Navigation

prof. dr Milena Kostović
redovni profesor

Rudarski fakultet
052/241-660
Katedre
 • Rudarski fakultet - Katedra za pripremu mineralnih sirovina i zaštitu životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor April 08, 2015

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Prvi ciklus

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Effect of various parameters on settling rate of limonite and clay from iron ore sludge

  Naučni skup XVII.Balkan Mineral Processing Congres
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, Milena Kostović, and Svjetlana Sredić
  Strana od 101

  Uticaj nekih disperzanata na flokulaciju limonitnog mulja

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara,tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Sredić, LJiljana Tankosić, and Milena Kostović
  Strana od 176
  Strana do 185