Navigation

Tatjana Barać

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Osteosclerotic myeloma and POEMS syndrome: clinical case

  Naučni skup Annals of Oncology
  Publikacija Annals of Oncology. 2003; 14(3), iii64
  Godina 2003
  Autori Saša Jungić, G. Kecman, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Ž. Džajić, Zdenka Gojković, and Tatjana Barać

Knjige

  Etiopatogenetski aspekti kašlja u kliničkoj praksi

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-63-9
  Godina 2020
  Autori Mirjana Gnjatić, Dalibor Vranješ, Mirko Stanetić, Aleksandra Aleksić, Olivera Ljuboja, Nataša Tanasković, Marija Burgić-Radmanović, and Tatjana Barać
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 180