Navigation

Mirjana Marković

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Uloga lokalne samouprave u uspostavljanju integralnog sistema upravljanja otpadom u Republici Srpskoj

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2018
  Autori Dušica Pešević and Mirjana Marković
  Strana od 529
  Strana do 535