Navigation

doc. dr Pavle Dragičević
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Istorija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pomoćne istorijske nauke docent June 29, 2017

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MIS15IGS Istorijska geografija srednjovjekovne Srbije i Bosne
MIS15MBZ Mediteran i balkansko zaleđe u srednjem vijeku
MIS15MNI Metodologija naučnih istraživanja srednjovjekovne istorije
MIS15PIN Pomoćne istorijske nauke sa latinskom paleografijom
MIS15POM Pomoćne istorijske nauke
MIS15SJĆ Staroslovenski jezik sa ćirilskom paleografijom
Akademske studije prvog ciklusa
GNZB-16 Gradska naselja zapadnog Balkana u srednjem vijeku
IG111 Istorijska geografija (opšta)
IG112 Istorijska geografija (nacionalna)
IG112-16 Istorijska geografija
PI123 Pomoćne istorijske nauke I (Diplomatika i latinska paleografija)
PI124 Pomoćne istorijske nauke II
PIN1-16 Pomoćne istorijske nauke
UI111 Uvod u istorijske studije- teorijski dio
UI111-16 Uvod u istorijske studije
UI112 Uvod u istorijske studije- praktični rad u ustanovama

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povelja kralja Tvrtka II Tvrtkovića Dubrovniku kojom potvrđuje povelje svojih prethodnika

  DOI 10.7251/GPB1811101D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Volumen 11
  Strana od 101
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.anurs.org/sr/izdavacka-djelatnost/c402

  Devet pisama o isplati dubrovačkih tributa kralju Ostoji i diplomatskim aktivnostima njegovih poslanika

  DOI 10.7251/GPB1811043D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Volumen 11
  Strana od 43
  Strana do 76
  Veb adresa http://www.anurs.org/sr/izdavacka-djelatnost/c402

  Povelja Dubrovčana vojvodi Radosavu Pavloviću o ulaganju na dobit dijela njegovog novca od prodaje Konavala

  DOI 10.7251/GPB1710157D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 10
  Strana od 157
  Strana do 164
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povelja Dubrovčana vojvodi Radosavu Pavloviću povodom kupovine njegovog dijela Konavala

  DOI 10.7251/GPB1710129D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 10
  Strana od 129
  Strana do 155
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povelja vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima o primitku novca za prodati dio Konavala

  DOI 10.7251/GPB1609065D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2016
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 9
  Strana od 65
  Strana do 71
  Veb adresa http://anurs.org/sajt/doc/File/casopisi/GPB9_2016.pdf

  Povelja vojvode Radosava Pavlovića Dubrovčanima o prodaji njegovog dijela Konavala

  DOI 10.7251/GPB1609037D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2016
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 9
  Strana od 37
  Strana do 63
  Veb adresa http://anurs.org/sajt/doc/File/casopisi/GPB9_2016.pdf

  Deseti depozitni list vojvode Sandalja

  DOI 10.7251/GPB1508005D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 8
  Strana od 41
  Strana do 50
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/3227

  Potvrda Radosava Pavlovića Dubrovčanima o primitku njegove kuće u Dubrovniku

  DOI 10.7251/GPB1508006D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 8
  Strana od 51
  Strana do 57
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/3228

  Dva pisma kralju Tvrtku II Tvrtkoviću povodom zimišta vlaha Kujavića

  DOI 10.7251/GPB1407015D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2014
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 7
  Strana od 15
  Strana do 20
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Sedmi, osmi i deveti list depozita vojvode Sandalja sa pripadajućim potvrdama

  DOI 10.7251/GPB1407035D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2014
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 7
  Strana od 35
  Strana do 50
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dva pisma dubrovačke opštine vojvodi Sandalju povodom njegovog depozita i odlaska u Bosnu na stanak

  DOI DOI 10.7251/GPB1306081D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2013
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 6
  Strana od 81
  Strana do 88
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Četvrti, peti i šesti list depozita vojvode Sandalja sa pripadajućim potvrdama

  DOI DOI 10.7251/GPB1306045D
  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2013
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 6
  Strana od 45
  Strana do 63
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Pismo kneza Vojislava Vojinovića kojim obnavlja mir sa Dubrovnikom

  Časopis STARI SRPSKI ARHIV
  Godina 2013
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 12
  Strana od 91
  Strana do 100
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Prvi, drugi i treći list depozita vojvode Sandalja sa pripadajućim potvrdama

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2012
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 5
  Strana od 63
  Strana do 80
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Četiri dokumenta dubrovačke opštine povodom spora oko dugova Franka Basiljevića porodici Branković

  Časopis STARI SRPSKI ARHIV
  Godina 2012
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 11
  Strana od 135
  Strana do 149
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dva pisma dubrovačke opštine vojvodi Sandalju povodom kupovine broda i jedne pomorske nepogode

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 4
  Strana od 89
  Strana do 95
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Baština u srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 3
  Strana od 67
  Strana do 75
  Veb adresa http://www.uarrs-arhivisti.org/Doc.aspx?subcat=20&cat=6&id=18&lang=cir

  Desanka Kovačević-Kojić, Srednjovjekovna Srebrenica XIV-XV vijek, SANU, posebna izdanja, knj. DCLXVIII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 29, Beograd 2010, str. 312(prikaz).

  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 77
  Strana od 268
  Strana do 270
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dva pisma dubrovačke opštine knezu Raupu

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 4
  Strana od 57
  Strana do 66
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povodom jedne pomorske nepogode. Nekoliko detalja iz privatnog života i o diplomatskim aktivnostima vojvode Sandalja Hranića

  Časopis Prilozi
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 40
  Strana od 213
  Strana do 220
  Veb adresa http://www.iis.unsa.ba/pdf/prilozi_40.pdf

  Povelja "carice" Jevdokije i njenog sina Konstantina o darivanju Hilandaru njihove baštinske crkve u Arhiljevici

  Časopis STARI SRPSKI ARHIV
  Godina 2011
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 10
  Strana od 87
  Strana do 102
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Četiri pisma o ratnicima zarobljenim u kosovskoj bici

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 3
  Strana od 97
  Strana do 110
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Povelja kralja Tvrtka I kojom ukida trg soli u Sutorini

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 3
  Strana od 69
  Strana do 80
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Baštinski posjedi kneza Lazara i njegovih nasljednika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 13
  Strana od 121
  Strana do 127
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Građa o prošlosti Bosne 2, ANURS (Banja Luka 2009), str. 191 (prikaz).

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 515
  Strana do 516
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Trg soli u Sutorini u vrijeme kralja Tvrtka I

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 161
  Strana do 167
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Srpska kancelarija na ostrvu Lezbosu

  DOI DOI: 10.2298/PKIJF0975013D
  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 75
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Pismo Sandalju Hraniću povodom napada njegovih ljudi na dubrovački brod

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 152
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Dvije dubrovačke žalbe povodom prodaje soli u Sutorini

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 109
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Građa o prošlosti Bosne 1, ANURS (Banja Luka 2008), str. 211, (prikaz).

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 1
  Strana od 523
  Strana do 525

  Povelja kralja Ostoje Dubrovčanima o isplati zaostalih dugova kralja Tvrtka I

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2008
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 1
  Strana od 111
  Strana do 121
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Petar Mandić, Metodologija naučnog rada, Priređivači: prof. dr Drago Branković i prof. dr Nikola Potkonjak. ANURS, Monografije, knj. III, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 9, Banja Luka 2004 (prikaz).

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Pavle Dragičević
  Broj 9
  Strana od 523
  Strana do 527
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

Radovi sa skupova

  Dva kratka pomena o bolesti Stefana Dušana

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 143
  Strana do 157
  Veb adresa https://banjaluka.academia.edu/PavleDragicevic

  Baštinski posjedi srpskih oblasnih gospodara

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VI
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VI
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 143
  Strana do 158
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

Ostali radovi

  Grivin – grad, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 723
  Strana do 723

  Grad (srednjovjekovni period), Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 654
  Strana do 655

  Gostilja, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 642
  Strana do 642

  Goražde, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 548
  Strana do 548

  Glamoč, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 477
  Strana do 478

  Glaž, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 476
  Strana do 477

  Gacko, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 437
  Strana do 438

  Vrhrika, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 317
  Strana do 317

  Vrhbosna, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 313
  Strana do 313

  Vrsinje, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 310
  Strana do 310

  Vrm, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 308
  Strana do 308

  Vrbas, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 296
  Strana do 297

  Vrbanja, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 293
  Strana do 293

  Vratar, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 289
  Strana do 289

  Vratar, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 288
  Strana do 289

  Vratar, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 287
  Strana do 288

  Vosak, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 271
  Strana do 272

  Vojni odred Stefana Tvrtka u Kosovskoj bici, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 246
  Strana do 247

  Vlastelinstvo, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 208
  Strana do 208

  Viševa, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 162
  Strana do 162

  Vitaljina, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 149
  Strana do 149

  Visoki, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 143
  Strana do 144

  Vidovo polje, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 116
  Strana do 116

  Večerić, Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 105
  Strana do 105

  Velika (Veljaci), Enciklopedija Republike Srpske 2 (V–G)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 67
  Strana do 67

  Gradski knezovi u srednjovjekovnoj Srbiji, Bosni i primorju

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević

  Broćno (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 723
  Strana do 723

  Brodar (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 718
  Strana do 718

  Brod (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 717
  Strana do 717

  Brod (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 710
  Strana do 711

  Bribir (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 704
  Strana do 705

  Bosna (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 556
  Strana do 556

  Borač (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 519
  Strana do 519

  Blato (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 452
  Strana do 452

  Blagojević Miloš (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 444
  Strana do 444

  Blagaj (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 440
  Strana do 440

  Banjica (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  DOI 0/9(497.6RS)(031.038)
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 286
  Strana do 287

  Babonići (enciklopedijska odrednica)

  Izdavač ANURS
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 185
  Strana do 185

  Pad Bosanskog kraljevstva 1463. godine

  Izdavač Istorijski institut Beograd, Filozofski fakultet Sarajevo, Filozofski fakultet Banja Luka
  ISSN/ISBN 978-86-7743-110-5
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Pravci turskih napada na Bosnu 1463. godine

  Izdavač Istorijski institut Beograd, Filozofski fakultet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-86-7743-110-5
  Godina 2015
  Autori Pavle Dragičević
  Strana od 129
  Strana do 173
  Veb adresa https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Baštine oblasnih gospodara u srednjovjekovnoj Srbiji

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Pavle Dragičević

Projekti

Problematicne relacije; Saradnja izmedju istrazivanja i prezentacije kulturnog materijalnog i nematerijalnog nasljedja

Project Number 1251301
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head doc. dr Pavle Dragicevic
Participants prof. Dragana Purkovic-Macan, ma
doc. dr Mihajlo Savic
Sanja Pupac, ma
doc. dr Ivana Pandzic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-01
Project value 4000.0 BAM