Navigation

prof. dr Duško Vasić
redovni profesor

053/241-129
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor December 28, 2010

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj hirurškog liječenja benigne hiperplazije prostate na simptome mokrenja i punjenja mokraćne bešike

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Snježana Milićević and Duško Vasić
  Volumen 1
  Broj 67
  Strana od 1
  Strana do 4

  Nefropatija povezana sa BK virusom kod primalaca transplantata bubrega

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Miroslav Petković, Maja Travar, and Duško Vasić
  Volumen 39
  Broj 1-2
  Strana od 71
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/sr

  Učestalost i antimikrobna osjetljivost urinarnih izolata Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae koji produkuju beta-laktamaze proširenog spektra kod vanbolničkih pacijenata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Tatjana Marković, Ljiljana Jeinić, Duško Vasić, and Miroslav Petković
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 29

  Hronični bakterijski prostatitis-dijagnostički i terapijski problem

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Duško Vasić, Snježana Milićević, M Vasić, Slobodan Hajder, and Miroslav Petković
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 162
  Strana do 162

  Maligne neoplazme testisa liječene na Urološkoj klinici u Banjoj Luci

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Duško Vasić, Snježana Milićević, Milan Žigić, Slobodan Hajder, and Drago Todić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 26
  Strana do 26

  Dileme PSA skrininga karcinoma prostate

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Snježana Milićević and Duško Vasić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 7
  Strana do 7

  Dijagnostika i terapija carcinoma in situ mokraćne bešike

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Snježana Milićević and Duško Vasić
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 4
  Strana do 4

  Biološke osobine tumora gornjeg urotelijuma mokraćne bešike u šarištima endemske nefropatije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Duško Vasić, Snježana Milićević, and Miroslav Petković
  Volumen 1
  Broj 38
  Strana od 26
  Strana do 26

  Maligni tumori urotelijuma u dobojskoj regiji

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2001
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim, Milorad Stanišić, and Snježana Milićević
  Volumen 1
  Broj 425
  Strana od 237
  Strana do 237

Radovi sa skupova

  Efikasnost tamsulosina u terapiji hroničnog bakterijskog prostatitisa-Zbornik radova 2009:15-22.

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Duško Vasić, Snježana Milićević, and Miroslav Petković

  ESWL i URS- komparacija i efikasnost u tretmanu aktivnog uklanjanja kamena u ureteru

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2009
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić, and Vesna Ećim-Zlojutro

  Seksulane disfunkcije kod muškarca

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Duško Vasić and Snježana Milićević

  Benigna hiperplazija prostate-Zbornik radova 2008:135-8.

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Duško Vasić and Snježana Milićević

  Učestalost markera hepatitisa B i C u serumu studenata Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Radovi i sažeci sa Prvog kongresa doktora medicine Republike Srpske, Scripta medica 2007;38(1- Suppl 1)
  Godina 2007
  Autori Miroslav Petković, Aleksandra Šmitran, and Duško Vasić
  Strana od 67
  Strana do 68

  Efekti tamsulosina u tretmanu benigne prostatične hiperplazije

  Naučni skup Simpozijum "Bolesti prostate"
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić, and Slobodan Hajder

  Značaj perkutane nefrostomije kod pacijenata u terminalnom stadijumu karcinoma prostate

  Naučni skup Simpozijum "Bolesti prostate"
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Slobodan Hajder, and Duško Vasić

  Bakterijske infekcije u infertilitetu muškarca

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Duško Vasić, M Vasić, Snježana Milićević, and Slobodan Hajder

  Uticaj tamsulosina na detrusor kod pacijenata sa BPH- tromjesečna studija

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić, and Slobodan Hajder

  Značaj perkutane nefrostomije kod bolesnika sa opstruktivnom uropatijom u terminalnom stadijumu maligne bolesti

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Slobodan Hajder, Snježana Milićević, Duško Vasić, and Vladimir Krivokuća

  Priroda tumora urotelija u žarištima endemske nefropatije

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Duško Vasić, M. Vasić, Snježana Milićević, and Slobodan Hajder

  Analiza tumora gornjeg urotelijuma u periodu 1999.-2004

  Naučni skup XVII Kongres urologa Srbije i Crne Gore
  Godina 2005
  Autori Snježana Milićević, Slobodan Hajder, and Duško Vasić

  Skleroterapija bubrežnih cisti

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Slobodan Hajder, Ž Ećim, Snježana Milićević, Marusija Hajder, Vesna Ećim-Zlojutro, and Duško Vasić

  Tumori testisa

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim, Snježana Milićević, and Slobodan Hajder

  Maligni tumori bubrega i mokraćne bešike u poslijeratnom periodu u KB u Banjaluci

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Ž Ećim, Duško Vasić, Vesna Ećim-Zlojutro, Snježana Milićević, Slobodan Hajder, and Milorad Stanišić

  Hronični bakterijski prostatitis.

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Duško Vasić, Vesna Ećim-Zlojutro, M Vasić, Snježana Milićević, Slobodan Hajder, and Zora Drobac

  Značaj perkutane nefrostomije kod bolesnika sa opstruktivnom uropatijom

  Naučni skup Internacionalni Kongres "Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Snježana Milićević, Slobodan Hajder, and Duško Vasić

  Urološke komplikacije paraplegije

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim, Snježana Milićević, Milenko Savić, and Miodrag Lazić

  Maligne neoplazme mokraćne bešike i bubrega liječene posljednjih deset godina na Urološkoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Ž Ećim, Milorad Stanišić, Duško Vasić, Snježana Milićević, Vesna Ećim-Zlojutro, and Slobodan Hajder

  Učestalost malignih tumora urogenitalnih organa u dobojskoj regiji

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Duško Vasić, Ž Ećim, and Snježana Milićević

  Optzimalne opcije liječenja ratnih povreda bubrega

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Snježana Milićević, Ž Ećim, Duško Vasić, and Slobodan Hajder

Knjige

  Spomenica Sretena Boškovića. Spomenica Knjiga VII, Odjeljenje medicinskih nauka. Knjiga 3

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-21-08-3
  Godina 2007
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić, and Jasminka Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 17