Navigation

Danijela Jokanović

Bibliografija

Radovi sa skupova

  UTICAJ OBRADE PLAZMOM I EKSTRAKTIMA BILJKE ACHILLEA MILLEFOLIUM L. NA ANTIMIKROBNA SVOJSTVA PLETENINA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, Danijela Jokanović, and Marija Gorjanc
  Strana od 543
  Strana do 561

  EXPLORING THE EFFECT OF RAW MATERIAL COMPOSITION AND PROCESSING OF FABRICS ON THEIR ANTIBACTERIAL PROPERTIES

  Naučni skup X Conference of Chemists, Technologists and Environmentalistis of Republic of Srpska
  Publikacija Preceedings 10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalistis of Republic of Srpska
  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Simona Jevšnik, and Danijela Jokanović
  Strana od 398
  Strana do 409

  TERMOFIZIOLOŠKA UDOBNOST ODJEĆE ZA ATLETIČARE U ZAVISNOSTI OD VRSTE MATERIJALA I STEPENA POKRIVENOSTI KOŽE

  Naučni skup X Simpozijum "SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ"
  Publikacija Zbornik radova, X Simpozijum "SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ"
  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Simona Jevšnik, Svjetlana Janjić, and Danijela Jokanović
  Strana od 225
  Strana do 236
  Veb adresa COBISS.SR-ID 201891596