Navigation

mr Brane Zlokapa

051/464-628
lokal 113

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prirodno obnavljanje mješovite sastojine smrče i jele (Abieti – Piceetum) oštećene od smrčinog potkornjaka na području Kneževa

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2008
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, and Brane Zlokapa
  Broj 3
  Strana od 53
  Strana do 64

Radovi sa skupova

  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj

  Naučni skup Seminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Godina 2013
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević, and S. Opačić

  Privatno šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja i borbe protiv siromaštva

  Naučni skup Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Miro Maksimović, Doni Blagojević, Vojislav Dukić, Danijela Petrović, and Brane Zlokapa