Navigation

prof. dr Srđan Kostić
vanredni profesor

Rudarski fakultet
052/241-660
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina vanredni profesor May 07, 2019

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ANN and MLR based estimation of allowed blast-induced vibrations for safe construction at Hardovac limestone quarry (Bosnia and Hercefovina)

  DOI 10.1007/s12665-021-10149-z
  Časopis ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
  Godina 2022
  Autori Srđan Kostić and Ljubica Figun
  Volumen 81
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-021-10149-z

  Analytical models for estimation of slope stability in homogeneous intact and jointed rock mass with a single joint

  Časopis International Journal of Geomechanics
  Godina 2017
  Autori Srđan Kostić
  Strana od 1
  Strana do 13

  . A Review on Enhanced Stability Analyses of Soil Slopes Using Statistical Design

  Časopis Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology (Ceryan, N., Ed.), IGI Global., Hershey
  Godina 2017
  Autori Srđan Kostić
  Strana od 446
  Strana do 481

  Stability of earth slopes under the effect of main environmental properties of weathered clay–marl deposits in Belgrade (Serbia)

  DOI 10.1007/s12665-016-5339-5
  Časopis Environmental Earth Sciences
  Godina 2016
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, and Dragutin Jevremović
  Volumen 75:492
  Strana od 1
  Strana do 10

  Slope Stability Analysis Based on Experimental Design

  DOI 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000551
  Časopis International Journal of Geomechanics
  Godina 2016
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, and Duško Sunarić
  Strana od 1
  Strana do 11

  Mechanics of weathered clay-marl rock masses along the rupture surface in homogeneous dry slopes

  DOI 10.2298/TAM160531005K
  Časopis THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
  Godina 2016
  Autori Srđan Kostić, Iva Guranov, Nebojša Vasović, and Dragoslav Kuzmanović
  Volumen 43
  Strana od 85
  Strana do 98

  Slope instabilities in Western Serbia caused by intensive rainfall in spring 2014

  Časopis Geološki glasnik
  Godina 2016
  Autori Dragutin Jevremović, Duško Sunarić, Srđan Kostić, and Adam Dangić
  Strana od 61
  Strana do 110

  Robust optimization of concrete strength estimation using response surface methodology and Monte Carlo simulation

  DOI 10.1080/0305215X.2016.1211432
  Časopis ENGINEERING OPTIMIZATION
  Godina 2016
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, and Boban Marinković
  Strana od 1
  Strana do 14

  A new approach to grid search method in slope stability analysis using Box-Behnken statistical design

  Časopis APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  Godina 2015
  Autori Srđan Kostić and Nebojša Vasović
  Volumen 256
  Strana od 425
  Strana do 473

  Kliženje i pregrađivanje korita Leve reke kod Kraljeva izazvano ciklonom „Tamara“

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2014
  Autori Dragutin Jevremović, Srđan Kostić, and Katarina Andrejev
  Broj 4
  Strana od 609
  Strana do 615

  Dynamics of landslide model with time delay and periodic parameter perturbations

  DOI 10.1016/j.cnsns.2014.02.012
  Časopis Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
  Godina 2014
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, Igor Franović, Dragutin Jevremović, David Mitrinović, and Kristina Todorović
  Strana od 3346
  Strana do 3361

  New fresh concrete chemical admixture for extreme cold-weather tunnel lining design

  Časopis Mining and Metallurgy Engineering Bor
  Godina 2014
  Autori Srđan Kostić, Dejan Vasović, and Ruža Okrajnov-Bajić
  Strana od 13
  Strana do 32

  Complex dynamics of spring-block earthquake model under periodic parameter perturbations

  DOI 10.1115/4026259
  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, Igor Franović, and Kristina Todorović
  Strana od 1
  Strana do 10

  Dynamics of simple earthquake model with time delay and variation of friction strength

  DOI 10.5194/npg-20-857-2013
  Časopis NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, Igor Franović, and Kristina Todorović
  Strana od 857
  Strana do 864

  Kompleksna dinamika modela nastanka rudarski generisanih potresa duž reaktiviranih raseda

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Gojković, and Nebojša Vasović
  Strana od 131
  Strana do 150

  Predictions of experimentally observed stochastic ground vibrations induced by blasting

  Časopis PLoS One 8,
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić, Matjaz Perc, Nebojša Vasović, and Slobodan Trajković
  Strana od 1
  Strana do 13

  Stochastic nature of earthquake ground motion

  DOI doi: 10.1016/j.physa.2013.04.045
  Časopis Physica A: Statistical Mechanics and its Apllications
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić and Nebojša Vasović
  Strana od 4134
  Strana do 4145

  Friction memory effect in complex dynamics of earthquake model,

  DOI 10.1007/s11071-013-0914-8
  Časopis Nonlinear Dynamics
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić, Iva Franović, Kristina Todorović, and Nebojša Vasović
  Strana od 1933
  Strana do 1943

  Spring-block model for scaling laws of seismicity in Serbia

  Časopis Tehnika-rudarstvo, geologija i metalurgija
  Godina 2012
  Autori Srđan Kostić and Nebojša Vasović
  Strana od 61
  Strana do 66

  Zagaćivanje reka u Srbiji kliženjem i odronjavanjem

  Časopis Tehnika – rudarstvo i geologija, časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Godina 2011
  Autori Dragutin Jevremović, Duško Sunarić, and Srđan Kostić
  Strana od 731
  Strana do 736

Radovi sa skupova

  Procena jačine potresa od miniranja u gradskoj sredini primenom veštačkih neuronskih mreža

  Naučni skup Zemljotresno inženjenjrstvo i geotehnički aspekti građevinarstva
  Godina 2021
  Autori Ljubica Figun, Srđan Kostić, and Slobodan Trajković
  Strana od 210
  Strana do 220

  Calibration of excavator cutting force and energy consumption considering the impact of the overburden mechanical properties

  Naučni skup VIII Balkanski rudarski kongres, Beograd 2020
  Publikacija Zbog COVID rad je prihvaćen ali nije publikovan
  Godina 2021
  Autori Jelena Trivan, Srđan Kostić, and Mirko Šalović

  Estimation of coal cutting force based on the impact of geomechanical factors

  Naučni skup EUROCK2018:Geomechanics and Geodynamics of Rock Masses
  Godina 2018
  Autori Srđan Kostić, Jelena Trivan, and Nebojša Gojković
  Strana od 1229
  Strana do 1234

  Proposition of national methodology for qualitative landslide riska analysis

  Naučni skup Zbornik radova skupa Rudarstvo i geologija danas
  Godina 2017
  Autori Dragutin Jevremović, M Lazić, Srđan Kostić, and Duško Sunarić
  Strana od 391
  Strana do 402

  Stability analysis of statically indeterminate earth slopes using finite element method

  Naučni skup Proceedings of 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics
  Godina 2017
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, Kristina Todorović, and Dragoslav Kuzmanović

  Definisanje sigurnosnih zona pri miniranju na površinskom kopu "Hardovac" Ševarlije - Doboj

  Naučni skup XV Simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2016
  Autori Ljubica Figun, Srđan Kostić, and Vladimir Malbašić
  Strana od 423
  Strana do 434

  Verifikacija predloga sanacije kosina površinskog kopa uglja „Bogutovo selo“-Ugljevik, Republika Srpska

  Naučni skup Zbornik radova XV simpozijuma iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2016
  Autori Jelena Trivan, Vladimir Čebašek, Srđan Kostić, and Nebojša Gojković
  Strana od 483
  Strana do 497

  Geotehnički uslovi sanacije klizišta aktiviranih usled obilnih padavina izazvanih ciklonom Tamara-teritorije opština Trstenik i Požega

  Naučni skup Zbornik radova XV simpozijuma iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2016
  Autori Miroljub Živanović, Srđan Kostić, Ivan Stefanović, Dušan Lazanski, and Andrej Petrić
  Strana od 71
  Strana do 83

  Unapređenje sistema za osmatranje stabilnosti padina kao efikasna mera prevencije u slučaju opasnosti od klizišta

  Naučni skup II rudarsko-geološki forum Prijedor 2016: Stanje i pravci razvoja rudarstva i geologije u Republici Srpsko
  Godina 2016
  Autori Srđan Kostić
  Strana od 267
  Strana do 273

  Application of artificial neural networks for slope stability analysis in geotechnical practice

  Naučni skup 13th Symposium on Neural Networks and Applications NEUREL 2016
  Godina 2016
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, Kristina Todorović, and Andreja Samčović
  Strana od 89
  Strana do 94

  Geotehnički uslovi sanacije klizišta „Culine“ kod Malog Zvornika

  Naučni skup 6. naučno-stručno međunarodno savetovanje „Geotehnički aspekti građevinarstva
  Godina 2015
  Autori Dragutin Jevremović, Srđan Kostić, and Duško Sunarić
  Strana od 311
  Strana do 318

  Assessment of blast induced ground vibrations by artificial neural network

  Naučni skup 12th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering NEUREL
  Godina 2014
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, Igor Franović, Andreja Samčović, and Kristina Todorović
  Strana od 55
  Strana do 60

  Complex dynamics of landslides with time delay under external seismic triggering effect

  Naučni skup IAEG XII Congress ''Engineering Geology for Society and Territory''
  DOI 10.1007/978-3-319-09057-3_238
  Publikacija IAEG XII Congress ''Engineering Geology for Society and Territory''
  Godina 2014
  Autori Srđan Kostić, Nebojša Vasović, Dragutin Jevremović, Duško Sunarić, Igor Franović, and Kristina Todorović
  Strana od 1353
  Strana do 1356

  Nonlinear dynamics of spring-block earthquake models

  Naučni skup Proceedings of the 4th Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić, Igor Franović, Kristina Todorović, and Nebojša Vasović
  Strana od 669
  Strana do 674

  A simple model of earthquake nucleation with time-delay. Scientific Review

  Naučni skup Scientific Review, Series: Scientific and Engineering, Special Issue Nonlinear Dynamics S2 (2013
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić, Igor Franović, Kristina Todorović, and Nebojša Vasović
  Strana od 447
  Strana do 458

  Chaotic occurrence of the recorded earthquake magnitudes in Serbia. Scientific Review

  Naučni skup Scientific and Engineering
  Godina 2013
  Autori Srđan Kostić and Nebojša Vasović
  Strana od 385
  Strana do 396

  Uslovljenost razvoja procesa kliženja po obodu neogenih basena dejstvom izdanskih voda

  Naučni skup XIV simpozijuma iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2012
  Autori N Marić and Srđan Kostić
  Strana od 447
  Strana do 458

  Primena nove makroseizmološke skale ESI-2007 na području lista OIGK Prijepolje 1:100000.

  Naučni skup XIV simpozijuma iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2012
  Autori S Doroškov and Srđan Kostić
  Strana od 585
  Strana do 594

  Nelinearna analiza prostorne dinamike kretanja klizišta ,,Trbosilje''

  Naučni skup XIV simpozijuma iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2012
  Autori Srđan Kostić, Dragutin Jevremović, Duško Sunarić, and Nebojša Vasović
  Strana od 405
  Strana do 416

  Blok sa oprugom kao model mehanizma nastanka zemljotresa

  Naučni skup III naučno-stručnog savetovanja sa međunarodnim učešćem ,,Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija''
  Godina 2012
  Autori Srđan Kostić and Nebojša Vasović
  Strana od 259
  Strana do 266

  Deterministic chaos in a model of fault-slip rockburst

  Naučni skup Proceedings of the 44th International October Conference on Mining and Metallurgy
  Godina 2012
  Autori Srđan Kostić, Igor Franović, Kristina Todorović, and Nebojša Vasović
  Strana od 39
  Strana do 44

  Time-delay in spring-block model for aperiodicity in earthquakes

  Naučni skup Proceedings of 15th World Conference on Earthquake Engineering
  Godina 2012
  Autori Srđan Kostić, Igor Franović, Kristina Todorović, and Nebojša Vasović

  Inženjerskogeološki uslovi formiranja seizmodinamičkih deformacija terena u nevezanim stenskim masama

  Naučni skup IV internacionalnog naučno-stručnog skupa ,,Građevinarstvo – nauka i praksa’’
  Godina 2012
  Autori Srđan Kostić

  Analiza sezmodeformacija terena prema Evrokodu EC-8.

  Naučni skup IV naučno-stručnog savetovanja ,,Geotehnički aspekti građevinarstva''
  Godina 2011
  Autori Srđan Kostić
  Strana od 1
  Strana do 8

  Stick-slip frictional instability as model for earthquakes

  Naučni skup Proceedings of 17th Meeting of Association of European geological Societes (MAEGS)
  Godina 2011
  Autori Nebojša Vasović and Srđan Kostić
  Strana od 165
  Strana do 168

  Geotouristic objects revealed by geotechnical activity

  Naučni skup Proceedings of 17th Meeting of Association of European geological Societes (MAEGS).
  Godina 2011
  Autori Dragutin Jevremović and Srđan Kostić
  Strana od 229
  Strana do 231

  1977 Jovac landslide – a new overlook on environmental effects and material loss

  Naučni skup Proceedings of 17th Meeting of Association of European geological Societes (MAEGS).
  Godina 2011
  Autori Dragutin Jevremović and Srđan Kostić
  Strana od 193
  Strana do 197

  Conditions for the occurrence of megalandslides in Serbia and their effect on natural environment

  Naučni skup Proceedings of International conference ’’Environmental geosciences and engineering survey for territory protection and population safety – ENGEOPRO 2011
  Godina 2011
  Autori Dušan Sunarić, Dragutin Jevremović, and Srđan Kostić
  Strana od 369
  Strana do 374

  Landslide risk in Serbia – case study Jovac landslide

  Naučni skup Proceedings of International conference ’’Environmental geosciences and engineering survey for territory protection and population safety – ENGEOPRO 2011
  Godina 2011
  Autori Dragutin Jevremović and Srđan Kostić
  Strana od 640
  Strana do 644

  Predlog klasifikacije stenskih masa za potrebe izrade Osnovne inženjerskogeološke karte

  Naučni skup III naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem ,,Studenti u susret nauci''
  Godina 2010
  Autori Srđan Kostić
  Strana od 62
  Strana do 63

  Uticaj strukturnih svojstava stenskih masa na izbor elemenata sidrenja u kosinama

  Naučni skup III internacionalnog naučno-stručnog skupa ,,Građevinarstvo – nauka i praksa’’
  Godina 2010
  Autori Srđan Kostić
  Strana od 1539
  Strana do 1544

  Geotehnička istraživanja terena za izgradnju tržnog centra ,,Merkur'' na Karaburmi (Beograd)

  Naučni skup III naučno-stručnog savetovanja ,,Geotehnički aspekti građevinarstva''
  Godina 2009
  Autori D Rakić, A Nikolić, Srđan Kostić, and Z Berisavljević
  Strana od 123
  Strana do 128

Ostali radovi

  Metodologija preliminarnog proračuna stabilnosti geološki homogenih padina i kosina na bazi ocene uticaja geometrijskih i geomehaničkih faktora

  Godina 2017
  Autori Srđan Kostić and Dušan Sunarić

  Nov postupak proračuna stabilnosti kosina u intaktnim čvrstim stenskim masama, stenskim masama sa jednim predominantnim mehaničkim diskontinuitetom i stenskim masama sa razvijenom korom površinskog raspadanja

  Godina 2017
  Autori Srđan Kostić, Iva Guranov, and Nebojša Vasović

Knjige

  Inženjerska geologija

  Izdavač Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerzitet u Nišu
  ISBN 978-86-88601-30-6
  Godina 2017
  Autori Dragutin Jevremović and Srđan Kostić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 373

  Matematičko modelovanje pobuđenih i indukovanih potresa u rudarstvu

  Izdavač Zadužbina Andrejević
  ISBN 978-86-525-0177-9
  Godina 2014
  Autori Srđan Kostić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Uvod u teoriju haosa

  Izdavač Saobraćajni fakultet Beograd i Rudarsko-geološki fakultet Beograd
  ISBN 978-867395-317-5
  Godina 2013
  Autori Dragoslav Kuzmanović, Nebojša Vasović, Srđan Kostić, Srboljub Simić, Igor Franović, Ines Grozdanović, Kristina Todorović-Vasović, and Biljana Ranković-Plazinić
  Tip knjige osnovni udžbenik