijsko-geografska studija)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-65-6
  Godina 2021
  Autori Pavle Dragičević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 305

Projekti

Stari lokalitet – novi podaci; Kako se arheolosko znanje koristi za jacanje identiteta

Project Number 1251315
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head doc. dr Ivana Pandzic
Participants prof. dr Pavle Dragicevic
Dejan Doslic
prof. dr Zeljka Sajin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-07-31
Project value 4000.0 BAM

Problematicne relacije; Saradnja izmedju istrazivanja i prezentacije kulturnog materijalnog i nematerijalnog nasljedja

Project Number 1251301
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Pavle Dragicevic
Participants doc. dr Ivana Pandzic
Sanja Pupac, ma
prof. dr Dragana Purkovic-Macan
doc. dr Mihajlo Savic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2022-12-23
Project value 4000.0 BAM