Navigation

mr Jelena Marković

Šef biblioteke - II-12
Poljoprivredni fakultet

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Water quality in Banja Luka water streams and their suitability for irrigation

  Naučni skup International scientific conference „People, buildings and environment 2010“
  Publikacija Proceedings of the International scientific conference „People, buildings and environment 2010“ ISBN 978 - 80 - 7204 - 705 - 5 (print) ISSN 1805 - 6784 (online)
  Godina 2010
  Autori Mihajlo Marković, Ljiljana Nešić, Petar Sekulić, Svetlana Stikić, Tijana Zeremski-Škorić, and Jelena Marković
  Strana od 382
  Strana do 385

  Pedološke podloge za studiju održivog razvoja irigacionih površina na području Republike Srpske

  Naučni skup XIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske "Pravci razvoja poljoprivrede Republike Srpske"
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Mihajlo Marković, Čedomir Burlica, Boris Marković, and Jelena Marković
  Strana od 60
  Strana do 61