Navigation

mr Ljiljana Tankosić
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
052/241-660
Katedre
 • Rudarski fakultet-Katedra za pripremu mineralnih sirovina i zaštitu životne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Priprema mineralnih sirovina viši asistent April 26, 2018

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2MIUPMS Mašine i uređaji u pripremi mineralnih sirovina II
R2OKPUP Okrupnjavanje proizvoda u pripremi mineralnih sirovina
R2PMINMS Priprema metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina
R2PPPMS Projektovanje procesa pripreme mineralnih sirovina
R2PUG Priprema uglja
R2SPPMS Specijalni postupci pripreme mineralnih sirovina
R2TNEM Tehnologija nemetala
Akademske studije prvog ciklusa
G1PMS Priprema mineralnih sirovina
R1IPMS Ispitivanja u pripremi mineralnih sirovina
R1MKCT10 Metode koncentracije
R1MKCT14 Metode koncentracije
R1MUPMS Mašine i uređaji u pripremi mineralnih sirovina
R1PMS Priprema mineralnih sirovina
R1PRPMS10 Primjena pripreme mineralnih sirovina
R1PUPMS10 Projektovanje u pripremi mineralnih sirovina
R1UTS10 Upravljanje tehnogenim sirovinama
Prvi ciklus
R1MKCT Metode koncentracije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Recent Patents in Reuse of Metal Mining Tailings and Emerging Potential in Nanotechnology Applications

  DOI 10.2174/1872210514666201224104555
  Časopis RECENT PATENTS ON NANOTECHNOLOGY
  Godina 2020
  Autori Suzana Gotovac-Atlagić, Ljiljana Tankosić, Sanja Pržulj, and Dragana Mirošljević
  Volumen 14
  Broj 0
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://www.eurekaselect.com/189463/article

  Flocculation study of natural quartz sample using anionic polyacrylamide

  DOI 10.7251/COMEN2002112S
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Svjetlana Sredić, LJiljana Tankosić, Peter Tančić, and Zoran Nedić
  Volumen XI
  Broj 2
  Strana od 112
  Strana do 121
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info

  The Dispersion-Flocculation Behaviour Of The Natural Raw Clay Samples From Omarska Mine

  DOI 10.7251/COMEN1901071T
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori LJiljana Tankosić, Svjetlana Sredić, Pavle Tančić, and Zoran Nedić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 71
  Strana do 81
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info

  Comparative study of the mineral composition and its connection with some properties important for the sludge flocculation process-examples from Omarska mine

  DOI 10.3390/min8030119
  Časopis Minerals
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, and Zoran Nedić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 19
  Veb adresa www.mdpi.com/journal/minerals

  Taloženje limonita i gline ležišta "Buvač" primjenom hidrolizovanih poliakrilamida

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, and Milena Kostović
  Broj 1/2014
  Strana od 35
  Strana do 41

Radovi sa skupova

  TESTING THE POSSIBILITY OF WATER TREATMENT OF SETTLING TANK FROM THE OPEN PIT "POTRLICA"

  Naučni skup IMPC-EUROASIA 2019
  Publikacija IMPC-EUROASIA 2019 First Regional Mineral Processing Conference
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Tankosić, Alen Štulić, Duško Torbica, Radmila Kotaran, and Ljiljana Rudić-Mikić
  Strana od 812
  Strana do 821

  Tackling the Brain Drain by RM Education in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup The Future of Raw Materials Higher Education Conference
  Publikacija Abstract
  Godina 2019
  Autori Suzana Gotovac-Atlagić and Ljiljana Tankosić

  XVIII Balkan Mineral Processing Congres

  Naučni skup XVIII Balkan Mineral Processing Congress
  Publikacija Setling Tank-Mining Facility For Purification of Water From Open Pit "Potrlica"
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Tankosić, Alen Štulić, Duško Torbica, Radmila Kotaran, and Goran Kovačević

  Testing the possibility of coal cleening from the "Lješljani" deposit using the method of float-sink analysis

  Naučni skup XVIII Balkan Mineral Processing Congress
  Publikacija XVIII Balkan Mineral Processing Congress
  Godina 2019
  Autori Radmila Kotaran, Goran Kovačević, and Ljiljana Tankosić

  Settling and flocculation studies on limonite sludge, geothite, quartz and clay using sodium oleate as flocculant

  Naučni skup XVIII Balkan Mineral Processing Congress
  Publikacija XVIII Balkan Mineral Processing Congress
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Tankosić and Svjetlana Sredić

  Effect of Various parameters On Setlling Rate of Limonite and Clay from Iron ore Sludge

  Naučni skup XVII Balkan Mineral Processing Congress
  Publikacija BMPC 2017 Proceedings
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, Milena Kostović, and Svjetlana Sredić
  Strana od 295
  Strana do 304

  Effect of various parameters on settling rate of limonite and clay from iron ore sludge

  Naučni skup XVII.Balkan Mineral Processing Congres
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, Milena Kostović, and Svjetlana Sredić
  Strana od 101

  Particle size distribution of iron ore sludge determined by using different methods and iron content by size class

  Naučni skup VII Balkanski rudarski kongres
  DOI 10.7251/BMC170701129T
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić, and Duško Torbica
  Strana od 129
  Strana do 141
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

  Review and characterization of hidraulic transport of the Omarska mine till 2016.

  Naučni skup VII Balkanski rudarski kongres
  DOI 10.7251/BMC170701141B
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Diana Bogdan, Ljiljana Tankosić, and Duško Torbica
  Strana od 141
  Strana do 151
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

  Particle size distribution of iron ore sludge determined by using different methods and iron content by size class

  Naučni skup 7 Balkan Mining Congress
  DOI 10.7251/BMC170701129T
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić, and Duško Torbica
  Strana od 129
  Strana do 141

  Characterization of natural raw materials in the processing of iron ore from Omarska mine

  Naučni skup Mining and Geology Today
  DOI 10.25075/SI.2017.31
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, and Zoran Nedić
  Strana od 316
  Strana do 330

  Characterization of the sludge generated during the processing of iron ore in Omarska mine

  Naučni skup 6 International Symposium Mining and Environmental Protection
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, and Zoran Nedić
  Strana od 255
  Strana do 262

  Uticaj nekih disperzanata na flokulaciju limonitnog mulja

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara,tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Sredić, LJiljana Tankosić, and Milena Kostović
  Strana od 176
  Strana do 185

  Selective folocculation of limonite and clay by polyacrylamides

  Naučni skup XVI Balkan mineral processing congress Belgrade
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, and Milena Kostović

  Istraživanja opasnosti od iznenadnih prodora vode u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji

  Naučni skup III Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Rudarstvo 2012"
  Godina 2012
  Autori Jelena Trivan, Dražana Tošić, Ljubica Figun, and Ljiljana Tankosić
  Strana od 238
  Strana do 241

  Istraživanje opasnosti od iznenadnih prodora vode u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji

  Naučni skup III Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Rudarstvo 2012"
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Tankosić

  Flokulacija kao preduslov valorizacije limonita iz mulja

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nadežda Ćalić, Branka Vujin, and Ljiljana Tankosić

  Mogućnost primjene trakastih transportera za transport krečnjaka sa PK Drenovača do otpremnog depoa

  Naučni skup VII Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu
  Godina 2008
  Autori Ljubica Figun, Dijana Topić, and Ljiljana Tankosić
  Strana od 148
  Strana do 153

  Procjena uticaja eksploatacije krečnjaka na životnu sredinu

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje iz oblasti rudarstva
  Godina 2007
  Autori Slobodan Majstorović, Ljubica Figun, and Ljiljana Tankosić
  Strana od 47
  Strana do 52

  Analiza kvaliteta vode rijeke Sane na području opštine Prijedor u periodu od 1960. do 2005. godine

  Naučni skup Naučno-srtučni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine,Ekološka istina
  Godina 2007
  Autori Jelena Trivan, Ljiljana Tankosić, Dražana Tošić, and Ljubica Figun
  Strana od 367
  Strana do 372

  Uticaj sitnih emitovanih čestica krečnjačke prašine na životnu sredinu u rudniku "Drenovača" i mogućnost njene valorizacije

  Naučni skup I okrugli sto sa međunarodnim učešćem-Zaštita životne sredine u industrijiskim područjima
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Tankosić, Jelena Trivan, Dražana Tošić, and Ljubica Figun
  Strana od 166
  Strana do 174

  Deponovanje čvrstog otpada u opštini Prijedor i perspektive reciklaže

  Naučni skup I Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Tankosić and Ljubica Figun
  Strana od 261
  Strana do 268

  Prečišćavanje otpadnih voda na mokroj separaciji "Krupac"

  Naučni skup XIX Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina
  Godina 2004
  Autori Željka Marin and Ljiljana Tankosić

  Evronorme u geotehnici

  Naučni skup Računarski integrisane tehnologije u industriji minerala
  Godina 2001
  Autori Mirko Šalović, Ratomir Popović, and Ljiljana Tankosić
  Strana od 435
  Strana do 438

Projekti

"Nanohemijska rjesenja u unapredjenjima aditiva za tehnicke lubrikante"

Project Number 1259041
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Suncica Sukur
dr Yoshiyuki Hattori
prof. dr Milica Balaban
mr Ljiljana Tankosic
dr Adolfo Senatore
dr Katsumi Kaneko
Dusan Losic
Ognjen Lukic
mr Sanja Przulj
dr Vladimiro Dal Santo
Matea Jotanovic
dr Predrag Ilic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2022-05-31
Project value 22000.0 BAM

Prenos znanja iz EU zemalja u Republiku Srpsku: Unapredjenje metodologija strucne prakse u oblasti nauka o materijalima

Project Number 1259001
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants mr Ljiljana Tankosic
mr Jelena Trivan
mr Ljubica Figun
Savka Vracevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-09-01
End of the project 2020-08-31
Project value 17554.0 BAM