Navigation

Marusija Hajder

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Skleroterapija bubrežnih cisti

    Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
    Godina 2003
    Autori Slobodan Hajder, Ž Ećim, Snježana Milićević, Marusija Hajder, Vesna Ećim-Zlojutro, and Duško Vasić