Navigation

prof. dr Milena Kostović
redovni profesor

Rudarski fakultet
052/241-660
Katedre
 • Rudarski fakultet-Katedra za pripremu mineralnih sirovina i zaštitu životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor April 08, 2015

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2MIUPMS Mašine i uređaji u pripremi mineralnih sirovina II
R2OKPUP Okrupnjavanje proizvoda u pripremi mineralnih sirovina
R2PMINMS Priprema metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina
R2PPPMS Projektovanje procesa pripreme mineralnih sirovina
R2PUG Priprema uglja
Akademske studije prvog ciklusa
G1IPMS Ispitivanja u pripremi mineralnih sirovina
G1PMS Priprema mineralnih sirovina
R1IPMS Ispitivanja u pripremi mineralnih sirovina
R1MKCT10 Metode koncentracije
R1MKCT14 Metode koncentracije
R1MUPMS Mašine i uređaji u pripremi mineralnih sirovina
R1PMS Priprema mineralnih sirovina
R1PPMS10 Projektovanje u pripremi mineralnih sirovina
R1PRPMS10 Primjena pripreme mineralnih sirovina
R1UTS10 Upravljanje tehnogenim sirovinama
Prvi ciklus
R1MKCT Metode koncentracije

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Effect of various parameters on settling rate of limonite and clay from iron ore sludge

  Naučni skup XVII.Balkan Mineral Processing Congres
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, Milena Kostović, and Svjetlana Sredić
  Strana od 101

  Uticaj nekih disperzanata na flokulaciju limonitnog mulja

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara,tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Sredić, LJiljana Tankosić, and Milena Kostović
  Strana od 176
  Strana do 185