Navigation

проф. др Зоран Говедар
редовни професор

Наставник - II-4
Шумарски факултет
051/464-628
локал112
Катедре
 • Шумарски факултет-Гајење шума
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Гајење шумаредовни професорApril 27, 2017

Предмети

Шумарски факултет

Академске студије другог циклуса
МШ10ИПЛАИнтегрално планирање и узгој основних типова шума
МШ11ГАЈЕГајење шума II
МШ11КЛИМКлиматске промјене у шумским екосистемима
МШ13КЛИМШума и климатске промјене
МШ13ПЛУМПланирање узгојних мјера у газдовању шумама
МШ13ПРОЈПројектовање шумско узгојних радова
МШ19АДАПАдаптивно газдовање шумама
МШ19ГАЈЕГајење шума II
МШ19ГПОСГаздовање шумама посебне намјене
МШ19ИПГШИнтегрално планирање газдовања шумама
МШ19ПЛУМПланирање узгојних мјера у газдовању шумама
МШ19ПРОЈПројектовање шумско узгојних радова
Академске студије првог циклуса
ОШ07ГАЈЕГајење шума I
ОШ07ЕКОГЕкологија гајења шума
ОШ07МЕЛИШумске мелиорације
ОШ13ГАЈЕГајење шума I
ОШ13ГПОСГајење шума посебне намјене
ОШ13ЕКОГЕколошке основе гајења шума
ОШ13МЕЛИШумске мелиорације
Академске студије трећег циклуса
ДСГГТШГајење главних типова шума
ДСДШСДинамика шумских састојина
ДСПБГШПрироди блиско гајење шума
ДССГШСистеми газдовања шумама

Пољопривредни факултет

Академске студије другог циклуса
МРР/I-О-05Шумарство у развоју руралних подручја
Академске студије трећег циклуса
37-ПН-ИБиомаса као обновљиви извор енергије

Библиографија

Радови у часописима

  Stand structural complexity of mixed old-growth and adjacent selection forests in the Dinaric Mountains of Bosnia and Herzegovina

  ЧасописFOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
  Година2017
  АуториSrđan Keren, Jurij Diaci, Renzo Motta, and Zoran Govedar
  Страна од531
  Страна до541
  Веб адресаhttps://authors.elsevier.com/a/1VHmV1L~GwCpMW

  Productivity of European beech coppice stands in the Forest Management Area “Donjevrbasko”, Bosnia-Herzegovina

  DOI0.7251/GSF1624019K
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2016
  АуториSrđan Keren, Vojislav Dukić, Zoran Govedar, Marijana Kapović, and Бранислав Цвјетковић
  Волумен24
  Страна од19
  Страна до28
  Веб адресаhttp://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_24.pdf

  Изграђеност састојине букве, јеле и смрче у функцији планирања шумскоузгојних мјера на подручју ПЈ. „Клековача – Дринић“

  ЧасописШумарство
  Година2016
  АуториЗоран Говедар
  Број3-4
  Страна од33
  Страна до45
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=30

  Приједлог проредног захвата у вјештачки подигнутој састојини смрче (Picea abies L.) на подручју Челинца у Републици Српској

  ЧасописШумарство
  Година2015
  АуториМарко Бодружић, Зоран Говедар, and Милун Крстић
  Број4
  Страна од1
  Страна до14
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=432&Itemid=30

  Climate-Vegetation characteristics of Kopaonik mountain in Serbia.

  ЧасописCARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Година2014
  АуториМилун Крстић, Раде Цвјетићанин, J. Смаилагић, and Зоран Говедар
  Волумен9
  Број3
  Страна од135
  Страна до145
  Веб адресаhttp://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=452

  Структура и подмлађивање мјешовитих састојина букве, јеле и смрче на подручју ШГ „Горица-Шипово“

  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториСрђан Керен and Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од33
  Страна до47
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=30

  Comparative Structural Dynamics of the Janj Mixed Old-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina: Are Conifers in a Long-Term Decline?

  DOI0.3390/f5061243
  ЧасописForests
  Година2014
  АуториСрђан Керен, Renzo Motta, Зоран Говедар, Радован Лучић, Милан Медаревић, and Jurij Diaci
  Број5
  Страна од1243
  Страна до1266
  Веб адресаwww.mdpi.com/journal/forests

  Natural regeneration processes in old-growth Pinus peuce forest in the national park "Pelister" on mountain Baba

  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториNikolčo Velkovski, Milun Krstić, Zoran Govedar, Kole Vasilevski, Ivan Bjelanović, and Srđan Keren
  Број1-2
  Страна од67
  Страна до80
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2013_1-2/sumarstvo2013_1-2_rad07.pdf

  Утицај мјешовитих прореда на елементе структуре вјештачки подигнутих састојина смрче (Picea abies L.) на подручју западног дијела Републике Српске

  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Милун Крстић, Срђан Керен, and Иван Бјелановић
  Број1-2
  Страна од33
  Страна до46
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=30

  A comparative analysis of recent changes in Dinaric uneven-aged forests of the NW Balkans.

  DOI0.1093/forestry/cpt038
  ЧасописFORESTRY - An International Journal of Forest Research
  Година2013
  АуториA. Boncina, J. Cavlovic, M. Curovic, Зоран Говедар, M. Klopcic, and M. Medarevic
  Број0
  Страна од1
  Страна до14
  Веб адресаhttp://forestry.oxfordjournals.org/ by guest on November 30, 2013

  Dinamika nastajanja otvora sklopa sastojina u dinarskoj prašumi Lom

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Војислав Дукић, Данијела Петровић, and Срђан Керен
  Страна од45
  Страна до60
  Веб адресаhttp://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_16.pdf

  Gap disturbances and regeneration patterns in a Bosnian old-growth forest: a multispectral remote sensing and ground-based approach

  DOI0.1007/s13595-011-0177-9
  ЧасописANNALS OF FOREST SCIENCE
  Година2012
  АуториMatteo Garbarino, Enrico Borgogno Mondino, Emanuele Lingua, Thomas A. Nagel, Војислав Дукић, Zoran Govedar, and Renzo Motta
  Волумен69
  Број5
  Страна од617
  Страна до625

  Утицај склопа састојине на морфолошке карактеристике двогодишњег подмлатка букве (Fagus sylvatica L.) на подручју ПЈ „Црни врх“ – ШГ Бања Лука

  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Родољуб Ољача, and Зоран Говедар
  Број3-4
  Страна од31
  Страна до42
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2011_3-4/sumarstvo2011_3-4_rad03.pdf

  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОДМЛАТКА И МЛАДИКА ЈЕЛЕ У ПОЈАСУ БУКОВИХ ШУМА НА ПЛАНИНИ ГРМЕЧ –ГЈ „ЧЕЛИЋ КОСА“

  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Зоран Станивуковић, and Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од43
  Страна до53
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2011_1-2/sumarstvo2011_1-2_rad04.pdf

  Gap-Phase Dynamics in the Old-Growth Forest of Lom, Bosnia and Herzegovina

  ЧасописSILVA FENNICA
  Година2011
  АуториA. Bottero, M. Garbarino, Vojislav Dukić, Зоран Говедар, Emanuele Lingua, A. Nagel, and R. Motta
  Број45(5)
  Страна од875
  Страна до887
  Веб адресаwww.metla.fi/silvafennica · ISSN 0037-5330

  Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forest: the nearly steady-state forest Lom (Bosnia and Herzegovina)

  DOI10.1139/X11-098
  ЧасописCANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH
  Година2011
  АуториRenzo Motta, Roberta Berreti, Daniele Castagneri, Vojislav Dukić, Mateo Garbarino, Zoran Govedar, Emanuele Lingua, Zoran Maunaga, and Fabio Meloni
  Волумен4109
  Страна од1871
  Страна до1884
  Веб адресаhttp://www.academia.edu/19217233/

  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописSEEFOR
  Година2010
  АуториZoran Govedar, Srđan Keren, and Дане Марчета
  БројNo.1
  Страна од10
  Страна до18

  Фитоценолошке и еколошке карактеристике шума на подручју Витороге у Републици Српској

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМ. Шебез and Зоран Говедар
  Број12
  Страна од--
  Страна до--

  Потреба формирања интересних организација у сектору приватног шумарства на примјеру општине Нови Град

  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2010
  АуториЗоран Лукић, Г. Тубин, Бранислав Цвјетковић, Војислав Дукић, and Зоран Говедар
  Број27-28
  Страна од--
  Страна до--

  Структурна изграђеност састојина смрче на подручју Витороге

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМирко Шебез, Зоран Говедар, and Срђан Керен
  Страна од19
  Страна до32

  ИСТРАЖИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШОВИТЕ ШУМЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ (Abieti picetum illyricum) НА ПОДРУЧЈУ ДРИНИЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, Срђан Керен, and И. Бјелановић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до60

  "Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање црног бора на подручју Озрена"

  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториВелибор Благојевић, Зоран Говедар, and Маријана Каповић
  Број1-2
  Страна од47
  Страна до56

  Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L.) у условима Ш.У. Подградци

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Владимир Петковић, Зорана Хркић, and Зоран Говедар
  Број11
  Страна од63
  Страна до75
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_11.pdf

  Шумска земљишта и фитоценолошке карактеристике шума црног бора на подручју Озрена

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2009
  АуториЗоран Говедар and Велибор Благојевић
  Број11
  Страна од89
  Страна до102

  Структурна изграђеност састојина црног бора на подручју Озрена

  ЧасописШумарство
  Година2009
  АуториЗоран Говедар and Велибор Благојевић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до59

  Утицај режима свјетлости на природно обнављање у састојини букве и јеле (Abieti - Fagetum) на Козари

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Иван Бјелановић, and Срђан Керен
  Страна од77
  Страна до95

  Чврстоћа на притисак и тврдоћа дрвета смрче (Picea abies Karst.) из култура

  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториБорислав Шошкић, Зоран Говедар, Небојша Тодоровић, and Данијела Петровић
  Број3
  Страна од119
  Страна до135

  Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, Зоран Говедар, and Marko Srdić
  Волумен9
  Број3
  Страна од123
  Страна до129
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

  Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА-УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Број98
  Страна од155
  Страна до166
  Веб адресаhttp://glasnik.sfb.bg.ac.rs/

  Природно обнављање мјешовите састојине смрче и јеле (Abieti – Piceetum) оштећене од смрчиног поткорњака на подручју Кнежева

  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, and Бране Злокапа
  Број3
  Страна од53
  Страна до64

  Примјена хемисферичних фотографија при истраживању режима свјетлости у шуми јеле, смрче и букве (Piceo-Abieti-Fagetum)

  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар and Срђан Керен
  Страна од43
  Страна до60

  Узгојни захвати у мјешовитој састојини китњака и граба (Querco – carpinetum illyricum) са правом својине на подручју Старчевице – Бања Лука

  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар and А. Кутић
  Број1-2
  Страна од27
  Страна до41

  Основна физичка својства дрвета смрче (Picea abies Karst.) из култура

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Београду
  Година2007
  АуториБорислав Шошкић, Зоран Говедар, Небојша Тодоровић, and Данијела Петровић
  Страна од97
  Страна до110

  Основна физичка својства дрвета смрче (Picea abies Karst.) из култура

  ЧасописГласник Шумарског факултета у Београду
  Година2007
  АуториБорислав Шошкић, Зоран Говедар, Ненад Тодоровић, and Данијела Петровић
  Број96
  Страна од97
  Страна до110

  Класификација стабала и ефекти проредних захвата у вјештачки подигнутој састојини смрче на подручју Соколина – Котор Варош

  ЧасописГласник Шумарског факултета у Београду
  Година2007
  АуториЗоран Говедар
  Број96
  Страна од29
  Страна до43

  Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Родољуб Ољача, Зоран Станивуковић, and Зорана Хркић
  Волумен8
  Број3
  Страна од81
  Страна до90
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

  Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање у састојини храста китњака на подручју Челинца.

  ЧасописШумарство
  Година2006
  АуториЉ. Стојановић, М. Крстић, and Зоран Говедар
  Број3
  Страна од99
  Страна до108
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/

  Problematika prorednih seča kao mera nege u kulturama bora

  ЧасописEkosilva
  Година2003
  АуториLjubivoje Stojanovic, Milun Krstić, and Зоран Говедар
  Број2
  Страна од9
  Страна до29

  Istraživanja sječa kao mjera njege u kulturama crnog bora na području Ribnika

  ЧасописEkosilva
  Година2003
  АуториLjubivoje Stojanovic, Milun Krstić, and Зоран Говедар
  Број2
  Страна од97
  Страна до133

  Predlog uzgojnih mera u izdanačkoj šumi bukve na području Ribnika

  ЧасописEkosilva
  Година2003
  АуториLjubivoje Stojanović, Milun Krstić, Зоран Говедар, and Dušan Bašić
  Број2
  Страна од151
  Страна до163

  Елементи структуре и природно подмлађивање мјешовите састојине букве, јеле и смрче у прашуми Јањ

  ЧасописШумарство
  Година2002
  АуториЗоран Говедар
  Волумен54
  Број4-6
  Страна од9
  Страна до24
  Веб адресаhttp://scindeks.ceon.rs/article.aspx?

  Uticaj razvoja gradova na tok temperature vazduha

  ЧасописZbornik prirodno-matematičkoh nauka
  Година2002
  АуториМилован Пецељ, Зоран Говедар, and Зоран Станивуковић
  Бројdvobroj 2 i 3
  Страна од309
  Страна до320

  Elementi strukture i izbor najpovoljnijih uzgojnih mjera u bukovim sastojinama prašumskog tipa na području "Dubičke gore"

  ЧасописEkosilva
  Година2002
  АуториЗоран Говедар
  Страна од21
  Страна до35

  Dinamika lučenja i prinos soka iz stabala obične breze (Betula pendula Roth.)

  ЧасописEkosilva
  Година2002
  АуториСрђан Љубојевић, Душан Миодраговић, Зоран Говедар, and Лазар Лазић
  Број1
  Страна од51
  Страна до76

  Globalne klimatske promjene i analiza temperaturnih promjena u Bosni i Hercegovini

  ЧасописZbornik prirodno – matematičkih nauka
  Година2002
  АуториМилован Пецељ, Горан Јовић, Зоран Станивуковић, and Зоран Говедар
  Бројdvobroj 2 i 3
  Страна од307
  Страна до315

  Зависност дужине љетораста од врсте дрвећа, висине подматка и јачине освјетљености

  ЧасописШумарство
  Година2001
  АуториЗоран Говедар
  Број3-4
  Страна од25
  Страна до36

  Успијевање различитих провенијенција зелене дуглазије (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) у оквиру ИУФРО програма на огледној површини "Црна локва" код Градишке. Шумарство, 3-4, стр. 61-74, Београд

  ЧасописШумарство
  Година2000
  АуториЗоран Говедар, Далибор Баллиан, Тодор Микић, and Конрад Пинтарић
  Број3-4
  Страна од61
  Страна до74
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/

Радови са скупова

  Ranking of forest enterprises organizational units in accordance with the possibilities of differential rent allocation

  Научни скупForest science for sustainable development of forests - 25 years of the Faculty of forestry
  Година2017
  АуториDragan Čomić, Zoran Govedar, Vojislav Dukić, Ratko Čomić, Branko Glavonjić, Бранислав Цвјетковић, and Vladimir Petković
  Страна од32

  Управление лесами специального назначения в Республике Сербской

  Научни скупVII Международный научно-практический и обучающий семинар для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей специальности «Лесное хозяйство» («Лесное дело»)» на тему «Динамика, состояние и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территориях»
  Година2017
  АуториЗоран Говедар

  Future research needs on mixed-forests from the perspective of European forest managers

  Научни скупConference “Integrating Scientific Knowledge in Mixed Forests EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206
  ПубликацијаBook of Abstract: Integrating Scientific Knowledge in Mixed Forests EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206
  Година2016
  АуториLluís Coll, Catherine Collet, Magnus Löf, Bill Mason, Quentin Ponette, Kris Verheyen, Ioan Abrudan, Aitor Ameztegui, Anna Barbati, Kamil Bielak, Susana Barreiro, Barbara Ferrari, Zoran Govedar, Jiri Kulhavy, Dagnija Lazdina, Marek Metslaid, Frits Mohren, Conor O’Reilly, Maciej Pach, Mário Pereira, Sanja Peric, Ervin Rasztovits, Peter Spathelf, Hubert Sterba, Dejan Stojanovic, Lauri Valsta, Tzvetan Zlatanov, and Andrés Bravo-Oviedo Bravo-Oviedo
  Страна од29

  Stand structural complexity of mixed old-growth and adjacent selection managed forests in the Dinaric Mountains of Bosnia and Herzegovina

  Научни скупConference “Integrating Scientific Knowledge in Mixed Forests EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206
  ПубликацијаBook of Abstract: Integrating Scientific Knowledge in Mixed Forests EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206
  Година2016
  АуториSrđan Keren, Jurij Diaci, Renzo Motta, Zoran Govedar, and Wojciech Ochal
  Страна од41

  Regeneration of silver fir by artificial seeding in a beech stand within management unit „Kozaračko“, the Republic of Srpska

  Научни скупSymposium “Forest and Sustainable Development”
  ПубликацијаBook of abstracts: FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  Година2016
  АуториZoran Govedar, Milan Mataruga, Vanja Daničić, Srđan Keren, and Branislav Cvjetković
  Страна од25

  Characteristics of Soils under Chestnut forests (Castanea sativa) in the Bosnia and Herzegovina

  Научни скупSymposium “Forest and Sustainable Development”
  ПубликацијаBook of abstracts: FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  Година2016
  АуториVanja Daničić, Marijana Kapović-Solomun, Milan Mataruga, Branislav Cvjetković, Zoran Govedar, and Srđan Keren
  Страна од24

  Regeneration of silver fir by artificial seeding ina a beech stand within management unit „Kozaracko“, Republic of Srpska

  Научни скупInternational Symposium "Forest and Sustainable Development"
  ПубликацијаBook of abrstacts
  Година2016
  АуториZoran Govedar, Milan Mataruga, Vanja Daničić, Srđan Keren, and Бранислав Цвјетковић
  Страна од25
  Веб адресаhttp://www.unitbv.ro/Portals/16/Sesiuni_stiintifice/2016/Book%20of%20abstracts%20FSD%20final.pdf

  Characteristics of Soils Under Chesnut Forests (Castanea sativa) in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупInternational Symposium "Forests and Sustainable Development"
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2016
  АуториVanja Daničić, Marijana Kapović, Milan Mataruga, Zoran Govedar, Бранислав Цвјетковић, and Srđan Keren
  Страна од24
  Веб адресаhttp://www.unitbv.ro/Portals/16/Sesiuni_stiintifice/2016/Book%20of%20abstracts%20FSD%20final.pdf

  Karakteristike šumskog fonda različitih visinskih struktura reljefa Republike Srpske

  Научни скупSimpozij: Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraškim, brdskim i planinskim područjima - racionalno korištenje i zaštita
  ПубликацијаKnjiga sažetaka: Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraškim, brdskim i planinskim područjima - racionalno korištenje i zaštita
  Година2016
  АуториČedomir Burlica and Zoran Govedar
  Страна од19

  Natural regeneration in fire-affected pure stand of Pinus nigra Arn. in the area of Trebinje

  Научни скупInteranational Scientific Conference - „Forestry: Bridge to the Future“. 90 Years Higher Forestry Education in Bulgaria
  ПубликацијаBook of Abstracts: FORESTRY: BRIDGE TO THE FUTURE 90 Years Higher Forestry Education in Bulgaria
  Година2015
  АуториZoran Govedar, Srđan Keren, and Drago Petković
  Страна од58

  SELECTION OF A THINNING METHOD IN ARTIFICIALLY GROWN STAND OF BLACK PINE (Pinus nigra Arn.) IN THE AREA OF SRPSKE TOPLICE – BANJA LUKA

  Научни скупЛесное хозяйство 2014. Актуальные проблемы и пути их решения
  ПубликацијаМатериалы международной научно-практической Интернет – конференции
  Година2015
  АуториZoran Govedar, Milun Krstić, and Srđan Keren
  Страна од150
  Страна до164

  Selection of a thinning method in artificially grown stand of black pine (Pinus nigra arn.) in the area of Srpske Toplice – Banja Luka

  Научни скупМатериалы международной научно-практической Интернет – конференции, “Лесное хозяйство 2014. Актуальные проблемы и пути их решения”, Министерство сельского хозяйства Российской федерации,
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, and Срђан Керен

  Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement

  Научни скуп I научни симпозијум "Очување генетичких ресурса"
  ПубликацијаZbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa"
  Година2015
  АуториГордана Ђурић, Нада Шуматић, Никола Мићић, Милан Матаруга, Горан Трбић, Живојин Ерић, Зоран Говедар, Јелена Давидовић, Марина Антић, Jovica Sjeničić, Борут Босанчић, and Маринко Векић
  Страна од5
  Страна до6

  Comparison of Structural Attributes between Old-Growth and Adjacent Managed Forests in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупThe 9th IUFRO International Conference on Uneven-Aged Silviculture: Future Concepts in Uneven-Aged Silviculture for a Changing World
  ПубликацијаProceedings Abstracts: The 9th IUFRO International Conference on Uneven-Aged Silviculture Future Concepts in Uneven-Aged Silviculture for a Changing World
  Година2014
  АуториSrđan Keren, Renzo Motta, Dušan Roženbergar, Zoran Govedar, and Jurij Diaci
  Страна од39

  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE

  Научни скупSUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, and B. Marković
  Страна од245
  Страна до255

  Mine i požari – faktori ugrožavanja bezbjednosti šumskih ekosistema u Republici Srpskoj

  Научни скупSuzbijanje kriminala i evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminal
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, and Boris Marković
  Страна од245
  Страна до255

  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj

  Научни скупSeminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević, and S. Opačić

  Forest legislation development in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Symposium: Premise for developing forestry law in Europe. The need to adapt forestry regulations in different European countries to the framework developed by the Intergovernmental Negotiating Committee for a legally binding agreement on forests in Europe, CONSILVA
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Srđan Keren, G. Zubić, and P. Balotić

  Structure and Species Mixture of Old-Growth Forest Janj in Bosnia-Herzegovina

  Научни скупInternational Conference Primeval Beech Forests: Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity
  ПубликацијаProceedings Abstracts: Primeval Beech Forests Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services
  Година2013
  АуториSrđan Keren, Renzo Motta, Zoran Govedar, and Jurij Diaci
  Страна од28
  Веб адресаwww.wsl.ch/publikationen/pdf/12499.pdf

  State forest functions and Memorial area Donja Gradina

  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka“
  ПубликацијаProcenings International IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, Ž. Kuzmanović, Srđan Keren, I. Bjelanović, and J. Travar
  Страна од497
  Страна до513
  Веб адресаwww.sfbl.org

  Importance and perspectives of silviculture for science and practice of forestry

  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  ПубликацијаPROCEEDINGS International Scientifi c Conference FORESTRY SCIENCE AND PRACTICE FOR THE PURPOSE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTRY - 20 YEARS OF THE FACULTY OF FORESTRY IN BANJA LUKA
  Година2012
  АуториJ. Diaci, Зоран Говедар, M. Krstić, and R. Motta
  Страна од23
  Страна до40

  Stand characteristics of the strict forest reserve ”Malinik” in Serbia

  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториI. Bjelanović, M. Krstić, Зоран Говедар, and Srđan Keren

  Features of using biomass as an energy source

  Научни скупI International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Стоја Јотановић, Dane Marčeta, Danijela Kondić, Srđan Keren, and Borut Bosančić
  Страна од84

  Могућности коришћења биомасе као извора енергије

  Научни скупI међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Б. Босанчић, С. Јотановић, and Д. Кондић

  CLIMATE CHANGE IN SERBIA AND ITS IMPACT ON FOREST ECOSYSTEMS

  Научни скупInternational Scientific Conference FORESTS IN THE FUTURE – SUSTAINABLE USE, RISKS AND CHALLENGES
  ПубликацијаPROCEEDINGS FORESTS IN THE FUTURE – SUSTAINABLE USE, RISKS AND CHALLENGES
  Година2012
  АуториMilun Krstić, Zoran Govedar, Ivan Bjelanović, and Srđan Keren
  Страна од237
  Страна до246

  Climate change in the Republic of Srpska and potential impact on forest ecosystems

  Научни скупInternational Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable Use, Risks and Challenges”
  Година2012
  АуториGoran Trbić, M. Krstić, Зоран Говедар, I. Bjelanović, and Srđan Keren
  Страна од255
  Страна до267

  Tasks of silviculture with special emphasis on the reclamation of degraded forests

  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  ПубликацијаPROCEEDINGS International Scientific Conference FORESTRY SCIENCE AND PRACTICE FOR THE PURPOSE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTRY - 20 YEARS OF THE FACULTY OF FORESTRY IN BANJA LUKA
  Година2012
  АуториMilun Krstić and Zoran Govedar
  Страна од447
  Страна до465

  Spontaneous regeneration of pure beech forests in the area of Južni Kučaj (Serbia)

  Научни скупIUFRO International Beech Symposium: Ecology and Silviculture of Beech
  ПубликацијаProceedings, The 9th IUFRO International Beech Symposium
  Година2011
  АуториIvan Bjelanović, Milun Krstić, Zoran Govedar, and Srđan Keren
  Страна од89

  ’’Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske’’

  Научни скуп’’Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj’’
  Година2011
  АуториZoran Govedar, Zoran Lukić, and Драган Чомић
  Страна од136
  Страна до147

  Features of regeneration in the virgin Piceo – Abieti – Fagetum forest in Lom

  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториЗоран Говедар and Srđan Keren

  Landscape-scale patterns of canopy gaps in the old-growth forest of Lom, Bosnia-Herzegovina

  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториMateo Garbarino, Enrico Borgogno Mondino, Emanuele Lingua, Tom Nagel, Vojislav Dukić, Зоран Говедар, and Renzo Motta

  Forest structure analysis reveals small scale disturbance processes in an old-growth stand (Lom, BIH).

  Научни скуп 7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториEmanuele Lingua, Matteo Garbarino, Vojislav Dukić, Зоран Говедар, and Renzo Motta

  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović, and Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  Веб адресаhttp://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions

  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 2
  Година2010
  АуториРодољуб Ољача, Нада Шуматић, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од29
  Страна до34
  Веб адресаhttp://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol2-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  State and silvicultural problmes in unevedaged forests beech, fire and spruce in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Conference, First Serbian Forestry Congress -Future with Forests
  Година2010
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić

  Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banjaluka

  Научни скупForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment
  ПубликацијаForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment. - Novi Sad: Institute of lowland forestry and environment
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од117
  Страна до123
  Веб адресаwww.researchgate.net/...Forest.../02e7e52d1045f841f8000000.pdf

  Приватно шумарство у функцији руралног развоја и борбе против сиромаштва

  Научни скупДруштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Миро Максимовић, Дони Благојевић, Војислав Дукић, Данијела Петровић, and Бране Злокапа

  Истраживање режима свјетлости примјеном хемисферичних фотографија у састојини смрче, јеле и букве (Piceo – abieti – fagetum) на подручју Днолучке планине

  Научни скупТрећи међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт"
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Родољуб Ољача, Војислав Дукић, and Данијела Петровић

  Istraživanje mikroklime mješovite sastojine jele i smrče (Abieti – Piceetum illyricum) na području Drinića

  Научни скупDrugi Međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača, and Zoran Stanivuković

  Osnov koncepcije razvoja šumarstva Republike Srspke

  Научни скупNaučni skup „Resursi Republike Srpske“ Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ПубликацијаOdjeljenje prirodno – metematičkih i tehničkih nauka, knj. 7, Banja Luka
  Година2008
  АуториЗоран Говедар and Milan Medarević

  Kalemljenje jednogodišnjih izbojaka pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području Balja kod Kostajnice

  Научни скупNaučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. XII naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаAgroznanje, Banja Luka
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača, and Zoran Stanivuković

  Дендрохронолошка истраживања развоја стабала смрче (Picea abies L.) на Јахорини

  Научни скупМеђународни научни скуп: „Србија и Република Српска у регионалним и глобалним процесима“
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Ј. Голијанин, and С. Марковић

  Hight increment of ungrown sprout in mixed stands of beech, fir and spruce in virgin forests „Janj“ and „Lom“.

  Научни скупInternational confference „Management of forests in changing environmental conditions“
  Година2007
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić

  Natural regeneration of beech (Fagus silvatica, L.) in the virgin forests Lom in the wes part of the Republic of Srpska

  Научни скупAn international conference and field trip of IUFRO WP 1.01.07 Ecology and silviculture of beech
  Година2006
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić

  Uzgojna problematika u funkciji stabilnosti šuma posebne namjene

  Научни скуп"Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja", Šumarski fakultet Banja Luka, Nacionalni park "Sutjeska"
  Година2006
  АуториЗоран Говедар, Lj. Stojanović, and M. Krstić

  Ekološko-vegetacijske i taksacione karakteristike područja Malovčića doline na planini Grmeč kao osnova za izdvajanje šume sa posebnom namjenom

  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Stanivuković and Zoran Govedar

  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske

  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković, and Z. Lazendić

  Шумски екосистеми у функцији одрживог развоја Босне и Херцеговине

  Научни скупI Међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт”
  Година2006
  АуториЗоран Говедар

  Prirodno obnavljanje mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Lom

  Научни скуп"Održivo korišćenje šumskih ekosistema - izazov 20. veka"
  Година2006
  АуториЗоран Говедар and M. Krstić

  Uzgojno – meliorativne mjere u sjemenskoj sastojini hrasta kitnjaka na području Motajice

  Научни скупSpecijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”
  ПубликацијаZbornik radova VII, Pančevo
  Година2005
  АуториЗоран Говедар and Zoran Stanivuković
  Страна од175
  Страна до186

  Ekološko-vegetacijske i uzgojne karakteristike pitomog kestena (Castanea sativa L.) na području Bosne i Hercegovine.

  Научни скупSeminar "Pitomi kesten - uzgoj, zaštita i korišćenje",
  Година2004
  АуториVojin Bucalo, Зоран Говедар, and Jovan Travar

  Problematika uzgoja u okviru glavnih tipova šuma u Republici Srpskoj

  Научни скуп"Perspektive razvoja šumarstva"
  ПубликацијаZbornik radova Šumarskog fakulteta, Banja Luka
  Година2003
  АуториLj. Stojanović and Зоран Говедар

  Gazdovanje izdanačkim šumama u Republici Srpskoj

  Научни скуп"Perspektive razvoja šumarstva"
  ПубликацијаZbornik radova Šumarskog fakulteta, Banja Luka
  Година2003
  АуториD. Bašić and Зоран Говедар

  Main characteristics of the development stages of the virgin forests, Janj and Lom, in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine
  ПубликацијаNatural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, Birmensdorf – Rakhiv
  Година2003
  АуториЗоран Говедар and Zoran Stanivuković

  Zajednica gorskog javora i bijelog jasena (Aceri-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) sa Grmeča

  Научни скупPerspektive razvoja šumarstva
  ПубликацијаZbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Banja Luka
  Година2003
  АуториV. Bucalo, Zoran Stanivuković, and Zoran Govedar

  Dependence of diameter increment on diameter and mechanical damage serbian spruce stands in region of Govza in the Republic of Srpska

  Научни скуп50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет
  ПубликацијаСборnик nаучn и доклади междуnародnа nаучnа коnфереnција, 50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет, Софија
  Година2003
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, and Zoran Stanivuković

  Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska

  Научни скуп50 години Лесотехнически Университет
  ПубликацијаСборник„ "50 години Лесотехнически Университет", Софија
  Година2003
  АуториZoran Govedar, M. Krstić, and Zoran Stanivuković

  Rirerca sulla influenzadi regime della luce sul rinnovamento di faggio nella composione in localita "Tisovac".

  Научни скупSeminario di studio Boschi e ambiente in Bosnia – Erzegovina, Azienda regionale delle foreste Lombardia, Giunta regionale direzione generale qualita dell ambiente
  Година2001
  АуториЗоран Говедар

  Ekološke osnove neobraslih površina Š.G. "Banja Luka" u cilju usmerene proizvodnje sadnog materijala

  Научни скупSeminar "Sjemensko-rasadnička proizvodnja u BiH - stanje i perspektiva", Regione Lombardia
  Година2000
  АуториМилан Матаруга, Čedomir Burlica, and Зоран Говедар

Остали радови

  Sektorski trendovi i djelovanje klastera u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj

  Година2017
  АуториЗоран Говедар

Књиге

  Fiziologija vrba

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN978-99938-56-37-5
  Година2017
  АуториRodoljub Oljača, Aleh Rodzkin, Borivoj Krstić, and Зоран Говедар
  Тип књигенаучна књига
  Број страна146

  Gajenje šuma posebne namjene

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN978-99938-56-34-4
  Година2016
  АуториЗоран Говедар and Милун Крстић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна308

  Biomasa kao obnovljivi izvor energije

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
  ISBN978-99976-655-0-8
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, Дане Марчета, Срђан Керен, Никола Мићић, Гордана Ђурић, Стоја Јотановић, Данијела Кондић, Борут Босанчић, Наташа Пашалић, Дарио Јокановић, Марина Радун, Горан Гранић, Бранка Јелавић, Биљана Кулишић, and Вељко Воркапић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна143

  Стратегија развоја шумарства Републике Српске (2011.-2021.)

  ИздавачВлада Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  ISBN978-99955-736-0-7
  Година2012
  АуториДраган Караџић, Срђан Љубојевић, Милан Медаревић, Љубодраг Михајловић, Здравко Тодоровић, and Зоран Говедар
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна73

  Gajenje šuma - ekološke osnove

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN978-99938-56-19-1
  Година2011
  АуториЗоран Говедар
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна300

Пројекти

Master plan posumljavanja i gazdovanja sumskim kulturama Republike Srpske

Studija o osnivanju sumskih zasada u RZR "Ljubija" Prijedor

Project Number8301410
СтатусНеактиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitSumarski fakultet
Headprof. dr Milan Mataruga
Participantsdoc. dr Vanja Danicic
prof. dr Svjetlana Sredic
doc. dr Vladimir Stupar
Vladan Ivetic
Igor Kneginjic
prof. dr Zoran Govedar
prof. dr Vojislav Dukic
doc. dr Dragan Comic
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Ljiljana Dosenovic
doc. dr Vladimir Petkovic
doc. dr Branislav Cvjetkovic
Business PartnerRudnici zeljezne rude "Ljubija" AD Prijedor
Beginning of realization2016-06-01
End of the project2016-08-01
Project value49000.0 БАМ